Tema: IT

Nyheter

I digitaliseringens grenseland

NUPI | 11.08.2016

Hvordan skaper digitalisering nye globale koblinger – og frakoblinger – i utviklingsland? Og hvilken rolle spiller digitaliseringen for FNs bærekraftsmål?

De unges facebookopprør i araberverdenen

RORG-samarbeidet | 04.03.2011

De er unge, velutdannende og tror at "en annen verden er mulig". - Internett og nye medier gir ingen tilstrekkelig forklaring på de folkelige oppstandene i den arabiske verden, mener professor Øyvind Østerud, men internett, sosiale medier og mobiltelefon har utvilsomt vært viktige redskaper for unge, studenter og velutdannende aktivister under opprørene i de arabiske landene den siste tiden.
 

1 - 10 av 2
1

E-bibliotek

Hvor hender det? Fake news!

Begrepet "Fake news" ble i 2017 kåret til årets nyord, men hvordan bør med forstå falske nyheter? Hvor hender det? 5. april 2018.

norsk

Hvor hender det? Kan demokratier hackes?

Er vår teknologiske hverdag en trussel mot frie og demokratiske valg? Hvor hender det? 9. mai, 2019.

norsk

Verdensbanken: Digital utvikling

Temasider fra verdensbanken om IKT og digital utvikling. Her finner du informasjon om verdensbanken sitt arbeid, rapporter, og artikler. 

engelsk

International Telecommunication Union

ITU har statistikk og analyser av globale trender og utviklingen innenfor telekommunikasjons sektoren.
engelsk

Digital Divide Network

Nyheter og bakgrunnsinformasjon om digitale skiller.
engelsk

UNESCO : Communication and Information

På Unesco sine nettsider for kommunikasjon og informasjon i kunnskapssamfunnet finner du bl.a temasider om media, pressefrihet og IKT.

FN: ICT

Undervisningsider om Informasjons og kommunikasjonsteknologi fra FN.
engelsk

Global Knowledge Initiativ

GKI er en nettverksorganisasjon viet til å fremme kunnskap og informasjon som redskaper for bærekraftig og rettferdig utvikling gjennom kommunikasjons og informasjonsteknologi.
engelsk

Eldis - ICT for development

ELDIS er en forskningsrelatert nettportal på British Institute of development Studies sitt nettsted. På temasidene om IKT og utvikling finner en lenker og fulltekstdokumenter.
engelsk

Nord-sør-biblioteket: Det digitale nord-sør skillet

Temaside med artikkel og lenker til mer informasjon på Nord-sør biblioteket sine nettsider.
norsk

FAIR

FAIR er en Nordisk frivillig, humanitær medlems-organisasjon som arbeider med utbredelsen av IKT i utviklingsland.
norsk

Hvor hender det? Nye sikkerhetstrusler: cyberangrep

Hvor hender det? Nr. 23, 9. mai 2011. I 2010 tok NATO faren for cyberangrep inn som en del av sin sikkerhetsstrategi. Samme år ble Irans atomprogram utsatt for et målrettet cyberangrep – høyst sannsynlig fra en stat.

UNESCO: kommunikasjon

Temaside om kommunikasjon på nettstedet til Den norske UNESCO kommisjonen. Med fokus på vår felles hukommelse.

norsk