Tema: Menneskerettigheter

Nyheter

Ett år etter Muhammed-tegningene

RORG-samarbeidet | 02.10.2006
- Muhammedstriden er den voldsomste verdidebatt vi har sett de siste åra, skrev Aftenpostens debattredaktør Knut Olav Åmås sist uke, ett år etter at Muhammedtegningene ble offentligjort i Jyllandsposten. Utenriksministeren mener slike spørsmål kan være de viktigste i vår tid og "en test på vår beslutning om å sikre fred og globalt samarbeid".

FN advarer mot menneskesmugling

FN-sambandet | 14.09.2006
FNs flyktningorganisasjon advarer mot at hundrevis av mennesker kan miste livet i forsøket på å krysse Aden-bukta om myndighetene ikke griper inn.

"Et lands skoler- er dets fremtid i miniatyr"

U-landshjelp fra Folk til Folk | 08.09.2006
I dag, på denne Internasjonale dagen for lese- og skriveferdigheter, må vi erkjenne at vi er langt fra målet om utdannelse for alle. 130 millioner barn med rett på skolegang går ikke på skole - av disse er 2/3 jenter. 585 millioner kvinner og 295 millioner menn kan ikke lese og skrive.

Flyktninghjelpen fordømmer angrepet i Qana

Flyktninghjelpen | 31.07.2006
Flyktninghjelpen fordømmer angrepet i Qana i Sør-Libanon der rundt 60 interflyktninger ble drept natt til søndag.

Barnesoldater - først og fremst barn

Redd Barna | 05.07.2006
Talspersoner i forsvaret har i media uttrykt bekymring for hvordan opinionen i Norge vil reagere på at forsvaret plutselig kan stå ansikt til ansikt i en væpnet konflikt med barnesoldater blant annet i Sudan. Redd Barna minner om at barnesoldater først og fremst er barn og dermed beskyttet av barnekonvensjonen. I brev til forsvars-departementet gir Redd Barna råd om hvordan forsvaret kan ivareta disse barna som er ofre for voksnes krigføring og utnytting.

- Vi vil se handling nå!

Kirkens Nødhjelp | 04.07.2006
Verdenssamfunnet har altfor lenge vært en passiv tilskuer til krigen i Burma. Vi kan ikke tillate at verden snur et blindt øye til utallige overgrep, skriver generalsekretær Atle Sommerfeldt i sin kronikk.

Seier i Nicaragua

Redd Barna | 03.07.2006
Da revideringen av nicaragauansk straffelov skulle behandles i nasjonalforsamlingen i april, var det foreslått at seksuelle overgrep bare skulle straffes som en forseelse. Hvis ikke Redd Barna og andre hadde protestert, ville forslaget ha gått igjennom.

Godtar ikke seksuelle overgrep i Liberia

Redd Barna | 09.05.2006
Barn i flyktningeleire i Liberia tvinges til å gi seksuelle tjenester i bytte mot skolegang, mat og penger, viser en ny studie utført av Redd Barna. Det er bistandsarbeidere, fredsbevarende styrker og lokale forretningsmenn som begår overgrepene.

Fødselsdagen den aller dødeligste

Redd Barna | 09.05.2006
Den farligste dagen for barn i fattige land er fødselsdagen. Hvert år dør to millioner barn på sin egen fødselsdag, og til sammen fire millioner barn dør innen den første måneden. 99 prosent av disse dødsfallene skjer i utviklingsland, bare 1 prosent i den industrialiserte verden.

Darfur fremdeles i flammer

Kirkens Nødhjelp | 03.05.2006
To millioner internt fordrevne, stadig nye angrep, frontlinjer som i sterkere grad fraksjoneres og fredsforhandlinger som står i stampe. Darfur er fremdeles et katastrofeområde. Vold og pengemangel truer hjelpearbeidet.
221 - 230 av 473
20 21 22 23 24 25 .... 44 45 46 47 48

E-bibliotek

UD: Menneskerettigheter

Informasjon om menneskerettigheter, Norges menneskerettighetspolitikk, og internasjonale menneskerettighetssystemer.

Human Rights Watch

På nettsidene til Human Rights Watch finner du informasjon om organisasjonens arbeid samt et vel av rapporter og nyheter om menneskerettigheter. Nettstedet har informasjon kategorisert etter tema og land.

Amnesty International

På Amnesty International sitt nettsted finner du nyheter og rapporter om menneskerettigheter. Du kan finne informasjonen organisert etter ulike tema og land.

FN-sambandet: Menneskerettigheter

Artikler, konvensjoner og bakgrunnsinformasjon om menneskerretigheter på nettstedet til FN-sambandet.

norsk

Freedom House

Freedom House er en internasjonal organisasjon for menneskerettigheter. På nettstedet finner du landrapporter med frihets/menneskerettighets karakter, og et senter for religionsfrihet.

Amnesty International Norge

I Amnesty International Norge sitt internett "bibliotek" kan du søke etter informasjon og lenker om ulike land og emner.

UNICEF: Barnekonvensjonen

På UNICEF Norge sine sider om Barnekonvensjonen finner du en forkortet og forenklet versjon av barnekonvensjonen, og mye bakgrunnsstoff.

Flyktninghjelpen

På nettstedet til Flyktninghjelpen finner du artikler og bakgrunnsinformasjon om organisasjonen og situasjonen for verdens flyktninger. På rerssurssidene finner du rapporter, tall og fakta.

Amnesty International: Death Penalty

På Amnesty International sin side om dødsstraff finner du bakgrunnsinformasjon, nyheter og informasjon om aksjoner og kampanjer

Hvor hender det? Nobels fredspris 2014: En linje fra menneskerettigheter til fred

Hvor hender det? 1. desember, 2014. Nobels fredspris til Malala Yousafzay og Kailash Satyarthi.

Hvor hender det? Menneskerettane i praksis

Hva er menneskerettene og hvordan blir de sikret og brøtte i dag? Hvor hender det? 24. oktober 2017

Røde Kors: Internasjonal humanitær rett

Temasider om internasjonal humanitær rett med informasjon om folkeretten, Genèvekonvensjonene og regler i krig.

U.S. Dep of State: Country reports on Human Rights

Her finner du landrapporter om menneskerettigheter, juridiske og politiske forhold.

Internasjonal politikk: Bosnia – 25 år etter Sebrenica

Fokus på Bosnia - 25 år etter Sebrenica i tidsskriftet Internasjonal Politikk, nr 2, 2020.

norsk

FN-sambandet: Avtaler og konvensjoner

Her finner du en oversikt over viktige internasjonale avtaler. Avtalene er svært forskjellige, men felles for alle er at de innebærer at medlemslandene forplikter seg juridisk til å gjennomføre avtalens sentrale vilkår.

norsk

Hvor hender det? Etnisk rensing i Myanmar

Hvor hender det? 4. desember 2017

norsk

Plan: Barnekonvensjonen

Undervisningsopplegg om barnekonvensjonen for ungdomskolen på PLAN sitt nettsted. Her finner du også et faktaark om konvensjonen.

Hei verden: Barns rettigheter

På nettsidene til Hei verden finner du undervisningsmateriell og tekster om barnekonvensjonen, barns rettigheter og fredsprisen til Mala Yousafzay og Kailash Sayarthi.

Nord-sør-biblioteket: Hvilket land bryter menneskerettighetene mest

Nord-sør-biblioteket har fått spørsmål om hvilket land som bryter menneskerettighetene mest. Her kan du lese svaret.

Menneskerettighetsbloggen

Formålet med MRbloggen er å øke kunnskapen og engasjementet om menneskerettigheter i Norge.

norsk

FN-sambandet: Barnekonvensjonen - barns rettigheter

Temasider om barnsrettigheter og barnekonvensjonen.

norsk

Hvor hender det? Folkerett før og under krig.

Hva sier folkeretten om militær maktbruk? Her kan du laste ned Hvor hender det? nr. 17, 14. september 2014

norsk
Viser 20 av 100
Vis alle fra e-biblioteket