Tema: Barn

Nyheter

fr-article-children-1080x1080_light1no-1500x1500.jpeg

Da Sara var syv og skulle gifte seg

Flykninghjelpen | 13.10.2020

Krig og konflikt rammer barn hardt og nådeløst. Barn som lever med konflikt og fattigdom står i større fare for å oppleve overgrep. Akkurat nå er rundt 40 millioner av verdens barn på flukt. Afghanske Sara skulle egentlig giftes bort da hun var syv. Men hun flyktet.

OD-stromme.jpg

OD 2020 skal støtte sørsudanesisk ungdom på flukt

Operasjon Dagsverk | 03.03.2020

Årets Operasjon Dagsverk skal støtte flyktningungdom fra Sør-Sudan sin kamp for en bedre fremtid! Prosjektet fokuserer på utdanning og livsmestring, og vil gjennomføres i samarbeid med Strømmestiftelsen og deres lokale partnere i nordlige Uganda.

Youth_WorldBank_2010_698804.jpg

Mer enn halvparten av verdens barn og unge lærer ikke godt nok

FN-sambandet | 27.09.2017

Om lag 617 millioner unge oppnår ikke grunnleggende ferdigheter i lesing og matematikk, ifølge en ny FN-rapport.

Norge gjest hos G20

Redd Barna | 16.06.2017

Mer enn 800 millioner barn risikerer fremtiden sin fordi verdens viktigste utdanningsfond er nesten tomt.

- Det siste jeg tenker på før jeg legger meg, er skole

SOS-barnebyer | 07.11.2016

Hele 85 prosent av barna i Malawi begynner på skolen i første klasse. Dette er historien om hvorfor vi likevel ikke kan juble.

– Den viktigste investeringen vi kan gjøre

Flyktninghjelpen | 06.10.2016

Regjeringen skal ha honnør for at de fortsetter å øke støtten til global utdanning. Det gir barn i kriser beskyttelse og det er nøkkelen til et verdig liv.

Vi har brutt løftene våre til afghanske jenter

Flyktninghjelpen | 03.10.2016

NATO-landene har brukt billioner av kroner på en lite vellykket krig i Afghanistan. Vi kan ikke nå løpe fra ansvaret vi har overfor familier som har måttet flykte fra denne uavsluttede krigen.

Ny podcastserie om barneekteskap

Plan Norge | 20.09.2016

Katarina Flatland reiste til Malawi sammen med Plan, for å følge en ungdomsgruppe som jobber for å stoppe barneekteskap. Her møter hun barnebruden Aseka (15), som om kort tid skal giftes bort til en fremmed mann, mot sin vilje.

Laget kunst sammen med barn på flukt

Redd Barna | 25.05.2016

Hva skjer når man ber en prisvinnende fotograf om å ta bilder av barn på flukt med en alternativ vri? Dette!

Rapporten om de glemte barna

Redd Barna | 27.04.2016

I en ny rapport har Redd Barna for første gang gjort en kartlegging av barna verden systematisk glemmer.

1 - 10 av 142
1 2 3 4 5 6 .... 11 12 13 14 15

E-bibliotek

UNICEF: Barnekonvensjonen

På UNICEF Norge sine sider om Barnekonvensjonen finner du en forkortet og forenklet versjon av barnekonvensjonen, og mye bakgrunnsstoff.

UNICEF - Norge

På UNICEF Norge sitt nettsted finner du informasjon om utvikling og barn, og FN sitt arbeid for å hjelpe barn.

UNICEF

FNs barnefond sin fremste oppgave er å forsvare og å fremme barnsrettigheter, og å bistå i planlegging og gjennomføring av tiltak som forbedrer barns livssituasjon, særlig i U-land.

engelsk

WHO: Child Health

Temaside om barne helse på WHO sine nettsider.

engelsk

Redd Barna

På Redd Barna sitt nettsted finner du informasjon om organisajonen og Redd Barna sitt arbeid, samt en rekke temasider om barn og ulike emner.

Internasjonal politikk: Barn i internasjonal politikk

Tema for Internasjonal politikk NR 4. 2014 er barn i internasjonal politikk. Blant annet artikkel om ideen om barndom og globalisering.

Justis departementet: Sammen mot menneskehandel

Regjeringens handlingsplan mot menneskehandet (2011-2014).

UNICEF: Humanitarian Action for Children

UNICEF gir ut årlige rapporter om nødhjelp for barn. Selv om behovet for mat og ernæring fortsatt er aller størst, er den nye globale trenden at krig rammer barna oftere enn før. Krigen forsterker nøden som forårsakes av naturkatastrofer og matkriser.

engelsk

Plan: Skoleplan

Skoleplan.no er en ressursside som tilbyr gratis, nettbasert skolemateriell om barn for bruk i grunnskolen.


norsk

Redd Barna: Barns rettigheter

Temaside om barnsrettigheter på Redd Barna sitt nettsted. Her finner nyheter, informasjon om hvordan Redd barna arbeider for barns rettigheter, og barnekonvensjonen i sin helhet.

UN: Children

En generell artikkel og inngangsportal til mer informasjon om barn sine levekår på FN sine nettsider.

engelsk

ECPAT

ECPAT er et globalt nettverk, som arbeider mot barneprostitusjon, barnepornografi og handel med barn. ECPAT International ledes fra sekretariatet i Bangkok, Thailand.

ELDIS: Children and young people

Temaside med flere underkategorier på den forskningsrelaterte nettportalen ELDIS. Her finner du lenker til dokumenter, nettsteder og rapporter.
engelsk

UNICEF - statistikk

Statististiske indikatorer særlig relatert til barn og helse, befolkningsutvikling og utdanning.

International Programme on the Elimination of Child Labour

IPEC er en del av ILO. Organisasjonens mål er å arbeide for eliminering av barnearbeid. På nettstedet finner en dokumenter og internasjonale lover.

Childwatch International

CWI er et internasjonalt forskningsnettverk med fokus på barns rettigheter og situasjon i verden. Nettstedet har hovedsaklig forskningsrelatert informasjon om programmer og seminarer. Nettstedet har også en tematisk lenkesamling.

Strømmestiftelsen: Hjertevenn

En multimedia presentasjon av Strømmestiftelsens hjertevennprosjekt. Her kan du lese er se historien til Barn fra ulike verdensdeler.

SOS-barnebyer

Hvert år opplever mange barn å miste foreldrene sine. I SOS-barnebyer får forldreløse og forsømte barn en ny familie og et nytt hjem. Her får barna bearbeide sin vanskelige fortid og lærer å tro på seg selv og andre.

Redd Barna: Her jobber vi - L-Z

Her finner du informasjon og artikler om barn i landene som Redd Barna jobber i.

Redd Barna: Her jobber vi - A-K

Her finner du informasjon og artikler om barn i landene som Redd Barna jobber i.

Redd Barna: Helse

Her kan du lese om barns rett til helse, HIV og aids og Redd Barna sitt arbeid.

Redd Barna: Asyl og flyktningebarn

Temaside om asyl og flyktningebarn på Redd Barna sitt nettsted.