Klipp fra media

Filter: debatt

Tojes kulturkamp

Dagens Næringsliv+ (meninger) | 01.11.2016

Debatt av Andrew P. Kroglund: Asle Toje har utvilsomt kunnskap. Det er underholdende å lese hans innlegg. Hans kronikk i DN 19. oktober er en panegyrisk hyllest til britenes statsminister Theresa May. Hun har gitt de konservative ny relevans. Så langt følger jeg ham. Men så skriver han at dette må bety «å aktivt bekjempe «liberal internasjonalisme» som søker å svekke nasjonalt selvstyre gjennom å tappe staten for makt og beslutningsmyndighet».

Oljet fredsprosess

Dagens Næringsliv+ (meninger) | 01.11.2016

Kommentar av Sofi Halling (UNDP) og Andrew Bauer (Natural Resource Governance Institute): Olje kan skape krig, men kanskje også fred – til og med i Libya. Omfordeling av inntekter bør gjøres når olje er billig.

Klimasøksmålet: For mye eller for lite demokrati?

Klassekampen (kommentar) | 01.11.2016

Kronikk av Bård Lahn (Cicero): Mer demokrati er veien for å finne løsninger på klimaproblemet. Domstolers inngripen kan både styrke og svekke den demokratiske prosessen.

Solberg-regjeringen har ikke oppfattet at Grunnloven har en forpliktende miljøbestemmelse

Dagbladet (meninger) | 01.11.2016

Kommentar av Pål W.Lorentzen (advokat): Politikernes udugelighet i klimaspørsmålet kan føre til at domstolene vil måtte gjennomføre markerte inngrep i den politiske handlingsfriheten.

Nytt klimamål? (grønn konkurransekraft)

Dagens Næringsliv+ (meninger) | 01.11.2016

Lederkommentar: Norge er et land som er ganske dyktig til å formulere ambisiøse klimamål. Det begynte allerede i 1989. Det har vist seg at det ikke er like lett å nå dem. Nå foreslås det å vedta enda et slikt mål. Men forslaget er ikke særlig godt underbygget.

Vil han være Olje-Jonas eller Miljø-Jonas?

VG (meninger) | 01.11.2016

Kommentar av Astrid Mæland: Arbeiderpartiets statsministerkandidat Jonas Gahr Støre vil ikke si om hva han mener om oljen utenfor kysten i Nordland.

Det er nok nå, Sylvi Listhaug. Tenk på hvilke konsekvenser ordene dine kan få

Aftenposten (meninger) | 01.11.2016

Kommentar av Nicholas Wilkinson (SV): Statsråd Sylvi Listhaug har sagt at folk som flykter fra krig og tortur nærmest «bæres inn på gullstol», at de som ønsker å være gode mot asylsøkere er «godhetstyranner» og hinter til at du ikke er norsk om du ikke spiser grisekjøtt.

Sp har strengere innvandringspolitikk enn Frp

Aftenposten (meninger) | 01.11.2016

Kronikk av Torstein Ulserød (Civita): De faktiske politiske avstandene i asylpolitikken er ikke større enn at alle tåler en politikk som er «blant de strengeste i Europa», bare noen med «hjertevarme» er med på å styre den.

IS' kalifat står for fall

Aftenposten (meninger) | 01.11.2016

Lederkommentar: Når den militære delen av kampen mot IS går mot slutten, må det settes inn umiddelbare stabiliseringstiltak som bygger opp et minimum av infrastruktur.

IS er over alt

Vårt Land (verdidebatt) | 01.11.2016

Kommentar av Lars Akerhaug: Det virker som mange i Vesten har en vegring mot å forholde seg til den utbredte intoleransen mot annerledes troende i muslimske land.

Erdogan vender ryggen til Europa

Dagbladet (meninger) | 01.11.2016

Kommentar av Einar Hagvaag: Med åpenlys forakt bryter president Recep Tayyip Erdogan båndene mellom Tyrkia og Europa.

Rom for ny FN-agenda

Dagens Næringsliv+ (meninger) | 31.10.2016

Kommentar av Espen Barth Eide (visegeneralsekretær i FN): FNs nye generalsekretær har rom for å sette agenda og prioritere innsats. Nøkkelen ligger i personlig autoritet og troverdighet.

Hvis domstolene ikke skal kunne håndheve grensene Grunnloven setter, hvem skal da gjøre det?

Dagbladet (meninger) | 31.10.2016

Kommentar av Det er legitimt å mene at domstolene burde være varsom med å prøve om lover strider mot Grunnloven, men det å argumentere mot domstolens adgang til å overprøve slike beslutninger er noe annet.

Klimasøksmålet: Alt er politikk

Aftenposten (meninger) | 31.10.2016

Kommentar av Morten Walløe Tvedt (FNI): Klimasøksmålet innebærer ingen revolusjon i norsk rett – domstolene gjør allerede i dag en rekke politiske vurderinger.

Norge glemmer et viktig klimabidrag: FISK

Aftenposten (meninger) | 31.10.2016

Kommentar av Erik Skontorp Hognes (SINTEF Fiskeri og havbruk): Det er på høy tid at også maten kommer på bordet i klimapolitikken. Da kan vi virkelig gjøre en forskjell.

Norge svekkes som grønn energinasjon

NRK ytring | 31.10.2016

Kronikk av Asle Strand og Audun Kolstad Wiig (KS Bedrift Energi): Norsk vannkraft er nøkkelen til energiomlegging og grønn innovasjon både i Norge og Europa. Da er det paradoksalt at den skattes i hjel.

Motkreftene håper Snowden blir glemt

Dagbladet (meninger) | 31.10.2016

Kommentar av Geir Ramnefjell: Derfor er det viktig at Edward Snowden får komme til Norge.

Dreper asylsøkere for fote i Sverige? (integrering)

Dagbladet (meninger) | 31.10.2016

Debatt av Atle Fretheim (UiO): Er nyankomne migranter ansvarlige for ca. 100 mord?

Byen som er USAs håp og mareritt

Dagbladet (meninger) | 31.10.2016

Kommentar av Jan-Erik Smilden: Den iransk-støttede folkelige mobiliseringsfronten, PMF, har innledet angrepet på byen Tal Afar vest for Mosul. Iran vil åpne en korridor gjennom Irak til Syria, og PMF vil tette igjen forsyningslinja til IS fra Raqqa i Syria til Mosul.

FNs generalforsamling har vedtatt å starte forhandlinger om å forby atomvåpen

Aftenposten (meninger) | 30.10.2016

Kronikk av Sverre Lodgaard (NUPI): Den humanitære tilnærmingen har gitt liv til nedrustningsarbeidet i en tid da dette befinner seg i motbakke. Men hvis den ikke samordner seg med andre tilnærminger og får atommaktene i tale, risikerer den å stange hodet i veggen.

Norges nei

VG (meninger) | 30.10.2016

Lederkommentar: Vi støtter fullt ut Norges nei i denne saken. Vi kan ikke ha én holdning til atomvåpen i NATO og en annen i FN.

Grønt skifte krever tydelig prioritering

Aftenposten (meninger) | 30.10.2016

Lederkommentar: Statens ansvar for det grønne skiftet vokser i omfang. Noe må vike.

Et grått statsbudsjett (klima/energi)

NRK ytring | 30.10.2016

Kronikk av Silje Ask Lundberg og Holger Schlaupitz(Naturvernforbundet): Det grønne skatteskiftet gjenspeiles ikke i regjeringens forslag til statsbudsjett.

LO og Stortinget bør si ja til konsekvensutredning i nord

Stavanger Aftenblad (meninger) | 30.10.2016

Kommentar av Per Steinar Stamnes (Industri Energi): Den politiske striden om vern av havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja hardner til. Et stort spenningsmoment er om hva LO-kongressen og landsmøtet i Arbeiderpartiet vil komme til å vedta.

Integreringen er en suksesshistorie

Bergens Tidende (meninger) | 30.10.2016

Kommentar av Helge Andre Njåstad (FrP): Vinglepartiene i norsk politikk, SV og Ap, har en lettvint holdning til hva innvandringspolitikk faktisk dreier seg om.

"Omstridt" Afrika-konferanse gjennomført

Vårt Land (verdidebatt) | 30.10.2016

Kommentar av Fred Holt: Vårt Land brakte 21. oktober 2016 nyheten om at Norges Kristne Råd (NKR) trakk seg som medarrangør av en Afrika-konferanse i Oslo. Konferansen var for omstridt, ble det sagt. Den ble likevel gjennomført.

Et grønt skifte – eller katastrofe (klima)

Vårt Land (verdidebatt) | 29.10.2016

Kronikk av Norulf Veggeland (HiL): Paris-avtalen om det globale klimaet setter grensen til 1.5 grader, før de riktig store økokatastrofene setter inn som følge av klimaendring. Emmott påviser at med den vekstraten vi har i dag vil derimot 4 grader bli den gjennomsnittlige temperaturøkningen i løpet av noen tiår.

Grønn konkurransekraft - norsk vinneroppskrift

Aftenposten (meninger) | 29.10.2016

Kronikk av statsminister Erna Solberg (H): På veien mot lavutslippssamfunnet skal vi ikke bare ta vare på klimaet. Vi skal også skape lønnsomme arbeidsplasser.

Domstolenes makt og politikernes avmakt (klima/energi)

VG (meninger) | 29.10.2016

Kommentar av Hanne Skartveit: Det er ikke Høyesterett som skal legge rammene for norsk klimapolitikk. Og det er ikke FN som skal bestemme norsk asylpolitikk. Våre folkevalgte må ta disse avgjørelsene.

Alle kan ikke hjelpes i nærområdene

VG (meninger) | 29.10.2016

Kommentar av Erik Martiniussen: Det er full strid i EU om hvordan flyktningkrisen skal håndteres. Hva gjør Norge?

8251 - 8280 av 11873

Medieklipp

Her samler vi lenker til medieklipp og -debatt om relevante saker knyttet til utviklingspolitikk og global bærekraftig utvikling, herunder tilgrensende felt knyttet til geopolitikk og utenrikspolitikk. Det lenkes til relevant stoff i sentrale riksmedia, herunder utvalgte nettaviser, samt kommentarstoff fra utvalgte regionaviser. I mange tilfeller vil full tilgang til stoffet være skjult bak ulike typer betalingsmurer. Normalt vil lenker bli oppdatert og sendt ut til abonnenter på formiddagen, men avvik vil kunne forekomme i forbindelse med helger, ferieavvikling o.a. Tjenesten er utviklet i et samarbeid mellom Global og RORG-samarbeidet.

Rorg-samarbeidet

RORG-samarbeidet er et nettverk av norske organisasjoner som driver opplysningsarbeid i Norge om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål med økonomisk støtte fra Norad. Gjennom nettstedet rorg.no har RORG-samarbeidet siden 2000 satt fokus på slike saker gjennom dybdeartikler, der synspunkter og perspektiver fra ulike aktører innenfor bl.a. sivilsamfunn, statlige myndigheter, forskning (globalt og nasjonalt), samt internasjonale og mellomstatlige organisasjoner, har blitt formidlet, mediedekning og -debatt i Norge har blitt lenket opp og oppsummert og problemstillinger knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker og debatter i Norge, spesielt i arbeidet med for en mer samstemt politikk for utvikling, har blitt fremhevet.