Klipp fra media

Norge bør fronte fredsbevarende operasjoner

DN+ (meninger) | 29.02.2020

Kommentar av Håvard Hegre (Uppsala universitet og Prio) , Lisa Hultman (Uppsala universitet) og Håvard Mokleiv Nygård (Prio): Til tross for utbredte oppfatninger om det motsatte har en bred forskningslitteratur vist at fredsbevarende operasjoner er effektive i å skape og bevare fred. Norge bør lene seg på denne forskningen og posisjonere seg som en sterk stemme for slike operasjoner i kampen om et sete i FNs sikkerhetsråd. Dersom Norge får en plass, bør det jobbes målrettet for å øke bevilgningene til fredsbevarende operasjoner.

Rapport om bistand vekker oppsikt: Når pengene utbetales, stikker rike eliter av med enorme summer

Nettavisen | 29.02.2020

Rike eliter stikker av med bistandsmidler til fattige land. Det er den enkle konklusjonen på en forskningsrapport som Verdensbanken nylig offentliggjorde.

Regjeringas feilslåtte klimanasjonalisme

VG (meninger) | 29.02.2020

Kommentar av stortingsrepresentant Jon Georg Dale (Frp): Det er brei politisk einigheit om at norske utslepp av klimagassar skal ned. Men i staden for å bruke dei mest effektive og billegaste verktøya for utsleppskutt, kappast regjeringa og den raudgrøne opposisjonen om å fronte feilstlått klimanasjonalisme.

Ingen kjærlighet i luften mellom MDG og Høyre

ABC nyheter | 29.02.2020

– Ikke veldig sannsynlig scenario, sier Une Bastholm i MDG om å sitte i regjering med Høyre.

Et grønt tidsskille?

DN+ (meninger) | 29.02.2020

Kronikk av Jonas Gahr Støre (Ap-leder): At statene tar ansvar hver for seg, er bra, men ikke nok. Klimatrusselen er global. Tunge krefter virker nå for at politikken skal bli mindre internasjonal og mer nasjonal. Et viktig unntak fra dette er EU og ambisjonene i European Green Deal, som setter tydelige mål bygget på at statene utvikler løsninger sammen. Norge er en del av dette gjennom EØS. Det gir oss muligheter og drahjelp, til å lykkes med utslippskutt hjemme og salg av klimateknologi ute. Den muligheten må vi gripe.

Nå er strømmen billigere enn hva det koster vindkraftverkene å lage den

Dagsavisen | 29.02.2020

I februar har strømprisene ligget langt under det prisnivået som er nødvendig for å gjøre norsk vindkraft lønnsom.

MDG: – Ny rullebane på Gardermoen må klimaprøves for retten

ABC nyheter | 29.02.2020

Avinor planlegger å bygge en tredje rullebane på Oslo Lufthavn Gardermoen. Flere stortingsforslag om å stanse planleggingsarbeidet har ikke fått flertall. MDG mener saken må prøves i retten.

Været er kaotisk, men klimaet er forutsigbart

Nettavisen (meninger) | 29.02.2020

Debatt av Roar Skålin (direktør ved Meteorologisk institutt): Det er riktig at været er kaotisk og vanskelig å forutsi lang tid i forveien, slik Gjertrud Røyland skriver i Nettavisen torsdag. Derimot kan vi beregne klimautviklingens store linjer.

Elitens selvtilfredse klima-forakt for vanlige folk

Nettavisen (meninger) | 29.02.2020

Kommentar av Erik Stephansen: Ja, alt tyder på at klimaendringene er menneskeskapte. Men nei, det er ingen grunn til å idiotforklare de som tviler.

Alt treffer oss på en gang

VG (meninger) | 29.02.2020

Kommentar av Hanne Skartveit: En ny bølge med flyktninger, på toppen av coronavirus og finansmarkeder i fritt fall - nå brygger det opp til full storm i Europa.

Tyrkia åpner grensene for migranter

Dagsavisen | 29.02.2020

Tyrkia vil ikke lenger stanse flyktninger og migranter fra å reise til Europa. Det får stor betydning for 900.000 syrere som har søkt tilflukt fra krigen i landet langs grensa mot Tyrkia.

Tyrkia åpner grenser: Flere hundre flyktninger på vei til Europa

NRK nyheter | 29.02.2020

De første migrantene har tatt seg over grensen til Hellas etter at Tyrkia gjorde det klart at de ikke lenger vil stanse flyktninger på vei til Europa.

Det er litt skremmende (utenrikspolitikk)

Dagsavisen (debatt) | 28.02.2020

Kommentar av Stina Torjesen (førsteamanuensis ved UiA og medlem i Arbeiderpartiets internasjonale utvalg): En debatt om norsk utenrikspolitikk er i emning. Den ble trukket i gang av et bredt anlagt essay av Henrik Thune i høst. Hva er skillelinjene i debatten og hvor bør en ny utenrikspolitikk fra venstresida ligge? Fem spørsmål er sentrale.

Draxnytt (SPU/kullkriteriet)

Morgenbladet+ | 28.02.2020

Dracula-kraftverket er blitt vegetarianer, nå går det i pellets fra USA, Brasil og EU-land. – Strålende! sier Rasmus Hansson. Som stortingsmann for MDG var han blant de første som fremmet forslag om å ta oljefondet ut av kullselskaper.

På 12 år har Yngve Slyngstad tatt Oljefondet ut av olje og inn i tech. Det har gitt en fenomenal gevinst.

Aftenposten | 28.02.2020

Oljefondssjef Yngve Slyngstad har siden han overtok jobben gått inn for høy aksjeandel, aktiv forvaltning og stor satsing på USA. Fondets fenomenale avkastning har gitt ham rett, synes han.

Oljefondets 2019-resultat: Økte med 1832 milliarder

DN | 28.02.2020

Aldri har verdien av Oljefondet økt mer på ett enkelt år.

Oslos boikott-vedtak: En farlig vei å gå

Minerva+ (meninger) | 28.02.2020

Kommentar av Bård Ludvig Thorheim (skribent tilknyttet Civita): Spørsmålet om å innføre boikott av varer fra Vestbredden som reaksjon på den ulovlige bosettingspolitikken, har vært oppe i en rekke kommunestyrer hvor AP, SV og Rødt står sterkt. I Bodø og Tromsø ble saken likevel avvist fordi man mente at det ikke var kommunens oppgave å drive med slikt.

Sterk økning i handelen mellom Norge og Israel

ABC nyheter (NTB) | 28.02.2020

Palestinakomiteen i Norge er lite begeistret for denne handelsutviklingen. – Men det er ingen overraskelse, all den tid vi har en regjering som har som mål å øke handelen med okkupasjonsmakten. Dette er i tråd med deres politikk, sier komiteens leder Kathrine Jensen.

Norge trenger en «Black history month»

Bergens Tidende (meninger) | 28.02.2020

Kommentar av Irene Kinunda Afriyie (Gjestekommentator i BT og konsulent i Fargespill): Thormøhlens gate og Møhlenpris er oppkalt etter Jørgen Thormøhlen som spilte en veldig viktig rolle som forpakter av koloniene i Vestindia og Vest-Afrika. Han jobbet med slavehandel både for riket og som privatperson i 27 år. Men hvem prater om den historien i dag? Og hvordan skal vi forsikre at historien aldri gjentar seg når vi ikke er bevisst på fortiden?

Varmebølge i Antarktis førte til kraftig snøsmelting

NRK nyheter | 28.02.2020

Tidligere i februar ble det satt flere varmerekorder i Antarktis. Nå viser satellittbilder fra Nasa at store mengder snø og is smeltet under en nidagers periode tidlig i måneden.

Dette må til om klima og kapital skal bli en god allianse

DN (meninger) | 28.02.2020

Kommentar av Dag O. Hessen (professor i biologi ved UiO, leder av Centre for Biogeochemistry in the Anthropocene, forfatter av boken «Verden på vippepunktet – hvor ille kan det bli?»): Dersom kapitalen skal spille på lag med klimaet, trengs drahjelp og styring: CO 2-kostnadene må opp.

Klimadom sier nei til ny rullebane på Heathrow

NRK nyheter | 28.02.2020

Regjeringen burde tatt hensyn til Parisavtalen i planleggingen av en tredje rullebane på Londons største flyplass, ifølge ankedomstolen.

Ein veg til klimapolitisk skorfeste

Dag og Tid+ (meninger) | 28.02.2020

Kommentar av Erik Solheim (tidlegare leiar i Naturvernforbundet): Med utgreiinga Klimakur 2030 har Miljødirektoratet lansert 60 tiltak som kan halvere klimagassutsleppa frå verksemd som ikkje har kvoteplikt. Men er det gjennomførleg? Og hjelper det vêrlage?

Klimakur 2030 er en mulighet for norsk landbruk

Nationen (meninger) | 28.02.2020

Kronikk av Hilde Nykamp (Postdoktor ved Nofima) og Einar Risvik (Seniorforsker ved Nofima): Vårt utgangspunkt er at vi må se klimakutt i landbruk og mat som en mulighet for innovasjon. Norske primærnæringer er ryggraden i bosetningsmønstret vårt. I tillegg ønsker vi størst mulig grad av selvforsyning. Vi trenger selvforsyning både med hensyn til sikkerhet og for å legge minst mulig press på globale landressurser gjennom import av mat og fôr. Samtidig må vi altså endre hva vi spiser, både for klimaet og vår egen helse.

Velkommen til kunnskap og fornuft – stopp den menneskeskapte klimakrisen

Nettavisen (meninger) | 28.02.2020

Kommentar av Gjertrud Røyland (meteorolog ved Meteorologisk institutt i Tromsø fra 1997 til 2007. Nå ved Kartverket i Stavanger. Innlegget sto først på Facebooksiden til Folkeopprøret mot klimahysteri): Som fagperson i meteorologi har jeg over lengre tid fulgt klimasaken med stor interesse. Som flere andre har påpekt i sine innlegg, har også jeg følt meg alene i å stille spørsmål til det som blir presentert som vitenskapelige fakta. Og ubehaget over å bli stemplet som klimafornekter har gjort at jeg mange ganger har latt være å komme med innvendinger. Jeg er derfor glad for det omfattende engasjementet som nå har kommet til uttrykk gjennom FB-gruppen Folkeopprøret mot klimahysteriet.

Folkeopplysning mot folkeopprør

NRK ytring | 28.02.2020

Kronikk av forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Aasheim (H): Vi skal ta vitenskapen på alvor, men vi skal også tro på at vi kan løse utfordringen og samtidig ivareta velferdssamfunnet for fremtiden. I klimapolitikken skal derfor både regjeringen og jeg som forskningsminister ta i bruk tiltak som faktisk virker nasjonalt og internasjonalt – ikke symbolpolitikk. Men la det være klart: dersom vi ikke gjør nok for å få ned utslippene av klimagasser er alternativet en global klimakrise som fratar fremtidige generasjoner de samme mulighetene vi har hatt.

Pandemiforsker: Hva skjer hvis viruset begynner å spre seg i fattigere deler av verden?

Vårt Land+ | 28.02.2020

Fattige land har mye dårligere forutsetninger for å håndtere koronaviruset, mener pandemiforsker Svenn-Erik Mamelund: – Det er tydelig sammenheng mellom virussmitte og sosial ulikhet.

Eksperter stusser over at Afrika har så få virustilfeller

ABC nyheter (NTB) | 28.02.2020

Det nye koronaviruset har spredt seg raskt fra Kina til resten av verden. Men i Afrika har det knapt dukket om noen tilfeller, og ekspertene spør seg hvorfor.

Assanges utleveringssak satt på pause

Aftenposten (NTB/AFP) | 28.02.2020

Rettshøringen om hvorvidt Julian Assange skal utleveres til USA, er satt på vent i flere uker.

Om Assange utleveres til USA, vil overgrepet mot ham få historiske dimensjoner

Aftenposten (meninger) | 28.02.2020

Kommentar av Fredrik S. Heffermehl (Jurist og forfatter): Assange har ikke gjort noe galt, tvert imot har han søkt å avsløre og stoppe statskriminalitet. USA har ikke straffet sine krigsforbrytere, i stedet har de av alle krefter forfulgt Assange. Hittil har de lykkes over all forventning. Assange har de facto vært på flukt i åtte år, holdt innesperret og isolert og brakt til taushet.

Medieklipp

Her samler vi lenker til medieklipp og -debatt om relevante saker knyttet til utviklingspolitikk og global bærekraftig utvikling, herunder tilgrensende felt knyttet til geopolitikk og utenrikspolitikk. Det lenkes til relevant stoff i sentrale riksmedia, herunder utvalgte nettaviser, samt kommentarstoff fra utvalgte regionaviser. I mange tilfeller vil full tilgang til stoffet være skjult bak ulike typer betalingsmurer. Normalt vil lenker bli oppdatert og sendt ut til abonnenter på formiddagen, men avvik vil kunne forekomme i forbindelse med helger, ferieavvikling o.a. Tjenesten er utviklet i et samarbeid mellom Global og RORG-samarbeidet.

Rorg-samarbeidet

RORG-samarbeidet er et nettverk av norske organisasjoner som driver opplysningsarbeid i Norge om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål med økonomisk støtte fra Norad. Gjennom nettstedet rorg.no har RORG-samarbeidet siden 2000 satt fokus på slike saker gjennom dybdeartikler, der synspunkter og perspektiver fra ulike aktører innenfor bl.a. sivilsamfunn, statlige myndigheter, forskning (globalt og nasjonalt), samt internasjonale og mellomstatlige organisasjoner, har blitt formidlet, mediedekning og -debatt i Norge har blitt lenket opp og oppsummert og problemstillinger knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker og debatter i Norge, spesielt i arbeidet med for en mer samstemt politikk for utvikling, har blitt fremhevet.