Tema: Utdanning

Nyheter

DSC_8820.jpg

Denne høsten mangler 63 millioner barn skoleplass

Flyktninghjelpen | 17.08.2018

Denne høsten begynner over 600.000 norske grunnskolebarn på skolen. Samtidig nektes 63 millioner barn og ungdom fra krigsherjede land skolegang.

utdanning i syria.jpg

Over to millioner barn får ikke utdanning i Syria

Flyktninghjelpen | 04.05.2018

Siden konflikten brøt ut i Syria, har over halvparten av det syriske folket blitt drevet på flukt.

Mange-jenter-768x576.jpg

Gir håp gjennom utdanning

Digni | 05.03.2018

I Etiopia er det mange jenter som ikkje går på skulen. UIO Skien arbeider for at dette skal endre seg. 4500 barn får no grunnskuleutdanning.

image.jpg

Må kunne velge mellom blyant og våpen

Flyktninghjelpen | 07.11.2017

Derfor er gutters utdanning viktig for Iraks fremtid.

Youth_WorldBank_2010_698804.jpg

Mer enn halvparten av verdens barn og unge lærer ikke godt nok

FN-sambandet | 27.09.2017

Om lag 617 millioner unge oppnår ikke grunnleggende ferdigheter i lesing og matematikk, ifølge en ny FN-rapport.

- Det siste jeg tenker på før jeg legger meg, er skole

SOS-barnebyer | 07.11.2016

Hele 85 prosent av barna i Malawi begynner på skolen i første klasse. Dette er historien om hvorfor vi likevel ikke kan juble.

Å nå drømmene, steg for steg

Flyktninghjelpen | 29.07.2016

Tre jenter har vært vitne til krigen i Mali. De flyktet til Burkina Faso med familiene sine. I dag tør de å drømme. For hver dag de går på skolen kommer de nærmere målet om å skape sin egen fremtid.

Store utfordringer i utdanningsbistanden

Norad | 06.10.2015

En ny evalueringsrapport peker på mangler ved Unicefs og GPEs bistand til grunnutdanning i perioden 2009-2013.

Norge har i perioden 2009-2013 gitt 3,79 milliarder kroner til grunnutdanning gjennom multilaterale organisasjoner. Unicef og Global Partnership for Education (GPE) mottar størsteparten av disse midlene. Nesten tre fjerdedeler går til Unicef og nesten en fjerdedel til GPE.

Utdanning for bærekraftig utvikling i medvind

RORG-samarbeidet | 19.06.2015

FNs nye bærekraftsmål skal bl.a. "sikre, innen 2030, at alle elever tilegner seg de kunnskaper og ferdigheter som trengs for å fremme bærekraftig utvikling". Tilsvarende løfter Ludvigsensutvalget, som denne uka la fram sin utredning om "fremtidens skole", fram bærekraftig utvikling som én av tre viktige, flerfaglige temaer som må være tydelig i læreplanverket. En slik satsing på "globale borgere", nasjonalt og globalt, gir håp for jordas miljø og utvikling.

Samfunnsfag og kritisk tenkning for verdensborgere

RORG-samarbeidet | 03.02.2015

I satsingen på utdanning tar FNs generalsekretær til orde for "å fostre verdensborgerskap". Vil dette også stå sentralt i den "fremtidens skole" som nå utredes i Norge?

1 - 10 av 43
1 2 3 4 5

E-bibliotek

Redd Barna: Utdanning

Temaside om utdanning på Redd Barna sitt nettsted.

norsk

Hvor hender det? Nobels fredspris 2014: En linje fra menneskerettigheter til fred

Hvor hender det? 1. desember, 2014. Nobels fredspris til Malala Yousafzay og Kailash Satyarthi.

Hei Verden: Utdanning

Undervisningsopplegg for grunnskolen om utdanning og skole fra Hei Verden.

norsk

UNESCO: Utdanning

På UNESCO sine sider om utdanning finner du rapporter, artikler og nyheter om utdanning, og informasjon om UNESCO sitt arbeid.

engelsk

SAIH

SAIH er studenter og akademikere i Norges solidaritets- og bistandsorganisasjon. Gjennom høyere og uformell utdanning mobiliserer SAIH unge mennesker til samfunnsansvar og medbestemmelse.

ForUM: Utdanning

Informasjon om Bærekraftsmål 4. Sikre inkluderende, rettferdige og god utdanning. Hva gjør Norge, og hva kan Norge gjøre for å oppnå dette målet.

norsk

Bistandsaktuelt: Utdanning og forskning

En samling av nyhetsartikler om utdanning og forskning i tidsskriftet Bistandsaktuelt.

norsk

UNESCO Institute for Statistics: Education

På UNESCO sitt institutt for statistikk finner du statistikk om utdanning.

Enabling Education Network

EENET har fokus på utdanning for funksjonshemmede.

Afrika grupperna

Afrika grupperna er en svensk organisasjon med prosjekter i det sørlige Afrika. På nettstedet finner du informasjon om disse landene, blant annet historie og artikler om skoleverket.

svensk

ELDIS: utdanning

ELDIS er en forskningsrelatert nettportal på Britiske Institute of Development Studies sitt nettsted. På tema sidene for utdanning finner en rapporter og dokumenter i fulltekst samt lenker til andre informasjonsressurser.
engelsk

Verdensbanken: Utdanning

Temasider fra verdensbanken om utdanning. Her finner du informasjon om verdensbanken sitt arbeid, og rapporter, artikler og statistikk om utdanning.

engelsk

NORAD: Utdanning

Om bistand til langsiktig kunnskapsutvikling og kompetansebygging i utviklingsland gjennom støtte til forskning og utdanning på NORAD sitt nettsted.

UNESCO: Utdanning

Temasider om utdanning på Den norske UNESCO kommisjonen sitt nettsted.
norsk

Hvor hender det? Utdanning for unge jenter i Bangladesh

I forbindelse med Operasjon Dagsverk 08 kan du lese om jenter i Bangladesh; Hvor hender det? Nr.5 20. oktober 2008

AIESEC Norge

AIESEC er student og ungdomsorganisasjon som arrangerer seminarer og organiserer frivillig solidaritetsarbeid. 

SAIH: Zambia

Informasjon om SAIH sine prosjketer i landet, og fakta om Zambia.

norsk

Hvor hender det? Internasjonalisering av utdanning

Hvor hender det? 27. oktober 2014. En del av serien om Europa i endring.

norsk

SAIH: Bolivia

Her finner du fakta om Bolivia, artikler, reisebrev, lenker og informasjon om SAIHs virksomhet i landet.

norsk

Atlas alliansen: Faktaark

En oversikt over faktaark med informasjon om funskjonshemmede på nettsidene til Atlas alliansen

norsk

Redd Barna: Her jobber vi - L-Z

Her finner du informasjon og artikler om barn i landene som Redd Barna jobber  i.