Tema: Sosiale Forhold

Nyheter

UN Human Rights Council: A Stunning Development Against Violence

Aidnett | 22.03.2011

In a stunning development for the principles of the Universal Declaration of Human Rights, at the United Nations Human Rights Council (UNHRC) in Geneva, today,

UNAIDS/UNDP/WHO concerned over sustainability and scale up of HIV treatment

Aidnett | 22.03.2011

UNAIDS, UNDP and WHO encourage countries to use the flexibilities as set out in the TRIPS agreement to lower costs and improve access to HIV treatment.

 

Proof-of-Concept Established for Microbicides

Aidnett | 22.03.2011

After decades of research, there is great reason to believe that safe and effective microbicides are within reach. The first clinical trial of an antiretroviral (ARV)-based microbicide has validated the preventive potential of these products.

Plan vant Operasjon Dagsverk 2011

Plan Norge | 16.03.2011

Dette er fantastiske nyheter. Nå får skoleelever i Norge bidra til at ungdom i Rwanda også får skolegang. Vi ser enormt fram til dette samarbeidet, sier Helen Bjørnøy, generalsekretær i Plan Norge.

Samarbeider med lokale ledere for å sikre barna mat

Redd Barna | 09.03.2011
Matmangel er en nesten konstant trussel for barns liv i Zimbabwe. Redd Barna samarbeider med landsbyledere for å produsere mat til barna og andre sårbare grupper.

Jenter på flukt har også rett til utdanning

Flyktninghjelpen | 08.03.2011
Vi vier kvinnedagen til å kjempe videre for at kvinner og jenter på flukt skal få beskyttelse, et sted å bo og utdannelse. Du kan bidra ved å stå og gå bak våre paroler, kom på Youngstorget fra 18.00.

Forventer redusert mødredødelighet i Afghanistan

Afghanistankomiteen i Norge | 18.02.2011
I 2002 var det 5 institusjoner som utdannet jordmødre. Nå er det 34. Lederen for den afghanske jordmorforeningen forventer at dette vil gi resultater i form av redusert mødredødelighet i Afghanistan.

– Beveger oss uvegerlig mot humanitær krise

Redd Barna | 16.02.2011
Redd Barna frykter en stor humanitær krise vil ramme Elfenbenskysten. Derfor forbereder vi nå en storstilt nødhjelpsoperasjon i landet.

Helsearbeideren som bryr seg

Redd Barna | 15.02.2011
Sangeeta Kumari er en av mange frivillige helsearbeiderne som jobber i India.

UNFPA-sjef på norgesbesøk

FN-sambandet | 11.02.2011
- Det er viktig å ikke blande politiske og reproduktive rettigheter, sa dr. Babatunde Osotimehin da han besøkte Norge.
171 - 180 av 839
15 16 17 18 19 20 .... 80 81 82 83 84

E-bibliotek

FN-sambandet: Fattigdom

Hva er fattigdom? Hvem er de Fattige? Hvordan oppstår fattigdom? Fokus på fattigdom på FN-sambandet sitt nettsted.

norsk

UNICEF: Barnekonvensjonen

På UNICEF Norge sine sider om Barnekonvensjonen finner du en forkortet og forenklet versjon av barnekonvensjonen, og mye bakgrunnsstoff.

Utviklingsfondet: Sult og matsikkerhet

Om utviklingsfondet sitt arbeid med matsikkerhet, artikler og lenker til mer informasjon.

Hvor hender det? Hva er FNs bærekraftsmål?

Hvor hender det?  4. september 2018

norsk

UN: Population

FN sine tema sider om befolkning og befolkningsutvikling inneholder tall og bakgrunnsinformasjon.

UNICEF - Norge

På UNICEF Norge sitt nettsted finner du informasjon om utvikling og barn, og FN sitt arbeid for å hjelpe barn.

FN-sambandet: Kvinner og likestilling

Temaside om kvinnerettigheter på nettsidene til FN-sambandet. Her finner du også informasjon om Kvinnekonvensjonen.

norsk

UNICEF

FNs barnefond sin fremste oppgave er å forsvare og å fremme barnsrettigheter, og å bistå i planlegging og gjennomføring av tiltak som forbedrer barns livssituasjon, særlig i U-land. 

engelsk

Verdensbanken: Fattigdom

Temasider fra verdensbanken om Fattigdom Her finner du informasjon om verdensbanken sitt arbeid, rapporter, og artikler. 

engelsk

Norsk Folkehjelp: Norsk ulikhetspolitikk - åtte skritt i feil retning

Rapport fra Norsk Folkehjelp om regjeringens utviklingsstrategi i perioden 2013- 2017, og hva som blir gjort for å bekjempe ulikhet.

norsk

Røde Kors: World Disasters Report

World Disasters Report er den eneste årlige internasjonale, tverrfaglige rapporten som fokuserer på katastrofer, fra naturkatastrofer til menneskeskapte kriser.

Redd Barna

På Redd Barna sitt nettsted finner du informasjon om organisajonen og Redd Barna sitt arbeid, samt en rekke temasider om barn og ulike emner.

SAIH

SAIH er studenter og akademikere i Norges solidaritets- og bistandsorganisasjon. Gjennom høyere og uformell utdanning mobiliserer SAIH unge mennesker til samfunnsansvar og medbestemmelse.

UN: Population Fund

UNFPA er tilagt den ledende og koordinerende rolle i FN-systemet angående befolkningspørsmål. Organisasjonen skal bistå land i utforming og gjennomføring av befolkningsprogrammer. På nettstedet finner en bl.a. rapporten " The State of World Population".

engelsk

FN-sambandet: Konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne

Informasjon om, og konvensjonen i fulltekst, på nettsidene til FN-sambandet.

norsk

Norsk Folkehjelp: Inequality Watch

Som et bidrag til debatten om ulikhet har Norsk Folkehjelp gitt ut rapportene Inequality Watch og Inequality Watch II. Rapportene viser at det er for snevert å begrense målene for utviklingspolitikken til vekst eller til å få en befolkning over en kunstig fattigdomsgrense.Inequality Watch har utdypende analyser av ulikhet og utvikling i Bolivia, El Salvador, Sør-Afrika og Mosambik

engelsk,norsk

World Bank: Helse

På Verdensbanken sin temaside om helse finner du informasjon, forskning og statistikk om helse for hele verden. 

engelsk

ForUM: Utrydde fattigdom

Informasjon om bærekraftsmål nummer 2, på ForUM sine nettsider, Hva gjør Norge, og hva kan de gjøre for å utrydde alle former for fattigdom.

norsk

Redd Barna.dk: Barnearbeid

Nettbaserte undervisningssider om barnearbeid på nettsidene til danske Redd Barna.

Kvinner Sammen

FOKUS gir ut bladet Kvinner Sammen. Kvinner Sammen tar opp internasjonale miljø- og utviklingsspørsmål i et kvinneperspektiv med prioritering av spørsmål knyttet til kvinners situasjon og rolle i Sør, kvinnerettet bistand og internasjonal solidaritet mellom kvinner. Her finner du artikkel samlinger om utvalgte emner.

Hvor hender det? Matvarekrise

Les om bakgrunnen for matvarekrisen våren 2008 i Hvor hender det? Nr. 1, 9. januar 2008.

Bistandsaktuelt: Helse

En samling av nyhetsartikler om helse i tidsskriftet Bistandsaktuelt. 

Viser 20 av 100
Vis alle fra e-biblioteket