Tema: Funksjonshemmede

Nyheter

DSC04719.jpg

Innovative helsefremmende tiltak

Impact Norway | 09.10.2017

Visste du at halvparten av verdens funksjonshemminger kunne vært forebygget? Eller at 800 000 av 1 milliard funksjonshemmede bor i fattige land?

Kampen mot unødvendige funksjonshemninger er en grunnstein i økonomisk utvikling

Impact Norway | 19.08.2015

Å være funksjonshemmet innebærer ikke bare å oppleve en fysisk begrensning, men også en psykologisk begrensing. Man kan ikke lenger effektivt ta del i arbeidsmarkedet eller være en inntektskilde.

Forebygging av unngåelig funksjonshemming er meget god samfunnsøkonomi

IMPACT Norway | 20.08.2014

Av jordens mer enn en milliard funksjonshemmede bor over 800 millioner i fattige land. Levekårsundersøkelser viser at personer med funksjonshemming gjerne befinner seg nederst på den sosiale og økonomiske rangstigen og er å finne som de fattigste blant de fattige.

Regjeringen svikter Afrika

Atlas-alliansen | 16.05.2008
Mindre penger til de fattigste i Afrika og mer penger til Afghanistan. Funksjonshemmede og syke i Afrika er blant taperne i revidert statsbudsjett.

Ny FN-konvensjon trådt i kraft

FN-sambandet | 05.05.2008
FNs konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne trådte i kraft 3. mai. Dette betyr at tjue stater har ratifisert konvensjonen, som garanterer rettighetene til 650 millioner mennesker over hele verden.

Mangelfull medisinsk forskning

De nasjonale forskningsetiske komiteer | 30.07.2002
Leger Uten Grenser gir noe av ansvaret for verdens elendighet til medisinske forskere. Internasjonal president Morten Rostrup mener at forskerne har et etisk ansvar for at det utvikles medisiner - også mot sykdommer som rammer kun de fattige.

Bistand til funksjonshemmede i ny database

Atlas-alliansen | 07.02.2002
Nå er informasjon om bistand til funksjonshemmede samlet lett tilgjengelig i en ny tjeneste.

Støtte til reportasjereiser

Atlas-alliansen | 18.12.2001
Atlas-alliansen gir også i 2002 støtte til reportasjereiser. Stipendene er hver på inntil kr 35.000. Formålet er å øke journalisters kompetanse på situasjonen for funksjonshemmede og pasienter i Sør, og bidra til informasjon, debatt og allmenn innsikt i opinionen om samme tema.

Barna er håpet i Etiopia

Redd Barna | 19.06.2001
Endeleg er det slutt på krigen i Etiopia. Fredsavtalen er underskriven og FN-observatørane er på plass. Men landet vaknar no opp til eit nytt mareritt, eit mareritt som har fått vekse seg stort i skuggen av krigen: Nesten 1 million barn er utan foreldre på grunn av AIDS.

- Økte forskjeller fører til diskriminering

Redd Barna | 17.11.2000
Generalsekretær Gro Brækken i Redd Barna la onsdag fram en internasjonal rapport om diskriminering.
Forskjellene mellom rike og fattige øker både internasjonalt og i Norge, dette har ført til at flere barn diskrimineres.
1 - 10 av 11
1 2

E-bibliotek

Impact Norway

IMPACT Norways prosjekter reduserer og forebygger unødvendige funksjonshemminger med enkle midler. Vi opererer i vanskelig tilgjengelige områder i utviklingsland, der menneskene er fattige og uten helsetilbud.

norsk

FN-sambandet: Konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne

Informasjon om, og konvensjonen i fulltekst, på nettsidene til FN-sambandet.

norsk

Verdensbanken: Sosial utvikling

Temasider fra verdensbanken om sosial utvikling. Her finner du informasjon om verdensbanken sitt arbeid, rapporter, og artikler.

engelsk

Atlas-alliansen

Atlas-alliansen er en sammenslutning av bistandsarbeidet til flere av funksjonshemmedes organisasjoner i Norge. På nettstedet finner man informasjon om bistand rettet mot funksjonshemmede, publikasjonen Atlas-nytt og en søkbar info-bank med dokumenter og informasjonsressurser om bl.a en rekke land.

Hvor hender det? Operasjondagsverk 2009: Funksjonshemmet men ikke ubrukelig!

Tema for OD 2009 var funskjonshemmede i Afrika. Hvor hender det? 19. oktober 2009.

WHO: Funksjonshemmede

Verdens helseorganisasjon sine temasider om funksjonshemming.

engelsk

UN: Enable

FN's side med dokumenter og informasjon om og for funksjonshemmede.

engelsk

Enabling Education Network

EENET har fokus på utdanning for funksjonshemmede.

Crosspoint: Disabilety Resources

Crosspoint er en lenkasamling fra den nederlandske organisasjonen Magenta.
engelsk

NORAD: Funksjonshemmede

Informasjon om bistand og funksjonshemmede på nettstedet til NORAD.

Atlas alliansen: Faktaark

En oversikt over faktaark med informasjon om funskjonshemmede på nettsidene til Atlas alliansen

norsk

Child Rights Information Nettwork

Et internasjonalt nettverk av organisasjoner som arbeider med barnerettigheter. Nettstedet inneholder fulltekst materiell fra organisasjonen, og en temadesk som har innganger til ulike emner knyttet til barn og rettigheter.