Tema: Rasisme

Nyheter

Europa i identitetspolitikkens ekkokamre

RORG-samarbeidet | 15.03.2017

- Det flerkulturelle samfunn har feilet, sa Angela Merkel i 2010. For stadig flere av Europas velgere er dét grunnen til at de vender sosialdemokratiet og den liberale eliten ryggen og slutter opp om nasjonale og populistiske partier.

Nytt nummer av Forum for Development Studies, 2/2002:

NUPI | 27.01.2003
Hovedartiklene i utgaven omhandler fattigdoms- og sultproblematikk i et menneskerettighetsperspektiv, demokrati og minoriteter samt landreform i Namibia. I debattspalten diskuteres bl.a. eiendomsrettslige systemer utenfor den vestlige verden.

Antirasistisk Senters Nyhetsbrev

Antirasistisk Senter | 24.02.2002
Nå er første nyhetsbrev fra Antirasistisk Senter i 2002 klart. Nyhetsbrevet inneholder nyhetsstoff relatert til Antirasistisk Senters arbeid og relevante saker i media, delt opp i forskjellige kategorier.

Økt oppmerksomhet om rasisme

Anterasistisk Senter | 18.09.2001
I skyggen av debatten om hvordan verdenssamfunnet skal beskrive Israels overgrep mot palestinere, kom vi på FN-konferansen mot rasisme et skritt nærmere hvordan vi skal bekjempe rasismen, som alle land sliter med.

- Over 35.000 bøssebærer fra dør-til-dør

Kirkens Nødhjelp | 04.04.2001
I går gikk landets nest største dør-til-døraksjon av stabelen i regi av Kirkens Nødhjelp med over 35.000 bøssebærer i sving i hele landet under mottoet: Hjelp Brasils unge ut av en voldelig hverdag!

- Økte forskjeller fører til diskriminering

Redd Barna | 17.11.2000
Generalsekretær Gro Brækken i Redd Barna la onsdag fram en internasjonal rapport om diskriminering.
Forskjellene mellom rike og fattige øker både internasjonalt og i Norge, dette har ført til at flere barn diskrimineres.
1 - 10 av 8
1

E-bibliotek

Hvor hender det? Hva er FNs bærekraftsmål?

Hvor hender det?  4. september 2018

norsk

Antirasistisk Senter

Her finner du lenker, artikler og rapporter om rasisme og anti-rasistisk arbeid.

norsk

UDI

På UDI sitt nettsted finner du informasjon for og om asylsøkere og flyktninger. Inneholder temasider om bl.a. flyktninger og asyl, arbeidstillatelser, diskriminering, statsborgerskap og integrering.

Nord-sør-biblioteket: Slavehandel i Afrika

Hva var konsekvensene av slavehandelen og hvor mange slaver ble sendt med slaveskip fra Afrika?

norsk

Durban review Conferance World

Oppfølger av World Conference against Racism.

engelsk

Crosspoint, Anti Racism

Magenta er en nederlandsk organisasjon rettet mot anti-diskrimineringsarbeid. De har en lenkesamling innganger til ulike tema og land.

Immigrant institutet

Forsknings- och dokumentationssenter om invandrare, flyktingar og rasism fra Sverige.

Utrop

Utrop er Norges første og eneste nettportal, avis og TV som har nyheter, underholdning og aktualiteter om det flerkulturelle Norge.

norsk

Norsk Folkehjelp: Flyktning og integrering

Informasjon om flyktninger, mottak og Norsk Folkehjelp sitt arbeid med flyktninger.

Human Rights Watch: Temasider

Her finner du artikler og dokumenter på nettstedet til Human Rights Watch kategorisert under ulike emner.