Tema: Urbanisering

Nyheter

2b3c20d5-87e0-4450-bd60-fd69abb7fdd7.JPG

COVID 19 - HJELP MATHARES BARN OG UNGE

Habitat Norge | 02.04.2020

I Mathare slummen i Nairobi bor mer enn 500.000 innbyggere på noen kvadratkilometer. Over halvparten er barn og ungdom under 20 år. Slummen er en av Kenyas eldste, største og med de verste levekårene.

Gateliv-i-Bikaner-i-Rajastan-India.jpg

Et globalt by-diplomati samles og tar sats

ForUM | 10.02.2020

I Abu Dhabi samles statsråder, ordførere, forskere og sivilsamfunn fra hele verden nå til FNs årlige urbane forum. Urbanisering er en megatrend som får lite oppmerksomhet i norsk politikk.

bigstock-Tilt-shift-lens--Jodhpur--Al-343548082.jpg

Land- og eiendomsrettigheter for bærekraftig utvikling

Habitat Norge | 14.01.2020

Mer enn 70 prosent av verdens befolkning i dag mangler lovlig anerkjente dokumen-tasjon for eiendommen og jorda de lever på og bruker for produksjon. Dette er utgangspunktet for en workshop 30. januar.

Urbanisering og bosetting - Hva er Habitat III?

| 04.10.2016

3,6 Milliarder bor i byer, og tallet stiger raskt. I Quito, Ecuador, 17- 20 oktober skal standarden for verdens byer og bosetting settes. Hva er utfordringene, og hvilke muligheter ligger i utviklingen av framtidens byer?

norsk

Mobilisering til Habitat III – «The New Urban Agenda»

Habitat Norge | 16.11.2015

I forkant av neste års store Habitat-konferanse setter Habitat Norge fokus på byers rolle sett i lys av de nye bærekraftsmålene.

Verdens befolkning når 7 milliarder - rapportlansering og utstillingsåpning

FN-sambandet | 17.10.2011
26. oktober lanserer FN-sambandet, FNs Befolkningsfond (UNFPA) og Utenriksdepartementet rapporten The state of the World population 2011: People and possibilities in a world of 7 billion.

Utvikling nedenfra

FN-sambandet | 06.11.2008
En virkelig "grasrot" organisasjon er Slum Dwellers International ? en organisasjon for og av slumboere over hele verden. Fra å være en globale pariakaste som ble fengslet, oversett og ?fjernet? har slumboere organisert seg og nå fått sitt eget fond.

Verden urbaniseres i ekspressfart

FN-sambandet | 04.11.2008
Verden urbaniseres i en fart vi aldri har sett maken til. Over halvparten bor i by og én av seks mennesker bor i slum verden over. Et tall som er raskt voksende.

Verden blir yngre

FN-sambandet | 02.11.2008
Verdens befolkning blir stadig yngre og i dag utgjør barn og unge nesten 50 % av den globale befolkningen. På World Urban Forums ungdomskonferanse i helgen møttes engasjerte ungdom fra hele verden for å diskutere unges deltakelse og verdens utvikling.

Fremtidens byer

FN-sambandet | 07.10.2008
Vi lever i en urban tidsalder. Halvparten av verdens befolkning bor i byer, og særlig vokser byene i utviklingsland raskt. Mennesker trekker til byen i håp om å finne arbeid og en sikker fremtid. Den raske urbaniseringen følger med seg store sosiale, økonomiske og miljømessige utfordringer, men også uante og spennende muligheter.
1 - 10 av 18
1 2

E-bibliotek

UNFPA: Urbanization

Temaside om urbanisering på nettsidene til FNs befolkningsfond.

engelsk

Nord-sør-biblioteket: Hva er urbanisering?

Les svar på spørmål om hva urbaniseing og slum er.

norsk

Habitat Norge

Habitat Norge er en organisasjon som jobber for å fremme informasjon om urbanisering og bosetting.

engelsk,norsk

Citiscope: Habitat III

Citiscope er en nettsted viet til å bidra med informasjon og inovasjon som gjør byene bærekraftige.

engelsk

Hvor hender det? Ei verd av byar

For første gong i verdshistoria bur folk flest i byar. Hvor hender det? 18. november 2013.

UN-Habitat

UNCHS er det ledende byrået innenfor FN for bosetning. Her finner du blant annet State of the World Cities, med fakta og statistikk for verdens byer.

engelsk

Foreign Policy: The Global City Index

Reportasje med lenker til flere artikler om byenes økende globale betydning i tidsskriftet Foreign Policy.

engelsk

GDCR: Urban

Forskningsorientert internettressurs om by- og miljøplanlegging.

engelsk

FN-sambandet: Statistikk - Befolkning i byomåder

Statistikk for andel av befolkningen som bor i byer fra FN-sambandets Globalis.

norsk