Tema: Forskning

Nyheter

Bistand til havs med ekkolodd, sonarer og ny teknologi

Norad | 26.03.2017

Det nye forskningsskipet markerer fortsettelsen på norsk bistand til land med fiskeriambisjoner.

Utvikling og "koseforskning" om bistand

RORG-samarbeidet | 11.01.2012

Hverken utviklingsforskning eller utviklingspolitikk er enkle disipliner. De er begge fortsatt dominert av Nord, men relasjonen mellom forskere og politikere og praktikere er ofte anstrengt. - Er bistands- og fredsforskning kun pynt? spurte professor Nina Witoszek i Dagsavisen ved inngangen til 2012. Hun fikk raskt svar på tiltale fra både utviklingsminister Erik Solheim og andre.

Bakenfor moteordene

RORG-samarbeidet | 10.01.2006
Moteord som "fattigdomsreduksjon", "deltakelse" og "empowerment" står sentralt i dagens utviklingsdebatt og den påståtte internasjonale enighet (konsensus) om FNs tusenårsmål. - Bruken av disse begrepene gir i dag lite håp om en verden fri for fattigdom, hevder forfatterne av en ny rapport fra FNs forskningsinsitutt for sosial utvikling (UNRISD), som ser kritisk på disse ordenes betydning for utviklingspolitikken.

To mastergrader med fokus på unge kvinner og alkohol i u-land

FORUT | 30.06.2005
To masterstudenter ved universitetet i Oslo har det siste halvåret levert oppgaver med fokus på alkohol blant unge kvinner i henholdsvis Nepal og Sri Lanka. Begge studentene har vært knyttet til FORUT gjennom Vitenskapsbutikken ved Universitetet i Oslo.

Tidligere Norad-stipendiater samlet i Uganda

Norad | 07.04.2005
Speke Resort i Munyonyo, 12 km fra den ugandiske hovedstaden Kampala, var bakteppet for den første konferansen til Norad Fellowship Network (NFN), organisert av Norad, Universitetet i Bergen, Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) og Senter for internasjonalisering av høyere utdanning (SIU).

”Regnskogsbevaring er ikke plantevern”

Forskningsrådet | 16.10.2002
Regnskogsfondet reagerer sterkt på uttalelsene til professor Jan Hesselberg i artikkelen - Nødvendig med industrialisering. De tilbakeviser at bevaring av regnskogen handler om å prioritere planter foran mennesker.

- Nødvendig med industrialisering

Forskningsrådet | 10.10.2002
Til tross for store miljøødeleggelser, står professor Jan Hesselberg fast på at industrialisering og utstrakt bruk av naturressursene er nødvendig – også i fattige land. Hesselberg ønsker å rette mer oppmerksomhet mot forbruksforurensning.

Lokalpolitikk og demokratisering

Forskningsrådet | 25.09.2002
Forskningsnettverket "Lokalpolitikk og demokratisering i utviklingsland" inviterer til første årlige konferanse i midten av oktober.

Forskning avgjørende for å løse miljøproblemene

Forskningsrådet | 16.09.2002
Globalt viktige temaer har stått på dagsorden på miljøtoppmøtet i Johannesburg. En side som ikke har kommet tydelig frem gjennom medienes dekning er at vi ikke kommer videre uten kunnskap, skriver direktør Karin Refsnes i Området for miljø og utvikling i Forskningsrådet i Aftenposten i dag.

Hvorfor så taust om Statoil i Angola?

RORG-Samarbeidet | 12.09.2002
På lørdag kunne Dagbladet Magasinet opplyse at Norge i framtida vil tjene mer penger på olje i borgerkrigsherjede Angola enn vi i dag gir i bistand til hele Afrika. Hvorfor er det så stille rundt Statoils virksomhet i den tredje verden?, spør Dagbladet Magasinet og mer enn antyder at forskere og organisasjoner er sponset til taushet.
1 - 10 av 21
1 2 3

E-bibliotek

SIPRI

Nettsidene til Stockholm International Peace Research Institute inneholder informasjon om instituttet sine prosjekter. Her finner du også mye bakgrunnsinformasjon og databaser med informasjon om våpenhandel, våpenproduksjon, militært forbruk og mye mer.

UNESCO

På FNs organisasjon for utdanning, kultur og vitenskap sitt nettsted finner en bl.a statistikk og dokumenter om de nevnte emnene.

The Nordic Institute for Asian Studies

NIAS er et nordisk senter for forskning om Asia. På nettstedet finner du bl.a. bibliotekets bokbase, og tidsskriftet NIASnytt
engelsk

Nordiska Afrikainstitutet

Et nordisk institutt med oppgave å fremme og drive vitenskaplig forskning om Afrika på et bredt område. Nettstedet inneholder bl.a. biblioteket sin katalog og en nett-guide til Afrika.

svensk

CMI: Aid

Engelskspråklig temaside fra CMI om bistand. Her finner du forskningsrapporter og informasjon om prosjektene til Chr Michelsens institutt.

engelsk

CMI: Malawi

Temaside med forskningsrapporter og artikler om Malawi fra Christian Michelsens institutt.

engelsk

CMI: Mozambique

Forskningsrapporter og artikler om Mosambik fra Christian Michelsens institutt.

engelsk

CMI: Sudan

Forskningsrapporter og artikler om Sudan fra Christian Michelsens institutt.

engelsk

CMI: Libanon

Forskningsrapporter og artikler om Libanon fra Christian Michelsens institutt.

norsk

CMI: Iran

Forskningsrapporter og artikler om Iran fra Christian Michelsens institutt.

engelsk

CMI: Gender

Engelskspråklig temaside fra CMI om kjønn og kvinners rettigheter. Her finner du forskningsrapporter og informasjon om prosjektene til Chr Michelsens institutt.

engelsk

NUPI

Norsk Utenrikspolitiske Institutt er et av Norges ledende, uavhengige kompetansesentre for forskning og informasjon innenfor internasjonale politiske og økonomiske spørsmål. På nettstedet finner du blant annet serien Hvor Hender det i fulltekst.

CMI: Afghanistan

Forskningsrapporter og artikler om Afghanistan fra Christian Michelsens institutt.

engelsk

CMI: Anti-Corruption

Engelskspråklig temaside fra CMI om korrupsjon. Her finner du forskningsrapporter og informasjon om prosjektene til Chr Michelsens institutt.

CMI

CMI er en uavhengig forskingsinstitusjon med fokus på utvikling og menneskerettigheter.

norsk

CMI: Fattigdom

Engelskspråklig temaside fra CMI om fattigdom. Her finner du forskningsrapporter og informasjon om prosjektene til Christian Michelsens institutt.

CMI: Ethiopia

Forskningsrapporter og artikler om Etiopia fra Christian Michelsens institutt.

engelsk

Forskningsrådet: Internasjonalisering

På Norges forskningsråd sitt nettsted finner du informasjon om forskning og internasjonalt samarbeid.

CMI: Uruguay

Forskningsrapporter og artikler om Uruguay fra Christian Michelsens institutt.

engelsk

CMI: Colombia

Forskningsrapporter og artikler om Colombia fra Christian Michelsens institutt.

engelsk

CMI: Chile

Forskningsrapporter og artikler om Chile fra Christian Michelsens institutt.

engelsk

CMI: Argentina

Forskningsrapporter og artikler om Argentina fra Christian Michelsens institutt.

engelsk