Tema: Teknologi og vitenskap

Nyheter

E-bibliotek

Verdensbanken: Digital utvikling

Temasider fra verdensbanken om IKT og digital utvikling. Her finner du informasjon om verdensbanken sitt arbeid, rapporter, og artikler. 

engelsk

Hvor hender det? Genmodifisert mat på forhandlingsbordet

Hvilke internasjonale regler skal gjelde for dyrking og salg av genmodifisert mat? Hvor hender det? 4. november 2013

norsk

International Telecommunication Union

ITU har statistikk og analyser av globale trender og utviklingen innenfor telekommunikasjons sektoren.
engelsk

Digital Divide Network

Nyheter og bakgrunnsinformasjon om digitale skiller.
engelsk

FN: ICT

Undervisningsider om Informasjons og kommunikasjonsteknologi fra FN.
engelsk

Global Knowledge Initiativ

GKI er en nettverksorganisasjon viet til å fremme kunnskap og informasjon som redskaper for bærekraftig og rettferdig utvikling gjennom kommunikasjons og informasjonsteknologi.
engelsk

Food First

Food First er et progressivt institutt rettet mot det globale matvare systemet. Nettstedet inneholder nyheter og et ressurs bibliotek med materiell omkring tema som handel og jordbruk, bioteknologi, retten til mat og det global matvaresystemet.

Eldis - ICT for development

ELDIS er en forskningsrelatert nettportal på British Institute of development Studies sitt nettsted. På temasidene om IKT og utvikling finner en lenker og fulltekstdokumenter.
engelsk

Det internasjonale atomenergibyrå

Worldatom er nettstedet til IAEA. Her finner du nyheter, dokumenter, tidsskrift og tema sider om emner som avfall, våpenkontroll, Tjernobyl, Irak og vann.

Nord-sør-biblioteket: Det digitale nord-sør skillet

Temaside med artikkel og lenker til mer informasjon på Nord-sør biblioteket sine nettsider.
norsk

UNESCO: Vitenskap

Temasider om vitenskap på Den norske UNESCO kommisjonen sitt nettsted.

norsk

FAIR

FAIR er en Nordisk frivillig, humanitær medlems-organisasjon som arbeider med utbredelsen av IKT i utviklingsland.
norsk

Stiftelsen YME

YME er en liten bistandsorganisasjon som tar i bruk vitenskap og teknologi i arbeidet for å bedre vilkårene for verdens fattige. Nettstedet er engelskspråklig.