Klipp fra media

Filter: debatt

Handelskrigen er ikke over

Dagsavisen (debatt) | 21.01.2020

Kommentar av Torbjørn Færøvik: Med sin tøffe linje har president Donald Trump vunnet en halv seier. Men det er klart for en seig og bitter stormaktsduell mellom USA og Kina.

Riktig å legge skattepress på nettgigantene

Adresseavisen (meninger) | 21.01.2020

Lederkommentar: Dersom det ikke kommer på plass internasjonale regler for skattlegging av nettgiganter som Facebook og Google, vil finansminister Siv Jensen (Frp) sørge for at Norge tar slike skattegrep på egen hånd. Vi deler hennes utålmodighet for å få på plass bedre skatteregler så fort som mulig.

Bare en drøm? (bærekraftsmålene)

Dagsavisen (debatt) | 21.01.2020

Kronikk av Eivind Engebretsen (studiedekan og professor), Kristin Heggen (senterleder og professor), Clemet Askheim (forsker, Senter for bærekraftig helseutdanning, UiO) og Ida Lillehagen (forsker, Senter for bærekraftig helseutdanning, UiO): Norge har fått sin første bærekraftminister, men hva er regjeringens bærekraftpolitikk? Erna Solberg brukte store deler av sin nyttårstale til å snakke om bærekraft og FNs bærekraftmål. Det er flott, men hva var det egentlig hun sa?

Polarisering er ikke svaret

Klassekampen+ (meninger) | 21.01.2020

Kronikk av Anne Therese Gullberg (statsviter og seniorrådgiver i Kruse Larsen): Klimakrisen skaper stort engasjement, med klimastreikende ungdommer på den ene siden og bompengeopprørere på den andre siden. Men ser vi faktisk en polarisering i klimapolitikken? Og er polarisering løsningen på klimakrisen? Samfunnsforsker Olav Elgvin (Klassekampen 18. januar) mener vi trenger polarisering i klimakampen. Men det er ikke hva statsvitenskapelig forskning viser.

Et angrep

Klassekampen (meninger) | 21.01.2020

Lederkommentar av Mari Skurdal: Pressen er ofte raskt ute med å forsvare viktige prinsipper for ytringsfrihet og pressefrihet, og det med god grunn: Det er selve grunnlaget for at vi kan drive fri og undersøkende journalistikk at varslere og publisister har et vern mot rettsforfølgelse. I tilfellet Julian Assange har støtten imidlertid kommet seint og nærmest motvillig. 

Nordmenns haldning til innvandring og innvandrarar stadig meir positiv

Stavanger Aftenblad (meninger) | 21.01.2020

Kommentar av Marte C. W. Solheim (Førsteamanuensis, leiar for Senter for innovasjonsforskning, Handelshøgskolen ved UiS: Eit fleirtal av nordmenn ønskjer ikkje ein strengare innvandringspolitikk. Tre av fire meiner at innvandrarar gjer nyttig innsats i arbeidslivet.

Selv terrorister trenger nyvaskede klær og gryteretter mellom slagene

Nettavisen (meninger) | 21.01.2020

Kommentar av Mahmoud Farahmand: IS-medlemmets ankomst på Gardermoen synliggjør en av de mest sentrale problemstillingene vi står overfor i Vesten i dag. Det handler om det faktum at vi tror, og har i lang tid trodd, at vår verdensanskuelse er den som deles av alle mennesker.

Demokratisk håp i Midtøsten

Dagsavisen (debatt) | 21.01.2020

Kommentar av Roger Hercz: Er vi i den utrolige og kanskje overraskende situasjonen der Midtøsten over tid vil bli mer demokratisk mens Europa blir mindre?

Skjønnmaler Irans presteregime

Aftenposten (meninger) | 21.01.2020

Debatt av Fariba Rashidi (Iransk kvinnerettighetsaktivist): Bahareh Letnes forsøker iherdig å bortforklare sin hyllest av Qasem Soleimani ved å vri seg unna resonnementet i min kritikk og isteden fremstille seg som offer for konspirasjoner og grunnløse spekulasjoner. Det gjør hun ved å ty til nettopp konspirasjonsteori og grunnløse spekulasjoner.

Valget i Venezuela, et parallelt univers?

Klassekampen+ (meninger) | 21.01.2020

Debatt av Dave Watson (Latin-Amerikagruppen i Bergen): Tore-Andreas Frimannslund (i Klassekampen 18. januar) prøver å gjøre narr av dem som har reagert på Bjørnar Utheims skjeve fremstilling av valget av president for Venezuelas Nasjonalforsamling (AN). Han impliserer at de prøver å lure leserne, og bruker uttrykk som «tøv» og «man er ikke dum». Men etter å ha lest hans meget feilaktige beskrivelser av den siste utviklingen i Venezuela, er jeg ikke så sikker på dette.

Kinas trusler mot Sverige

VG (meninger) | 20.01.2020

Lederkommentar: Kinas ambassadør i Sverige har gjennom de siste to årene jevnlig lagt press på svenske medier for å forsøke å påvirke deres dekning av Kina.

Norge bør skattlegge techgigantene

Dagbladet (meninger) | 20.01.2020

Lederkommentar: Digitale varer og tjenester utgjør en stadig større del av økonomien, og jo større de blir, jo større blir også summen av skattepenger som forsvinner ut av landet. Internasjonale techgiganter som Facebook og Google suger til seg en stadig større andel av norske annonser, men skatter langt mindre enn hva norske selskaper ville gjort, fordi de har hovedkvarter i andre land. I 2018 omsatte Google anslagsvis for 3,5 milliarder kroner i Norge, men betalte bare fire millioner i skatt til den norske stat.

Er Thunberg populist?

Minerva+ (meninger) | 20.01.2020

Kommentar av Ivar Staurseth: I en tid hvor psykologer snakker om reell klimaangst hos barn, må det være fullt mulig å problematisere Thunbergs retorikk som populistisk. Det handler ikke om å forvalte noen jantelov som ikke tåler engasjert ungdom. Da blir mor Nille stein igjen.

Det er ikke hensiktsmessig å senke ambisjonsnivået i klimapolitikken

Aftenposten (meninger) | 20.01.2020

Debatt av Svenn Jensen (førsteamanuensis, Oslo Met), Snorre Kverndokk (seniorforsker Frischsenteret og hovedforfatter, sjette hovedrapport FNs klimapanel som kommer i 2021) og Knut Einar Rosendahl (professor, NMBU): Geir Bjertnæs skriver i Aftenposten 10. januar at det slett ikke er sikkert at vi bør sikte mot 1,5 gradersmålet i klimapolitikken. Hans poeng er at klimaforskningen ikke gir entydig støtte til et slikt mål, og refererer til et arbeid av nobelprisvinner i økonomi, William Nordhaus. Dette arbeidet er imidlertid ikke egnet til å trekke de konklusjonene Bjertnæs gjør.

Julian Assange dør i Belmarsh-fengselet. Og vår ære dør med ham.

Aftenposten (meninger) | 20.01.2020

Kronikk av Eva Joly (Politiker og jurist): Dokumentene som Wikileaks ga til pressen, avslørte systematisk tortur og andre krigsforbrytelser som medførte titusenvis drepte i sivilbefolkningen. Disse handlingene har gjort Irak og Afghanistan til et arnested for terrorisme. I dag betaler vi fortsatt en høy pris for terroraksjoner som har sin opprinnelse i dette området.

Stilling ledig i Tyskland

VG (meninger) | 20.01.2020

Kommentar av Per Olav Ødegård: -Wir schaffen da. Vi klarer det. Det var forbundskansler Angela Merkels berømte ord under migrasjonskrisen i 2015. Den mest kontroversielle avgjørelse Merkel har tatt i sin regjeringstid var å holde grensen åpen da andre la ut piggtråd og bygde murer. I årene 2015 og 2016 mottok Tyskland langt over en million flyktninger og asylsøkere i 2015/16. Og på et vis har Tyskland klart det, slik Merkel sa. Det siste tiåret har tysk økonomi vokst hvert eneste år.

Kampen om det moralske overtaket

Minerva+ (meninger) | 20.01.2020

Kommentar av Jan Arild Snoen: Statsministerens og Frps moralske kompass peker mot ulike poler. For Erna Solberg trumfet til slutt hensynet til barnets helse en mulig sikkerhetsrisiko ved å ta barnets mor til Norge. Statsministeren ville ikke ha ansvaret for barnets død.

IS-kvinnen og terrortrusselen

Dagbladet (meninger) | 20.01.2020

Kommentar av Odd E. Rambøl (Bjerke): Det er helt åpenbart at vi snarest må få en ny justisminister, en som kan handle, slik at ikke én enkelt kvinne, som er kjent av politiet, kan være en terrortrussel mot Norges befolkning.

Loven som er lik for alle

Vårt Land (verdidebatt) | 20.01.2020

Lederkommentar: Det er ­hverken ­politikere ­eller vanlige folk som skal dømme IS-kvinnen. Den ­jobben har ­domstolene.

Libya kan bli nytt Syria – hvor er Trump?

Dagbladet (meninger) | 20.01.2020

Kommentar av Jan-Erik Smilden: Verdensledere har diskutert Libya-krigen i Berlin, men svulstige ord om at det ikke finns en militær løsning, hjelper lite.

Evo Morales på krigsstien

Stavanger Aftenblad (meninger) | 20.01.2020

Kommentar av Arne Halvorsen (Journalist og forfatter, Rio de Janeiro, Brasil): Bolivias avsatte president Evo Morales, som befinner seg i eksil i Argentina, foreslår å etablere paramilitære styrker som skal slåss for bolivianernes rettigheter. Regjeringen og de militære kritiserer i sterke ordelag forslaget.

Australia på vippepunktet

Dagbladet (meninger) | 19.01.2020

Kommentar av Geir Ramnefjell: Kunne Australia bli det samme etter den største skogbrannsesongen noensinne? Vi reiste for å finne ut.

Ingen skam å jobbe i oljå

Stavanger Aftenblad (meninger) | 19.01.2020

Kommentar av Aleksander Stokkebø (Stortingsrepresentant og kommunestyremedlem, Stavanger, H):Høyre vil jobbe knallhardt for å trygge jobbene og få ned de norske og globale klimautslippene. Da trenger vi vår største næring med på laget.

Bekymringsfull flukt fra oljefag

Stavanger Aftenblad (meninger) | 19.01.2020

Lederkommentar: De unges klimaengasjement skal vi heie på. Men en flukt fra viktige ingeniørfag som kan bringe oss inn i framtiden er ikke løsningen på problemet.

En trussel

Klassekampen (meninger) | 18.01.2020

Lederkommentar av Mari Skurdal: Nå kan det se ut som om regjeringen er i ferd med å våkne fra søvngjengeriet. Finansminister Siv Jensen sa til Klassekampen mandag at hun vil innføre en norsk digitalskatt om OECD ikke finner en løsning i 2020. Skatte­direktøren mener likevel at internasjonale regler er veien å gå. Problemet med internasjonal samkjøring er at det etter all sannsynlighet vil føre til et race to the bottom. 

Norge bør bidra mer i Mali

Aftenposten (meninger) | 18.01.2020

Lederkommentar: Frankrike har bedt Norge bidra til en flernasjonal styrke som skal bekjempe ytterliggående islamister i Mali. Regjeringen vurderer forespørselen nå. Det er gode argumenter for å gi et positivt svar. I hele den nordlige halvdelen av Afrika er det ustabilt. Spesielt gjelder dette Sahel-beltet, der jihadister lenge har vært på fremmarsj. Vinner de frem her, kan de senere spre seg mot kyststatene i Vest-Afrika samt nordover til Algerie og andre av statene som ligger mot Middelhavet.

Klimakampen trenger mer polarisering, ikke mindre

Klassekampen+ (meninger) | 18.01.2020

Kommentar av Olav Elgvin (samfunnsforsker og skribent): I Storbritannia har parlamentet erklært klimakrise, og selv i kretsene rundt den konservative statsministeren Boris Johnson er det rådgivere som snakker om behovet for radikal klimahandling. I stor grad er det et resultat av den radikale sivile ulydigheten til bevegelsen Extinction Rebellion, som har gått så langt som å okkupere viktige broer og kryss i London for å hindre trafikken. 

IS-terrorister må også straffes for krigsforbrytelser

Dagbladet (meninger) | 18.01.2020

Lederkommentar: Det er forståelig at norske myndigheter ikke vil hente hjem IS-krigerne. Men det er ikke problemfritt. Det finnes ikke fungerende domstoler der de er nå, og sjansen for at de unnslipper straff er betydelig.

Også potensielle IS-terrorister er uskyldige til det motsatte er bevist

DN+ (meninger) | 18.01.2020

Lederkommentar: Retten til individuell prøving av straffskyld i et rettsapparat gjelder alle. Også personer tilknyttet IS.

Norsk-iranske Mina Bai: – Det iranske regimet er i krise

VG (meninger) | 18.01.2020

Kommentar av Mina Bai (skribent): Vi må snakke om det iranske diktaturet og regimets propagandametoder.

1 - 30 av 14423
1 2 3 4 5 6 .... 477 478 479 480 481

Medieklipp

Her samler vi lenker til medieklipp og -debatt om relevante saker knyttet til utviklingspolitikk og global bærekraftig utvikling, herunder tilgrensende felt knyttet til geopolitikk og utenrikspolitikk. Det lenkes til relevant stoff i sentrale riksmedia, herunder utvalgte nettaviser, samt kommentarstoff fra utvalgte regionaviser. I mange tilfeller vil full tilgang til stoffet være skjult bak ulike typer betalingsmurer. Normalt vil lenker bli oppdatert og sendt ut til abonnenter på formiddagen, men avvik vil kunne forekomme i forbindelse med helger, ferieavvikling o.a. Tjenesten er utviklet i et samarbeid mellom Global og RORG-samarbeidet.

Rorg-samarbeidet

RORG-samarbeidet er et nettverk av norske organisasjoner som driver opplysningsarbeid i Norge om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål med økonomisk støtte fra Norad. Gjennom nettstedet rorg.no har RORG-samarbeidet siden 2000 satt fokus på slike saker gjennom dybdeartikler, der synspunkter og perspektiver fra ulike aktører innenfor bl.a. sivilsamfunn, statlige myndigheter, forskning (globalt og nasjonalt), samt internasjonale og mellomstatlige organisasjoner, har blitt formidlet, mediedekning og -debatt i Norge har blitt lenket opp og oppsummert og problemstillinger knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker og debatter i Norge, spesielt i arbeidet med for en mer samstemt politikk for utvikling, har blitt fremhevet.