Tema: Nord-sør

Nyheter

Ber EU-møtet sikre helsetjenester til migranter

Leger Uten Grenser | 11.07.2008
Samtidig som Unionen for Middelhavet lanseres på EU-møtet i Paris søndag, ber Leger Uten Grenser møtedeltakerne å forbedre mottaksforholdene for migranter som kommer til Europas sørkyst.

Verdens befolkningsdag

FN-sambandet | 11.07.2008
Familieplanlegging har vært et kontroversielt politisk tema i alle år. I 1968 slo verdens ledere fast at det er en menneskerett å bestemme når og hvor mange barn en person vil ha. Førti år senere er prevensjon forsatt utilgjengelig for mange hundre millioner mennesker.

Jordbruksområda vert stadig færre

FN-sambandet | 03.07.2008
Ein fjerdedel av verdas befolkning er avhenging av den jorda som vert øydelagd.

Høring om oljefondsetikk

RORG-samarbeidet | 23.06.2008
Mens høye olje- og matvarepriser truer verdensøkonomien la Finansdepartementet sist uke fram et høringsnotat i forbindelse med den pågående evalueringen av de etiske retningslinjene for den norske oljeformuen: Statens Pensjonsfond - Utland (SPU/oljefondet). Hovedfokus er på styrking av eierskapsutøvelse og utelukkelsesmekanismen, men det åpnes også for debatt om investeringer i skatteparadis og etablering av mindre fond adskilt fra hovedfondet.

Verdens miljøverndag

FN-sambandet | 05.06.2008
Bli kvitt karbonavhengigheten - det er Ban KI-moons budskap til verdens befolkning på miljøverndagen i dag. "Verden er karbonavhengig og det haster med å komme seg ut av avhegigheten", sier han.

Internasjonal uke er åpnet!

FN-sambandet | 04.06.2008
I strålende solskinn ble Internasjonal Uke i Tromsø åpnet med brask og bram i dag. 400 barn, Finn Arve Sørby, Asgeir - sjefen over alle sjefer, FN- filuren og fuglen Flora gjorde åpningen til en fest.

Får FN spille sin rolle i Afghanistan?

FN-sambandet | 02.06.2008
Kai Eide, FNs utsending i Kabul, hevdet på et NUPI-møte i dag at FN nå har bred støtte både nasjonalt og internasjonalt. Men, selv om koordineringsrollen er anerkjent på toppen gjenstår mye på å få systemene under i takt.

Fra kald krig til kald fred

FN-sambandet | 30.05.2008
Har den slutten på den kalde krigen resultert i de endringene vi hadde håpet på? var spørsmålet Hans Blix stilte da han i dag holdt foredrag i Oslo.

Vi trenger Sør i opplysningsarbeidet!

RORG-samarbeidet | 29.05.2008
- Regjeringen bør erkjenne at det er vi i Norge (og Nord) som har behov for innspill, synspunkter og hjelp fra Sør for bedre å forstå situasjonen i verden i dag, hevder medlemsorganisasjoner i RORG-samarbeidet, som på sitt årsmøtet sist uke vedtok et felles innspill til UD om opplysningsarbeid i forbindelse med regjeringens arbeid med ny stortingsmelding.

WHO skal utarbeide alkoholstrategi

FORUT | 26.05.2008
Det må utarbeides en global strategi for å redusere alkoholskader. Dette vedtok Verdens helseforsamling, årsmøtet til WHO, forrige uke. Gruppen av afrikanske land sto bak resolusjonsforslaget som også var anbefalt fra WHOs styre. Økende alkoholbruk i mange utviklingsland har ført til økt fokus på alkoholskader. Beregninger fra WHO viser at alkohol står for anslagsvis 4,4 prosent av verdens sykdomsbyrde og er den femte største risikofaktoren for helseskader og tidlig død.
271 - 280 av 1032

E-bibliotek

NORAD: Om bistand

På disse sidene finner du informasjon om mål og metoder for norsk utviklingssamarbeid og samarbeidspartnere.

norsk

Rorg-samarbeidet

RORG-samarbeidets ressurssider tilbyr et kritisk innblikk i og oppdatert informasjon om sentrale og aktuelle nord/sør og utviklingsspørsmål.

norsk

UNDP - Norge

UNDP sine nordiske sider har informasjon og nyheter om utvikling og bistand på norsk. Det er også mulig å laste ned den norske versjonen av Human Development Report.

norsk

FN-sambandet: Statistikk

På FN-sambandet sitt nettsted får du tilgang til statistikk på ulike områder fra alle land i verden.

norsk

Flyktninghjelpen

På nettstedet til Flyktninghjelpen finner du artikler og bakgrunnsinformasjon om organisasjonen og situasjonen for verdens flyktninger. På rerssurssidene finner du rapporter, tall og fakta. 

UD: Utviklingssamarbeid

Informasjon om Norsk utviklingssamarbeid fra UD.

Bistandsaktuelt: Utviklingsbransjen

En samling av nyhetsartikler om utviklingsbransjen og bistand i tidsskriftet Bistandsaktuelt.

norsk

Hvor hender det? Hva er FNs bærekraftsmål?

Hvor hender det?  4. september 2018

norsk

Hvor hender det? Hva betyr institusjoner for vekst og fremgang

Hvordan bygge stabilitet, vekst og demokrati. Hva betyr de politiske instutsjonene? Hvor hender det? nr. 10, 2016.

RORG-samarbeidet: Utviklingssamarbeid (bistand)

Temasider om bistand på Rorg-samarbeidet sine ressurssider.

norsk

FN-sambandet: FNs bærekraftsmål

FN`s bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.Les mer om alle målene på FN-sambandet sin nettside.

norsk

Norad: Bærekraftsmålene

Temasider om FN`s bærekraftsmål på Norad sine nettsider.

norsk

Sustainable Development

Nettsidene til FNs avdeling for bærekraftsmålene. Her finner du informasjon om alle bærekraftsmålene og FNs arbeid for å oppnå målene.

engelsk

Norsk Folkehjelp: Norsk ulikhetspolitikk - åtte skritt i feil retning

Rapport fra Norsk Folkehjelp om regjeringens utviklingsstrategi i perioden 2013- 2017, og hva som blir gjort for å bekjempe ulikhet.

norsk

UN: Sustainable Development Goals

Oversikt med de 17 bærekraftsmålene på FN sine nettsider..

engelsk

Nord-sør-biblioteket: Begrepet Nord-sør?

Les svaret på spørsmålene: Kan dere finne noe som forklarer begrepet "nord-sør"?  Hvilke land som går under "Nord" og hvilke land som går under "Sør"?

norsk

Norad: Tusenårsmålene

Temaside om Tusenårsmålene på nettsidene til Norad.

norsk

ForUM: FNs bærekraftsmål

Temaside om de 17 bærekraftsmålene på nettsidene til ForUM

norsk

Hvor hender det? Verden som en pyramide

Fattigdomsbekjempelse og fordeling. Hvor hender det? 25. august 2014

norsk

Hvor hender det? Økonomisk globalisering

Les om det internasjonale økonomiske systemet i Hvor hender det? nr. 22, 21 april 2008.

Nord-sør-biblioteket: Internasjonal handel - eller bistand

Hvor stor er verdenshandelen og er den rettferdig? Les svaret fra Nord-sør-biblioteket.

norsk

Norsk Folkehjelp: Inequality Watch

Som et bidrag til debatten om ulikhet har Norsk Folkehjelp gitt ut rapportene Inequality Watch og Inequality Watch II. Rapportene viser at det er for snevert å begrense målene for utviklingspolitikken til vekst eller til å få en befolkning over en kunstig fattigdomsgrense.Inequality Watch har utdypende analyser av ulikhet og utvikling i Bolivia, El Salvador, Sør-Afrika og Mosambik

engelsk,norsk
Viser 20 av 100
Vis alle fra e-biblioteket