Tema: Frivillige organisasjoner

Nyheter

Dugnad-768x509.jpg

Frivillighet mangedobler investeringen

Digni | 02.10.2018

Frivillig arbeid tilførte det norske samfunnet en verdi på 74 milliarder kroner i 2015. Dette viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Det store behovet for hjelp gir meg motivasjon til å fortsette

Flyktninghjelpen | 10.05.2017

Mouad Abdo (29) jobber på Flyktninghjelpens kontor i Sana’a og har ansvar for at matutdelinger til 140.000 mennesker i byen når frem til de som trenger det aller mest.

Hvordan forholde seg til langvarige humanitære kriser?

Norad | 24.03.2017

Ny evalueringsstudie viser til muligheter for å unngå feilene som gjentar seg.

Skei Grande: Ikke kutt infostøtten en gang til!

RORG-samarbeidet | 15.12.2015

Utenriksminister Børge Brende (H) og Den blåblå regjeringen har nå to år på rad fått tommelen ned fra Stortinget etter å ha foreslått dramatiske kutt i informasjonsstøtten til organisasjonene.

Den talentfulle kirken

Digni | 04.12.2015

Hva skjer når menighetene selv tar ansvaret for utvikling av lokalsamfunn?

- Infostøtten skaper endring!

RORG-samarbeidet | 28.10.2013

Årsrapporten for Norads informasjonsstøtte 2012 ble forrige mandag lansert på Litteraturhuset i Oslo og tatt godt i mot av både organisasjoner og politikere. - Infostøtten skaper endring, konkluderte Jens Aas-Hansen fra Kirkens Nødhjelp i sin kommentar til rapporten og Ingrid Aune fra Arbeiderpartiet gratulerte med gode resultater og pekte på at infostøtten kanskje ville bli enda viktigere uten en egen utviklingsminister i regjeringen.

Opplysningsstøtten under hardt press i Sverige

RORG-samarbeidet | 20.11.2012

I de senere årene har den borgerlige koalisjonsregjeringen i Sverige halvert opplysningsstøtten til organisasjonene og innskjerpet et mer snevert bistandsfokus. I sommer la de ned forbud mot å ta opp politisk sensitive spørsmål og nå vil bistandsminister Gunilla Carlsson kutte opplysningsstøtten helt. Bo Forsberg i Diakonia frykter for samstemtdebatten i Sverige.

Kan ikke vise at bistanden gir resultater

Bistandaktuelt | 06.06.2012

Mangel på datagrunnlag gjør det vanskelig å måle resultatene av norsk bistand på en god måte, konkluderer Norads evalueringsavdeling i sin årsrapport.

Advarer mot humanitær krise i Jemen

Redd Barna | 23.05.2012

Krig og konflikt i Jemen har brakt landet på randen av en humanitær katastrofe, advarer Redd Barna og seks andre hjelpeorganisasjoner i landet.

Utviklingspolitikk for globale borgere

RORG-samarbeidet | 08.05.2012

Mens norske bistandsorganisasjoner dras mellom pengeinnsamling og folkeopplysning varsler nyutnevnt utviklingsminister Heikki Holmås et særlig engasjement: Ta utviklingspolitikken hjem! Kanskje han bør begynne med å spørre: Hva kreves av globale borgere i dagens verden?

1 - 10 av 212
1 2 3 4 5 6 .... 18 19 20 21 22

E-bibliotek

RORG-samarbeidet: Frivillige organisasjoner

Temasider med informasjon om lenker om frivillige organisasjoner (NGOs) og det sivile samfunn

Fredskorpset

Fredskorpset sakper utvikling ved å bringe folk sammen for å lære og å forstå.

norsk

Greenpeace - Worldwide

På nettstedet til Greenpeace international er det en rekke temasider. På de norske sidene finner en kortere utgaver av temasidene og norske miljønyheter.

engelsk

Global Policy: NGOs

Temaside på nettstedet Globalpolicy.org. Sidene inneholder bakgrunnsinformasjon og dokumenter om det sivile samfunn og internasjonal politikk.

engelsk

Leger uten Grenser: Doctors without borders

Her finner den internasjonale siden til Leger Uten Grenser. Her finner du artikler om Leger uten grenser sitt arbeid sortert etter land og helse relaterte emner.

ICYE (International Cultural Youth Exchange)

Utvekslingsprogrammet ICYE har som hovedområde ett års utveksling til land i sør. De som reiser ut skal gjøre et frivillig sosialt arbeid i mottakslandet.
engelsk

Freedom from Hunger

Frivillig bistandorganisasjon som arbeider mot sult og fattigdom. Nettstedet har bl.a. nyheter og bakgrunnsinformasjon.

Attac

Nettstedet til den internasjonale organisasjonen Attac.

Peace Brigades International - Norge

PBI er en grasrotorganisasjon anerkjent av FN som skal sikre menneskerettigheter gjennom fred og konfliktløsning. I dag har PBI ledsagelsesprosjekter i Colombia, Mexico og Øst-Timor. Nettstedet har informasjon om PBI, organisasjonens aktiviteter og prosjektområdene.

U-landshjelp fra folk til folk

UFF er en norsk forening som ønsker å bekjempe fattigdom og nød i verden, og å være med å støtte en utvikling hvor mennesker selv kan være med å drive utviklingen fremover.

norsk

AIESEC Norge

AIESEC er student og ungdomsorganisasjon som arrangerer seminarer og organiserer frivillig solidaritetsarbeid. 

Caritas - Norge

Caritas er den katolske kirke sin hjelpeorganisasjon. Her kan du lese om organisasjonen og prosjektene.

norsk

Misjonsalliansen

Misjonsalliansen jobber med lokasamfunnsutvikling, skole, mikrofinans, kirke, vann, funksjonshemmede, helse, hiv/aids og fotball

norsk