Klipp fra media

Filter: debatt

Er det klodens eget immunforsvar som slår inn?

Aftenposten | 12.06.2016

Si ;D-innlegg av Thomas Glahn: Bibelfortellingen om Babels tårn forteller om menneskets trang til å fjerne seg selv fra naturen.

Den gode investor (SPU/etikk)

Dagens Næringsliv+ (meninger) | 11.06.2016

Kommentar av Bård Bjerkholt: Jo større Oljefondet blir, desto mindre blir lysten på å akseptere verden som den er.

Nødvendig å tenke nytt

VG (meninger) | 11.06.2016

Lederkommentar: 125 millioner mennesker er i dag avhengige av nødhjelp. Kriger, katastrofer og det høyeste antall flyktninger siden 2. verdenskrig skaper et økende gap mellom behovet for humanitær innsats og midlene som stilles til rådighet.

Viktige innstramninger

Dagens Næringsliv+ (meninger) | 11.06.2016

Kommentar av Helge André Njåstad (FrP): Sylvi Listhaug blir i DNs leder onsdag beskyldt for å drive partipolitisk krangel fremfor å bidra til et bredt forlik. Denne påstanden faller på sin egen urimelighet.

Taperen vinner igjen

Dagsavisen (nye meninger) | 11.06.2016

Lederkommentar: Sylvi Listhaug har fått alt hun kunne drømme om. Det bør bekymre hele Norge, og kanskje særlig partiene på Stortinget.

Asylpolitikken er blitt bedre

Aftenposten (meninger) | 11.06.2016

Lederkommentar: Stortinget er blitt enig om en ny asylpolitikk. Resultatet ble godt, til tross for et komplisert forløp preget av Frps markeringsbehov.

Mennesker på flukt har ikke råd til å være naive

VG (meninger) | 11.06.2016

Debatt av Evy Fyllingvå (Foreningen av tolvte januar og Refugees Welcome to Norway): VGs Astrid Meland er kommentator og populist. Hun kan lite om internasjonal flyktningrett. Det skulle også bare mangle, det er et fag. Det som er sørgelig, er at uvitenheten ikke hindrer henne i å skrive om internasjonal flyktningrett.

Verst og best ved ytre venstre (Venezuela)

Aftenposten (meninger) | 11.06.2016

Kommentar av Frank Rossavik: Er det på tide at raddisene slutter å skue etter fyrtårn?

Når professoren svinger pisken

Dagens Næringsliv+ (meninger) | 11.06.2016

Debatt av Anne-Grete Strøm-Erichsen (tidl. forsvarsminister): Professor Janne Haaland Matlary leverer en forbausende upresis sammenblanding av norske roller og ansvar i Afghanistan.

Veien fra Kabul til Syria

Bergens Tidende (meninger) | 11.06.2016

Kommentar av Torunn Wimpelmann Forsker og Astri Suhrke (CMI): Hvilken kontroll har norske styrker over hvem de norsktrente opprørsmilitsene vil vende sine våpen mot?

Høyre vil ha grønn vekst

Bergens Tidende (meninger) | 10.06.2016

Debatt av Nikolai Astrup og Martin Smith-Sivertsen (H): Det er feil at Høyre ikke har en klimapolitikk. Men til forskjell fra MDG tror vi at klimamålene kan kombineres med økonomisk vekst.

Full gass for klima

Aftenposten (meninger) | 10.06.2016

Kronikk av Ulrik Eriksen: Teknologioptimistiske klimaorganisasjoner vil at byene våre fremdeles skal domineres av biler.

Grønt skifte i kjente farvann

Aftenposten (meninger) | 10.06.2016

Kommentar av Hege Skryseth (Kongsberg Digital): Klimaavtalen i Paris, klimaforliket i Stortinget og andre klimapolitiske forpliktelser innebærer at vi i fellesskap må ta et betydelig ansvar for å redusere vårt klimaavtrykk. Transportsektoren står for en stor andel av klimaavtrykket og må ta et stort ansvar for å redusere klimagassutslippene. Norge er i en unik posisjon til å skape både konkurransefortrinn og bidra internasjonalt innen dette området.

Plikten til å tale hatet imot

NRK ytring | 10.06.2016

Kronikk av Kenneth Roth (Human Rights Watch): I Europa vokser det fram en bevegelse som står for islamofobi og demonisering av flyktninger. Vi må ikke gi grobunn for hatets høylytte røster.

Norske agenter kan ha vært med på å bryte folkeretten i Afghanistan

Morgenbladet+ (meninger) | 10.06.2016

Kommentar av Tove Gravdal: Dette er et av de urovekkende spørsmålene som reises i evalueringsrapporten om Norges engasjement i Afghanistan fra 2001 til 2014, som ble lagt frem denne uken.

Afghanistan-utvalget svikter om folkeretten

Aftenposten (meninger) | 10.06.2016

Kommentar av Geir Ulfrsten (professor ved Institutt for offentlig rett): Afghanistan-utredningen kunne vært en mulighet til å avklare retten til selvforsvar mot terrorangrep. Denne muligheten benyttes dessverre ikke.

Støre er puslete når han prøver å ta ansvar for Afghanistan-krigen

Dagbladet (meninger) | 10.06.2016

Kommentar av John Olav Egeland: Jonas Gahr Støre føler ikke skyld eller anger for den mislykkede norske krigføringen i Afghanistan. Han vil ta ansvar, men har tung pust når han forklarer seg.

Kapasitetsbygging for krig (IS/Syria)

Dag og Tid (meninger) | 10.06.2016

Kommentar av Astri Suhrke (CMI): At norske spesialstyrkar trenar militsavdelingar i Irak og Syria, er ei kapasitetsbygging som i sanning kan verta berekraftig i den forstand at ho vil halda oppe krigen. Truleg avlar det òg nye valdelege konfliktar.

Erdogan vil sende opposisjonen i fengsel

VG (meninger) | 10.06.2016

Kommentar av Nilas Johnsen: I det stille har den tyrkiske presidenten godtatt et lovforslag som kan sende hans hardeste motstandere ut av politikken og inn bak murene.

Handelsinnspurten (TTIP)

Dagens Næringsliv+ (meninger) | 09.06.2016

Kommentar av Kjetil Wiedswang: Nyproteksjonistene kommer. Atlantisk frihandel kan drukne i champagne. For tilhengerne handler det om store penger og verdensmakt. Motstanderne kjemper for myriader av sektorinteresser. Forhandlerne har bare måneder – eller uker – hvis de skal redde den transatlantiske handels- og investeringsavtalen TTIP.

Håndterbart vær i Barentshavet (energi/klima)

Dagens Næringsliv+ (meninger) | 09.06.2016

Debatt av Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (Norsk olje og gass): Helga Lerkelund og Lars Haltbrekken fra Naturvernforbundet skaper myter i sitt svarinnlegg til meg i DN 4. juni.

Flyktninger krever nytenkning

Dagsavisen (nye meninger) | 09.06.2016

Kommentar av Elisabeth Tanev: Igjen drukner hundrevis av flyktninger i Middelhavet på vei i overfylte båter fra Nord-Afrika til Italia. Med Tyrkia-avtalen som forbilde vil EU nå oppnå samarbeidsavtaler med ni land i Afrika og Midtøsten.

Regjeringens asylfortelling

NRK ytring | 09.06.2016

Kronikk av Helga Pedersen (Ap): I Norge er det bred politisk enighet om å ha kontroll på grensene og sende ut de som ikke har behov for beskyttelse raskt. Hvorfor vil Listhaug fortelle en annen historie?

På tide å innrømme at vi tok feil (asylpolitikk)

VG (meninger) | 09.06.2016

Kommentar av Astrid Meland: I morgen skal Stortinget vedta regjeringens asylinnstramming. Mye av det innvandringsminister Sylvi Listhaug har lagt på bordet, kan spores til den lekkede rapporten, som ble laget ved hjelp av den innvandringskritiske tenketanken HRS. Det meste blir vedtatt.

Bård Larsens Venezuela i rødt og blått

Aftenposten (meninger) | 09.06.2016

Debatt av Benedicte Bull (SUM - UiO): Bård Larsen tar i en kronikk i gårsdagens Aftenposten et oppgjør med norsk venstreside og Venezuela. Der omtaler han også mine uttalelser på en måte som er direkte feil.

Nei, det var ikke bedre før (Afghanistan)

VG (meninger) | 09.06.2016

Debatt av Ingrid Skjøtskift (tidl. Røde Kors): Situasjonen i Kabul er verre enn før Taliban ble kastet fra makten i 2001, skriver Anne Marit Helland i Kirkens Nødhjelp i VG. Dette er en merkelig analyse fra en stor norsk humanitær aktør.

Fra selvbedrag til håpløshet i utenrikspolitikken

Aftenposten (meninger) | 09.06.2016

Kommentar av Helge Lurås (SISA): Det er tungt å «selge en krig» under alle omstendigheter. Det blir nesten håpløst når man vet at man ender opp med et resultat som i dagens Afghanistan.

EU-kommisjonens sensurforsøk og risikoen for et taust Europa

Aftenposten (medierevisjonen) | 09.06.2016

Kommentar av Nina Hjerpset-østlie (rights.no): Avtalen skal angivelig også gjøre det enklere å bekjempe terrorgruppers bruk av sosiale medier for å radikalisere unge muslimer, men de innledende avsnittene nevner lite om dette og desto mer om rasisme og fremmedhat. Terroristers bruk fremstår mer som et påskudd.

TTIP forliser i Atlanterhavet

Nationen (landbruksbloggen) | 08.06.2016

Kommentar av Arne Ivar Sletnes (Norsk Landbrukssamvirke): USA er lite villige til å forhandle på EUs premisser når det gjelder mat og landbruk.

TiSA-galskapen. Kortversjonen

Dagsavisen (nye meninger) | 08.06.2016

Kommentar av Odd Tarberg: Tilhengarane av TiSA, Trade in Services Agreement, får stort sett uforstyrra halde fram med forhandlingane (i ly av ein viss debatt om TTIP). Den første helga i juni var for eks utenriksminister Børge Brende i Paris, mellom anna på eit TiSA-møte.

9211 - 9240 av 11873

Medieklipp

Her samler vi lenker til medieklipp og -debatt om relevante saker knyttet til utviklingspolitikk og global bærekraftig utvikling, herunder tilgrensende felt knyttet til geopolitikk og utenrikspolitikk. Det lenkes til relevant stoff i sentrale riksmedia, herunder utvalgte nettaviser, samt kommentarstoff fra utvalgte regionaviser. I mange tilfeller vil full tilgang til stoffet være skjult bak ulike typer betalingsmurer. Normalt vil lenker bli oppdatert og sendt ut til abonnenter på formiddagen, men avvik vil kunne forekomme i forbindelse med helger, ferieavvikling o.a. Tjenesten er utviklet i et samarbeid mellom Global og RORG-samarbeidet.

Rorg-samarbeidet

RORG-samarbeidet er et nettverk av norske organisasjoner som driver opplysningsarbeid i Norge om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål med økonomisk støtte fra Norad. Gjennom nettstedet rorg.no har RORG-samarbeidet siden 2000 satt fokus på slike saker gjennom dybdeartikler, der synspunkter og perspektiver fra ulike aktører innenfor bl.a. sivilsamfunn, statlige myndigheter, forskning (globalt og nasjonalt), samt internasjonale og mellomstatlige organisasjoner, har blitt formidlet, mediedekning og -debatt i Norge har blitt lenket opp og oppsummert og problemstillinger knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker og debatter i Norge, spesielt i arbeidet med for en mer samstemt politikk for utvikling, har blitt fremhevet.