Tema: Nødhjelp

Nyheter

Cecilia-Jimenez-Damary-Photo-UN-1200x661.jpg

Migrasjon – påtvunget mobilitet, internasjonale reguleringer og humanitære behov

Karibu Foundation | 26.04.2019

I samtale med Karibu drøfter FNs spesialrapportør for internt fordrevne (IDPs) Cecilia Jimenez-Damary migrantorganisasjoners etterlysning av sammenheng mellom statenes formelle prosesser (som FNs nylig vedtatte «Global Compact on Migration»), de humanitære behovene og de grunnleggende årsakene til tvungen migrasjon.

image.jpg

Alarmerende mangel på nødhjelp

Flyktninghjelpen | 08.10.2017

Mangel på tillatelser fra Myanmars myndigheter for humanitære organisasjoner nord i delstaten Rakhine til å gjøre jobben sin, har ført til at sårbare sivile er etterlatt uten nødvendig hjelp.

Det store behovet for hjelp gir meg motivasjon til å fortsette

Flyktninghjelpen | 10.05.2017

Mouad Abdo (29) jobber på Flyktninghjelpens kontor i Sana’a og har ansvar for at matutdelinger til 140.000 mennesker i byen når frem til de som trenger det aller mest.

Hjelper 1 million haitianere rammet av sult

Verdens matvareprogram | 18.04.2016

Verdens Matvareprogram (WFP) vil lansere en hasteoperasjon for å hjelpe én million menesker påvirket av tre år med langvarig tørke forverret av værfenomenet El Niño.

Fakta om krisen i Middelhavet

Norges Røde Kors | 25.04.2015

Krig, konflikt og uroligheter i Afrikas Horn og i Midtøsten fører til økt antall flyktninger som søker trygghet og fremtid i Europa. For første gang siden annen andre verdenskrig har antallet flyktninger i verden oversteget 50 millioner.

- Usikker langtidseffekt av Norges Haiti-innsats

Norad | 14.01.2015

Norge gjorde viktige og modige valg i innsatsen i Haiti etter jordskjelvet i 2010, viser ny evaluering. Men manglende strategi gir usikkerhet om langsiktige effekter, ifølge evalueringsteamet.

Halvparten av befolkningen trenger nødhjelp

Bistandaktuelt | 03.08.2012

Den humanitære situasjonen i verdens nyeste land vekker dyp bekymring. Norge bevilger derfor ytterligere 30 millioner kroner til humanitær innsats i Sør-Sudan, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.

Rett oppmerksomheten mot Tadsjikistan

Redd Barna | 10.05.2012

Áine Lynch er en av Redd Barnas utdanningseksperter i Tadsjikistan. Her kan du lese hennes blogg fra et "-stan"-land man skjelden hører om i Norge.

Gjenopptar nødhjelpsarbeidet i Mali

Kirkens Nødhjelp | 24.04.2012

Kirkens Nødhjelp planlegger en ny og omfattende matutdeling i de tørke- og krigsrammede områdene i det nordlige Mali, etter urolighetene den siste tiden.

Jubileumsmarkering med H.M Dronning Sonja

Flyktninghjelpen | 25.11.2011

H.M. Dronning Sonja vil være tilstede under jubileums-arrangementet for beredskapsstyrken NORCAP, som driftes av Flyktninghjelpen og er finansiert av Utenriksdepartementet.

1 - 10 av 97
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

E-bibliotek

FN-sambandet: Nødhjelp

Temaside om FN-sambandet sitt humanitære arbeid, med informasjon om nødhjelp og matvaresikkerhet.

norsk

Røde Kors: World Disasters Report

World Disasters Report er den eneste årlige internasjonale, tverrfaglige rapporten som fokuserer på katastrofer, fra naturkatastrofer til menneskeskapte kriser.

Verdensbanken: Disaster Risk Managment

Temasider fra verdensbanken om humanitære katastrofer. Her finner du informasjon om verdensbanken sitt arbeid, rapporter, og artikler. 

engelsk

The New Humanitarian

The New Humanitarian er et nettverk av journaslister som leverer unike og uavhengige reportasjer fra humanitære kriser i verden.

engelsk

UNICEF: Humanitarian Action for Children

UNICEF gir ut årlige rapporter om nødhjelp for barn. Selv om behovet for mat og ernæring fortsatt er aller størst, er den nye globale trenden at krig rammer barna oftere enn før. Krigen forsterker nøden som forårsakes av naturkatastrofer og matkriser.

engelsk

OCHA

OCHA er underorganisasjonen i FN som koordinerer nødhjelpsarbeid og bistand i krise områder.

engelsk

UD: Humanitært arbeid

Les om Norges humanitære arbeid på internettsidene til UD.

norsk

AlertNet

AlertNet setter fokus på kriseområder og nødsituasjoner.

Leger uten Grenser: Doctors without borders

Her finner den internasjonale siden til Leger Uten Grenser. Her finner du artikler om Leger uten grenser sitt arbeid sortert etter land og helse relaterte emner.

ReliefWeb

Nettsted med informasjon om nødhjelp og krisesituasjoner. ReliefWeb har bl.a. en land oversikt.

NOREPS

The Norwegian Emergency Preparedness System er et bidrag til FN byråer og NGO sin beredskap i krise situasjoner. Nettstedet har hovedsakelig informasjon om hvilke tjenester og ressurser organisasjonen kan bidra med.

engelsk

NORAGRIC: Humanitarian Policy and Practice in a Changing Climate

Rapport om klimaendringene sine konsekvenser for bistand og humanitært arbeid. 

engelsk

Redd Barna: Nødhjelp

Her kan du lese om Redd Barna sin nødhjelp, og hvordan ulike krisesituasjoner rammer barna.

norsk

Bistandsaktuelt: Humanitære kriser

Artikler om katastrofer, krig og konflikt og migrasjon i tidsskriftet Bistandsaktuelt.

norsk

Leger Uten Grenser

På nettstedet til Leger Uten Grenser kan du lese om organisasjonens aktiviteter og helsesituasjonen i ulike kriserammede områder.

Røde Kors: Nødhjelp

Informasjon om Røde Kors sin beredskap i forhold til Nødhjelp..