Tema: Befolkningsutvikling

Nyheter

cav_nepal_redigert-5193lavere_oppløsning.jpg

Sårbare grupper i et klimasårbart land

Utviklingsfondet | 29.10.2019

Nepal er et av verdens mest klimasårbare land og preges av gjentakende naturkatastrofer som flom, jordskjelv og skred. Hardest går det utover de menneskene som allerede har minst ressurser.

Urbanisering og bosetting - Hva er Habitat III?

| 04.10.2016

3,6 Milliarder bor i byer, og tallet stiger raskt. I Quito, Ecuador, 17- 20 oktober skal standarden for verdens byer og bosetting settes. Hva er utfordringene, og hvilke muligheter ligger i utviklingen av framtidens byer?

norsk

Bor i storbyenes slum

Redd Barna | 05.05.2015

Forskjellen mellom fattig og rik øker når menneskene flytter inn til storbyene. Om lag en tredjedel av den urbane befolkningen i utviklingsland lever i dag i byenes slumområder.

Aldri har så mange mennesker bodd i by. 54 prosent av verdens befolkning bor i dag i urbane strøk, og FN anslår at i 2050 vil andelen være to tredeler.

- 7 milliarder mennesker er en suksess

FN-sambandet | 26.10.2011
Miljø og utviklingsminister Erik Solheim deltok da FN-sambandet, Utenriksdepartementet og FNs befolkningsfond lanserte rapporten "State of the world population: People and possibilities in a world of 7 million". – Om fem dager – 31. oktober – blir verdensborger nummer 7 milliard født. Dette er en dundrende suksess, sa Rune Frøseth fra FNs befolkningsfond under lanseringen.

Verdens befolkning når 7 milliarder - rapportlansering og utstillingsåpning

FN-sambandet | 17.10.2011
26. oktober lanserer FN-sambandet, FNs Befolkningsfond (UNFPA) og Utenriksdepartementet rapporten The state of the World population 2011: People and possibilities in a world of 7 billion.

Nye visjoner fra ny UNFPA-sjef

FN-sambandet | 09.02.2011
Unge mennesker vil stå i fokus for dr. Babatunde Osotimehins lederskap av FNs befolkningsfond (UNFPA).

Lansering av ny ”Community Excursion Folder” i Gambia

Ansvarlig Turisme | 07.04.2010

Mars 2010 lanserte ASSET (foreningen for småskalabedrifter i reiselivet) i samarbeid med andre interessenter en ”Community Excursion Folder”. Formålet er å utvide reiselivsproduktet Gambia tilbyr i dag og sørge for at turismen bidrar mer positivt i lokalesamfunnene.

Verden blir yngre

FN-sambandet | 02.11.2008
Verdens befolkning blir stadig yngre og i dag utgjør barn og unge nesten 50 % av den globale befolkningen. På World Urban Forums ungdomskonferanse i helgen møttes engasjerte ungdom fra hele verden for å diskutere unges deltakelse og verdens utvikling.

Nysatsing på Hvor hender det?

NUPI | 21.10.2008
Omfattende nysatsing for artikkelserien Hvor Hender Det? (HHD) om internasjonale forhold - utgitt av NUPI. Nysatsingen fra august 2008 innebærer blant annet gratis "abonnement" på skjerm, quiz, nettmøter, forbedret grafikk.

Verdens befolkningsdag

FN-sambandet | 11.07.2008
Familieplanlegging har vært et kontroversielt politisk tema i alle år. I 1968 slo verdens ledere fast at det er en menneskerett å bestemme når og hvor mange barn en person vil ha. Førti år senere er prevensjon forsatt utilgjengelig for mange hundre millioner mennesker.
1 - 10 av 17
1 2

E-bibliotek

UN: Population

FN sine tema sider om befolkning og befolkningsutvikling inneholder tall og bakgrunnsinformasjon.

FN-sambandet: Befolkning, migrasjon og urbanisering

Temasider om befolkning på FN-sambandet sitt nettsted. Foruten informasjon om verdens befolkning finner du også sider om Demografisk overgang, migrasjon, urbanisering, og seksuelle og reproduktive rettigheter.

norsk

UN: Population Fund

UNFPA er tilagt den ledende og koordinerende rolle i FN-systemet angående befolkningspørsmål. Organisasjonen skal bistå land i utforming og gjennomføring av befolkningsprogrammer. På nettstedet finner en bl.a. rapporten " The State of World Population".

engelsk

Hvor hender det? Ei verd av byar

For første gong i verdshistoria bur folk flest i byar. Hvor hender det? 18. november 2013.

Population Reference Bureau

På nettstedet finner du statistikk og artikler om befolkningsrelaterte emner. Teamsider om blant annet alderdom, migrasjon, ungdom. Byrået er et amerikansk uavhenging informasjons- og forskningsinstitusjon.

engelsk

Nord-sør-biblioteket: Befolkningsutvikling

Nord-sør-biblioteket har fått spørsmål om å finne noen gode internettsider om befolkningsvekst og befolkningsutvikling. Her kan du lese svaret

norsk

Hvor hender det? Befolkningsutviklingen i verden

Hvor hender det 25. september, 2006.

norsk

ELDIS: Ageing populations

Temaside om en aldrende befolkning på den forkningsrelaterte internettportalen ELDIS.

engelsk

WHO: Department of Reproductive Health

RHR er en under-organisasjon i WHO, som arbeider med spørsmål knyttet til familieplanlegging, barnedødligehet og helse i forbindelse med fødsel og graviditet.
engelsk

The Population Institute

The Population Institute er en internasjonal organisasjon med særlig fokus på befolkningsvekst, overforbruk og miljø. Sidene byr på bl.a. faktaark, nyhetsbrev og lenker.
engelsk

UN: Ageing

En generell artikkel og inngangsportal til mer informasjon om klodens aldrende befolkning på FN sine nettsider.

engelsk