Tema: Miljø

Nyheter

Indonesia rammet av ny tsunami

Redd Barna | 26.10.2010
En ny tsunami som rammet Indonesia tirsdag har tatt livet av minst hundrevis av innbyggere. Mange er savnet. Redd Barnas svenske hjelpearbeidere Jenny Nordin og Mie Melin ble i all hast evakuert fra området.

Naturen har toppmøte i Japan nå

Regnskogfondet | 21.10.2010
Mandag begynte årets toppmøte i FNs biomangfoldkonvensjon i Nagoya, Japan. -Stans avskoging og stopp alle subsidier som bidrar til tap av biomangfold, krever Regnskogfondet sammen med norske miljøorganisasjoner.

Amazonas - nøkkelen til et stabilt klima

Regnskogfondet | 21.10.2010
- Vi kan ikke stanse den globale oppvarmingen dersom vi ikke klarer å holde Amazonas i live og ved god helse, sa en av verdens fremste skogforskere Daniel Nepstad under sitt besøk i Norge torsdag.

- Nåtiden er kamp. Fremtiden er vår.

Regnskogfondet | 21.10.2010
Alberto Pizango fra Peru har forbud mot å reise ut av landet, men deltok på dagens seminar via skype. - Min visjon er at urfolk får passe på jordas hage, Amazonas, sier urfolkslederen.

Skaper folkelig klimapress nedenfra

Kirkens Nødhjelp | 12.10.2010
I høst arrangerer Kirkens Nødhjelp lokale klimaseminar ti steder i landet. – Vi ser et stort engasjement, sier Ida Thomassen i Kirkens Nødhjelp.

Amazonasseminar på Litteraturhuset

Regnskogfondet | 11.10.2010

Denne uken arrangerer Regnskogfondet seminar om framtiden til verdens største regnskog. Det blir spennende foredrag og debatter på dagtid og kulturarrangementer på kvelden.

Prioriterer dem som har det verst

Flyktninghjelpen | 05.10.2010
- I år har vi sett hvor viktig det er med mer satsing på forebygging av naturkatastrofer og humanitær innsats, først på Haiti og så i Pakistan. Det er bra at bevilgninger til disse formålene øker, sier Flyktninghjelpens generalsekretær Elisabeth Rasmusson.

Regnskogsmilliardene opprettholdes i statsbudsjettet

Regnskogfondet | 05.10.2010
Regjeringen bevilger nesten 2,2 milliarder kroner i statsbudsjettet for 2011 til kampen mot avskoging i utviklingsland. Det er en økning på 60 millioner fra 2010. – Det er veldig gledelig at Norge opprettholder trykket i Klima- og skogsatsningen, mener Regnskogfondet.

Hemmelighet 8: Blålys i tropeskogen!

Regnskogfondet | 05.10.2010
Morpho: Langs elver i tropisk Amerika flyr noen store sommerfugler, som oppfattes som hellige blant indianere. Vingene er blå, vakkert metallskinnende og synes på lang avstand som et blinkende blålys.

Tømmerinspektørene kommer!

Regnskogfondet | 01.10.2010
Kjøkken- og byggevarebutikker over hele landet kan vente seg besøk fra Regnskogfondets tømmerinspektører. Sandefjord Natur og Ungdom er blant de mange som er med på høstens byggevareundersøkelse.
211 - 220 av 787
19 20 21 22 23 24 .... 75 76 77 78 79

E-bibliotek

Regnskogsfondet: Regnskogen

Temaside om regnskogen og biologiskmangfold på nettstedet til Regnskogsfondet.

norsk

Utviklingsfondet: Biologisk mangfold

Et av Utviklingsfondet sitt programområder er biologisk mangfold i landbruket, her finner du informasjon om prosjekter og relaterte lenker.

norsk

Verdensbanken: Miljø

Temasider fra verdensbanken om miljø. Her finner du informasjon om verdensbanken sitt arbeid, rapporter, og artikler. 

engelsk

Hvor hender det? Operasjon dagsverk 2017: Nigerias svarte økonomi

Operasjon dagsverk 2017: Nigerias svarte økonomi. Tema for OD 17 er de negative konsekvensene av oljeutvinning i Nigeria. Hvor hender det? 18. oktober 2017.

norsk

LAG: Klima og miljø

En samling av artikler og tekster om klima og miljø i Latin-Amerika på nettsidene til Latin-Amerikagruppene.

norsk

Bellona: Fagområder

På nettsideden til bellona finner du artikler om organisasjonens aktiviteter og informasjon om ulike miljø relaterte tema.

norsk

Miljøstatus i Norge

Miljøstatus i Norge gir deg den nyeste informasjonen om miljøets tilstand og utvikling. Miljøstatus i Norge er utviklet av miljødirektoratene på oppdrag av Miljøverndepartementet. Statens forurensningstilsyn (SFT) er ansvarlig redaktør.

norsk

Hvor hender det? Vatn - Konflikt eller samarbeid om vatn (del 2) ?

Hvor hender det?  Nr. 14,  17. januar 2011.

norsk

Hvor hender det? Vatn - livsviktig og strategisk ressurs (del 1).

Hvor hender det? nr. 13, 10. januar 2011

norsk

FN-sambandet: Klimaendringer

Temaside med bakgrunnsinformasjon om ulike miljø relaterte emner på nettstedet til FN-sambandet. Her finner du informasjon om klima, luftforurensning, naturmangfold, vann, og land.

norsk

Hvor hender det? Plast i havet

Forsøpling av havet er eit betydeleg problem, og plast er ein alvorleg og stor del av dette. Dyr døyr, og det er funne mikroplast i menneske. Kor omfattande er denne forsøplinga, og kva kan vi gjere? Hvor hender det? 14. desember, 2018

norsk

Utviklingsfondet: Klimaendringer i sør

Temaside om klima og klimaendringer, med informasjon utviklingsfondet sine prosjekter.

norsk

Røde Kors: World Disasters Report

World Disasters Report er den eneste årlige internasjonale, tverrfaglige rapporten som fokuserer på katastrofer, fra naturkatastrofer til menneskeskapte kriser.

Framtiden i våre hender: Klimarettferdighet

Temaside om klimarettferdighet på nettsidene til Framtiden i våre hender.  Klimarettferdighet innebærer blant annet at en fordeling av forpliktelser og rettigheter som innebærer at rike lands utslipp må reduseres mest.

norsk

Framtiden i våre hender: Forbruk

Temasider om forbruk på nettsidene til Framtiden i våre hender.

norsk

Miljøstatus i Norge: Arter

Miljøstatus i Norge gir deg den nyeste informasjonen om miljøets tilstand og utvikling. Her finner du blant annet lister med truede arter i Norge. Miljøstatus i Norge er utviklet av miljødirektoratene på oppdrag av Miljøverndepartementet. Statens forurensningstilsyn (SFT) er ansvarlig redaktør

norsk

Hvor hender det? Kven tek ansvar for klimaendringane?

Klimaendringane har vist oss kor vanskeleg det er å få statane i verda til å samarbeide. Hvor hendet det? 11. mars 2013.

norsk

Hvor hender det? CO2 stabilisering

Et steg i riktig retning. Hvor hender det? 22. mai 2017

norsk

Hvor hender det? Dette betyr klimaendringene for utenrikspolitikken


Spørsmålet er ikke om klimakrisen vil påvirke Norge, men hvordan den vil gjøre det. Utenrikspolitikken vår må tilpasses en varmere verden. Hvor hender det? 3. september 2019

norsk

FN-sambandet: Bærekraftig utvikling

Temaside om bærekraftig utvikling, og en forklaring av begreper.

norsk

FN: Bærekraftig utvikling

Bærekraftig utvikling på FN sitt nettsted. Informasjon om bærekraftsmålene, og alle de underliggende emnene (se topics), med rapporter og dokumenter. 

engelsk

Miljøstatus i Norge: Avfall

Miljøstatus i Norge gir deg den nyeste informasjonen om miljøets tilstand og utvikling. Miljøstatus i Norge er utviklet av miljødirektoratene på oppdrag av Miljøverndepartementet. Statens forurensningstilsyn (SFT) er ansvarlig redaktør

norsk
Viser 20 av 100
Vis alle fra e-biblioteket