Tema: Fattigdom

Nyheter

Foto ILO Peder Sterll.jpg

4 av 10 arbeidere lever i ekstrem fattigdom

FN-sambandet | 23.01.2018

ILO tror verden kommer til å se fortsatt høy arbeidsledighet og usikre jobber for mange i 2018.

People-in-line-for-food-WFP.jpg

Den største humanitære krisen i verden

FN-sambandet | 31.10.2017

FN har erklært Jemen som den største humanitære krisen i verden i dag. I Jemen er det nær 17 millioner mennesker som sulter. Her er en oversikt over FNs pågående arbeid i Jemen.

IMG_3156_Julie_Lunde_Lillesæter-Differ_Media_nettsak_såfrø_635_270_s_c1_center_center_0_0_1.jpg

Tilgang til frø gir matsikkerhet

Utviklingsfondet | 25.09.2017

I kampen mot sult er det helt avgjørende for fattige bønder å ha tilgang til gode frø av høy kvalitet.

Langt igjen før fattigdom er utryddet

Digni | 28.04.2017

Verden har nådd flere milepeler i utryddingen av ekstrem fattigdom, men konsentrasjonen av rikdom øker likevel bratt.

Hvorfor er noen land fattige?

| 30.11.2016
norsk

DR Kongo: Nok en varslet krise

Flyktninghjelpen | 22.11.2016

I fjor eksploderte Burundi i en konflikt som har drevet tusenvis av mennesker på flukt. Nå ser vi de samme faresignalene i nabolandet Den demokratiske republikken Kongo.

Mer etikk i butikken (Sweatshop)!

RORG-samarbeidet | 02.06.2016

- Forholdene for tekstilarbeidere i lavkostland er under enhver kritikk, skrev nylig Aftenposten på lederplass etter å ha lansert "Sweatshop II". Initiativ for etisk handel (IEH) og Framtiden i våre hender (FIVH), som begge har jobbet i en årrekke for å bedre forholdene, vil ha mer etikk i butikken.

Ulikhet, skatt og utvikling

RORG-samarbeidet | 15.02.2016

Oxfams budskap i en rapport nylig var at 1 prosent av jordas befolkning nå eier mer enn resten av oss til sammen og at forskjellene øker. I kampen mot fattigdom og økende ulikhet og for FNs bærekraftsmål manes det nå til kamp mot skatteparadiser og skatte- og kapitalflukt.

Samstemt Angola-politikk, Børge Brende?

RORG-samarbeidet | 05.12.2013

Sjefstrateg Charles Robertson i Renaissance Capital varsler "afrikansk supervekst" på det som tidligere ble kalt "det håpløse kontinentet". Fordelingen av veksten kan det imidlertid synes å være verre med, ikke minst i Angola der norske oljeselskaper i stort monn bidrar til statskassa både der og her hjemme.

- Fordeling kommer ikke av seg selv

RORG-samarbeidet | 14.06.2013

Denne uka drøftet Stortinget regjeringens utviklingspolitiske melding: Dele for å skape. De var samstemte om at små forskjeller er viktig for et godt og rettferdig samfunn og at mellominntektslandene må forberede seg på at bistanden vil ta slutt. Et paradigmeskifte?

1 - 10 av 173
1 2 3 4 5 6 .... 14 15 16 17 18

E-bibliotek

FN-sambandet: Fattigdom

Hva er fattigdom? Hvem er de Fattige? Hvordan oppstår fattigdom? Fokus på fattigdom på FN-sambandet sitt nettsted.

norsk

Verdensbanken: Fattigdom

Temasider fra verdensbanken om Fattigdom Her finner du informasjon om verdensbanken sitt arbeid, rapporter, og artikler. 

engelsk

Norsk Folkehjelp: Norsk ulikhetspolitikk - åtte skritt i feil retning

Rapport fra Norsk Folkehjelp om regjeringens utviklingsstrategi i perioden 2013- 2017, og hva som blir gjort for å bekjempe ulikhet.

norsk

Hvor hender det? Verden som en pyramide

Fattigdomsbekjempelse og fordeling. Hvor hender det? 25. august 2014

norsk

Norsk Folkehjelp: Inequality Watch

Som et bidrag til debatten om ulikhet har Norsk Folkehjelp gitt ut rapportene Inequality Watch og Inequality Watch II. Rapportene viser at det er for snevert å begrense målene for utviklingspolitikken til vekst eller til å få en befolkning over en kunstig fattigdomsgrense.Inequality Watch har utdypende analyser av ulikhet og utvikling i Bolivia, El Salvador, Sør-Afrika og Mosambik

engelsk,norsk

ForUM: Utrydde fattigdom

Informasjon om bærekraftsmål nummer 2, på ForUM sine nettsider, Hva gjør Norge, og hva kan de gjøre for å utrydde alle former for fattigdom.

norsk

Attac: Fra global ulikhet til global rettferdighet

Temasiden om den globale forskjellen mellom fattige og rike på nettsidene til Attac Norge.

UNDP: Human Development Report

På UNDP-Norge sine nettsider finner du norske sammendrag av de årlige rapportene til FNs utviklingsprogram. Alle rapportene setter søkelys på et aktuelt emne, og inneholder statistikk som beskriver verdens tilstand.

Nord-sør-biblioteket: Fattige land

Nord-sør-biblioteket har fått spørsmål om hvorfor noen land er fattige. Her kan du lese svaret og finne lenker til mer informasjon.

Hvor hender det? Brasil: En by - to verdener

Om de store forskjellene mellom fattige og rike i Brasil, i Hvor hender det? 11. oktober 2010.

Millennium Campaign

En kampanje som arbeidere med å engasjere folk og organisasjoner til å arbeide for å nå tusenårsmålene og bekjempe fattigdom.

UNDP

FN`s utviklingsprogram (United Nations Development Programme) er det ledende organ innen FN for finansiering og koordinering av det multilaterale faglige samarbeidet. Prioriterte områder er bl.a. fattigdomsbekjempelse.

Social Watch

En internasjonal koalisjon som arbeider for bekjempelse av fattigdom. Nettstedet inneholder statistikk og rapporter om land og spesifikke emner.

International Fund for Argicultural Development

IFAD er en del av FN systemet. Nettstedet og byrået har fokus på jordbruk, matproduksjon og rural fattigdom.

ELDIS - Fattigdom

ELDIS er en forsknings relatert internettportal på Bristish Institute of development Studies sitt nettsted. På sidene om fattigdom kan en finne rapporter og dokumenter i fulltekst, og lenker til andre informasjonsressurser.
engelsk

UNCTAD: MUL og Afrika

Nettside om De Minst Utviklede Landene og Afrika på nettstedet til UNCTAD. Her finner du blant annet en årsrapport om utviklingen i de minst utviklede landene.

Human Development Report 2006: Makt, fattigdom og den globale vannkrisen.

Raporten om menneskelig utvikling fra FN i 2006 har spesielt fokus på tilgang til rent vann. På UNDP-Norge sitt nettsted kan du laste ned en norsk versjon av rapporten(PDF).

Hvor hender det? Shushunda, Bangladesh 30 år med framgang

Bidrar bistand til utvikling? Hvor hender de, 30. august 2010

Hvor hender det? Hva er det med inntektsulikhet

Det økende gapet mellom fattige og rike er en risikofaktor for den globale økonomien i årene som kommer. Hvor hender det? 22. september, 2014.

Nord-sør-biblioteket: Hva er verdens fattigste land?

Det finnes ulike måter å komme fram til hva som er verdens fattigste land. Det vanligste økonomiske tallet som blir brukt er BNP pr. Inbygger.

norsk

Radar: fattige og rike land

Undervisningsider om fattige land fra Cappelen og Damm. Her finner du små forelesninger om forskjellen mellom rike og fattige land, årsaker til fattigdom, konsekvenser og tiltak mot fattigdom.