Tema: Miljø

Nyheter

Aksjonerte for Kyoto i Mexico

Kirkens Nødhjelp | 09.12.2010
Mandag aksjonerte Kirkens Nødhjelp i Cancun, Mexico, sammen med internasjonale søsterorganisasjoner for at Kyoto-avtalen skal bli videreført.

Nevnte ikke Kyoto med et ord

Kirkens Nødhjelp | 09.12.2010
– Det er skuffende at Stoltenberg ikke nevner noe av det som betyr mest for de fattige landene her i Cancun, nemlig Kyoto-avtalen, mener Kirkens Nødhjelp

Indianere møter oljegigant i amerikansk rettssal

Regnskogfondet | 09.12.2010
Achuar-indianere i Peru har fått medhold i en ankesak mot det amerikanske oljeselskapet Occidental Petroleum. Dermed får de saken opp for en amerikansk domstol.

Uenighet om skogbevaring på klimatoppmøtet

Regnskogfondet | 07.12.2010
Cancún Mexico: Nytt forslag til avtaletekst om skogbevaring er svekket på viktige områder. - Nå må Norge bruke sin posisjon til å presse på for at denne avtalen blir best mulig, sier Lars Løvold i Regnskogfondet.

Klimatoppmøte i Cancún: Nå skal det lobbes!

Regnskogfondet | 07.12.2010
- Hva er vår felles lobbystrategi for COP16? spør Samuel Nnah fra Kamerun og ser ut på forsamlingen fra alle verdens kriker og kroker. Alle i lokalet er langt over gjennomsnittet interessert i skog. Regnskog.

Avskogingen i Brasil fortsetter å synke

Regnskogfondet | 06.12.2010
Ferske tall viser den laveste avskogingen i Brasil siden målingene startet i 1988.

- Urfolk er økosystemfolk

Regnskogfondet | 06.12.2010
Søndag er Forest Day på klimatoppmøtet i Cancún. - Alt som skjer med økosystemer får store konsekvenser for oss urfolk, sier Vicky Tauli-Corpuz.

Frivillige organisasjoner med innspill til klimamøtet i Cancun

RORG-samarbeidet | 29.11.2010
I dag starter FNs klimakonferanse i Cancun og forventningene er ikke all verdens. Likevel, mange håper forhandlingene kan ta viktige skritt framover og norske organisasjoner er blant de som den siste tiden har formidlet sine tanker og innspill til norske og andre klimaforhandlere.

Suksess med klimaseminar

Kirkens Nødhjelp | 26.11.2010
I høst har Kirkens Nødhjelp hatt regionale klimaseminarer ti ulike steder i landet. Responsen har vært inspirerende.

Grønt Valg - Regnskogfondet med strømmen

Regnskogfondet | 26.11.2010
Vil du ha grønnere strøm og hjelpe regnskogen samtidig? Hafslund tilbyr nå strømtalen Grønt Valg hvor kunder kan velge å støtte Regnskogfondet. - Dette er et nyskapende tilbud og en spennende avtale for oss, sier Anne Kristin Ulleberg i Regnskogfondet.
201 - 210 av 803
18 19 20 21 22 23 .... 77 78 79 80 81

E-bibliotek

Regnskogsfondet: Regnskogen

Temaside om regnskogen og biologiskmangfold på nettstedet til Regnskogsfondet.

Utviklingsfondet: Biologisk mangfold

Et av Utviklingsfondet sitt programområder er biologisk mangfold i landbruket, her finner du informasjon om prosjekter og relaterte lenker.

Verdensbanken: Miljø

Temasider fra verdensbanken om miljø. Her finner du informasjon om verdensbanken sitt arbeid, rapporter, og artikler.

engelsk

Hvor hender det? Operasjon dagsverk 2017: Nigerias svarte økonomi

Operasjon dagsverk 2017: Nigerias svarte økonomi. Tema for OD 17 er de negative konsekvensene av oljeutvinning i Nigeria. Hvor hender det? 18. oktober 2017.

norsk

LAG: Klima og miljø

En samling av artikler og tekster om klima og miljø i Latin-Amerika på nettsidene til Latin-Amerikagruppene.

norsk

Bellona: Fagområder

På nettsideden til bellona finner du artikler om organisasjonens aktiviteter og informasjon om ulike miljø relaterte tema.

Miljøstatus i Norge

Miljøstatus i Norge gir deg den nyeste informasjonen om miljøets tilstand og utvikling. Miljøstatus i Norge er utviklet av miljødirektoratene på oppdrag av Miljøverndepartementet. Statens forurensningstilsyn (SFT) er ansvarlig redaktør.

FN-sambandet: Klimaendringer

Temaside med bakgrunnsinformasjon om ulike miljø relaterte emner på nettstedet til FN-sambandet. Her finner du informasjon om klima, luftforurensning, naturmangfold, vann, og land.

norsk

Hvor hender det? Plast i havet

Forsøpling av havet er eit betydeleg problem, og plast er ein alvorleg og stor del av dette. Dyr døyr, og det er funne mikroplast i menneske. Kor omfattande er denne forsøplinga, og kva kan vi gjere? Hvor hender det? 14. desember, 2018

norsk

Utviklingsfondet: Klimaendringer i sør

Temaside om klima og klimaendringer, med informasjon utviklingsfondet sine prosjekter.

norsk

Røde Kors: World Disasters Report

World Disasters Report er den eneste årlige internasjonale, tverrfaglige rapporten som fokuserer på katastrofer, fra naturkatastrofer til menneskeskapte kriser.

Framtiden i våre hender: Klimarettferdighet

Temaside om klimarettferdighet på nettsidene til Framtiden i våre hender. Klimarettferdighet innebærer blant annet at en fordeling av forpliktelser og rettigheter som innebærer at rike lands utslipp må reduseres mest.

norsk

Framtiden i våre hender: Forbruk

Temasider om forbruk på nettsidene til Framtiden i våre hender.

Miljøstatus i Norge: Arter

Miljøstatus i Norge gir deg den nyeste informasjonen om miljøets tilstand og utvikling. Her finner du blant annet lister med truede arter i Norge. Miljøstatus i Norge er utviklet av miljødirektoratene på oppdrag av Miljøverndepartementet. Statens forurensningstilsyn (SFT) er ansvarlig redaktør

Hvor hender det? Kven tek ansvar for klimaendringane?

Klimaendringane har vist oss kor vanskeleg det er å få statane i verda til å samarbeide. Hvor hendet det? 11. mars 2013.

Hvor hender det? CO2 stabilisering

Et steg i riktig retning. Hvor hender det? 22. mai 2017

Hvor hender det? Dette betyr klimaendringene for utenrikspolitikken


Spørsmålet er ikke om klimakrisen vil påvirke Norge, men hvordan den vil gjøre det. Utenrikspolitikken vår må tilpasses en varmere verden. Hvor hender det? 3. september 2019

norsk

FN-sambandet: Bærekraftig utvikling

Temaside om bærekraftig utvikling, og en forklaring av begreper.

norsk

FN: Bærekraftig utvikling

Bærekraftig utvikling på FN sitt nettsted. Informasjon om bærekraftsmålene, og alle de underliggende emnene (se topics), med rapporter og dokumenter.

engelsk

Miljøstatus i Norge: Avfall

Miljøstatus i Norge gir deg den nyeste informasjonen om miljøets tilstand og utvikling. Miljøstatus i Norge er utviklet av miljødirektoratene på oppdrag av Miljøverndepartementet. Statens forurensningstilsyn (SFT) er ansvarlig redaktør

norsk
Viser 20 av 100
Vis alle fra e-biblioteket