Tema: Miljø

Nyheter

Dropper regnskogtømmer

Regnskogfondet | 16.12.2010
I flere år har Regnskogfondet sjekket hvilke butikker som selger produkter av regnskogtømmer. Høstens resultater er oppløftende: Fire av fem kontrollerte butikker var helt regnskogsfrie.

Enighet om skogavtale i Mexico

Regnskogfondet | 16.12.2010
- Skogavtalen anerkjenner at bevaring av skog handler om mer enn karbon, sier Lars Løvold. Natt til lørdag ble det enighet om en klimaavtale i Mexico. Et eget kapittel om bevaring av skog blir en del av den overordnede beslutningen.

Nytt håp for klimaforhandlingene etter Cancun

RORG-samarbeidet | 15.12.2010

- Selv om viktige deler av Cancun-avtalen er skuffende svake, har enigheten i Cancun gitt mange nytt håp om å lykkes i forhandlingene om en ny klimaavtale, oppsummerer Naturvernforbundets Bård Lahn etter klimamøtet i Cancun. Mens Bolivia protesterer og vil ha en globale folkeavstemming og Sør-senterets Martin Kohr kaller det et "underlig utfall", så puster både regjering og sivilsamfunn her hjemme lettet ut med fornyet håp for FN-sporet fram mot neste års klimamøte i Durban i Sør-Afrika.
 

– Oljefondet må ut av Occidental

Regnskogfondet | 10.12.2010
Oljeselskapet Occidental Petroleum er skyldig i en 30 år lang miljøskandale i regnskogen i Peru. Allikevel vurderer ikke Oljefondets etiske råd saken.

Aksjonerte for Kyoto i Mexico

Kirkens Nødhjelp | 09.12.2010
Mandag aksjonerte Kirkens Nødhjelp i Cancun, Mexico, sammen med internasjonale søsterorganisasjoner for at Kyoto-avtalen skal bli videreført.

Nevnte ikke Kyoto med et ord

Kirkens Nødhjelp | 09.12.2010
– Det er skuffende at Stoltenberg ikke nevner noe av det som betyr mest for de fattige landene her i Cancun, nemlig Kyoto-avtalen, mener Kirkens Nødhjelp

Indianere møter oljegigant i amerikansk rettssal

Regnskogfondet | 09.12.2010
Achuar-indianere i Peru har fått medhold i en ankesak mot det amerikanske oljeselskapet Occidental Petroleum. Dermed får de saken opp for en amerikansk domstol.

Uenighet om skogbevaring på klimatoppmøtet

Regnskogfondet | 07.12.2010
Cancún Mexico: Nytt forslag til avtaletekst om skogbevaring er svekket på viktige områder. - Nå må Norge bruke sin posisjon til å presse på for at denne avtalen blir best mulig, sier Lars Løvold i Regnskogfondet.

Klimatoppmøte i Cancún: Nå skal det lobbes!

Regnskogfondet | 07.12.2010
- Hva er vår felles lobbystrategi for COP16? spør Samuel Nnah fra Kamerun og ser ut på forsamlingen fra alle verdens kriker og kroker. Alle i lokalet er langt over gjennomsnittet interessert i skog. Regnskog.

Avskogingen i Brasil fortsetter å synke

Regnskogfondet | 06.12.2010
Ferske tall viser den laveste avskogingen i Brasil siden målingene startet i 1988.
181 - 190 av 787
16 17 18 19 20 21 .... 75 76 77 78 79

E-bibliotek

Regnskogsfondet: Regnskogen

Temaside om regnskogen og biologiskmangfold på nettstedet til Regnskogsfondet.

norsk

Utviklingsfondet: Biologisk mangfold

Et av Utviklingsfondet sitt programområder er biologisk mangfold i landbruket, her finner du informasjon om prosjekter og relaterte lenker.

norsk

Verdensbanken: Miljø

Temasider fra verdensbanken om miljø. Her finner du informasjon om verdensbanken sitt arbeid, rapporter, og artikler. 

engelsk

Hvor hender det? Operasjon dagsverk 2017: Nigerias svarte økonomi

Operasjon dagsverk 2017: Nigerias svarte økonomi. Tema for OD 17 er de negative konsekvensene av oljeutvinning i Nigeria. Hvor hender det? 18. oktober 2017.

norsk

LAG: Klima og miljø

En samling av artikler og tekster om klima og miljø i Latin-Amerika på nettsidene til Latin-Amerikagruppene.

norsk

Bellona: Fagområder

På nettsideden til bellona finner du artikler om organisasjonens aktiviteter og informasjon om ulike miljø relaterte tema.

norsk

Miljøstatus i Norge

Miljøstatus i Norge gir deg den nyeste informasjonen om miljøets tilstand og utvikling. Miljøstatus i Norge er utviklet av miljødirektoratene på oppdrag av Miljøverndepartementet. Statens forurensningstilsyn (SFT) er ansvarlig redaktør.

norsk

Hvor hender det? Vatn - Konflikt eller samarbeid om vatn (del 2) ?

Hvor hender det?  Nr. 14,  17. januar 2011.

norsk

Hvor hender det? Vatn - livsviktig og strategisk ressurs (del 1).

Hvor hender det? nr. 13, 10. januar 2011

norsk

FN-sambandet: Klimaendringer

Temaside med bakgrunnsinformasjon om ulike miljø relaterte emner på nettstedet til FN-sambandet. Her finner du informasjon om klima, luftforurensning, naturmangfold, vann, og land.

norsk

Hvor hender det? Plast i havet

Forsøpling av havet er eit betydeleg problem, og plast er ein alvorleg og stor del av dette. Dyr døyr, og det er funne mikroplast i menneske. Kor omfattande er denne forsøplinga, og kva kan vi gjere? Hvor hender det? 14. desember, 2018

norsk

Utviklingsfondet: Klimaendringer i sør

Temaside om klima og klimaendringer, med informasjon utviklingsfondet sine prosjekter.

norsk

Røde Kors: World Disasters Report

World Disasters Report er den eneste årlige internasjonale, tverrfaglige rapporten som fokuserer på katastrofer, fra naturkatastrofer til menneskeskapte kriser.

Framtiden i våre hender: Klimarettferdighet

Temaside om klimarettferdighet på nettsidene til Framtiden i våre hender.  Klimarettferdighet innebærer blant annet at en fordeling av forpliktelser og rettigheter som innebærer at rike lands utslipp må reduseres mest.

norsk

Framtiden i våre hender: Forbruk

Temasider om forbruk på nettsidene til Framtiden i våre hender.

norsk

Miljøstatus i Norge: Arter

Miljøstatus i Norge gir deg den nyeste informasjonen om miljøets tilstand og utvikling. Her finner du blant annet lister med truede arter i Norge. Miljøstatus i Norge er utviklet av miljødirektoratene på oppdrag av Miljøverndepartementet. Statens forurensningstilsyn (SFT) er ansvarlig redaktør

norsk

Hvor hender det? Kven tek ansvar for klimaendringane?

Klimaendringane har vist oss kor vanskeleg det er å få statane i verda til å samarbeide. Hvor hendet det? 11. mars 2013.

norsk

Hvor hender det? CO2 stabilisering

Et steg i riktig retning. Hvor hender det? 22. mai 2017

norsk

Hvor hender det? Dette betyr klimaendringene for utenrikspolitikken


Spørsmålet er ikke om klimakrisen vil påvirke Norge, men hvordan den vil gjøre det. Utenrikspolitikken vår må tilpasses en varmere verden. Hvor hender det? 3. september 2019

norsk

FN-sambandet: Bærekraftig utvikling

Temaside om bærekraftig utvikling, og en forklaring av begreper.

norsk

FN: Bærekraftig utvikling

Bærekraftig utvikling på FN sitt nettsted. Informasjon om bærekraftsmålene, og alle de underliggende emnene (se topics), med rapporter og dokumenter. 

engelsk

Miljøstatus i Norge: Avfall

Miljøstatus i Norge gir deg den nyeste informasjonen om miljøets tilstand og utvikling. Miljøstatus i Norge er utviklet av miljødirektoratene på oppdrag av Miljøverndepartementet. Statens forurensningstilsyn (SFT) er ansvarlig redaktør

norsk
Viser 20 av 100
Vis alle fra e-biblioteket