Tema: Migrasjon

Nyheter

Cecilia-Jimenez-Damary-Photo-UN-1200x661.jpg

Migrasjon – påtvunget mobilitet, internasjonale reguleringer og humanitære behov

Karibu Foundation | 26.04.2019

I samtale med Karibu drøfter FNs spesialrapportør for internt fordrevne (IDPs) Cecilia Jimenez-Damary migrantorganisasjoners etterlysning av sammenheng mellom statenes formelle prosesser (som FNs nylig vedtatte «Global Compact on Migration»), de humanitære behovene og de grunnleggende årsakene til tvungen migrasjon.

tcf7a55b.jpg

Færre båtflyktninger, men flere drukner

Flyktninghjelpen | 10.08.2018

Antallet flyktninger og migranter som tar sjøveien til Europa er nærmest halvert, men risikoen for å miste livet har økt dramatisk.

Flyktningeleir-768x504.jpg

Alle vet, men ingen handler på det

Digni | 13.02.2018

De fleste norske partiene har slått fast at det er mest rettferdig å ta imot flyktninger gjennom FN-systemet. – Likevel tar vi imot stadig færre kvoteflyktninger

Flyktninger, migranter og et Europa i endring

RORG-samarbeidet | 28.03.2017

Ett år etter at EU inngikk en avtale med Tyrkia for å stanse strømmen av flyktninger til Europa reises det sterk kritikk mot avtalen og stengte grenser i Europa.

Europa i identitetspolitikkens ekkokamre

RORG-samarbeidet | 15.03.2017

- Det flerkulturelle samfunn har feilet, sa Angela Merkel i 2010. For stadig flere av Europas velgere er dét grunnen til at de vender sosialdemokratiet og den liberale eliten ryggen og slutter opp om nasjonale og populistiske partier.

Utviklingspolitikk i valgkampen 2017

RORG-samarbeidet | 09.02.2017

Terror, migrasjon, utviklingen i Russland og økende nasjonalisme og globaliseringsmotstand i Vesten har preget nyhetsbildet det siste året. Kampen for FNs bærekraftsmål har havnet i skyggen.

Refleksjoner om verden ved årsskiftet 2016-2017

RORG-samarbeidet | 03.01.2017

I 2016 startet arbeidet med å følge opp FNs Agenda 2030, men den politiske dagsorden i Europa ble i større grad preget av flyktningkrise, terror og krigen i Syria, så vel som Brexit og presidentvalget i USA.

Debatt om Danmarks veivalg i utenriks- og sikkerhetspolitikken

RORG-samarbeidet | 10.05.2016

Utenriksminister Børge Brende har tatt initiativ til debatt om veivalg i norsk utenriks- og forsvarspolitikk og varslet en melding om dette neste år. I Danmark går en liknende politisk prosess og nylig mottok regjeringen der en utredning om "Dansk diplomati og forsvar i en brytningstid".

Mangler mat og medisiner i Hellas

Redd Barna | 06.08.2015

Tusenvis av barn og voksne som nå har flyktet til Hellas mangler mat, rent vann og medisiner, viser en ny rapport fra Redd Barna.

De ti mest neglisjerte fluktsituasjonene

Flyktninghjelpen | 18.06.2015

Antallet mennesker på flukt er høyere enn noen gang. Dessverre ligger det en tragisk logikk i at jo verre de største humanitære krisene er, desto mer havner de neglisjerte fluktsituasjonene i skyggen.

1 - 10 av 38
1 2 3 4

E-bibliotek

Flyktninghjelpen

På nettstedet til Flyktninghjelpen finner du artikler og bakgrunnsinformasjon om organisasjonen og situasjonen for verdens flyktninger. På rerssurssidene finner du rapporter, tall og fakta.

FN-sambandet: Befolkning, migrasjon og urbanisering

Temasider om befolkning på FN-sambandet sitt nettsted. Foruten informasjon om verdens befolkning finner du også sider om Demografisk overgang, migrasjon, urbanisering, og seksuelle og reproduktive rettigheter.

norsk

Antirasistisk Senter

Her finner du lenker, artikler og rapporter om rasisme og anti-rasistisk arbeid.

norsk

UDI

På UDI sitt nettsted finner du informasjon for og om asylsøkere og flyktninger. Inneholder temasider om bl.a. flyktninger og asyl, arbeidstillatelser, diskriminering, statsborgerskap og integrering.

Rorg/Global: Mot danske tilstander i asyl-, innvandrings- og integreringspolitikken?

En gjennomgang av den politiske debatten om innvandring 15.02.2018.

norsk

MIRA-senteret

Mira-senteret arbeider for at det norske samfunnet skal bli oppmerksomme på kvinner og jenter med minoritetsbakgrunn Nettstedet har informasjon om emner knyttet til likestilling av minoritetskvinner, som omkjæring, tvangsekteskap og arbeidsmarkedet, samt et faktaark om minoritetskvinner i Norge.

Global Commission on International Migration

GCIM er en kommisjon som ble opprettet av FN i 2003 for å se på internasjonal migrasjon. På nettsted finner du en lang rekke bakgrunnsstudier.

engelsk

Interpol

Nettstedet til Interpol inneholder nyheter og bakgrunnsinformasjon om ulike emner relatert til kriminalitet.

International Organization for migration

IOM arbeider etter en overbevisning om at migrasjon er positivt for migranter og samfunnet. Nettstedet har informasjon om organisasjonen, migrasjon og en lenkekatalog med mulighet for emnesøk.

UDI: Statistikk, asylsøkere

Statistikk fra UDI om asylsøkere og flyktninger i Norge.

norsk

Hvor hender det? Migrasjon - hvem, hva hvorfor?

Hvor hender det? 16. oktober, 2006.

Hvor hender det? Høyreradikalepartier i dagens Europa

I løpet av de siste to tiårene har innvandringskritiske partier fått stadig større oppslutning og mer innflytelse i en rekke europeiske land. Hvor hender det? 25. februar 2012.

Bistandsaktuelt: Humanitære kriser

Artikler om katastrofer, krig og konflikt og migrasjon i tidsskriftet Bistandsaktuelt.

Hvor hender det? Diasporaer i Norge

Diasporaer og eksilgrupper prøver å påvirke utenrikspolitikken i sine nye hjemmland. Hvor hender det? nr. 22, 2. mai 2011.

norsk

Utrop

Utrop er Norges første og eneste nettportal, avis og TV som har nyheter, underholdning og aktualiteter om det flerkulturelle Norge.

norsk

Norsk Folkehjelp: Flyktning og integrering

Informasjon om flyktninger, mottak og Norsk Folkehjelp sitt arbeid med flyktninger.

Mangfold i arbeidslivet

Informasjon om innvandrere i arbeidslivet kan du finne på nettstedet til Mangfold i Arbeidslivet.