Klipp fra media

Filter: debatt

Norges nærvær har ført til forbedringer, men også bidratt til det afghanere flykter fra

Aftenposten (meninger) | 05.06.2016

Kommentar av Liv Kjølseth (Afghanistankomiteen): Vi frykter at Afghanistanutvalget ikke har fattet stor interesse for Norges ansvar for at krigens lover blir overholdt.

En hel halv grad

Dagens Næringsliv+ (meninger) | 04.06.2016

Kommentar av Kjetil B. Alstadheim: Hvor mye er en halv grad, egentlig? Mer enn nok til å merkes. Også for Statoil.

Schjøtt-Pedersens myter

Dagens Næringsliv+ (meninger) | 04.06.2016

Kommentar av Helga Lerkelund: Oljelobbyist Karl Eirik Schjøtt-Pedersen skaper myter i Dagens Næringsliv. Han har like dårlig evne til fornyelse som de fossile energikildene han forsvarer.

Leting i Barentshavet: Vi tisser i buksen for å holde oss varme

Aftenposten (meninger) | 04.06.2016

Ingrid Elizabeth Haraldseid (22) på Si;D: Et halvt år etter klimaavtalen ble vedtatt i Paris slipper Trond Lien bomben. Vi åpner for leting i Barentshavet.

Seniortankens erkjennelse om virkeligheten i fornybar energi og vindkraft

Stavanger Aftenblad (meninger) | 04.06.2016

Debatt av Andreas Thon Aasheim (NORWEA) og Rune Hersvik (Norsk Vind Energi): Det grønne skiftet foregår ikke bare innen fornybarsektoren, men også i hodene til noen av Seniortankens medlemmer. Det er bra. Men de tar fortsatt feil på noen punkter.

Bøndene må redde verden

Nationen+ (meninger) | 04.06.2016

Kommentar av Kato Nykvist: Matproduksjonen raserer biologisk mangfold, tapper verden for vann og utarmer jorda. Samtidig skal matproduksjonen redde verden.

De farlige hjelperne er organiserte kriminelle

Dagbladet (meninger) | 04.06.2016

Kommentar av John Olav Egeland: 90 prosent av alle som flykter til Europa får hjelp av kriminelle nettverk. Menneskesmugling er et eksplosivt problem.

Frp skader Regjeringen i forsøket på å skinne selv

Aftenposten (meninger) | 04.06.2016

Kommentar av Trine Eilertsen: Frps behov for å få si "hva var det vi sa" trumfer Erna Solbergs håp om et forlik i asylsaken.

Forfeilet Syria-kritikk

Dagens Næringsliv+ (meninger) | 04.06.2016

Kommentar av Sverre Diesen (tidl. forsvarssjef): Ambisjonen i Syria er ikke å løse en konflikt, men å begrense ondet til noe vi kan leve med.

Tyrkia skriker opp, men vil ikke ha krise med Tyskland

Dagbladet (meninger) | 04.06.2016

Kommentar av Einar Hagvaag: Forholdet mellom Tyrkia og Tyskland er spent etter vedtaket i Forbundsdagen om folkemordet på armenerne, men Tyrkia ser ikke ut til å ville trappe opp til full krise.

Når pengemakta trumfar stemmemakta (TTIP/handel)

NRK ytring | 03.06.2016

Kronikk av Mari Vold (Grønn Ungdom): Er du interessert i at handelsselskap og pengesterke interesser skal undergrave makta til norske lover og politikarar? Ikkje? Då må du seie nei til TTIP.

Respekt for land som treffer andre skattevalg (skatteparadis)

Aftenposten (meninger) | 03.06.2016

Debatt av Herbjørn Hansson: Skattedirektør Hans Christian Holtes debattinnlegg i Aftenposten 25. mai om betydningen av Panama Papers, er i beste fall uklar på et par vesentlige punkter.

Stortingets kontrollkomité er suveren. En styrke, men også en svakhet.

Morgenbladet+ (politisk analyse) | 03.06.2016

Kommentar av Aslak Bonde: Aldri før har en komité i Stortinget blitt kritisert så hardt, så mye og så bredt: av næringslivs­topper, sjefen for tenketanken Agenda, Civita-jurister og ekspolitikere fra SV. Alle mener de at kontrollkomitéen gikk alt for langt i sine undersøkelser av Telenors kjennskap til korrupsjonen i Vimpelcom – teleselskapet der Telenor eier 33 prosent.

Trenger Europa mer gass?

Dagbladet (meninger) | 03.06.2016

Kommentar av Marius Holm og : EU har satt i gang mange klimatiltak for å få ned forbruket av gass. Og denne politikken virker.

Ikke miljøvinnere

NRK ytring | 03.06.2016

Kronikk av Lars Haltbrekken (Naturvernforbundet): SAS og Norwegian krangler om hvem som er mest miljøvennlig. Ingen av selskapene går seirende ut.

Mødrene til ofrene fra Tiananmen-massakren nekter å glemme

Dagbladet (meninger) | 03.06.2016

Kommentar av Inger Bentzrud: Glemsel er en overlevelsesmekanisme. Det du ikke husker, har kanskje ikke skjedd?

Godal-utvalgets Afghanistan-rapport bør helst bli like viktig som Gjørv-rapporten

Morgenbladet+ (meninger) | 03.06.2016

Kommentar av Tove Gravdal: Mandag 6. juni får vi en slags fasit: Hva kom ut av 13 års norsk innsats i Afghanistan? Hva fikk afghanerne – og Norge – igjen for milliarder i bistand og enda flere milliarder til militære operasjoner i årene 2001 til 2014? Etter 17 måneders intenst arbeid kommer nå rapporten fra utvalget som har evaluert den norske Afghanistan-innsatsen.

Erna møtte spesialsoldatene som skal kjempe mot IS

VG (meninger) | 03.06.2016

Kommentar: I går ønsket statsminister Erna Solberg en gruppe soldater fra Forsvarets Spesialkommando og Etterretningstjenesten god tur til Jordan. Allerede til uken kan Norge være i gang med krigen mot IS.

Useriøst om unotert (SPU/fornybar)

Dagens Næringsliv+ (meninger) | 02.06.2016

Debatt av Pål Brun (Nor­dic Sustainable Ventures): DN fort­set­ter i le­der­ar­tik­ke­len «Ri­si­ko­vur­de­ring et­ter inn­falls­me­to­den» lør­dag 28. mai sin kam­pan­je mot at Ol­je­fon­det skal få an­led­ning til å in­ves­te­re i uno­tert in­fra­struk­tur. Spørs­må­let har vært gjen­stand for grun­di­ge vur­de­rin­ger og ut­red­nin­ger i fle­re om­gan­ger.

Norge dobbeltkommuniserer overfor Kina

Aftenposten (meninger) | 02.06.2016

Kommentar av Christoffer Nielsen (Marquart Nielsen Consulting AS): Det er ingen tvil om at Nobelprisen til Liu Xiaobo er hovedårsaken (utløsende faktor) til utestengelsen av fersk norsk laks fra det kinesiske marked, men kun å ha fokus på politikken rundt selve Nobelprisen blir feil, spesielt nå da Nobelprisen ikke lenger er tema.

Regjeringen vil bore i Arktis. Da er det ikke rart nordmenn slutter å frykte klimaendringene (energi/klima)

Dagbladet (meninger) | 02.06.2016

Kommentar av Geir Ramnefjell: Oljebransjen setter rolig og optimistisk foten på gasspedalen.

Høyres klimapolitikk virker ikke

Bergens Tidende (meninger) | 02.06.2016

Kommentar av Gunvar Mikkelsen (biolog og MDG-medlem): Sannheten om Høyre er at de ikke har noen miljø- og klimapolitikk.

Green is good

Dagens Næringsliv+ (meninger) | 02.06.2016

Kommentar av Vidar Helgesen (klima og miljøminister): Skal målene i Parisavtalen nås, holder det ikke med politiske mål alene. Det må penger – store penger – på bordet.

Grønt, ikke svart gull (energi/klima)

Dagbladet (meninger) | 02.06.2016

Kommentar av Rasmus Hansson (MDG) og Anna Kvam (Grønn Ungdom): Norsk Olje & Gass later som om klimamålene i Parisavtalen ikke eksisterer. Det er et svært risikabelt veddemål med Norges sparepenger og vårt felles livsgrunnlag.

Nødvendig flyavgift – burde vært mye høyere

Vårt Land (verdidebatt) | 02.06.2016

Kommentar av Arild Hermstad (FIVH): En avgift på 80 kroner er for liten til å motvirke den forventede økningen i flytrafikk. En avgift bør ligge et sted mellom 400 og 600 kroner i gjennomsnitt.

En avtale med Libya løser ikke migrantkrisen

Aftenposten (meninger) | 02.06.2016

Lederkommentar: Høysesongen for den illegale emigrantstrømmen over Middelhavet er i gang. Krisen er uløst, selv om ankomsttallene ikke er like høye som i fjor høst.

Den dødeligste uken

VG (meninger) | 02.06.2016

Kommentar av Per Olav Ødegård: Sist uke druknet mer enn 700 mennesker på sjøveien til Europa, blant dem små barn. 1 300 flyktninger og migranter la da ut på den farefulle ferden fra Libya til Italia. De utgjør bare en fortropp.

En tragedie og et mareritt

VG (meninger) | 02.06.2016

Kommentar av Knut Vollebæk og Madeleine Albright (tidligere utenriksminister i Norge og USA): Flyktning- og migrantkrisen er en humanitær tragedie. Den er også i ferd med å bli et politisk mareritt for Europa.

Oljefondets etisk risikable virksomhet (skatteparadiser)

Aftenposten (meninger) | 01.06.2016

Kronikk av Sony Kapoor (Re-Define): Nesten 20 prosent av verdiene til Statens Pensjonsfond Utland befinner seg i skatteparadiser. Det må oppfattes som en alvorlig økonomisk, omdømmemessig og etisk risiko.

Blottla mangel på kunnskap

VG (meninger) | 01.06.2016

Kommentar av Morten Kinander (professoer ved BI): Vet Kontroll- og konstitusjonskomiteens medlemmer hva de driver med? Fredagens høring i Telenor-saken var opplysende, men ikke om den saken som var under høring.

9271 - 9300 av 11873

Medieklipp

Her samler vi lenker til medieklipp og -debatt om relevante saker knyttet til utviklingspolitikk og global bærekraftig utvikling, herunder tilgrensende felt knyttet til geopolitikk og utenrikspolitikk. Det lenkes til relevant stoff i sentrale riksmedia, herunder utvalgte nettaviser, samt kommentarstoff fra utvalgte regionaviser. I mange tilfeller vil full tilgang til stoffet være skjult bak ulike typer betalingsmurer. Normalt vil lenker bli oppdatert og sendt ut til abonnenter på formiddagen, men avvik vil kunne forekomme i forbindelse med helger, ferieavvikling o.a. Tjenesten er utviklet i et samarbeid mellom Global og RORG-samarbeidet.

Rorg-samarbeidet

RORG-samarbeidet er et nettverk av norske organisasjoner som driver opplysningsarbeid i Norge om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål med økonomisk støtte fra Norad. Gjennom nettstedet rorg.no har RORG-samarbeidet siden 2000 satt fokus på slike saker gjennom dybdeartikler, der synspunkter og perspektiver fra ulike aktører innenfor bl.a. sivilsamfunn, statlige myndigheter, forskning (globalt og nasjonalt), samt internasjonale og mellomstatlige organisasjoner, har blitt formidlet, mediedekning og -debatt i Norge har blitt lenket opp og oppsummert og problemstillinger knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker og debatter i Norge, spesielt i arbeidet med for en mer samstemt politikk for utvikling, har blitt fremhevet.