Klipp fra media

Filter: debatt

Ernas mørke frykt

Vårt Land (meninger) | 25.06.2016

Kommentar av Berit Aalborg: Erna Solberg mener hun stagger framveksten av ekstremisme gjennom samarbeid med Frp. Brexit har vist at kreftene kan bli for sterke.

Det går trått i WTO

Nationen (landbruksbloggen) | 24.06.2016

Kommentar av Arne Ivar Sletnes (Norges Landbrukssamvirke): Manglende resultater skyldes at de som bestemmer over WTO – myndighetene i de 162 medlemslandene – er grunnleggende uenige om målet for videre forhandlinger, byrdefordeling mellom i-land, u-land og fremvoksende økonomier, hvilke handelstema WTO skal prioritere, og hva som er akseptable handelspolitiske løsninger på disse temaene.

Børge Brende vegrer seg for å forme politikk på de vanskeligste bistandsfeltene

Morgenbladet+ (meninger) | 24.06.2016

Kommentar av Tove Gravdal: Hva blir regjeringens fotavtrykk i utviklingspolitikken? spurte tankesmien Civita da den tirsdag inviterte til frokostmøte med utenriksminister Børge Brende.

En våpeneksport i vekst

Dagbladet (meninger) | 24.06.2016

Kommentar av Fredrik Heldal (Norges Fredslag): Det påstås stadig at Norge har verdens strengeste regelverk for eksport av militært materiell, men det er egentlig irrelevant dersom operasjonaliseringen av dette regelverket tillater eksport til stater som fører krig mot egne innbyggere og åpner for at norsk militært utstyr kan styrke kampen mot demokrati i autoritære regimer og bidra til regional destabilisering.

Innvandring avgjorde Brexit-avstemningen

Stavanger Aftenblad (meninger) | 24.06.2016

Kommentar av Lars Helle: Storbritannia skal ut av EU etter over 40 års medlemskap. Et gedigent politisk jordskjelv traff landet natt til fredag. Bak ligger et grasrotopprør mot det etablerte politiske miljøet, men resultatet speiler også en innvandringsskepis som er større enn mange har trodd.

Sylvi Listhaug får det politiske Norge til å snakke om henne og om innvandring – akkurat slik hun og Frp ønsker

Morgenbladet+ (politisk analyse) | 24.06.2016

Kommentar av Aslak Bonde: Det var nok av temaer for pressen å gripe fatt i, men praktisk talt alle spørsmål dreide seg om noe helt annet: Fremskrittspartiets oppførsel og statsministerens autoritet som leder. Bakgrunnen var at Frp i Stortinget har forlatt kompromisslinjen i innvandringspolitikken.

Islam har skylda! Eller ...?

Vårt Land (verdidebatt) | 24.06.2016

Kommentar av Lars Gule (HiOA): Orlando, Brussel, Paris, Mumbai, London, Madrid, New York ... Det handler om vold og terror. Listen er lang og langt fra komplett. Og det er muslimer som har stått bak drap og terror på disse stedene. Hver gang.

Hastverk i Syria-støtte

Dagbladet (meninger) | 24.06.2016

Lederkommentar: Dagens ordning med hemmelige orienteringer for den utvidede utenrikskomiteen må «forbedres», het det i rapporten. Vi kan ikke se at det har skjedd her.

Brutal frihandelsideologi dominerer

Vårt Land (verdidebatt) | 23.06.2016

Kommentar av Odd Tarberg: I skuggen av frihandelsavtalane TiSA, TTIP, TPP og CETA, legg no EU-kommisjonen også eit stygt press på fleire afrikanske land for å få dei med på tilsvarane avtalar direkte med EU.

Kappløp om å øke utslipp

Dagens Næringsliv+ (meninger) | 23.06.2016

Kommentar av Arild Hermstad (FIVH): Arlanda, Kastrup og Oslo Lufthavn konkurrerer om utenrikstrafikken og stadig nye destinasjoner legges til kartet, melder DN 16. juni. Dette kappløpet innebærer en usunn skandinavisk konkurranse om å bidra mest til å øke klimagassutslippene.

Solberg unnamanøver endte i full krasj (asylpolitikk)

Dagbladet (meninger) | 23.06.2016

Lederkommentar: Siden Carl I. Hagen lanserte ideen til strategien på Frp's landsmøte i april, har det vært kjent at partiet trolig ville stemme på sine innstrammingsforslag i asylpolitikken - selv om det ville gå på bekostning av et, for dem, gunstigere utfall gjennom forhandlinger i Stortinget. Hensynet til å fronte egen politikk har vært viktigere for Frp enn sluttresultatet.

Spår massiv innvandring

Nettavisen (blogg) | 23.06.2016

Kommentar av Gunnar Stavrum: Hvis Statistisk sentralbyrå treffer på sitt hovedalternativ, vil 1/3 av innbyggerne i Norge i 2060 enten være innvandrer eller barn av to innvandrerforeldre.

Uklokt og farlig (IS/Syria/Norge)

Dagsavisen (nye meninger) | 23.06.2016

Lederkommentar: I går ettermiddag bestemte Stortingets utvidede utenrikskomité at de norske spesialstyrkene kan gå inn på syrisk territorium i kampen mot IS. Beslutningen kom uventet, svært raskt og etter et lukket møte.

Både handel og utvikling (TISA/handel)

Vårt Land - UD (meninger) | 22.06.2016

Debatt av Tone Skogen (UD): I debattinnlegget om den internasjonale avtalen om handel med tjenester (Tisa) og fattigdom som stod på trykk i Vårt Land 14. juni, skriver Petter S. Titland: «Å støtte WTO som en arena for multilaterale handelsavtaler er en anerkjennelse av at vi lever i et globalisert og internasjonalt samfunn». Jeg kunne ikke vært mer enig.

Politisk nøytralitet betyr ikke taushet om lidelse

VG (meninger) | 22.06.2016

Kommentar av Kyrre Lind og Sebastian Stein (Leger Uten Grenser): Forrige fredag kunngjorde Leger Uten Grenser at vi ikke lenger vil ta i mot penger fra EU og norske myndigheter. Vi gjør dette i protest mot en politikk som forårsaker omfattende menneskelig lidelse og død. Leger Uten Grenser kunne ikke fortsette å ta imot penger med den ene hånden, for så å behandle ofrene for denne politikken med den andre.

Integreringsmottak vil verke mot si hensikt

Aftenposten (meninger) | 22.06.2016

Kronikk av Tor Brekke (nettverket for asylmottak i NHO Service) og Tore Vaagen (Driftsoperatørforum): Styresmaktene er i ferd med å velje det dyraste mottaksalternativet, med unødvendig omfattande integreringsarbeid og høge meirkostnadar for kommunane.

Kina går India på nervene

Aftenposten (meninger) | 22.06.2016

Kommentar av Per Kristian Haugen: Det er dimensjoner over stormaktsspillet som foregår i Sør-Asia. Kina knytter stadig tettere bånd til Pakistan. India svarer med å nærme seg USA.

De to terroristene

Dagbladet (meninger) | 22.06.2016

Kommentar Inger Merete Hobberstad: Islamistiske og høyreekstreme terrorister er både like og forskjellige.

Dette var islamsk terror

Dagbladet (meninger) | 22.06.2016

Kommentar av Anlov Mathisen: Den siste uka stadfester inntrykket av en offentlighet som ønsker å fortie holdningsproblemer i islam.

Tåkelegging

Dagens Næringsliv+ (meninger) | 21.06.2016

Kommentar av Tina Søreide (professor ved Norges Handelshøyskole): Panama-avsløringer gjør det lett å bli tilfreds med forholdene her hjemme. Dessverre er kriminaliteten nærmere enn vi liker å tro.

Alarmerende oppvarming - hvem blir klimaets Dagfinn Høybråten?

Aftenposten (meninger) | 21.06.2016

Kronikk av Lena M. Tallaksen, Katrine Borgå, Morten Dæhlen, Truls Norby, Nils Chr. Stenseth og Frode Stordal (UiO): Slik Norge sto i bresjen for å innføre røykeloven som et av de første landene i verden, etterspør vi politisk vilje til å ta et tilsvarende krafttak for klima.

Rekordmange må flykte

Dagbladet (meninger) | 21.06.2016

Lederkommentar: Brudd på flyktningenes rettigheter sprer seg som en epidemi verden over.

Den islamske konservatismens høyborg

Dagsavisen (nye meninger) | 21.06.2016

Kommentar av Sverre Lodgaard (NUPI): Stabilitet framfor alt. Ambisiøse økonomiske reformer iverksettes for å opprettholde balansen.

Syrias lange skygge (bistand/nødhjelp)

Dagsavisen (nye meninger) | 20.06.2016

Kommentar av Gry Larsen (CARE Norge): En del av den syriske tragedien er at den overskygger alt annet.

Verdens flyktningdag 20. juni: Still opp for mennesker på flukt!

Stavanger Aftenblad (meninger) | 20.06.2016

Kommentar av Camilla Andersson, Hildegunn Svensson (Amnesty International): I dag markeres Verdens flyktningdag verden rundt. Hva gjør Norge i FN 19. september?

Planlagte forlis og andre snarveier til Europa

Dagbladet (meninger) | 20.06.2016

Kommentar av Jon Magus Haga: Stans av smuglerruter over Middelhavet avhjelper ingen nød.

Økt innvandring er ikke opplagt, KrF

Vårt Land (verdidebatt) | 20.06.2016

Kommentar av Sigurd Skirbekk (professor emeritus ved UiO): KrF ville ha stått seg på å få fram de moralske dilemmaene. Det er ikke opplagt at svaret da vil bli økt bistand og økt innvandring.

Vår agenda er å forsvare friheter som demokrati, ytringsfrihet og maktfordeling

Aftenposten (meninger) | 20.06.2016

Debatt av Bård Larsen (Civita): Civitas anliggende var å advare mot et autoritært regime som ville være til ulykke for Venezuelas borgere. Vi fikk dessverre rett.

Kina firer ikke i striden om ubebodde øyer

Dagbladet (meninger) | 20.06.2016

Kommentar av Inger Bentzrud: Alt tyder på at Kina taper den juridiske kampen om Sør-Kina-havet, men det affiserer ikke Kina.

Hva er galt med Islam?

Dagens Næringsliv+ (meninger) | 20.06.2016

Kommentar av Mah-Rukh Ali: Er det Islam som er problemet, eller er det de som definerer Islam for oss som er det?

9151 - 9180 av 11873

Medieklipp

Her samler vi lenker til medieklipp og -debatt om relevante saker knyttet til utviklingspolitikk og global bærekraftig utvikling, herunder tilgrensende felt knyttet til geopolitikk og utenrikspolitikk. Det lenkes til relevant stoff i sentrale riksmedia, herunder utvalgte nettaviser, samt kommentarstoff fra utvalgte regionaviser. I mange tilfeller vil full tilgang til stoffet være skjult bak ulike typer betalingsmurer. Normalt vil lenker bli oppdatert og sendt ut til abonnenter på formiddagen, men avvik vil kunne forekomme i forbindelse med helger, ferieavvikling o.a. Tjenesten er utviklet i et samarbeid mellom Global og RORG-samarbeidet.

Rorg-samarbeidet

RORG-samarbeidet er et nettverk av norske organisasjoner som driver opplysningsarbeid i Norge om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål med økonomisk støtte fra Norad. Gjennom nettstedet rorg.no har RORG-samarbeidet siden 2000 satt fokus på slike saker gjennom dybdeartikler, der synspunkter og perspektiver fra ulike aktører innenfor bl.a. sivilsamfunn, statlige myndigheter, forskning (globalt og nasjonalt), samt internasjonale og mellomstatlige organisasjoner, har blitt formidlet, mediedekning og -debatt i Norge har blitt lenket opp og oppsummert og problemstillinger knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker og debatter i Norge, spesielt i arbeidet med for en mer samstemt politikk for utvikling, har blitt fremhevet.