Klipp fra media

Filter: debatt

Skatteparadisene: Hemmeligholdet fortsetter, ønsker vi ikke å få de som skjuler seg fram i lyset?

Stavanger Aftenblad (meninger) | 08.06.2016

Kommentar av Tuva Krogh Widskjold (Changemaker): Vi trodde at avsløringene om vidstrakt skatteunndragelse og skjulte transaksjoner som har lagt til rette for menneskehandel og eksport av drivstoff til bombefly i Syria, skulle vekke et ønske om å få hemmelighetene fram i lyset. Tok vi feil?

Ingen enkle seirer i vente (fattigdom)

Dagbladet (meninger) | 08.06.2016

Kommentar av Nikolai Hegertun (CIVITA): For å utrydde fattigdom innen 2030 må rundt 180000 personer «løftes» ut av fattigdom hver dag de neste 15 årene. Det betyr at man må få alle de mest sårbare statene inn på en utviklingsbane de til nå ikke har vært i nærheten av. FNs nye bærekraftsmål har et langt vanskeligere utgangspunkt enn de foregående tusenårsmålene. De «enkleste» seirene er allerede innkassert.

Solbergs nederlag

Dagens Næringsliv+ (meninger) | 08.06.2016

Lederkommentar: Fredag behandler Stortinget regjeringens forslag til innstramninger i asylpolitikken. Det er fremdeles uvisst hva som blir vedtatt. For statsminister Erna Solberg er det et nederlag.

Spillet viktigere enn resultatene for Sylvi

VG (meninger) | 08.06.2016

Kommentar av Hanne Skartveit: Taktikkeri og politisk spill fører til at innstrammingene i asylpolitikken blir mindre effektive enn de kunne blitt. I stedet for å bidra til et bredt forlik i Stortinget, der andre partier måtte ha stått ved det de tidligere har forpliktet seg til, har Frp valgt å drive symbolpolitikk. Det kler et regjeringsparti svært dårlig.

På vei mot stupet

VG (meninger) | 08.06.2016

Kommentar av Roar Nerdal: Å følge utviklingen i Venezuela har vært som å se en bil kjøre mot et stup i sakte bevegelser. Nå tråkker sjåfør Maduro klampen i bånn.

Taktisk tilbaketog

Dagbladet (meninger) | 08.06.2016

Kronikk av Bård Larsen (Civita): Det ser ut til at den delen av venstresiden som opphøyde Hugo Cháves og hans såkalte sosialisme i det 21. århundre til de store høyder, nå er i ferd med å gå inn for en humpete landing.

Nato ville ha oss med

Nationen+ (meninger) | 08.06.2016

Lederkommentar: Et regjeringsoppnevnt utvalg la denne uka fram sin dom over norsk deltakelse i Afghanistan-krigen. Konklusjonen i Godal-utvalgets rapport er nedslående. Likevel er det en slags lettelse å lese det i et offentlig dokument: Vi bygger ikke institusjoner og demokrati i land langt borte med bomber.

 
 
 

 

Økt åpenhet om krigføring

Bergens Tidende (meninger) | 08.06.2016

Lederkommentar: Rapporten om den norske innsatsen i Afghanistan må føre til langt større åpenhet om norske styrkers deltakelse i internasjonale operasjoner.

Krevende veivalg for bistand

Aftenposten (meninger) | 07.06.2016

Kommentar av Børge Brende (utenriksminister): Ved årtusenskiftet bodde flertallet av de fattigste i stabile land Afrika, Asia og Latin-Amerika, i årene fremover vil de mest nødlidende leve i sårbare stater med svake styringsstrukturer.

Ble Helgesen akterutseilt?

Dagens Næringsliv+ (meninger) | 07.06.2016

Kommentar av Kristin Asdal, Bård Hobæk og Hilde Reinertsen (TIK Senter for teknologi, innovasjon og kultur, UiO):  Havrommet er med ett blitt Norges nye fremtidsvisjon. DNs Kjetil B. Alstadheim avkler begrepsinflasjonen på mesterlig vis. Men som han påpeker, er ikke visjonene bare sjøsprøyt. Påfallende med regjeringens satsing er hvem som ikke fikk bli med på ferden. For hvor var klima- og miljøminister Vidar Helgesen?

Det forjettede kontinent

NRK ytring | 07.06.2016

Kronikk av Sylvi Listhaug (innvandrings- og integreringsminister): Dagens migrasjonsstrømmer er ikke et blaff, det er en ny politisk virkelighet. Det må vi forholde oss til.

Snart dommedag i Haag

Dagsavisen (nye meninger) | 07.06.2016

Kronikk av Torbjørn Færøvik: Kina gjør krav på store områder i Sør-Kinahavet. Filippinene mener stormakten sluker sine mindre naboer. Snart kommer dommen som kan gjøre konflikten enda hardere.

Æille feila fra i går

Aftenposten (meninger) | 07.06.2016

Kommentar av Frank Rossavik: Når utvalget, ledet av tidligere utenriks- og forsvarsminister Bjørn Tore Godal, konkluderer med fiasko på punkt tre, kaller det også på spotten: Gud bedre så idiotisk å dundre inn i et lutfattig, førmoderne stammesamfunn og tro at man kan omgjøre det til en slags vestlig stat.

Selvpisking om Afghanistan

Dagens Næringsliv+ (meninger) | 07.06.2016

Kommentar av Janne Haaland Matlary (professor ved UiO): Er det noen som er overrasket over at det ikke er demokrati i Afghanistan? Over at Taliban svinger seg etter at vestlige styrker har trukket seg ut? Over at Norge har brukt bort milliarder på bistand uten nevneverdige resultater? Jeg er ikke det – konklusjonene fra Afghanistan-utvalget er derfor helt som forventet.

Hvordan kunne det gå slik? Hva gikk galt?

Aftenposten (meninger) | 07.06.2016

Kronikk av Bjørn Tore Godal (Afghanistanutvalget): Afghanistanrapporten er levert. Utvalgets leder oppsummerer: Norge har vært en god alliert, oppdraget har vært vanskelig og situasjonen i Afghanistan er nedslående.

Etter krigen

Dagens Næringsliv+ (meninger) | 07.06.2016

Lederkommentar: Etter terrorangrepene mot USA i 2001, og etter at vestlige styrker hadde invadert Afghanistan, burde de lagt igjen en brun konvolutt på regjeringskontoret hvor det sto: «Ikke gjør det igjen! Da kommer vi tilbake!».

Feilslått krig

Klassekampen (kommentar) | 07.06.2016

Lederkommentar: Forutsetningen for at det skal være en reell debatt om krigsdeltakelse er at Norge gjenvinner kontrollen over egen forsvars- og utenrikspolitikk. Å etterkomme USAs krav har fått katastrofale følger for Afghanistan og dets befolkning. Utvalget har rett når det skriver at Norge alltid må kunne velge å si nei til krigsdeltakelse.

Det er vanskelig å se at Afghanistan-rapporten vil få vesentlige konsekvenser

Aftenposten (meninger) | 07.06.2016

Kommentar av Elin Gustavsen og Torunn Laugen Haaland (Institutt for forsvarsstudier): Rapporten diskuterer mange godt kjente problemstillinger, som viktigheten av en helhetlig koordinering. Spørsmålet er hvorvidt det er mulig å lære seg ut denne typen vedvarende utfordringer.

Krigens bitre frukter

Dagbladet (meninger) | 07.06.2016

Kommentar av John O. Egeland: Norge var en god alliert for USA og NATO under krigen i Afghanistan, men ingen andre mål ble nådd. Det er den bitre fasiten.

Krig og ærlighet

Dagsavisen (nye meninger) | 07.06.2016

Kommentar av Hege Ulstein: Norge har betalt en høy pris i Afghanistan. Tolv nordmenn den aller høyeste. Det vil være et svik å ikke trekke lærdom av feilene som ble gjort.

Viktige lærdommer fra Afghanistan

VG (meninger) | 07.06.2016

Lederkommentar: Det var riktig av Norge å delta i krigen i Afghanistan. Deltagelsen har fremmet våre mest sentrale sikkerhetspolitiske interesser, noe vi i dag har nytte av i en mer ustabil og truende verden.

USAs neste president må finne en medisin mot de galopperende økende forskjellene

Dagbladet (meninger) | 06.06.2016

Kommentar av Vegard Kristiansen Kvaale: Raseriet under årets valgkamp viser hvordan forskjellen mellom de styrtrike og resten av befolkningen har vokst seg enorm, mens det politiske systemet nærmest har råtnet.

Bedriftene går foran (miljø)

Dagens Næringsliv+ (meninger) | 06.06.2016

Kommentar av Erik Solheim (UNEP): Store bedrifter ligger ofte langt foran de fleste politikere i miljøbevissthet. Det er grunn til miljøoptimisme.

Avlyst klima-enighet

Dagbladet (meninger) | 06.06.2016

Lederkommentar: Torsdag kveld kunne Dagens Næringsliv melde at «Frp vil fjerne bensinbilene». Mange tolket det slik at Frp, sammen med Høyre, KrF og Venstre var blitt enige om å forby salg av bensin- og dieselbiler fra 2025. Det skrev de ikke, essensen finner vi i dette sitatet i saken fra Øyvind Korsberg (Frp): «når vi bruker positive virkemidler som gjør at forbrukeren får gode valgmuligheter, går det i den retningen».

Gravplassen i Middelhavet

Dagsavisen (nye meninger) | 06.06.2016

Kronikk av Iaselin Stalheim Møller: Folk slutter ikke å reise til Europa selv om reisen blir vanskeligere og farligere, men flere dør i forsøket.

Fortellinger om innvandring

Dagsavisen (nye meninger) | 06.06.2016

Lederkommentar: Tre medieforskere har lest seg gjennom 1.000 artikler på ledersidene i fire svenske aviser, fra og med 2010 til midten av 2015. Avisene er Aftonbladet, Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter og Expressen. Konklusjonen er klar: Åtte av ti artikler omtales som «balanserte». Av resten har hele 17 prosent vært «dominerende negative», mens bare tre prosent har vært «dominerende positive».

Farlig «nytenkning»

Dagens Næringsliv+ (meninger) | 06.06.2016

Kommentar av Ricardo Hausmann (professor ved Harvard): Venezuela er et kroneksempel på farene ved å forkaste grunnleggende økonomiske prinsipper.

Det er nå Afghanistan virkelig trenger oss

VG (meninger) | 06.06.2016

Kronikk av Anne-Marie Helland (Kirkens Nødhjelp): Det er mørkere enn på lenge i Afghanistan. 15 år med militær innsats, og milliarder av kroner skapte ikke fred. Norge er nå forpliktet til å følge opp sin innsats i Afghanistan - også uten våpen.

Bistanden bør la seg inspirere av Oljefondet

Aftenposten (meninger) | 05.06.2016

Kommentar av Nikolai Hegertun (Civita): Mens bistandspolitikk ofte blir utsatt for kritikk, fremheves håndteringen av Oljefondet som enestående god. Hva kan bistanden lære?

Takk, Sylvi

NRK ytring | 05.06.2016

Kronikk av Harald Eia: Jeg er neppe den eneste som lyver når folk spør hva jeg mener om Sylvi Listhaug.

9241 - 9270 av 11873

Medieklipp

Her samler vi lenker til medieklipp og -debatt om relevante saker knyttet til utviklingspolitikk og global bærekraftig utvikling, herunder tilgrensende felt knyttet til geopolitikk og utenrikspolitikk. Det lenkes til relevant stoff i sentrale riksmedia, herunder utvalgte nettaviser, samt kommentarstoff fra utvalgte regionaviser. I mange tilfeller vil full tilgang til stoffet være skjult bak ulike typer betalingsmurer. Normalt vil lenker bli oppdatert og sendt ut til abonnenter på formiddagen, men avvik vil kunne forekomme i forbindelse med helger, ferieavvikling o.a. Tjenesten er utviklet i et samarbeid mellom Global og RORG-samarbeidet.

Rorg-samarbeidet

RORG-samarbeidet er et nettverk av norske organisasjoner som driver opplysningsarbeid i Norge om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål med økonomisk støtte fra Norad. Gjennom nettstedet rorg.no har RORG-samarbeidet siden 2000 satt fokus på slike saker gjennom dybdeartikler, der synspunkter og perspektiver fra ulike aktører innenfor bl.a. sivilsamfunn, statlige myndigheter, forskning (globalt og nasjonalt), samt internasjonale og mellomstatlige organisasjoner, har blitt formidlet, mediedekning og -debatt i Norge har blitt lenket opp og oppsummert og problemstillinger knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker og debatter i Norge, spesielt i arbeidet med for en mer samstemt politikk for utvikling, har blitt fremhevet.