Klipp fra media

Sp taler med to tunger (skatteparadis)

Dagsavisen (debatt) | 23.01.2021

Lederkommentar: Senterpartiet er både for og mot skatteparadis. Partiet åpner nemlig for at kommuner kan sette ned formuesskatten, slik Bø i Vesterålen har gjort. Samtidig vil partiet «styrke arbeidet mot kapitalflukt og skatteparadis».

Frp og Sp ønsker seg omkamp om utbygging av vernede vassdrag

Aftenposten | 23.01.2021

Sp støtter Frp og skiller lag med sine rødgrønne partnere. De to partiene vil åpne for kraftverk i vernede elver.

EU-regler mot grønnvasking tar tid: Krangler om gassens rolle

E24 | 23.01.2021

EU krangler om hvor vidt gass regnes som bærekraftig i de nye EU-reglene mot grønnvasking («taksonomien»). – Det virker som om EU har noen utfordringer, sier KPMG-direktør.

Regjeringens egne forskere mener miljøvurderinger må inn i olje-tildelinger

Vårt Land | 23.01.2021

Denne uka tildelte regjeringen 61 nye utvinningstillatelser på norsk sokkel. Prosessen bak må fornyes, mener to av regjeringens forskningsinstitutter.

Regjeringen vil ikke endre prosessen bak oljetildelinger

Vårt Land | 23.01.2021

Statssekretær Tony Tiller (H) sier regjeringen fører en politikk for at det skal bli brukt mindre olje og gass i verden, men at det ikke er aktuelt å endre prosessen bak tildelingen av utvinningstillatelser.

Storkapital og klimagrep på norsk sokkel

E24-podden | 23.01.2021

Hvorfor kommer internasjonal storkapital til norsk sokkel og hvordan tilpasser den seg strengere norske klimakrav?

For lettvint å si at det finnes nok metaller

DN (meninger) | 23.01.2021

Debatt av Bjørn Arild Thon (administrerende direktør RENAS): Økte klimaambisjoner øker etterspørselen etter metaller og sjeldne jordarter. OECDs prognoser viser at det globale behovet for metall vil øke fra åtte til 20 milliarder tonn innen 2060. Problemet er at EU importerer nesten alt av kritiske råvarer fra land som gir geopolitisk hodebry.

Denne gangen har Vedums kamp for dieselbilen noe for seg

Aftenposten (meninger) | 23.01.2021

Kommentar av Andreas Slettholm: Forbud mot fossilbiler i Oslo sentrum er ikke spesielt god klimapolitikk.

Israel setter vaksinerekorder. Men ikke alle under israelsk kontroll er inkludert.

Aftenposten | 23.01.2021

Israel får sterk kritikk fordi palestinere ikke får tilbud om vaksine.

Khamenei kastet ut av Twitter for godt

Dagsavisen (NTB) | 23.01.2021

Twitter har blokkert kontoen til Irans øverste leder Ali Khamenei for godt etter at han truet USAs tidligere president Donald Trump med hevn.

Håp om rettferdighet i Ukraina

VG (meninger) | 23.01.2021

Kommentar av Aage Borchgrevink (avdelingsleder i Den norske Helsingforskomité): Vil Den internasjonale straffedomstolen tiltale Vladimir Putin for forbrytelser mot menneskeheten i Ukraina?

Joe Biden er en etterlengtet brobygger (demokrati)

VG (meninger) | 22.01.2021

Kommentar av Sylo Taraku (forfatter og rådgiver i tankesmien Agenda): Klarer Biden å skape håp om en bedre fremtid for alle amerikanere, samtidig som han revitaliserer USAs posisjon i verden, så vil det forhåpentlig bli mindre etterspørsel etter en ny autoritær nasjonalistisk leder ved neste sving. Tiden for «sterke» ledere er over, nå trenger vi anstendige og samlende ledere som Biden.

Demokratiet har ikke seiret

Klassekampen+ (meninger) | 22.01.2021

Kommentar av Jette Christensen (utenriks-og forsvarskomiteen - Ap): Under Trump var utenrikspolitikk innenrikspolitikk. For Biden vil innenrikspolitikk være utenrikspolitikk. Det uttrykkes en servil enighet om at Biden må rydde hjemme før han kan snu seg mot verden. Han overtar et polarisert land der den økonomiske krisen er like stor som informasjonskrisen. Han har mye å ta tak i. Men å ikke knytte forventninger til USAs tilbakekomst på den globale arenaen er å gjøre den nye presidenten en bjørnetjeneste. Å rydde hjemme er en del av å gjenetablere USAs rolle ute.

Liberal nostalgi

Klassekampen+ (meninger) | 22.01.2021

Kommentar av Mímir Kristjánsson (gruppeleder for Rødt i Stavanger): Sentralt i denne liberale nostalgien står fortellingen om USA som den frie verdens leder, et demokratisk fyrtårn. «USA har vært forbilde for demokratiforkjempere verden over», proklamerer VGs Hanne Skartveit, uten å nevne at USA også har støttet diktaturer i alle verdenshjørner. For den nøytrale eksperten Sofie Høgestøl, som seerne sjelden får vite at har nasjonale verv i det politiske partiet Venstre, har USA vært «vår demokratiske ledestjerne» fram til Trump kom.

USA gjenopptar innbetalingene til WHO

Dagsavisen (NTB) | 22.01.2021

Den nye administrasjonen i USA takker Verdens helseorganisasjon (WHO) for innsatsen under koronapandemien.

Afghanistan er en hard nøtt for Biden

NRK ytring | 22.01.2021

Kronikk av Kai Eide (tidligere spesialutsending fra FN i Afghanistan): Forhandlingene mellom Taliban og Kabul står i stampe, mens uttrekkingen av amerikanske styrker fortsetter. Taliban er styrket – politisk og militært. Dersom Biden viderefører Trumps uttrekking av styrkene kan landet gli inn i en ny krise. Om han derimot reverserer uttrekkingen, kan Taliban bryte forhandlingene og anklage USA for avtalebrudd.

Biden møter mektig Kina i USAs «bakgård»

ABC nyheter (NTB) | 22.01.2021

Joe Biden har lovet å styrke USAs innflytelse i Latin-Amerika, men møter tøff konkurranse fra Kina som har festet grepet der under Donald Trump.

Nå oppdages skadene etter Trumps herjinger

DN+ (meninger) | 22.01.2021

Kommentar av Sverre Strandhagen: Donald Trump etterlater en dyp skepsis mot USA i Europa. Et flertall blant europeerne vil være nøytrale i en konflikt mellom USA og Kina.

Biden vil forlenge atomavtale med Russland

ABC nyheter (NTB) | 22.01.2021

President Joe Biden vil forlenge atomnedrustningsavtalen med Russland med fem år, sier to høytstående kilder til Washington Post.

Bidens atom-frist: Må bli enig med Putin innen to uker

VG | 22.01.2021

Fredag 5. februar utløper den siste gjeldende nedrustningsavtalen mellom USA og Russland. Klokken tikker for USAs nye president Joe Biden til å bli enig med Vladimir Putin.

FNs forbud mot atomvåpen trer i kraft uten norsk tilslutning

ABC nyheter (NTB) | 22.01.2021

FNs forbud mot atomvåpen trer i kraft, men verken atommaktene eller Norge har sluttet seg til.

Feirar atomvåpenforbodet som Noreg stemte mot

NRK nyheter | 22.01.2021

Frå i dag av forbyr FN atomvåpen, 75 år etter USA si atombombing av to japanske byar. Fredsrørsla feirar merkedagen, og japanskfødde Mariko Takei Myksvoll bidrar med å spela «Imagine» over hustaka i Bergen.

51 land forbyr atomvåpen

Klassekampen+ | 22.01.2021

Ican håper atomforbud vil legge press på verdens atommakter og deres allierte. – Kommer ikke til å føre til nedrustning på kort sikt, sier professor.

Befri verden fra atomvåpen

Vårt Land (meninger) | 22.01.2021

Appell fra religiøse ledere i Norge: Etter at 122 land i FNs Generalforsamling stemte for forbud mot atomvåpen, har 86 stater signert og 51 stater ratifisert traktaten. Undertegnede er representanter for Religioner for fred i Norge. Vi beklager dypt at Norge ikke har sluttet seg til traktaten. Et universelt forbud mot atomvåpen er nå uansett internasjonal lov og rett. Det gjelder også for Norge.

Krever norsk motstand mot atomvåpen

Vårt Land+ | 22.01.2021

Organisasjonen Religioner for fred vil at regjering og storting skal slutte seg til FN-traktaten om å forby atomvåpen.

Norge må ta til fornuft og forby atomvåpen

Bergens Tidende (meninger) | 22.01.2021

Kommentar av Janet Wiberg (Leder, Besteforeldrenes klimaaksjon i Bergen og omegn): Mens FNs forbud trer i kraft, bidrar vår regjering til å skjerme atomvåpenstatene.

Grande nominerer faktasjekkere til Nobels fredspris

NRK nyheter | 22.01.2021

– Vi lever i en tid der falske nyheter sprer seg fortere enn noen gang, og der vi demoniserer hverandres meninger sterkere og sterkere. Det at noen kjemper for sannhet, kjemper for fakta og kjemper for å ta ned falske nyheter, det mener jeg er fredsskapende, sier Grande til NRK. Hun har derfor valgt å nominere The International Fact-Checking Network til Nobels fredspris. Nettverket har base i USA og ble etablert i 2015.

Sør-Afrika må betale langt mer enn EU for vaksiner

ABC nyheter (NTB) | 22.01.2021

Sør-Afrika må betale 2,5 ganger mer for vaksinen fra AstraZeneca og Oxford-universitetet enn det de fleste landene i Europa gjør, ifølge landets myndigheter.

Medieklipp

Her samler vi lenker til medieklipp og -debatt om relevante saker knyttet til utviklingspolitikk og global bærekraftig utvikling, herunder tilgrensende felt knyttet til geopolitikk og utenrikspolitikk. Det lenkes til relevant stoff i sentrale riksmedia, herunder utvalgte nettaviser, samt kommentarstoff fra utvalgte regionaviser. I mange tilfeller vil full tilgang til stoffet være skjult bak ulike typer betalingsmurer. Normalt vil lenker bli oppdatert og sendt ut til abonnenter på formiddagen, men avvik vil kunne forekomme i forbindelse med helger, ferieavvikling o.a. Tjenesten er utviklet i et samarbeid mellom Global og RORG-samarbeidet.

Rorg-samarbeidet

RORG-samarbeidet er et nettverk av norske organisasjoner som driver opplysningsarbeid i Norge om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål med økonomisk støtte fra Norad. Gjennom nettstedet rorg.no har RORG-samarbeidet siden 2000 satt fokus på slike saker gjennom dybdeartikler, der synspunkter og perspektiver fra ulike aktører innenfor bl.a. sivilsamfunn, statlige myndigheter, forskning (globalt og nasjonalt), samt internasjonale og mellomstatlige organisasjoner, har blitt formidlet, mediedekning og -debatt i Norge har blitt lenket opp og oppsummert og problemstillinger knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker og debatter i Norge, spesielt i arbeidet med for en mer samstemt politikk for utvikling, har blitt fremhevet.