Klipp fra media

Filter: debatt

På særlig ett område har Trump levert som lovet – og vel så det (krig/fred)

DN+ (meninger) | 27.10.2020

Kommentar av Sverre Strandhagen: I fire hovedsteder har Donald Trump satt spor som få andre amerikanske presidenter. Det er trolig i sikkerhetspolitikken USAs president har innfridd sine valgløfter mest. Men det har langt ifra vært ført en helhetlig politikk med rød tråd.

Fredsmegler i fritt fall

Nettavisen (meninger) | 27.10.2020

Kommentar av Kjell-Magne Rystad: Tidligere stjernediplomat Terje Rød-Larsen er nå i ferd med å bli fullstendig skandalisert. Ingredienser er lån fra overgriperen Jeffrey Epstein, pengebruk og undersøkelser fra Riksrevisjonen. Den tidligere stjernediplomaten og fredsmegleren Terje Rød-Larsen er i hardt vær. Som leder av den FN-tilknyttede tenketanken International Peace Institute (IPI) har han kommet under sterkt press.

Press mot Høyesterett? (klimarettsaken)

Klassekampen+ (meninger) | 27.10.2020

Kommentar av Finn Bjørnar Lund (Oslo): I går la regjeringsadvokat Fredrik Sejersted fram innvendinger mot to av dommerne i Høyesterett, Hilde Indreberg og Ragnhild Noer, som han mente kunne være inhabile. Den ene har vært medlem i Natur og ungdom, og den andre har vært med på forarbeidet til §112 i Grunnloven, som klimasøksmålet bygger på. Det må være nokså spesielt om dette skulle gi grunnlag for å erklære høyesterettsdommere for inhabile.

Retningsvalg

Klassekampen (meninger) | 27.10.2020

Lederkommentar av Mari Skurdal: Miljøpartiet De Grønnes nominasjonskamper viser at partiet står i flere spagater, hvor den mest synlige går mellom klimaungdom og miljøveteraner. Som VG-kommentator Tone Sofie Aglen påpekte i helga, er mange av partiveteranene naturvernere med hjerte for fredsarbeid og økofilosofi. Den yngre generasjonen teller flere teknologioptimister, og Grønn Ungdom har endatil sagt at de vil slåss for atomkraft.

Grønne svermerier

Dagsavisen (debatt) | 27.10.2020

Kommentar av Kjetil Staalesen (spesialrådgiver i LO): Det helt nødvendige grønne skiftet Norge skal gjennom, kommer til å kreve enormt mye mer kraft enn vi har tilgjengelig i dag.

Jeg viser ikke lenger karikaturer i undervisningen

Aftenposten (meninger) | 27.10.2020

Kommentar av Kjersti Marie Heldaas (Lektor i norsk, geografi og samfunnskunnskap): Den siste uken har lærere landet over diskutert viktigheten og nødvendigheten av å vise disse tegningene i undervisningen. Mange tar til orde for at nå vi det. Vi må ikke la terroristen vinne, hevder mange. Vi må vise dem av respekt for Samuel Patys prosjekt, sier andre. Selv har jeg bestemt meg for å vente med å vise karikaturene nå. Jeg vil bruke tid, tenke meg godt om.

Erdogan bruker islam i sitt spill

Aftenposten (meninger) | 27.10.2020

Lederkommentar: Religioner brukes til å undertrykke folk, til å begrunne vold og i maktspill mellom stater. Det gjelder ikke bare islam. Men i vår tid gjelder det mest islam. Erdogan viser dette tydelig. Han har ikke fordømt drapet på Paty. I stedet hevder han at Macron gjør sitt lands millioner av muslimer til fiender. Det er en åpenbar løgn. Hensikten er klar: å svekke Frankrike, som Tyrkia har kontroverser med.

Et varslet nederlag

Klassekampen+ (meninger) | 27.10.2020

Kronikk av Tormod Heier (oberstløytnant og professor ved Forsvarets høgskole): Kjernen i krigen mot IS er politisk. Kommer du fra utlandet for å hjelpe, må du være diplomat – ikke militær. Du må se saken fra flere sider, ikke bare med ett enkelt oppdrag for øye. Det som gir uttelling, er ikke hvorvidt irakiske sikkerhetsstyrker blir bedre til å slåss. Det som teller, er hvorvidt regimet i Bagdad vil avgi politisk og økonomisk makt til millioner av marginaliserte sunnimuslimer lenger vest i landet. Rettferdig representasjon, medbestemmelse og innflytelse over eget liv: Det er dette som er nøkkelen til seier over IS.

Et mål om fred i Afghanistan? Eller en exitstrategi for USA?

Aftenposten (meninger) | 27.10.2020

Kommentar av Sonia Ahmadi (samfunnsdebattant): For Trump kan dette være et politisk spill for å vinne valget. For det afghanske folket er fredsforhandlingene et spørsmål om deres fremtid.

Den andre historien

Klassekampen+ (meninger) | 27.10.2020

Kronikk av Rosanna Huseynova og Alakbar Mammadov: I striden mot Armenia forsvarer Aserbajdsjan områdene som er internasjonalt anerkjent som deres.

FN forbyr nå atomvåpen

Adresseavisen (meninger) | 26.10.2020

Kronikk av Henriette L. Winnberg (Leder Nei til atomvåpen i Trondheim) og Bjørn Hilt (Styremedlem i Nei til atomvåpen og Norske leger mot atomvåpen): Norge og de andre Nato-landene stiller seg inntil nå utenfor TPNW. Med unntak av Nederland var de ikke med på forhandlingene og de nekter alle plent å signere. Desto mer gledelig er det at flere norske byer og kommuner har vedtatt støtte til ICANs kommuneappell som oppfordrer egen regjering til å signere og ratifisere FNs atomvåpenforbud. I Midt-Norge er Malvik, Levanger, Trondheim og Kristiansund blant de som slutter seg til appellen. I verden er Washington DC, Paris, Genève, Sydney og Berlin blant hundrevis av byer som har sluttet seg til.

Norge forsvarer fortsatt atomvåpen

Dagbladet (meninger) | 26.10.2020

Kommentar av ledere fra 52 organisasjoner: Norge har et valg. Ønsker vi å fortsette å legitimere besittelse og potensiell bruk av atomvåpen? Eller ønsker vi å delta i den globale dugnaden for å stigmatisere, forby og avskaffe atomvåpen ved å si tydelig fra om at atomvåpen og trusler om å bruke atomvåpen, uansett hvem de kommer fra, er uakseptabelt?

Er det tanken som teller? (bistand)

Morgenbladet+ (meninger) | 26.10.2020

Kommentar av Kristine B. Fredriksen (Styreleder i Stiftelsen Effekt) og Andreas S. Normann (Daglig leder i Stiftelsen Effekt: Det vi som givere bør gjøre, er å kombinere hjertet og hodet, sette resultater over følelser, og gi signal til bistandsorganisasjonene om at vi vil gi effektivt. Og det tydeligste signalet er pengene vi gir. Det samme gjelder vår nasjonale bistand: Høyre har rett i at den viktigste debatten er hvordan norsk bistand kan gi større effekt, ikke om vi skal nå prosentmålet eller ikke. Men er det virkelig slik at det ene hindrer det andre? Ifølge Verdensbanken kan det bli 150 millioner flere ekstremt fattige i år på grunn av korona. Da bør vi gjøre bistanden bedre, uten å gjøre den mindre.

Noen grenser må faktisk brytes

Aftenposten (meninger) | 26.10.2020

Kommentar av Sunniva Roligheten (20), Leder i Operasjon Dagsverk, på Si;D: Grenser kan gjøre at du føler deg trygg eller hindre deg i å presse deg selv. Vi er alle nødt til å forholde oss til grenser, enten om vi er ungdom i Norge, Uganda, Sør-Sudan eller på flukt. Sånn er det, på en måte, bare å være menneske. Sånn er det, spesielt når du er ung. Det som er urettferdig, er når grenser hindrer deg i å få en rettferdig sjanse til å nå drømmene dine. Dette skal Operasjon Dagsverk gjøre noe med i år.

Grønn kapitalisme

DN+ (meninger) | 26.10.2020

Lederkommentar: En grønn kapitalisme trenger et godt samspill mellom politikk og marked. Politikerne må gi kapitalmarkedet de rette incentivene til en grønn omstilling. Da er sannsynligheten størst for at kapitalen allokeres slik at verden kan nå klimamålene. Det haster enormt å omstille kloden til å bli klimanøytral. Fire nye år med Donald Trump som president i USA vil føre til at dyrebar tid går tapt i den nødvendige omstillingen til et samfunn med null utslipp

Den grønne generasjonskonflikten

VG (meninger) | 26.10.2020

Kommentar av Tone Sofie Aglen: De som bygde partiet liker ikke helt de som overtar partiet. Vindmøller, statueriving og kjøttskam splitter de grønne.

Moskémillionene Norge ikke kan håndtere

Dagbladet (meninger) | 26.10.2020

Kommentar av Geir Ramnefjell: Hvordan blir det norske samfunnet påvirket av støtten som islamske trossamfunn får fra utlandet? Frykt for radikalisering, terror og dårlig integrering er helt legitime grunner til at Norge og andre land stiller seg dette spørsmål. Drapet på læreren i Frankrike som viste Muhammed-karikaturer til elevene i klassen i forbindelse med undervisning om ytringsfrihet, har igjen satt temaet øverst på dagsorden.

Et forsvar for Støres karikaturhåndtering

Klassekampen+ (meninger) | 26.10.2020

Kommentar av Ragnar Næss (Oslo): Jonas Gahr Støre gjorde to ting da karikaturdebatten kom til Norge i 2006: I egenskap av utenriksminister beklaget han trykking av karikaturene overfor verdens muslimer, men påpekte at vi har ytringsfrihet i Norge. Hans første replikk ble raskt utlagt som et knefall for voldelige muslimer. Dette er feil, noe jeg tror enhver vil forstå om man tenker seg litt om.

Lærerdrapet: Vi kan ikke gi etter for frykt

VG (meninger) | 26.10.2020

Kommentar av Trine Skei Grande (stortingsrepresentant og tidligere Venstre-leder): Vi må fortsette å snakke med hverandre om de vanskelige og viktige tingene som gjør at vi kan leve sammen i et samfunn. Slik den franske historielæreren Samuel Paty gjorde.

Israels nye venner

Vårt Land (verdidebatt) | 26.10.2020

Lederkommentar: Sudan-avtalen er en betydelig seier for Israel. I stedet for boikottes, blir de nå en slags bestevenn for arabiske land.

Vindkraft og samfunnsøkonomi

Nationen (meninger) | 25.10.2020

Kronikk av Anders Skonhoft (Professor samfunnsøkonomi NTNU): NVE har stort sett behandlet natur- og miljøproblemene ved vindkraft på en overflatisk og faglig svak måte, og ikke en seriøs samfunnsøkonomisk nytte-kostnadsvurdering.

Miljøomsyn får meir vekt i vindkraftsaker

Aftenposten (meninger) | 25.10.2020

Debatt av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V): Silje Ask Lundberg og Hanna Nyborg Støstad frå Naturvernforbundet hevdar at miljøstyresmaktene ikkje har noko makt i vindkraftsaker. Det er feil. Miljøstyresmaktene følgjer opp miljøverknadene av vindkraftprosjekt, og dei andre departementa blir involvert i Olje- og energidepartementets avgjerder om klage på konsesjon.

Tenn et lys for fremtiden!

Bergens Tidende (meninger) | 25.10.2020

Kommentar av Ada Amilia Skjensvold (Nestleder i Hordaland Natur og Ungdom), Julia Winslow (Greenpeace Bergen), Gabriel Fliflet (Leder i Naturvernforbundet Hordaland) og Janet Wiberg (Leder, Besteforeldrenes klimaaksjon i Bergen og omegn): Den 4. november starter ankesaken i klimasøksmålet i Høyesterett, der Greenpeace og Natur og Ungdom, støttet av Naturvernforbundet og Besteforeldrenes klimaaksjon, saksøker staten for oljeboring i Arktis.

- Regjeringa veit ikkje kostnadane eller effekten av eigen klimapolitikk

Nettavisen (meninger) | 25.10.2020

Kommentar av Jon Georg Dale (tidligere landbruks- og matminister og samferdselsminister, nå stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet): Alarmklokka bør kime for alle som er opptekne av klimasaka og kva skattebetalerane sine pengar går til.

Tidsånden som går (klima)

Dagbladet (meninger) | 25.10.2020

Kommentar av Geir Ramnefjell: Det er på tide med en revolusjonerende klimaregjering, etter modell av Gro Harlem Brundtlands historiske kvinneregjering.

1,2 milliarder klimaflyktninger vil gi verden helt ekstreme utfordringer

Nationen (meninger) | 25.10.2020

Kommentar av Thomas Cottis (Høgskolelektor i landbruk og klimakunnskap, Høgskolen i Innlandet): Konsekvensene av global oppvarming merkes nå for alvor, også for mennesker i rike land. Enda mer alvorlig er det allerede i det varme beltet rundt kloden fra Middelhavet i Nord til Argentina i sør; tropene. Her bor det nå drøye 3 milliarder mennesker. I løpet av de neste 30 årene vil det være over 4 milliarder mennesker som har sitt opphav i tropene. Klimaendringene rammer matproduksjonen og livsgrunnlaget mest alvorlig der det meste er på maks av hva natur og samfunn kan tåle.

Ja, det er frykt knyttet til å publisere Muhammed-tegninger

Aftenposten (meninger) | 25.10.2020

Kommentar av Trine Eilertsen: Om de voldelige kreftene kan notere seg for en delseier, kan vi ikke la dem vinne kampen om ytringsfriheten.

Viktig og riktig Norfund-kritikk

Dagbladet (meninger) | 24.10.2020

Debatt av Espen Villanger (forskningsleder ved Chr. Michelsens institutt - CMI): Hva er virkningen på fattigdom og jobbskaping av å investere i et leilighetskompleks for folk i petroleumsindustrien? Dette spørsmålet er helt sentralt i vurderingen av om denne investeringen oppnår målsettingen med bistanden. Når andre private aktører ville gått inn i leilighetsinvesteringen uansett, er det usannsynlig at denne bistanden har «bidratt til å skape arbeidsplasser og redusere fattigdom». Selv om selskapet har 100 ansatte i provinsen, slik Norfund skriver, så har ikke Norfund skapt flere arbeidsplasser. De har investert i et allerede eksisterende selskap.

Miljømyndighetene må få mer makt i vindkraftsaker

Aftenposten (meninger) | 24.10.2020

Kommentar av Silje Ask Lundberg (Leder i Naturvernforbundet) og Hanna Nyborg Støstad (Fagrådgiver i Naturvernforbundet): Vi står midt oppe i to kriser: klimakrisen og naturkrisen. Begge må løses. Vindkraft kan gi fornybar energi, men vindkraftverk kan innebære enorme inngrep i norsk natur. Altså er både klima og miljø sentrale hensyn i planlegging av vindkraftutbygging. Likevel er hverken Klima- og miljødepartementet eller Miljødirektoratet formelt involvert i prosessen. Hvordan er det mulig å sikre at naturverdier blir tatt på alvor, når de relevante myndighetene ikke har noe makt?

Når verden står og vipper

Klassekampen+ (meninger) | 24.10.2020

Kronikk av Dag O. Hessen (professor, biologi): Kan koronapandemien bli det avgjørende vendepunktet i klimakrisen, som penser utviklingen inn på rett spor?

1 - 30 av 17313
1 2 3 4 5 6 .... 574 575 576 577 578

Medieklipp

Her samler vi lenker til medieklipp og -debatt om relevante saker knyttet til utviklingspolitikk og global bærekraftig utvikling, herunder tilgrensende felt knyttet til geopolitikk og utenrikspolitikk. Det lenkes til relevant stoff i sentrale riksmedia, herunder utvalgte nettaviser, samt kommentarstoff fra utvalgte regionaviser. I mange tilfeller vil full tilgang til stoffet være skjult bak ulike typer betalingsmurer. Normalt vil lenker bli oppdatert og sendt ut til abonnenter på formiddagen, men avvik vil kunne forekomme i forbindelse med helger, ferieavvikling o.a. Tjenesten er utviklet i et samarbeid mellom Global og RORG-samarbeidet.

Rorg-samarbeidet

RORG-samarbeidet er et nettverk av norske organisasjoner som driver opplysningsarbeid i Norge om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål med økonomisk støtte fra Norad. Gjennom nettstedet rorg.no har RORG-samarbeidet siden 2000 satt fokus på slike saker gjennom dybdeartikler, der synspunkter og perspektiver fra ulike aktører innenfor bl.a. sivilsamfunn, statlige myndigheter, forskning (globalt og nasjonalt), samt internasjonale og mellomstatlige organisasjoner, har blitt formidlet, mediedekning og -debatt i Norge har blitt lenket opp og oppsummert og problemstillinger knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker og debatter i Norge, spesielt i arbeidet med for en mer samstemt politikk for utvikling, har blitt fremhevet.