Tema: Bærekraftig utvikling

Nyheter

SCAC-1-960x661.jpg

Den sosiale krisen og miljøkrisen er koblet sammen

Karibu Foundation | 14.11.2019

Sivilsamfunnet i Chile kritiserer regjerings beslutning om å kansellere COP25 konferansen i Santiago. Sosiale og miljørelaterte spørsmål er sammenkoblede aspekter av den samme krisen, som krever øyeblikkelig handling på både nasjonalt og globalt nivå.

Illustrasjon-global-handel.jpeg

ForUM på FN-møte om utviklingsfinansiering

ForUM | 18.04.2018

Med dagens finansiering for utvikling vil ikke bærekraftsmålene nås. Neste uke møtes verdens land i FN i New York for å prøve å bli enige om hvordan vi kan sikre finansiering av FNs bærekraftsmål fram mot 2030.

Nye skritt for et mer etisk og ansvarlig oljefond?

RORG-samarbeidet | 22.05.2017

Sivilsamfunnsorganisasjoner og andre viderefører i disse dager 20 års innsats for at Stortingets finanskomité skal ta stadig nye og modige skritt for et mer ansvarlig og etisk oljefond (SPU).

En grønn fremtid – risiko og muligheter

NUPI | 24.03.2017

Det grønne skiftet vil forme fremtidens geopolitikk. NUPI samarbeider med IRENA og universitetene Columbia og Harvard for å undersøke hvordan.

Utviklingspolitikk i valgkampen 2017

RORG-samarbeidet | 09.02.2017

Terror, migrasjon, utviklingen i Russland og økende nasjonalisme og globaliseringsmotstand i Vesten har preget nyhetsbildet det siste året. Kampen for FNs bærekraftsmål har havnet i skyggen.

Refleksjoner om verden ved årsskiftet 2016-2017

RORG-samarbeidet | 03.01.2017

I 2016 startet arbeidet med å følge opp FNs Agenda 2030, men den politiske dagsorden i Europa ble i større grad preget av flyktningkrise, terror og krigen i Syria, så vel som Brexit og presidentvalget i USA.

Blir det samstemt politikk for FNs bærekraftsmål?

RORG-samarbeidet | 18.10.2016

- Verden vil særlig gjøre det dårlig på ulikhet, advarte nylig DNV-GL og i sin "flagship report 2016" lanserer nå FN tiltak for snu trenden.

- Samstemt politikk en forutsetning for Agenda 2030

RORG-samarbeidet | 19.09.2016

- Med Agenda 2030 og FNs bærekraftsmål er det ingen grunn til å tro at betydningen av samstemt politikk for utvikling vil avta.

- Norsk politikk mindre samstemt for utvikling

RORG-samarbeidet | 18.08.2016

I Sverige har regjeringen satt samstemt politikk for utvikling på dagsorden i Riksdagen, mens politikere og andre her hjemme stort sett må nøye seg med at temaet diskuteres på Arendalsuka.

Tid for oppfølging av FNs bærekraftsmål (Agenda 2030)

RORG-samarbeidet | 04.07.2016

- Historisk, mente mange da FNs bærekraftsmål ble vedtatt sist høst.

1 - 10 av 213
1 2 3 4 5 6 .... 18 19 20 21 22

E-bibliotek

Verdensbanken: Miljø

Temasider fra verdensbanken om miljø. Her finner du informasjon om verdensbanken sitt arbeid, rapporter, og artikler. 

engelsk

Hvor hender det? Miljø: Verden min verden

Hvor hender det? nr. 3, 18. september 2012.

norsk

Framtiden i våre hender: Forbruk

Temasider om forbruk på nettsidene til Framtiden i våre hender.

norsk

Hvor hender det? CO2 stabilisering

Et steg i riktig retning. Hvor hender det? 22. mai 2017

norsk

Hvor hender det? Global matvaresikkerheit

En av de største utfordringene verden står ovenfor, er å skaffe nok mat til alle på en miljøvennlig og bærekraftig måte. Hvor hender det? 20. mars 2017.

FN-sambandet: Bærekraftig utvikling

Temaside om bærekraftig utvikling, og en forklaring av begreper.

norsk

FN: Bærekraftig utvikling

Bærekraftig utvikling på FN sitt nettsted. Informasjon om bærekraftsmålene, og alle de underliggende emnene (se topics), med rapporter og dokumenter. 

engelsk

Hvor hender det? Hva betyr Klimatoppmøtet i Paris?

Hvor hender det? Nr. 22, 25. november 2015.

norsk

Hvor hender det? Klimaavtalen i Paris: Kva no for klimaet

Klimatoppmøte i Paris. Hvor hender det? 8 februar 2016.

norsk

Internasjonal Politikk: Klimakampen

Fokus på Klimakamp i tidsskriftet Internasjonal Politikk NR. 4 2015. Her finner du artikler om Internasjonale Klimaforhandlinger og FNs toppmøte i Paris.

norsk

Miljølære

Et internettbasert opplæringstilbud for bærekraftig utvikling. Inneholder bl.a. temasider og opplegg for prosjektarbeid med forskjellige tema knyttet til bærekraftig utvikling.

norsk

NMBU

På Norges miljø- og biovitenskapelige universitet finner du informasjon om undervisningof forskning i en rekke fag; som landruk, matproduksjon, økologi, miljø og bærekraftig utvikling.

engelsk

Miljølære: Forbruk, ressurser og fordeling

Undervisningsopplegg om forbruk, ressurser og fordeling på på nettstedet miljolare.no, som er et samarbeid mellom UiB og Skolenettet.
norsk

Miljøverndepartementet: Internasjonalt samarbeid

Nettsider med nyheter fra internasjonale fora og prosesser, og lenker til andre nettsteder og internasjonale avtaler.

Hvor hender det? Jordas tilstand

Hvor hender det? 16. mars, 2009. Et utdrag og sammendrag av FNs miljøprogam sin årlige rapport om jordens tilstand.

norsk

Framtiden i våre hender: Grønn økonomi

Her finner du rapporter knyttet til bærekraftig utvikling på nettsidene til Framtiden i våre hender.

norsk

Worldwatch Institute

Worldwatch er en ikke kommersiell forskningsinstitusjon. Formålet til organisasjonen er å informere beslutningstakere og publikum om de voksende globale problemer, og de komplekse båndene mellom miljøet og verdensøkonomien.

engelsk

WWF - International

Nettstedet inneholder nyheter og kampanjesider med bakgrunnsinformasjon i form av artikler og rapporter sortert under diverse temasider

engelsk

FN`s miljøprogram

Nettstedet til FN`s miljøprogram inneholder temasider, konvensjoner og informasjon om FN sitt arbeid.
engelsk

World resources Institute: The Environmental Information Portal

Earthtrends er informasjonsportalen til et av de fremste internasjonale institutt for forskning og informasjon innenfor et bredt spekter av miljøspørsmål. Sidene inneholder innganger til en rekke emner med bakgrunnsinformasjon og lenker. Du kan også laste ned den årlige rapporten World Resources.

UNEP-WCMC

UNEP World Conservation Monitoring Center har informasjon om politikk og virksomhet for å bevare en levende planet. Nettstedet inneholder informasjon og data om emner som biologisk mangfold innenfor dyr og planteliv bl.a. relatert til handel, og spesielle områder som blir påvirket av klimaendringer.
engelsk

GRID-Arendal

GRID-Arendal ble etablert for å styrke FN sitt miljø program (UNDP). Det engelskspråklige nettstedet inneholder bl.a. rapporter og oversikter over bærekraftig utvikling og miljøstatus, med særlig fokus på norden og polar-områder.
engelsk