Tema: Menneskerettigheter

Nyheter

Nepal: Der kvinner lever kortere enn menn

FORUT | 18.06.2001
Det er to land i verden der den gjennomsnittlige levealderen er lavere for kvinner enn for menn. Nepal er det ene.

Studentleder arrestert og torturert i Zimbabwe

SAIH | 15.06.2001
Studentene i Zimbabwe demonstrerer mot dårlige studievilkår. For det blir de arrestert og torturert. Mange norske studenter fikk stifte bekjentskap med studentpolitikeren Tinashe Chimedza, fra ZINASU, Zimbabwe National Student Union, da han besøkte Norge i april i år. Tinashe er en av studentene som nå står i første rekke i demonstrasjonene mot Mugabes stadig mer diktatoriske regime.

Kronprinsparets humanitære fond til Redd Barna

Redd Barna | 14.06.2001
Redd Barna er glade og stolte over at kronprins Haakon og hans forlovede har valgt et av våre prosjekter til sin bryllupsgave. Vi føler oss beæret over den tilliten det kommende brudeparet viser oss. Redd Barna er glad for at Etiopia, som er et av de fattigste landene i Afrika er valgt. Redd Barna har arbeidet i Etiopia siden 1969 og i Alefa Takusa i Gonder fylke siden 1994.

Habiti ble forlovet fem år gammel

Redd Barna | 14.06.2001
Habiti Shiferran, som nå er 13 år gammel, har fått mer ut av skolegangen sin enn å lære bokstaver og tall. Hun fikk mot til å bryte en eldgammel tradisjon. Redd Barna har bidratt til at det både i skolepensumet og i lærerutdanningen blir informert om hvordan enkelte tradisjoner i området er skadelige for barn.

Kritisk for studentene i Zimbabwe

SAIH | 11.06.2001
Situasjonen i Zimbabwe har tilspisset seg ytterligere etter at studentlederen Nkululeko Sibanda fra ZINASU ble arrestert av CIO (Central Intelligence Organisation) i helga.

Oljefondet: Fortsatt ikke flertall for etiske retningslinjer

RORG-Samarbeidet | 11.06.2001
Det er fortsatt ikke flertall på Stortinget for innføring av etiske retningslinjer for oljefondet, til tross et betydelig press de siste månedene. I finanskomitéens innstilling til revidert nasjonalbudsjett, som ble avlevert sist fredag, tar flertallet regjeringens syn - at det ikke bør etableres regler som begrenser Petroleumsfondets investeringsmuligheter på grunnlag av en gitt virksomhet - "til orientering".

Jens sa JA for barna!

Bente Kristensen/PLAN Norge | 31.05.2001
Statsminister Jens Stoltenberg har nå undertegnet Den internasjonale barnebevegelsens underskriftskampanje "Say Yes to Children". Kampanjen er ment å gi alle mennesker en mulighet til å støtte opp om barns rettigheter før FNs barnetoppmøte i september.

Vellykket MUL-konferanse?

ForUM | 30.05.2001
MUL-konferansen i Brussel i mai ble tilsynelatende vellykket fordi de minst utviklede lands behov og interesser igjen ble satt på den internasjonale dagsorden.

Ecuador: Miljøvernminister ut mot oljeledning

IPS | 28.05.2001
Den ecuadorianske miljøvernministeren stiller seg bak indianerorganisasjoner og aktivisters protest mot byggingen av en 500 kilometer lang oljeledning som skal slynge seg gjennom 11 natur- og urfolksreservater.
411 - 420 av 469
39 40 41 42 43 44 .... 43 44 45 46 47

E-bibliotek

UD: Menneskerettigheter

Informasjon om menneskerettigheter, Norges menneskerettighetspolitikk, og internasjonale menneskerettighetssystemer.

Human Rights Watch

På nettsidene til Human Rights Watch finner du informasjon om organisasjonens arbeid samt et vel av rapporter og nyheter om menneskerettigheter. Nettstedet har informasjon kategorisert etter tema og land.

Amnesty International

På Amnesty International sitt nettsted finner du nyheter og rapporter om menneskerettigheter. Du kan finne informasjonen organisert etter ulike tema og land.

FN-sambandet: Menneskerettigheter

Artikler, konvensjoner og bakgrunnsinformasjon om menneskerretigheter på nettstedet til FN-sambandet.

norsk

Freedom House

Freedom House er en internasjonal organisasjon for menneskerettigheter. På nettstedet finner du landrapporter med frihets/menneskerettighets karakter, og et senter for religionsfrihet.

Amnesty International Norge

I Amnesty International Norge sitt internett "bibliotek" kan du søke etter informasjon og lenker om ulike land og emner.

UNICEF: Barnekonvensjonen

På UNICEF Norge sine sider om Barnekonvensjonen finner du en forkortet og forenklet versjon av barnekonvensjonen, og mye bakgrunnsstoff.

Flyktninghjelpen

På nettstedet til Flyktninghjelpen finner du artikler og bakgrunnsinformasjon om organisasjonen og situasjonen for verdens flyktninger. På rerssurssidene finner du rapporter, tall og fakta.

Amnesty International: Death Penalty

På Amnesty International sin side om dødsstraff finner du bakgrunnsinformasjon, nyheter og informasjon om aksjoner og kampanjer

Hvor hender det? Nobels fredspris 2014: En linje fra menneskerettigheter til fred

Hvor hender det? 1. desember, 2014. Nobels fredspris til Malala Yousafzay og Kailash Satyarthi.

Hvor hender det? Menneskerettane i praksis

Hva er menneskerettene og hvordan blir de sikret og brøtte i dag? Hvor hender det? 24. oktober 2017

Røde Kors: Internasjonal humanitær rett

Temasider om internasjonal humanitær rett med informasjon om folkeretten, Genèvekonvensjonene og regler i krig.

U.S. Dep of State: Country reports on Human Rights

Her finner du landrapporter om menneskerettigheter, juridiske og politiske forhold.

FN-sambandet: Avtaler og konvensjoner

Her finner du en oversikt over viktige internasjonale avtaler. Avtalene er svært forskjellige, men felles for alle er at de innebærer at medlemslandene forplikter seg juridisk til å gjennomføre avtalens sentrale vilkår.

norsk

Hvor hender det? Etnisk rensing i Myanmar

Hvor hender det? 4. desember 2017

norsk

Plan: Barnekonvensjonen

Undervisningsopplegg om barnekonvensjonen for ungdomskolen på PLAN sitt nettsted. Her finner du også et faktaark om konvensjonen.

Hei verden: Barns rettigheter

På nettsidene til Hei verden finner du undervisningsmateriell og tekster om barnekonvensjonen, barns rettigheter og fredsprisen til Mala Yousafzay og Kailash Sayarthi.

Nord-sør-biblioteket: Hvilket land bryter menneskerettighetene mest

Nord-sør-biblioteket har fått spørsmål om hvilket land som bryter menneskerettighetene mest. Her kan du lese svaret.

Menneskerettighetsbloggen

Formålet med MRbloggen er å øke kunnskapen og engasjementet om menneskerettigheter i Norge.

norsk

FN-sambandet: Barnekonvensjonen - barns rettigheter

Temasider om barnsrettigheter og barnekonvensjonen.

norsk

Coalition Against Trafficking in People

Organisasjonen kjemper internasjonalt for kvinners rettigheter, og særlig mot handel og seksuell utnyttelse av kvinner og barn. Du finner rapporter, forskning og fakta om menneskehandel på sidene

Viser 20 av 100
Vis alle fra e-biblioteket