Tema: Nord-sør

Nyheter

Blodigste år siden Talibans fall

Flyktninghjelpen | 16.01.2010
Aldri har flere sivilpersoner blitt drept i Afghanistan, siden Talibans fall i 2001. Nye tall fra FN viser at hele 2412 sivilpersoner ble drept i fjor. Det er en økning på 14 prosent fra året før, da 2118 mennesker mistet livet.

Sender ut profesjonelle hjelpearbeidere

Flyktninghjelpen | 16.01.2010
Land over hele verden sender nå nødhjelpsutstyr og personell til Haiti, der millioner av mennesker har et desperat behov for hjelp. Gjennom en av verdens største beredskapsstyrker, NORCAP, sørger Flyktninghjelpen for at erfarne hjelpearbeidere kommer på plass for å bidra til at hjelpen kommer frem og blir brukt på best mulig måte.

Felles front mot piratvirksomheten

Kirkens Nødhjelp | 11.01.2010
Kirkens Nødhjelp, Norges Rederiforbund og Den Norske Krigsforsikring for Skib inngår samarbeid for å forebygge den stadig mer omfattende piratvirksomheten i Adenbukta utenfor Somalia.

Tiåret fra helvete?

RORG-samarbeidet | 11.01.2010

Det første tiåret i det 21. århundre ble innledet av det internasjonale samfunn med FNs tusenårsforsamling, som skulle "stake ut kursen for et nytt årtusen". FNs tusenårsmål kom imidlertid raskt i skyggen av "krig mot terror" og det amerikanske ukemagasinet Time oppsummerer det første tiåret som "tiåret fra helvete". - Det amerikanske imperiet vakler, påpeker imidlertid Sverre Lodgaard, som er en av mange som den siste tiden har reflektert over året og tiåret som gikk.
 

Vinterens bistandsdebatt

RORG-samarbeidet | 04.01.2010

- Det er nesten ikke lov til å diskutere hvorvidt bistanden fungerer, sa utenriks- og forsvarskomiteens leder, Ine Marie Eriksen (H), i budsjettdebatten i Stortinget i desember. Men vinterens bistandsdebatt i bl.a. avisa Klassekampen viste kanskje snarere det motsatte: at aldri før har rommet for kritisk debatt om bistanden vært større?
 

Internt fordrevne ekstremt sårbare

Flyktninghjelpen | 23.12.2009
Politisk og sikkerhetsmessig krise, begrenset humanitær tilgang og og pengekutt gjør de internt fordrevne i Somalia enda mer sårbare.

Humanitært fokus i København

Flyktninghjelpen | 14.12.2009
Klimaendringene rammer millioner av mennesker verden over. Mange tvinges på flukt. Flyktninghjelpen minner om klimaendringenes menneskelig ansikt 15. og 16. desember i København.

Caritas overleverer klimakrav til Solheim

Caritas Norge | 09.12.2009
I et møte med miljø- og utviklingsminister Erik Solheim i dag overleverte representanter for Caritas Norge 2300 underskrifter fra katolikker som ønsker rettferdighet i klimapolitikken. Underskriftene er samlet inn i de katolske menighetene i Norge som ledd i Caritas’ internasjonale kampanje Grow Climate Justice.

Klimaendringer driver folk på flukt

Flyktninghjelpen | 08.12.2009
Klimaendringene er en av de største humanitære utfordringene i vår tid. Folk drives på flukt og må få beskyttelse, sier Flyktninghjelpen i en ny rapport.

OD09: Funksjonshemmet, men ikke ubrukelig!

NUPI | 23.10.2009
Norsk Utenrikspolitisk Institutt står bak nettstedet Hvor hender det? med et vell av allmennrettede artikler om internasjonal politikk, arbeidsoppgaver, quiz, nettmøter, ordforklaringer ... Hvert år samarbeider vi med Operasjon Dagsverk.
181 - 190 av 1032

E-bibliotek

NORAD: Om bistand

På disse sidene finner du informasjon om mål og metoder for norsk utviklingssamarbeid og samarbeidspartnere.

norsk

Rorg-samarbeidet

RORG-samarbeidets ressurssider tilbyr et kritisk innblikk i og oppdatert informasjon om sentrale og aktuelle nord/sør og utviklingsspørsmål.

norsk

UNDP - Norge

UNDP sine nordiske sider har informasjon og nyheter om utvikling og bistand på norsk. Det er også mulig å laste ned den norske versjonen av Human Development Report.

norsk

FN-sambandet: Statistikk

På FN-sambandet sitt nettsted får du tilgang til statistikk på ulike områder fra alle land i verden.

norsk

Flyktninghjelpen

På nettstedet til Flyktninghjelpen finner du artikler og bakgrunnsinformasjon om organisasjonen og situasjonen for verdens flyktninger. På rerssurssidene finner du rapporter, tall og fakta. 

UD: Utviklingssamarbeid

Informasjon om Norsk utviklingssamarbeid fra UD.

Bistandsaktuelt: Utviklingsbransjen

En samling av nyhetsartikler om utviklingsbransjen og bistand i tidsskriftet Bistandsaktuelt.

norsk

Hvor hender det? Hva er FNs bærekraftsmål?

Hvor hender det?  4. september 2018

norsk

Hvor hender det? Hva betyr institusjoner for vekst og fremgang

Hvordan bygge stabilitet, vekst og demokrati. Hva betyr de politiske instutsjonene? Hvor hender det? nr. 10, 2016.

RORG-samarbeidet: Utviklingssamarbeid (bistand)

Temasider om bistand på Rorg-samarbeidet sine ressurssider.

norsk

FN-sambandet: FNs bærekraftsmål

FN`s bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.Les mer om alle målene på FN-sambandet sin nettside.

norsk

Norad: Bærekraftsmålene

Temasider om FN`s bærekraftsmål på Norad sine nettsider.

norsk

Sustainable Development

Nettsidene til FNs avdeling for bærekraftsmålene. Her finner du informasjon om alle bærekraftsmålene og FNs arbeid for å oppnå målene.

engelsk

Norsk Folkehjelp: Norsk ulikhetspolitikk - åtte skritt i feil retning

Rapport fra Norsk Folkehjelp om regjeringens utviklingsstrategi i perioden 2013- 2017, og hva som blir gjort for å bekjempe ulikhet.

norsk

UN: Sustainable Development Goals

Oversikt med de 17 bærekraftsmålene på FN sine nettsider..

engelsk

Nord-sør-biblioteket: Begrepet Nord-sør?

Les svaret på spørsmålene: Kan dere finne noe som forklarer begrepet "nord-sør"?  Hvilke land som går under "Nord" og hvilke land som går under "Sør"?

norsk

Norad: Tusenårsmålene

Temaside om Tusenårsmålene på nettsidene til Norad.

norsk

ForUM: FNs bærekraftsmål

Temaside om de 17 bærekraftsmålene på nettsidene til ForUM

norsk

Hvor hender det? Verden som en pyramide

Fattigdomsbekjempelse og fordeling. Hvor hender det? 25. august 2014

norsk

Hvor hender det? Økonomisk globalisering

Les om det internasjonale økonomiske systemet i Hvor hender det? nr. 22, 21 april 2008.

Nord-sør-biblioteket: Internasjonal handel - eller bistand

Hvor stor er verdenshandelen og er den rettferdig? Les svaret fra Nord-sør-biblioteket.

norsk

Norsk Folkehjelp: Inequality Watch

Som et bidrag til debatten om ulikhet har Norsk Folkehjelp gitt ut rapportene Inequality Watch og Inequality Watch II. Rapportene viser at det er for snevert å begrense målene for utviklingspolitikken til vekst eller til å få en befolkning over en kunstig fattigdomsgrense.Inequality Watch har utdypende analyser av ulikhet og utvikling i Bolivia, El Salvador, Sør-Afrika og Mosambik

engelsk,norsk
Viser 20 av 100
Vis alle fra e-biblioteket