Tema: Miljø

Nyheter

– Drømmen er at noen av barna mine skal få gå på skolen

Redd Barna | 09.11.2010
– Jeg har åtte barn, og vi bor nå i dette teltet, sier Sonylaguette.

Nytt klimahåp for Cancun?

RORG-samarbeidet | 08.11.2010

Etter mellomvalget i USA blir det vanskeligere å få til en klimaavtale i Cancun, men statsminister Jens Stoltenberg og FNs høynivågruppe mener likevel det er mulig å skaffe 100 milliarder årlig til klimatiltak. Frivillige organisasjoner er usikre på om den nødvendige politiske viljen er tilstede, mens miljø- og utviklingsminister Erik Solheim, etter klimaforhandlinger i Mexico sist uke, er mer optimistisk og mener at "kompromiss er nøkkelen til løsning".

- Utfordrende, men mulig å skaffe 100 milliarder dollar i året til klimatiltak

FN-sambandet | 05.11.2010
Stoltenberg overleverte rapport med forslag til hvordan forpliktelsene fra COP15 i København kan finansieres.

FN ber om mer nødhjelp til Haiti

FN-sambandet | 05.11.2010
Det er et stort behov for nødhjelpsutstyr på Haiti der den tropiske stormen Tomas er på fremmarsj. En halv million mennesker er utsatt, sier FN i dag.

Mange land i Asia rammet av naturkatastrofer

Redd Barna | 05.11.2010
Filippinene og Vietnam ble rammet av tyfonen Megi. Syklonen Giri har skyllet inn over Burma. Og i Kambodsja har regn forårsaket store oversvømmelser.

Ny katastrofe truer Haiti

Kirkens Nødhjelp | 03.11.2010

Kirkens Nødhjelp trapper opp sin katastrofeberedskap i påvente av den tropiske stormen "Tomas" som truer med å ramme Haiti med orkan styrke innen fredag. – Vi forbereder oss på det verste, sier Atle Sommerfeldt, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp.

Gladnyhet for naturmangfoldet

FN-sambandet | 02.11.2010
Det er oppnådd enighet om en avtale om tilgang til, og rettferdig fordeling av genressurser under naturtoppmøtet i Japan.

Hjelp til jordskjelvofre i øde fjellområder

Flyktninghjelpen | 01.11.2010
Flyktninghjelpen spiller en ledende i rolle byggingen av nye boliger etter et jordskjelv i de avsidesliggende områdene i den nordlige afghanske provinsen Samangan. Å få tilgang til området har vist seg å være en stor utfordring både for Flyktninghjelpen og andre humanitære organisasjoner, men hjelpen kommer frem.

- En seier for FN-systemet!

RORG-samarbeidet | 01.11.2010

Mens FNs klimaforhanlinger stamper i motvind fram mot toppmøtet i Cancun i desember så framheves resultatet av FN-forhandlingene om biologisk mangfold i Nagoya i Japan sist uke som "en seier for FN-systemet". Om resultatet er tilstrekkelig til å stanse det Utviklingsfondets Andrew Kroglund kaller "den sjette syndeflod" (tap av biologisk mangfold) gjenstår å se.
 

Nødhjelpsarbeidet i gang etter naturkatastrofene i Indonesia

Redd Barna | 28.10.2010
På ett halvt døgn ble Indonesia rammet av både et vulkanutbrudd og et jordskjelv, med en påfølgende tsunami.
201 - 210 av 787
18 19 20 21 22 23 .... 75 76 77 78 79

E-bibliotek

Regnskogsfondet: Regnskogen

Temaside om regnskogen og biologiskmangfold på nettstedet til Regnskogsfondet.

norsk

Utviklingsfondet: Biologisk mangfold

Et av Utviklingsfondet sitt programområder er biologisk mangfold i landbruket, her finner du informasjon om prosjekter og relaterte lenker.

norsk

Verdensbanken: Miljø

Temasider fra verdensbanken om miljø. Her finner du informasjon om verdensbanken sitt arbeid, rapporter, og artikler. 

engelsk

Hvor hender det? Operasjon dagsverk 2017: Nigerias svarte økonomi

Operasjon dagsverk 2017: Nigerias svarte økonomi. Tema for OD 17 er de negative konsekvensene av oljeutvinning i Nigeria. Hvor hender det? 18. oktober 2017.

norsk

LAG: Klima og miljø

En samling av artikler og tekster om klima og miljø i Latin-Amerika på nettsidene til Latin-Amerikagruppene.

norsk

Bellona: Fagområder

På nettsideden til bellona finner du artikler om organisasjonens aktiviteter og informasjon om ulike miljø relaterte tema.

norsk

Miljøstatus i Norge

Miljøstatus i Norge gir deg den nyeste informasjonen om miljøets tilstand og utvikling. Miljøstatus i Norge er utviklet av miljødirektoratene på oppdrag av Miljøverndepartementet. Statens forurensningstilsyn (SFT) er ansvarlig redaktør.

norsk

Hvor hender det? Vatn - Konflikt eller samarbeid om vatn (del 2) ?

Hvor hender det?  Nr. 14,  17. januar 2011.

norsk

Hvor hender det? Vatn - livsviktig og strategisk ressurs (del 1).

Hvor hender det? nr. 13, 10. januar 2011

norsk

FN-sambandet: Klimaendringer

Temaside med bakgrunnsinformasjon om ulike miljø relaterte emner på nettstedet til FN-sambandet. Her finner du informasjon om klima, luftforurensning, naturmangfold, vann, og land.

norsk

Hvor hender det? Plast i havet

Forsøpling av havet er eit betydeleg problem, og plast er ein alvorleg og stor del av dette. Dyr døyr, og det er funne mikroplast i menneske. Kor omfattande er denne forsøplinga, og kva kan vi gjere? Hvor hender det? 14. desember, 2018

norsk

Utviklingsfondet: Klimaendringer i sør

Temaside om klima og klimaendringer, med informasjon utviklingsfondet sine prosjekter.

norsk

Røde Kors: World Disasters Report

World Disasters Report er den eneste årlige internasjonale, tverrfaglige rapporten som fokuserer på katastrofer, fra naturkatastrofer til menneskeskapte kriser.

Framtiden i våre hender: Klimarettferdighet

Temaside om klimarettferdighet på nettsidene til Framtiden i våre hender.  Klimarettferdighet innebærer blant annet at en fordeling av forpliktelser og rettigheter som innebærer at rike lands utslipp må reduseres mest.

norsk

Framtiden i våre hender: Forbruk

Temasider om forbruk på nettsidene til Framtiden i våre hender.

norsk

Miljøstatus i Norge: Arter

Miljøstatus i Norge gir deg den nyeste informasjonen om miljøets tilstand og utvikling. Her finner du blant annet lister med truede arter i Norge. Miljøstatus i Norge er utviklet av miljødirektoratene på oppdrag av Miljøverndepartementet. Statens forurensningstilsyn (SFT) er ansvarlig redaktør

norsk

Hvor hender det? Kven tek ansvar for klimaendringane?

Klimaendringane har vist oss kor vanskeleg det er å få statane i verda til å samarbeide. Hvor hendet det? 11. mars 2013.

norsk

Hvor hender det? CO2 stabilisering

Et steg i riktig retning. Hvor hender det? 22. mai 2017

norsk

Hvor hender det? Dette betyr klimaendringene for utenrikspolitikken


Spørsmålet er ikke om klimakrisen vil påvirke Norge, men hvordan den vil gjøre det. Utenrikspolitikken vår må tilpasses en varmere verden. Hvor hender det? 3. september 2019

norsk

FN-sambandet: Bærekraftig utvikling

Temaside om bærekraftig utvikling, og en forklaring av begreper.

norsk

FN: Bærekraftig utvikling

Bærekraftig utvikling på FN sitt nettsted. Informasjon om bærekraftsmålene, og alle de underliggende emnene (se topics), med rapporter og dokumenter. 

engelsk

Miljøstatus i Norge: Avfall

Miljøstatus i Norge gir deg den nyeste informasjonen om miljøets tilstand og utvikling. Miljøstatus i Norge er utviklet av miljødirektoratene på oppdrag av Miljøverndepartementet. Statens forurensningstilsyn (SFT) er ansvarlig redaktør

norsk
Viser 20 av 100
Vis alle fra e-biblioteket