Tema: Frivillige organisasjoner

Nyheter

EpiShuttle_UtvMin.jpg

Det er fortsatt riktig å jobbe riktig

Norad | 01.04.2020

Det internasjonale samfunnet mobiliserer nå sin innsats for å hjelpe land som allerede er i en sårbar situasjon med å håndtere koronaviruset og krisene som følger. Hvordan vi forstår koronapandemien er avgjørende for hvordan den håndteres.

espenrost_bistandsaktuelt0217.jpg

Nytt evalueringsprogram: Kunnskap blir desto viktigere når verden er i krise

Norad | 31.03.2020

Bistanden står nå overfor omfattende utfordringer som krever handling. I slike tilfeller er det desto viktigere med kunnskap for å ta gode beslutninger.

UN_coronavirus_sign.jpg

Slik påvirker korona internasjonale prosesser

ForUM | 31.03.2020

Oppdatert oversikt over hvordan korona-pandemien påvirker internasjonale prosesser som skal sikre fremgang mot FNs klimamål og bærekraftsmålene.

ka-re-eriksen-digni.png

‘Vi må dela risikoen’

Stefanusalliansen | 17.03.2020

Friviljuge organisasjonar ber i dag all risikoen ved bistand til utsette og sårbare grupper. Slik kan det ikkje vera, meiner Digni.

makerere.jpg

En milliard til høyere utdanning og forskning i utviklingsland

Norad | 13.03.2020

Utfordringer i utviklingsland bør løses der de oppstår, av lokale eksperter. Derfor øker regjeringen nå støtten til Norhed-samarbeidet, som bidrar til å heve kvaliteten på høyere utdanning i fattige land.

sor_sudan_illustrasjon_02.jpg

Bistand til sårbare stater krever kontinuerlig tilpasning

NORAD | 03.03.2020

Analyser av konflikt og diskusjoner rundt dette bør systematiseres, viser ny evaluering som ser på norsk bistand til Sør-Sudan.

malawi_solcelle_2016_31.jpg

Næringsliv og sivilt samfunn hånd i hånd

NORAD | 04.02.2020

Avdeling for sivilt samfunn og seksjon for næringsutvikling blir nå én avdeling. Dette er ett av grepene Norad gjør i forbindelse med bistandsreformen som trådte i kraft 1. februar.

Dugnad-768x509.jpg

Frivillighet mangedobler investeringen

Digni | 02.10.2018

Frivillig arbeid tilførte det norske samfunnet en verdi på 74 milliarder kroner i 2015. Dette viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Det store behovet for hjelp gir meg motivasjon til å fortsette

Flyktninghjelpen | 10.05.2017

Mouad Abdo (29) jobber på Flyktninghjelpens kontor i Sana’a og har ansvar for at matutdelinger til 140.000 mennesker i byen når frem til de som trenger det aller mest.

Hvordan forholde seg til langvarige humanitære kriser?

Norad | 24.03.2017

Ny evalueringsstudie viser til muligheter for å unngå feilene som gjentar seg.

1 - 10 av 219
1 2 3 4 5 6 .... 18 19 20 21 22

E-bibliotek

RORG-samarbeidet: Frivillige organisasjoner

Temasider med informasjon om lenker om frivillige organisasjoner (NGOs) og det sivile samfunn

Fredskorpset

Fredskorpset sakper utvikling ved å bringe folk sammen for å lære og å forstå.

norsk

Greenpeace - Worldwide

På nettstedet til Greenpeace international er det en rekke temasider. På de norske sidene finner en kortere utgaver av temasidene og norske miljønyheter.

Global Policy: NGOs

Temaside på nettstedet Globalpolicy.org. Sidene inneholder bakgrunnsinformasjon og dokumenter om det sivile samfunn og internasjonal politikk.

Leger uten Grenser: Doctors without borders

Her finner den internasjonale siden til Leger Uten Grenser. Her finner du artikler om Leger uten grenser sitt arbeid sortert etter land og helse relaterte emner.

ICYE (International Cultural Youth Exchange)

Utvekslingsprogrammet ICYE har som hovedområde ett års utveksling til land i sør. De som reiser ut skal gjøre et frivillig sosialt arbeid i mottakslandet.

Freedom from Hunger

Frivillig bistandorganisasjon som arbeider mot sult og fattigdom. Nettstedet har bl.a. nyheter og bakgrunnsinformasjon.

Attac

Nettstedet til den internasjonale organisasjonen Attac.

Peace Brigades International - Norge

PBI er en grasrotorganisasjon anerkjent av FN som skal sikre menneskerettigheter gjennom fred og konfliktløsning. I dag har PBI ledsagelsesprosjekter i Colombia, Mexico og Øst-Timor. Nettstedet har informasjon om PBI, organisasjonens aktiviteter og prosjektområdene.

U-landshjelp fra folk til folk

UFF er en norsk forening som ønsker å bekjempe fattigdom og nød i verden, og å være med å støtte en utvikling hvor mennesker selv kan være med å drive utviklingen fremover.

norsk

AIESEC Norge

AIESEC er student og ungdomsorganisasjon som arrangerer seminarer og organiserer frivillig solidaritetsarbeid.

Caritas - Norge

Caritas er den katolske kirke sin hjelpeorganisasjon. Her kan du lese om organisasjonen og prosjektene.

Misjonsalliansen

Misjonsalliansen jobber med lokasamfunnsutvikling, skole, mikrofinans, kirke, vann, funksjonshemmede, helse, hiv/aids og fotball