Tema: Menneskerettigheter

Nyheter

Ny nettside: Barn og unge i krig og konflikt

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner | 02.07.2007
LNU har laget nettside om barn og unge i krig og konflikt, med Colombia som eksempel. Landet er herjet av konflikt, men ungdom viser samtidig en imponerende vilje til å kjempe for en bedre framtid.

Hvorfor streiker studentene i Zimbabwe?

Wivi Engen, SAIH | 20.06.2007
Mangel på kvalifisert undervisningspersonale, sosiale tilbud, ytrings- og organisasjonsfrihet, forfall på studenthyblene og fysisk og psykisk vold mot studenter og høye studieavgifter skaper dårlige læringsvilkår.

Konfronterer colombianske myndigheter

LNU | 10.05.2007
Menneskerettighetssituasjonen for barn og unge i Colombia er kritisk. Nå har Norge tatt opp LNUs bekymring med colombianske myndigheter.

Overleverte krav om økt norsk engasjement i Aserbajdsjan

LNU | 28.04.2007
Forrige helg vedtok Barne- og ungdomstinget en resolusjon om barn og unges rett til å organisere seg i Aserbajdsjan. Nå har Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) overrakt resolusjonen til den norske ambassaden i Baku.

Organisasjonsrett ? den glemte menneskerettighet?

Norsk Folkehjelp | 26.04.2007
Retten til å organisere seg og til fritt å delta i politisk arbeid er en grunnleggende menneskerett forankret både i FN-erklæringen og Konvensjonen om politiske rettigheter. Erfaring fra politiske, sosiale og økonomiske endringsprosesser har tydelig demonstrert at uavhengig organisering og deltakelse er kritisk for å bygge reelle demokratier og legge grunnlag for bærekraftig utvikling. 10. mai blir det seminar om dette temaet.

Studentenes kamp mot den undertrykkende militærjuntaen i Burma

LNU | 17.04.2007
Landet Burma hadde kongedømme frem til 1880. Burma var under koloni av StorBritannia i over 100 år. I 1948 oppnådde Burma uavhengighet, med en motstandsbevegelse som var basert på studenter.

Støttemarkering for studenter i Colombia 29. mars

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner | 27.03.2007
Torsdag 29. mars arrangerer Colombiakampanjen en markering i Oslo til støtte for colombianske studenter

Rent vann er en menneskerett

FN-sambandet | 22.03.2007
Det finnes nok vann til alle jordens 6,4 milliarder mennesker. Likevel dør fire barn i sekundet på grunn av sykdommer som skyldes urent drikkevann.

Styrker kvinners rettigheter

Flyktninghjelpen | 08.03.2007
Flyktninghjelpen i Afghanistan markerer Kvinnedagen 8. mars ved å kurse samtlige kvinnelige ansatte.

Møt to sterke kvinner fra Sør

Kirkens Nødhjelp | 06.03.2007
På Den internasjonale kvinnedagen 8. mars inviterer Kirkens Nødhjelp til seminar om kvinners rettigheter. Dr Cynthia Maung fra Burma og dr Amna A.R. Hassan fra Sudan arbeider begge for å beskytte jenter og kvinner mot vold og vil presentere sitt arbeid.
201 - 210 av 473
18 19 20 21 22 23 .... 44 45 46 47 48

E-bibliotek

UD: Menneskerettigheter

Informasjon om menneskerettigheter, Norges menneskerettighetspolitikk, og internasjonale menneskerettighetssystemer.

Human Rights Watch

På nettsidene til Human Rights Watch finner du informasjon om organisasjonens arbeid samt et vel av rapporter og nyheter om menneskerettigheter. Nettstedet har informasjon kategorisert etter tema og land.

Amnesty International

På Amnesty International sitt nettsted finner du nyheter og rapporter om menneskerettigheter. Du kan finne informasjonen organisert etter ulike tema og land.

FN-sambandet: Menneskerettigheter

Artikler, konvensjoner og bakgrunnsinformasjon om menneskerretigheter på nettstedet til FN-sambandet.

norsk

Freedom House

Freedom House er en internasjonal organisasjon for menneskerettigheter. På nettstedet finner du landrapporter med frihets/menneskerettighets karakter, og et senter for religionsfrihet.

Amnesty International Norge

I Amnesty International Norge sitt internett "bibliotek" kan du søke etter informasjon og lenker om ulike land og emner.

UNICEF: Barnekonvensjonen

På UNICEF Norge sine sider om Barnekonvensjonen finner du en forkortet og forenklet versjon av barnekonvensjonen, og mye bakgrunnsstoff.

Flyktninghjelpen

På nettstedet til Flyktninghjelpen finner du artikler og bakgrunnsinformasjon om organisasjonen og situasjonen for verdens flyktninger. På rerssurssidene finner du rapporter, tall og fakta.

Amnesty International: Death Penalty

På Amnesty International sin side om dødsstraff finner du bakgrunnsinformasjon, nyheter og informasjon om aksjoner og kampanjer

Hvor hender det? Nobels fredspris 2014: En linje fra menneskerettigheter til fred

Hvor hender det? 1. desember, 2014. Nobels fredspris til Malala Yousafzay og Kailash Satyarthi.

Hvor hender det? Menneskerettane i praksis

Hva er menneskerettene og hvordan blir de sikret og brøtte i dag? Hvor hender det? 24. oktober 2017

Røde Kors: Internasjonal humanitær rett

Temasider om internasjonal humanitær rett med informasjon om folkeretten, Genèvekonvensjonene og regler i krig.

U.S. Dep of State: Country reports on Human Rights

Her finner du landrapporter om menneskerettigheter, juridiske og politiske forhold.

Internasjonal politikk: Bosnia – 25 år etter Sebrenica

Fokus på Bosnia - 25 år etter Sebrenica i tidsskriftet Internasjonal Politikk, nr 2, 2020.

norsk

FN-sambandet: Avtaler og konvensjoner

Her finner du en oversikt over viktige internasjonale avtaler. Avtalene er svært forskjellige, men felles for alle er at de innebærer at medlemslandene forplikter seg juridisk til å gjennomføre avtalens sentrale vilkår.

norsk

Hvor hender det? Etnisk rensing i Myanmar

Hvor hender det? 4. desember 2017

norsk

Plan: Barnekonvensjonen

Undervisningsopplegg om barnekonvensjonen for ungdomskolen på PLAN sitt nettsted. Her finner du også et faktaark om konvensjonen.

Hei verden: Barns rettigheter

På nettsidene til Hei verden finner du undervisningsmateriell og tekster om barnekonvensjonen, barns rettigheter og fredsprisen til Mala Yousafzay og Kailash Sayarthi.

Nord-sør-biblioteket: Hvilket land bryter menneskerettighetene mest

Nord-sør-biblioteket har fått spørsmål om hvilket land som bryter menneskerettighetene mest. Her kan du lese svaret.

Menneskerettighetsbloggen

Formålet med MRbloggen er å øke kunnskapen og engasjementet om menneskerettigheter i Norge.

norsk

FN-sambandet: Barnekonvensjonen - barns rettigheter

Temasider om barnsrettigheter og barnekonvensjonen.

norsk

Hvor hender det? Folkerett før og under krig.

Hva sier folkeretten om militær maktbruk? Her kan du laste ned Hvor hender det? nr. 17, 14. september 2014

norsk
Viser 20 av 100
Vis alle fra e-biblioteket