Tema: Statistikk

Nyheter

norad_slide-1_verdenskart_norsk-versjon.jpg

Mer norsk bistand til krise og konflikt

Norad | 09.04.2018

Norge ga 34,1 milliarder kroner i offisiell bistand i 2017. Syria var største mottakerland og en større andel av bistanden gikk til minst utviklede land. Reduserte flyktningutgifter i Norge ga rom for mer penger til andre områder.

Rekordhøy bistand

Norad | 18.04.2017

Norge ga 36,6 milliarder kroner i bistand i 2016. Norsk bistand utgjorde 1,11 prosent av Norges bruttonasjonalinntekt (BNI). Syria var landet som mottok mest.

Ti glemte kriser

Leger Uten Grenser | 09.08.2012

Millioner av mennesker lider i stillhet i glemte kriser. Leger Uten Grenser vil ha disse menneskene frem i lyset. Fordi færre dør når flere vet.

– Vi har valgt disse krisene, fordi de berører millioner av mennesker, men er helt eller delvis usynlige i norske medier. Listen kunne dessverre ha vært mye lengre, sier lege Morten Rostrup i Leger Uten Grenser.

Verdens befolkning når 7 milliarder - rapportlansering og utstillingsåpning

FN-sambandet | 17.10.2011
26. oktober lanserer FN-sambandet, FNs Befolkningsfond (UNFPA) og Utenriksdepartementet rapporten The state of the World population 2011: People and possibilities in a world of 7 billion.

SSB/Norad's "godhetsindeks"

RORG-samarbeidet | 23.05.2011

- Massiv støtte til bistand, kunne vi lese i avisa Klassekampen sist uke, som viste til en fersk undersøkelse fra Statistisk sentralbyrå (SSB) utført på oppdrag fra Norad. Slik er det imidlertid stort sett også i andre vestlige giverland, der andelen som vil øke bistanden tildels er betydelig større enn i Norge. Blir det samstemt politikk for utvikling av en slik "godhetsindeks" blant giverlandene? Årets rapport gir noen hint, men kanskje holdningsundersøkelser i Sør kan gi et bedre korrektiv til givernes selvgodhet?

Globale kvinnetrender 2010

FN-sambandet | 27.10.2010
Kvinner verden over har fremdeles liten makt og innflytelse viser ny FN-rapport.

Antall mennesker på flukt øker

Flyktninghjelpen | 14.06.2010

Flyktningregnskapet viser det høyeste antall mennesker på flukt siden årtusenskiftet. Totalt 43,2 millioner mennesker er blitt tvunget til å flykte.

Flyktningregnskapet 2005 lanseres mandag 20. juni

Flyktninghjelpen | 17.06.2005
Flyktningregnskapet er ikke et regnestykke i vanlig forstand. Dette regnskapet handler om skjebnene til 37 millioner mennesker. Det handler om barn, kvinner, menn og eldre som har blitt tvunget til å forlate sitt hjem for å søke trygget i andre deler av hjemlandet sitt eller andre land. Flyktningregnskapet 2005 legges fram på pressekonferanse mandag 20. juni klokken 10. I panelet deltar blant annet Kristin Halvorsen, leder i Sosialistisk Venstreparti og Siv Jensen, nestformann i Fremskrittspartiet.

Afghanistans første Human Development Report

UNDP | 24.02.2005
Før første gang er det samlet inn pålitelige tall om levekår for vanlige afghanere. Afghanistans første nasjonale Human Development Report slår fast at til tross for en kraftig bedring i økonomi og utdannelsesnivå utgjør fattigdom og interne ulikheter en stor sikkerhetsrisiko.

Dokumenterer overgrep mot barn i Nepal

FORUT | 22.08.2001
I 2000 ble 3922 overgrepssaker mot barn meldt til Child Workers in Nepal (CWIN). Organisasjonen dokumenterer situasjonen for barn i Nepal i en ny rapport.
1 - 10 av 12
1 2

E-bibliotek

FN-sambandet: Statistikk

På FN-sambandet sitt nettsted får du tilgang til statistikk på ulike områder fra alle land i verden.

norsk

Gapminder

Gapminder er er et verktøy og nettsted  som bruker statistikk for å vise utviklingen i verden.

engelsk

UNDP: Human Development Report

På UNDP-Norge sine nettsider finner du norske sammendrag av de årlige rapportene til FNs utviklingsprogram. Alle rapportene setter søkelys på et aktuelt emne, og inneholder statistikk som beskriver verdens tilstand.

Norad: Norsk bistand i tall

Hvert år rapporterer Norad om hvor mye penger som gikk til bistand det foregående året, og hvordan de blir fordelt mellom land, organisasjoner, ulike bistandstyper og m.m.

norsk

Social Watch - Social Development Indicators -

Statistikk med en rekke variabler for utvikling og land på Social Watch sitt nettsted.

engelsk

UNESCO Institute for Statistics: Education

På UNESCO sitt institutt for statistikk finner du statistikk om utdanning.

NationMaster.com

Her kan du sammenligne all mulig statistikk og få resultatene presentert i form av tall, grafer eller tabeller.
engelsk

Utenlandsgjeld - Statistikk

Statistikk over stater sin utenlandsgjeld. Data er basert på tall fra verdensbanken.

UNICEF - statistikk

Statististiske indikatorer særlig relatert til barn og helse, befolkningsutvikling og utdanning.

UN Statistics Division

FNs statistikkavdeling. Sidene inneholder emne innganger til statistikkressurser i FN-systemet.
engelsk

Udviklingstal - Danida

Utviklingsstatistikk fra Danida. Nettstedet inneholder også en kortfattet innføring i utviklingsteori.

SSB - U-hjelps tall fra OECD

Tall fra statististisk sentralbyrå om utgifter til utviklingshjelp i OECD land.
norsk

Human Development Report

Nettversjonen av UNDP sin årlige rapport om verden sin tilstand. Under inngangen statistikk kan en finne de samme omfattende tabeller som i den trykte utgaven.

DAC - Statistikk

Development Assistance Commitee er en del av OECD. På nettsidene finner du informasjon og statistikk om bistand om utvikling sortert etter både land og emner.
engelsk

UNCTAD: MUL og Afrika

Nettside om De Minst Utviklede Landene og Afrika på nettstedet til UNCTAD. Her finner du blant annet en årsrapport om utviklingen i de minst utviklede landene.

Verdensbanken - Open Data

Statistikk sidene til verdensbanken inneholder et vell av data om hvert enkelt land og mange ulike emner.

engelsk

UDI: Statistikk, asylsøkere

Statistikk fra UDI om asylsøkere og flyktninger i Norge.

norsk

RORG-samarbeidet: Statistikk

Her finner du en guide til nettstedet med statistikk og fakta om Nord/sør- og bistandsspørsmål på internett.

norsk

FN-sambandet: Statistikk - Befolkning i byomåder

Statistikk for andel av befolkningen som bor i byer fra FN-sambandets Globalis.

norsk