Tema: Nord-sør

Nyheter

Ti glemte kriser

Leger Uten Grenser | 09.08.2012

Millioner av mennesker lider i stillhet i glemte kriser. Leger Uten Grenser vil ha disse menneskene frem i lyset. Fordi færre dør når flere vet.

– Vi har valgt disse krisene, fordi de berører millioner av mennesker, men er helt eller delvis usynlige i norske medier. Listen kunne dessverre ha vært mye lengre, sier lege Morten Rostrup i Leger Uten Grenser.

6 mrd. mobiler fremmer utvikling

Bistandaktuelt | 03.08.2012

Tre av fire mennesker i verden har nå tilgang på mobiltelefon. ­ – Det skaper nye muligheter for å fremme alt fra bedre helse til økonomisk utvikling, sier Rachel Kyte i Verdensbanken.

Halvparten av befolkningen trenger nødhjelp

Bistandaktuelt | 03.08.2012

Den humanitære situasjonen i verdens nyeste land vekker dyp bekymring. Norge bevilger derfor ytterligere 30 millioner kroner til humanitær innsats i Sør-Sudan, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.

Tusenårsmålene: Tre delmål er oppnådd

FN-sambandet | 07.07.2012

Tre år før forventet er tre viktige 2015-delmål oppnådd, i følge årets statusrapport.

Kan ikke vise at bistanden gir resultater

Bistandaktuelt | 06.06.2012

Mangel på datagrunnlag gjør det vanskelig å måle resultatene av norsk bistand på en god måte, konkluderer Norads evalueringsavdeling i sin årsrapport.

Fra nødhjelp til gjenoppbygging på Afrikas Horn

SOS-barnebyer | 24.05.2012

SOS-barnebyers nødhjelpsprogram på Afrikas Horn har siden juli 2011 reddet livet og bedret levekårene til 90 000 barn og deres familier i Somalia, Kenya

Advarer mot humanitær krise i Jemen

Redd Barna | 23.05.2012

Krig og konflikt i Jemen har brakt landet på randen av en humanitær katastrofe, advarer Redd Barna og seks andre hjelpeorganisasjoner i landet.

– Nå er jeg ikke lenger like bekymret for fremtiden

Redd Barna | 21.05.2012

Salome (22) er hardt rammet av matkrisen i Niger. Nå får enken kontanter av Redd Barna hver måned så hun selv kan handle inn mat til de seks barna sine.

Rett oppmerksomheten mot Tadsjikistan

Redd Barna | 10.05.2012

Áine Lynch er en av Redd Barnas utdanningseksperter i Tadsjikistan. Her kan du lese hennes blogg fra et "-stan"-land man skjelden hører om i Norge.

Utviklingspolitikk for globale borgere

RORG-samarbeidet | 08.05.2012

Mens norske bistandsorganisasjoner dras mellom pengeinnsamling og folkeopplysning varsler nyutnevnt utviklingsminister Heikki Holmås et særlig engasjement: Ta utviklingspolitikken hjem! Kanskje han bør begynne med å spørre: Hva kreves av globale borgere i dagens verden?

41 - 50 av 1032
2 3 4 5 6 7 .... 100 101 102 103 104

E-bibliotek

NORAD: Om bistand

På disse sidene finner du informasjon om mål og metoder for norsk utviklingssamarbeid og samarbeidspartnere.

norsk

Rorg-samarbeidet

RORG-samarbeidets ressurssider tilbyr et kritisk innblikk i og oppdatert informasjon om sentrale og aktuelle nord/sør og utviklingsspørsmål.

norsk

UNDP - Norge

UNDP sine nordiske sider har informasjon og nyheter om utvikling og bistand på norsk. Det er også mulig å laste ned den norske versjonen av Human Development Report.

norsk

FN-sambandet: Statistikk

På FN-sambandet sitt nettsted får du tilgang til statistikk på ulike områder fra alle land i verden.

norsk

Flyktninghjelpen

På nettstedet til Flyktninghjelpen finner du artikler og bakgrunnsinformasjon om organisasjonen og situasjonen for verdens flyktninger. På rerssurssidene finner du rapporter, tall og fakta. 

UD: Utviklingssamarbeid

Informasjon om Norsk utviklingssamarbeid fra UD.

Bistandsaktuelt: Utviklingsbransjen

En samling av nyhetsartikler om utviklingsbransjen og bistand i tidsskriftet Bistandsaktuelt.

norsk

Hvor hender det? Hva er FNs bærekraftsmål?

Hvor hender det?  4. september 2018

norsk

Hvor hender det? Hva betyr institusjoner for vekst og fremgang

Hvordan bygge stabilitet, vekst og demokrati. Hva betyr de politiske instutsjonene? Hvor hender det? nr. 10, 2016.

RORG-samarbeidet: Utviklingssamarbeid (bistand)

Temasider om bistand på Rorg-samarbeidet sine ressurssider.

norsk

FN-sambandet: FNs bærekraftsmål

FN`s bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.Les mer om alle målene på FN-sambandet sin nettside.

norsk

Norad: Bærekraftsmålene

Temasider om FN`s bærekraftsmål på Norad sine nettsider.

norsk

Sustainable Development

Nettsidene til FNs avdeling for bærekraftsmålene. Her finner du informasjon om alle bærekraftsmålene og FNs arbeid for å oppnå målene.

engelsk

Norsk Folkehjelp: Norsk ulikhetspolitikk - åtte skritt i feil retning

Rapport fra Norsk Folkehjelp om regjeringens utviklingsstrategi i perioden 2013- 2017, og hva som blir gjort for å bekjempe ulikhet.

norsk

UN: Sustainable Development Goals

Oversikt med de 17 bærekraftsmålene på FN sine nettsider..

engelsk

Nord-sør-biblioteket: Begrepet Nord-sør?

Les svaret på spørsmålene: Kan dere finne noe som forklarer begrepet "nord-sør"?  Hvilke land som går under "Nord" og hvilke land som går under "Sør"?

norsk

Norad: Tusenårsmålene

Temaside om Tusenårsmålene på nettsidene til Norad.

norsk

ForUM: FNs bærekraftsmål

Temaside om de 17 bærekraftsmålene på nettsidene til ForUM

norsk

Hvor hender det? Verden som en pyramide

Fattigdomsbekjempelse og fordeling. Hvor hender det? 25. august 2014

norsk

Hvor hender det? Økonomisk globalisering

Les om det internasjonale økonomiske systemet i Hvor hender det? nr. 22, 21 april 2008.

Nord-sør-biblioteket: Internasjonal handel - eller bistand

Hvor stor er verdenshandelen og er den rettferdig? Les svaret fra Nord-sør-biblioteket.

norsk

Norsk Folkehjelp: Inequality Watch

Som et bidrag til debatten om ulikhet har Norsk Folkehjelp gitt ut rapportene Inequality Watch og Inequality Watch II. Rapportene viser at det er for snevert å begrense målene for utviklingspolitikken til vekst eller til å få en befolkning over en kunstig fattigdomsgrense.Inequality Watch har utdypende analyser av ulikhet og utvikling i Bolivia, El Salvador, Sør-Afrika og Mosambik

engelsk,norsk
Viser 20 av 100
Vis alle fra e-biblioteket