Tema: Sosiale Forhold

Nyheter

Tror verden egentlig at fattigdom kan utryddes?

KFUK-KFUM Global | 17.10.2012

17. oktober er FN-dagen for utryddelse av fattigdom. Fattigdom er vold mot menneskelig verdighet, og dagen er viktig, særlig for de 2,6 milliarder mennesker som kjemper en daglig kamp mot umenneskelige levekår og usikkerhet for seg selv og sin familie.

Nytt håp for tuberkulosesyke barn i Tadsjikistan

Leger Uten Grenser | 12.10.2012

For første gang får barn med multiresistent tuberkulose behandling i den tidligere sovjetrepublikken.

Pasienten som ble sykepleier

Leger Uten Grenser | 08.10.2012

Francis Gatluaks historie i Leger Uten Grenser begynner som pasient med en livstruende sykdom. Nå leder han en avdeling ved en av Leger Uten Grensers klinikker i Sør-Sudan, og har reddet utallige liv.

Fattige jenter skal opp og frem

Plan Norge | 11.09.2012

Flere og flere foreldre i utviklingsland vil at døtrene skal få gå på skole og få seg utdanning, viser en fersk studie fra Plan. Tradisjonelt har gutter vært prioritet.

Storberget jakter på Jentepris-kandidater

Plan Norge | 10.09.2012

På FNs første Jentedag 11. oktober, deler Plan Norge ut en ny Jentepris. Nå jakter juryen med Knut Storberget i spissen på aktuelle personer eller organisasjoner som jobber for jenters rettigheter. Det er mulig for alle å nominere kandidater fram til 30. september.

- Jeg kunne ikke la ham skade henne

Care Norge | 31.08.2012

Da CARE-medarbeider Feza Mbairwe i Kongo så en jente som ble holdt nede av en mann, tok hun affære og fikk jaget ham vekk. - For å kunne forhindre voldtekt, må vi tørre å erkjenne at den fins, sier hun.

Sierra Leone: Kolera-alarm i slummen

Leger Uten Grenser | 06.08.2012

- Slummen er som en yngleplass for sykdom. Barn leker med søppel og bader i forurenset kloakk, sier logistiker Sebastian Stein i Leger Uten Grenser.

Brasil og Sør-Afrika sammen for homofiles menneskerettigheter

FN-sambandet | 05.07.2012

Temperaturen stiger fort når FN diskuterer rettigheter til lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LHBT). Flere medlemsland mener ventetiden for LHBT-arbeidet nå må være forbi.

FN tvinges til debatt om homofiles menneskerettigheter

FN-sambandet | 05.07.2012

GENÈVE (FN.no) Temperaturen stiger fort når FN diskuterer rettigheter til lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LHBT). Flere medlemsland mener ventetiden for LHBT-arbeidet nå må være forbi.

Krisen i Sør-Sudan:

Leger Uten Grenser | 14.06.2012

30.000 sudanske flyktninger mangler husly og mat, og er i ferd med å slippe opp for vann. Les den sterke vitneskildringen fra Erna Rijnerse, som leder Leger Uten Grensers nødhjelp til flyktningene.

101 - 110 av 852
8 9 10 11 12 13 .... 82 83 84 85 86

E-bibliotek

FN-sambandet: Fattigdom

Hva er fattigdom? Hvem er de Fattige? Hvordan oppstår fattigdom? Fokus på fattigdom på FN-sambandet sitt nettsted.

norsk

UNICEF: Barnekonvensjonen

På UNICEF Norge sine sider om Barnekonvensjonen finner du en forkortet og forenklet versjon av barnekonvensjonen, og mye bakgrunnsstoff.

Utviklingsfondet: Sult og matsikkerhet

Om utviklingsfondet sitt arbeid med matsikkerhet, artikler og lenker til mer informasjon.

Hvor hender det? Hva er FNs bærekraftsmål?

Hvor hender det? 4. september 2018

norsk

UN: Population

FN sine tema sider om befolkning og befolkningsutvikling inneholder tall og bakgrunnsinformasjon.

UNICEF - Norge

På UNICEF Norge sitt nettsted finner du informasjon om utvikling og barn, og FN sitt arbeid for å hjelpe barn.

FN-sambandet: Kvinner og likestilling

Temaside om kvinnerettigheter på nettsidene til FN-sambandet. Her finner du også informasjon om Kvinnekonvensjonen.

norsk

UNICEF

FNs barnefond sin fremste oppgave er å forsvare og å fremme barnsrettigheter, og å bistå i planlegging og gjennomføring av tiltak som forbedrer barns livssituasjon, særlig i U-land.

Hvor hender det? Grenseløs kamp mot korona

Det nye koronaviruset har for mange land utløst den største krisen siden andre verdenskrig. Hvorfor er det slik og hva betyr internasjonalt samarbeid for veien ut av krisen? Hvor hender det? 8.april 2020

norsk

Verdensbanken: Fattigdom

Temasider fra verdensbanken om Fattigdom Her finner du informasjon om verdensbanken sitt arbeid, rapporter, og artikler.

engelsk

Norsk Folkehjelp: Norsk ulikhetspolitikk - åtte skritt i feil retning

Rapport fra Norsk Folkehjelp om regjeringens utviklingsstrategi i perioden 2013- 2017, og hva som blir gjort for å bekjempe ulikhet.

norsk

Røde Kors: World Disasters Report

World Disasters Report er den eneste årlige internasjonale, tverrfaglige rapporten som fokuserer på katastrofer, fra naturkatastrofer til menneskeskapte kriser.

Redd Barna

På Redd Barna sitt nettsted finner du informasjon om organisajonen og Redd Barna sitt arbeid, samt en rekke temasider om barn og ulike emner.

SAIH

SAIH er studenter og akademikere i Norges solidaritets- og bistandsorganisasjon. Gjennom høyere og uformell utdanning mobiliserer SAIH unge mennesker til samfunnsansvar og medbestemmelse.

UN: Population Fund

UNFPA er tilagt den ledende og koordinerende rolle i FN-systemet angående befolkningspørsmål. Organisasjonen skal bistå land i utforming og gjennomføring av befolkningsprogrammer. På nettstedet finner en bl.a. rapporten " The State of World Population".

engelsk

FN-sambandet: Konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne

Informasjon om, og konvensjonen i fulltekst, på nettsidene til FN-sambandet.

norsk

Norsk Folkehjelp: Inequality Watch

Som et bidrag til debatten om ulikhet har Norsk Folkehjelp gitt ut rapportene Inequality Watch og Inequality Watch II. Rapportene viser at det er for snevert å begrense målene for utviklingspolitikken til vekst eller til å få en befolkning over en kunstig fattigdomsgrense.Inequality Watch har utdypende analyser av ulikhet og utvikling i Bolivia, El Salvador, Sør-Afrika og Mosambik

engelsk,norsk

World Bank: Helse

På Verdensbanken sin temaside om helse finner du informasjon, forskning og statistikk om helse for hele verden.

Hvor hender det? Korona og falske nyheiter: Ein infodemi

Koronautbrotet er ikkje berre ein pandemi som har spreidd seg til nesten alle land i verda. Det er også ein infodemi – ein tsunami av meir eller mindre påliteleg informasjon, desinformasjon, falske nyheiter, rykte og konspirasjonsteoriar. Hvor hender det? 27. april 2020.

norsk

ForUM: Utrydde fattigdom

Informasjon om bærekraftsmål nummer 2, på ForUM sine nettsider, Hva gjør Norge, og hva kan de gjøre for å utrydde alle former for fattigdom.

norsk

Redd Barna.dk: Barnearbeid

Nettbaserte undervisningssider om barnearbeid på nettsidene til danske Redd Barna.

Kvinner Sammen

FOKUS gir ut bladet Kvinner Sammen. Kvinner Sammen tar opp internasjonale miljø- og utviklingsspørsmål i et kvinneperspektiv med prioritering av spørsmål knyttet til kvinners situasjon og rolle i Sør, kvinnerettet bistand og internasjonal solidaritet mellom kvinner. Her finner du artikkel samlinger om utvalgte emner.

Viser 20 av 100
Vis alle fra e-biblioteket