Tema: Urbanisering

Nyheter

Urbanisering og bosetting - Hva er Habitat III?

| 04.10.2016

3,6 Milliarder bor i byer, og tallet stiger raskt. I Quito, Ecuador, 17- 20 oktober skal standarden for verdens byer og bosetting settes. Hva er utfordringene, og hvilke muligheter ligger i utviklingen av framtidens byer?

norsk

Mobilisering til Habitat III – «The New Urban Agenda»

Habitat Norge | 16.11.2015

I forkant av neste års store Habitat-konferanse setter Habitat Norge fokus på byers rolle sett i lys av de nye bærekraftsmålene.

Verdens befolkning når 7 milliarder - rapportlansering og utstillingsåpning

FN-sambandet | 17.10.2011
26. oktober lanserer FN-sambandet, FNs Befolkningsfond (UNFPA) og Utenriksdepartementet rapporten The state of the World population 2011: People and possibilities in a world of 7 billion.

Utvikling nedenfra

FN-sambandet | 06.11.2008
En virkelig "grasrot" organisasjon er Slum Dwellers International ? en organisasjon for og av slumboere over hele verden. Fra å være en globale pariakaste som ble fengslet, oversett og ?fjernet? har slumboere organisert seg og nå fått sitt eget fond.

Verden urbaniseres i ekspressfart

FN-sambandet | 04.11.2008
Verden urbaniseres i en fart vi aldri har sett maken til. Over halvparten bor i by og én av seks mennesker bor i slum verden over. Et tall som er raskt voksende.

Verden blir yngre

FN-sambandet | 02.11.2008
Verdens befolkning blir stadig yngre og i dag utgjør barn og unge nesten 50 % av den globale befolkningen. På World Urban Forums ungdomskonferanse i helgen møttes engasjerte ungdom fra hele verden for å diskutere unges deltakelse og verdens utvikling.

Fremtidens byer

FN-sambandet | 07.10.2008
Vi lever i en urban tidsalder. Halvparten av verdens befolkning bor i byer, og særlig vokser byene i utviklingsland raskt. Mennesker trekker til byen i håp om å finne arbeid og en sikker fremtid. Den raske urbaniseringen følger med seg store sosiale, økonomiske og miljømessige utfordringer, men også uante og spennende muligheter.

Kampen for tilværelsen i Dar es Salaam

Norsk Folkehjelp | 16.02.2006
13 år gammel kom hun til Dar es Salaam fra Iringa Highlands i sørlige Tanzania. En kvinne i landsbyen hennes hadde lovet henne en god jobb hos en snill familie.

Edru tradisjon ? polarisert nasjon

FORUT | 23.09.2005
Det er alment kjent at mange av de grusomme menneskerettighetsbruddene under borgerkrigen i Sierra Leone ble utført av soldater og opprørere som var påvirket av alkohol og narkotika. Likevel har kunnskapen om russituasjonen i landet vært mangelfull. Fafo-forsker Anne Hatløy la torsdag fram resultatene fra en studie av russituasjonen i Sierra Leone. Den viser at i tradisjonell kultur er rus et relativt marginalt problem, samtidig som det finnes områder der både alkohol og narkotika er utbredt.

Flyktningerådet slår alarm om Nepal: 200 000 mennesker på flukt

Flyktningerådet | 16.10.2003
Flyktningerådet frykter en omfattende flyktningtragedie i Nepal. Siden våpenhvilen i landet ble brutt i august, har tallet på internt fordrevne steget til nærmere 200 000. Det går fram av en fersk rapport fra Flyktningerådets kontor i Geneve, som kartlegger internflyktninger over hele verden.
1 - 10 av 15
1 2

E-bibliotek

UNFPA: Urbanization

Temaside om urbanisering på nettsidene til FNs befolkningsfond.

engelsk

Nord-sør-biblioteket: Hva er urbanisering?

Les svar på spørmål om hva urbaniseing og slum er.

norsk

Habitat Norge

Habitat Norge er en organisasjon som jobber for å fremme informasjon om urbanisering og bosetting.

engelsk,norsk

Citiscope: Habitat III

Citiscope er en nettsted viet til å bidra med informasjon og inovasjon som gjør byene bærekraftige. 

engelsk

Hvor hender det? Ei verd av byar

For første gong i verdshistoria bur folk flest i byar. Hvor hender det? 18. november 2013.

UN-Habitat

UNCHS er det ledende byrået innenfor FN for bosetning. Her finner du blant annet State of the World Cities, med fakta og statistikk for verdens byer.

engelsk

Foreign Policy: The Global City Index

Reportasje med lenker til flere artikler om byenes økende globale betydning i tidsskriftet Foreign Policy.

engelsk

GDCR: Urban

Forskningsorientert internettressurs om by- og miljøplanlegging.

engelsk

FN-sambandet: Statistikk - Befolkning i byomåder

Statistikk for andel av befolkningen som bor i byer fra FN-sambandets Globalis.

norsk