Tema: Levekår

Nyheter

Toilet-ek-prem.jpg

En viktig drittfilm – en dritviktig film

ForUM | 23.11.2017

Hvordan har det seg at toalettet spiller hovedrollen i årets store Bollywood-suksess?

People-in-line-for-food-WFP.jpg

Den største humanitære krisen i verden

FN-sambandet | 31.10.2017

FN har erklært Jemen som den største humanitære krisen i verden i dag. I Jemen er det nær 17 millioner mennesker som sulter. Her er en oversikt over FNs pågående arbeid i Jemen.

IMG_3156_Julie_Lunde_Lillesæter-Differ_Media_nettsak_såfrø_635_270_s_c1_center_center_0_0_1.jpg

Tilgang til frø gir matsikkerhet

Utviklingsfondet | 25.09.2017

I kampen mot sult er det helt avgjørende for fattige bønder å ha tilgang til gode frø av høy kvalitet.

EvelynCruz_410.jpg

30 år i fengsel for spontanabort

Amnesty International | 31.08.2017

Evelyn Beatriz Hernández Cruz (19) ble gravid etter en voldtekt. Etter at hun spontanaborterte ble hun dømt til 30 års fengsel for aborten, som ble kalt "mord under skjerpende omstendigheter".

Når gnisten av håp er tent

Digni | 08.01.2017

Enken Alice kommer løpende mens hun jodler og løfter hendene over hodet. Vi må smile av iherdigheten og energien hun investerer i å vise sin lykke og takknemlighet, der vi venter på henne ved jordhytten hennes i Mount Elgon-fjellene i Uganda.

Barn uten omsorg – hvem er de?

SOS-barnebyer | 30.11.2015

På verdensbasis ser vi en økning i antall barn som lever uten omsorg fra foreldre eller andre omsorgspersoner.

Et tålmodig fellesskap

CARE | 30.06.2015

Sittende i sirkel rundt en sparekasse på et sandgulv i landsbyen Hamdallaye i Niger har 24 kvinner sammen funnet veien ut av ekstrem fattigdom.

 

Mental helse - glemt i utviklingsarbeid

Nettverk for Global mental helse | 11.05.2015

Jordskjelvet som inntraff i Nepal lørdag 25. april, rammet ca. 8 millioner mennesker. Mange har blitt berørt av synlige skader, både på kroppen sin og på bygninger. Mindre synlige er de psykologiske reaksjonene på en slik krise. Vi mennesker er på tvers av kulturer like i måten vi reagerer på sterke opplevelser på, med uttalte eller uutalte følelser.

Vanntilgang - kritikk mot FNs utregninger

FIVAS | 19.02.2013

Mennesket kan overleve relativt lenge uten mat, men kun få dager uten vann. Det er en større andel mennesker som dør på grunn av mangel på rent vann enn det er mennesker som dør av AIDS, malaria og meslinger til sammen.

 

Barna fra Syria, Somalia og Sahel trenger mest hjelp i 2013

Unicef Norge | 25.01.2013

UNICEF ber om 7,7 milliarder kroner i nødhjelp til barn i 45 land. Syrias barn topper listen, deretter kommer de afrikanske landene Somalia, Kongo, Sør-Sudan og Mali.

1 - 10 av 72
1 2 3 4 5 6 7 8

E-bibliotek

Hvor hender det? Hva er FNs bærekraftsmål?

Hvor hender det?  4. september 2018

norsk

Hvor hender det? Verden som en pyramide

Fattigdomsbekjempelse og fordeling. Hvor hender det? 25. august 2014

norsk

UN: Population Fund

UNFPA er tilagt den ledende og koordinerende rolle i FN-systemet angående befolkningspørsmål. Organisasjonen skal bistå land i utforming og gjennomføring av befolkningsprogrammer. På nettstedet finner en bl.a. rapporten " The State of World Population".

engelsk

UNDP: Human Development Report

På UNDP-Norge sine nettsider finner du norske sammendrag av de årlige rapportene til FNs utviklingsprogram. Alle rapportene setter søkelys på et aktuelt emne, og inneholder statistikk som beskriver verdens tilstand.

Population Reference Bureau

På nettstedet finner du statistikk og artikler om befolkningsrelaterte emner. Teamsider om blant annet alderdom, migrasjon, ungdom. Byrået er et amerikansk uavhenging informasjons- og forskningsinstitusjon.

engelsk

Hei Verden! Urettferdighetskartet

Et undervisningsopplegg som tar utgangspunkt i global forskjeller fra organisasjonen Hei Verden!

norsk

UNDP

FN`s utviklingsprogram (United Nations Development Programme) er det ledende organ innen FN for finansiering og koordinering av det multilaterale faglige samarbeidet. Prioriterte områder er bl.a. fattigdomsbekjempelse.

Social Watch

En internasjonal koalisjon som arbeider for bekjempelse av fattigdom. Nettstedet inneholder statistikk og rapporter om land og spesifikke emner.

Human Development Report

Nettversjonen av UNDP sin årlige rapport om verden sin tilstand. Under inngangen statistikk kan en finne de samme omfattende tabeller som i den trykte utgaven.

UNCTAD: MUL og Afrika

Nettside om De Minst Utviklede Landene og Afrika på nettstedet til UNCTAD. Her finner du blant annet en årsrapport om utviklingen i de minst utviklede landene.

ReliefWeb

Nettsted med informasjon om nødhjelp og krisesituasjoner. ReliefWeb har bl.a. en land oversikt.

Hvor hender det? Hva er det med inntektsulikhet

Det økende gapet mellom fattige og rike er en risikofaktor for den globale økonomien i årene som kommer. Hvor hender det? 22. september, 2014.

Forut: Rus som utviklingshinder

En temaside om rus og utvikling på nettsidene til Forut.

Nord-sør-biblioteket: Fattigdom i Malawi

Hvorfor er Malawi fattig og hva gjør det med se sosiale forholdene? Les svaret fra Nord-sør-biblioteket.