Klipp fra media

Filter: debatt

Polarisering og kompromisser

VG (meninger) | 26.06.2019

Kommentar av statsminister Erna Solberg (H): Bærekraftmålene ble vedtatt i september. I desember 2015 satt jeg utålmodig sammen med andre verdensledere i Paris og ventet på USAs president Obama og Indias statsminister Modi. De to satt i bilaterale møter for å sikre at India likevel kunne bli med på en internasjonal klimaavtale. Heldigvis seiret evnen og viljen til å finne løsninger, og vi ble enige om Parisavtalen.

Frps klimaplan

Klassekampen+ (meninger) | 26.06.2019

Kommentar av Widar Fossum: Det sprer seg et miljøengasjement over den vestlige verden, noe vi ser setter sitt preg på valgresultater. I Danmark ble Frps søsterparti, Dansk Folkeparti, halvert fordi de var uten en klimaplan. I Norge nærmer vi oss et valg, og heller ikke Frps har en klimaplan. Jeg har derfor satt meg ned og skrudd sammen en klimaplan i Frps ånd.

Forskningsbaserte krav

Vårt Land (verdidebatt) | 26.06.2019

Kommentar av Embla Regine Mathisen (Changemaker), Silje Ask Lundberg (Naturvernforbundet), Kathrine Sund-Henriksen, (Forum for utvikling og miljø), Gaute Eiterjord (Natur og Ungdom), Øyvind Eggen (Regnskogfondet) og Fredrik Glad-Gjernes (KFUK-KFUM Global): Klimastreikende ungdom krever at Norge må gi minst 65 milliarder årlig i klimafinansiering. Dette ble i en sak på NRK fremstilt som tilfeldig og urealistisk av Frps Terje Helleland og BIs Gunnar Eskeland. Regjeringspartiene stemte ned forslaget i Stortinget. Men tallet er ikke tatt ut av løse lufta. Det kommer fra verdensledende Stockholm Environmental Institute (SEI) i rapporten «Norway’s Fair Share of Meeting the Paris Agreement».

Alle har ansvar

Klassekampen+ (meninger) | 26.06.2019

Debatt av Silje Ask Lundberg (leder, Naturvernforbundet): I sin spalte i Klassekampen 18. juni skriver Bente Aasjord om miljøbevegelsens påståtte mangel på systemkritikk. Aasjord mener miljøbevegelsen har redusert miljøkampen til å dreie seg om enkeltindividets kjøpemønster og moral, og ikke politikk. Hun spør seg blant annet hvorfor Naturvernforbundet ikke krever et forbud eller begrensning som effektivt reduserer bruken av plast. Her tar Aasjord feil.

Migrasjonens tidsalder

Vårt Land (verdidebatt) | 26.06.2019

Kommentar av Ingrid Vik: Innvandring synliggjør engstelige majoritetsbefolkninger over hele Europa, og flytter grensene for vern av minoriteter. Samtidig er Europas befolkning selv på vandring.

De kriminaliserte livredderne

Dagsavisen (debatt) | 26.06.2019

Kommentar av Espen Løkeland-Stai: Da FNs høykommissær for flyktninger gjorde opp status for 2018 slo de fast at det ikke er et valg å redde folk i havsnød. Det er ikke et spørsmål om politikk. Det er en plikt. Det er et prinsipp sjømenn har fulgt til alle tider. Folk i nød skal reddes. Ingen skal være nødt til å drukne. De som har fulgt dette prinsippet, og drevet redningsarbeid for å holde tallet på druknede nede når europeiske stater har sviktet, fortjener heder. Ikke politiske sabotører.

Man skal ikke så inderlig vel tåle det hat som ikke rammer en selv

Vårt Land (verdidebatt) | 26.06.2019

Lederkommentar: Å fjerne rasismeparagrafen er feil signal å sende i en tid med stadig sterkere polarisering, og vil for svake grupper framstå som en legalisering av forfølgelse.

Norge fjerner seg fra Trump i Midtøsten­

Dagbladet (meninger) | 26.06.2019

Kommentar av Jan-Erik Smilden: USAs forsøk på å kjøpe palestinerne med 215 milliarder kroner vil i dag og i morgen mislykkes. Norge står på sidelinja.

Gulfen må stabiliseres

Nationen (meninger) | 26.06.2019

Lederkommentar: Brennende tankskip i Persiagulfen er aldri et godt tegn for verden. Nå brenner det igjen. Konflikten mellom Iran og USA trenger nedkjøling.

Forbrytelse: helsehjelp

Klassekampen+ (meninger) | 26.06.2019

Kronikk av Marit Hermansen (president i Den norske legeforening): Tyrkiske leger som arbeider mot tortur og krig forfølges av myndighetene. Det må stoppe nå.

En bevisst Kina-politikk

Aftenposten (meninger) | 25.06.2019

Debatt av utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H): Harald Stanghelle er i Aftenposten 7. juni kritisk til norsk Kina-politikk. Jeg er enig i at Kinas posisjon som stormakt skaper spenninger internasjonalt. I en tid når verden blir stadig mer polarisert, må vi gjøre hva vi kan for å motvirke denne utviklingen. Samtidig må vi forsvare norske interesser og de verdiene vi bygger vårt samfunn og vår utenrikspolitikk på. Dette er et hovedtema i stortingsmeldingen om multilateralt samarbeid, som ble lagt frem 14. juni.

Et mord uten konsekvenser

Dagbladet (meninger) | 25.06.2019

Lederkommentar: Khashoggi-saken bør danne grunnlag for sterke reaksjoner mot Saudi-Arabia. Trump tenker ikke i slike baner, og Norge vil nok se seg best tjent med en plass i USAs kjølvann.

Nei, det er ikke galskap at en olje- og gassnasjon kvitter seg med olje- og gassaksjer (SPU)

DN+ (meninger) | 25.06.2019

Lederkommentar: I et intervju med Financial Times kommer Alex Schneiter, sjefen for det svenske oljeselskapet Lundin Petroleum, med en voldsom bredside mot den norske regjeringen. Årsaken til at Schneiter fyrer seg opp, er finansminister Siv Jensens beslutning tidligere i år om å hive ut olje- og gasselskaper fra fondet.

Vi må snakke sammen

Klassekampen+ (meninger) | 25.06.2019

Debatt av Asbjørn Aaheim (økonom og klimaforsker, CICERO): Situasjonen er faktisk mye verre enn det Martiniussen beskriver. De globale utslippene av CO2 har økt akkurat like mye som summen av brutto nasjonalprodukt i alle verdens land siden 1990, det vil si med nesten 70 prosent. Forholdet mellom globale utslipp og økonomisk vekst har ligget fast siden 1970, uten noe tegn til endring de siste 10 eller 20 årene. Jeg skjønner likevel ikke at dette kan skyldes at politikerne har lyttet til økonomens råd.

Ny kurs for grønn næringsutvikling!

VG (meninger) | 25.06.2019

Kommentar av Espen Barth Eide (Ap), Geir Pollestad (Sp), Kari Elisabeht Kaski (SV) og Per Espen Stoknes (MDG): Våre fire partier er uenige om mange spørsmål, men vi mener at både klima- og næringspolitikken krever at vi fokuserer på å peke ut felles retning og felles virkemidler.

Snakk om økonomi – ikke bare klima

Dagbladet (meninger) | 25.06.2019

Kommentar av Bjørn Haugland (adm. direktør i Norge 203040), Bjørn Arild Thon (adm. direktør i returselskapet RENAS og styreleder i Circular Norway) og Frank Jaegtnes (adm. direktør i Elektroforeningen - EFO): På sin egen klimakonferanse bør Erna Solberg snakke minst mulig om klima og heller oppfordre til diskusjon om økonomi, industri og arbeidsplasser. Da kan vi vinne klimakampen.

Krisetiltak, nå!

Klassekampen+ (meninger) | 25.06.2019

Kommentar av Rauand Ismail (sentralstyremedlem i Grønn Ungdom): De borgerlige må gjerne trappe opp virksomheten i sitt klimapolitiske verksted. Men borgerlige har aldri gjennomført store nok omveltninger i historien slik klimaet krever av oss nå. Skal de borgerlige ha sjans, må de slutte å være garantisten mot radikal endring. Tiden for moderat klimapolitikk er forbi.

Kom med løsninger på utslippskutt

DN+ (meninger) | 25.06.2019

Debatt av Unni Berge (leder kommunikasjon og samfunnskontakt i Norsk elbilforening): Den norske elbilpolitikken er en suksess, og den er billig, spesielt sammenlignet med andre tiltak for å redusere utslipp fra transportsektoren i det omfanget man er enig om trengs. Dermed er den også effektiv. Politikerne har vedtatt at Norge skal halvere utslippene fra transportsektoren innen 2030, og at det fra 2025 kun skal selges nullutslippsbiler. 

Insekter er livsviktige

Dagsavisen (debatt) | 25.06.2019

Kommentar av Tore Storehaug (KrF): Når vi frå fleirtalet si side ikkje gjekk inn for forslaga frå MDG, er det fordi mange av tiltaka som vert føreslege er igongsette eller under planlegging. Andre forslag rommar i seg heile politikkfelt, og kan ikkje avklarast gjennom eit representantforslag. Men vi var samd i hovudintensjonen i forslaget om å iverksetje breidspektra tiltak for å motverke insektdøden både i eige land og gjennom internasjonale samarbeid.

De uønskede afghanerne

Dagsavisen (debatt) | 25.06.2019

Kommentar av Eli Filseth (nestleder i vergeforeningen Følgesvenn): Norge er beryktet i mange land i Europa for vår deportasjon av unge asylsøkere tilbake til Afghanistan. Dublinavtalen (førstelandsavtalen) til tross, mange land returnerer ikke afghanere til Norge, fordi de vet at Norge returnerer folk til Afghanistan. Kan Norge leve med et slikt renommé? Verdens rikeste land? Vi er rike på penger, men fattige på medmenneskelighet.

Islams grep svekkes noe

Minerva+ (meninger) | 25.06.2019

Kommentar av Jan Aril Snoen: Araberne blir mer sekulære, men det er fremdeles langt frem. Nesten en av fem unge er nå uten religion, ifølge ferskt Arab Barometer.

Krigshissing

Klassekampen+ (meninger) | 25.06.2019

Lederkommentar av Mari Skurdal: Da Klassekampen intervjuet Wilkerson for fire uker siden, sammenliknet han situasjonen i dag med opptakten til Irak-krigen: «Det er veldig likt. Det er politisert etterretning, en overdrevet trussel, krigersk retorikk, uberettigede provokasjoner fra USA og regelrette løgner om iransk finansiering av terror.» Wilkerson sa også at han fryktet at USA ville bruke en hendelse i regionen som grunn til å starte bombing, og at det kunne ende ute av kontroll og forhindre alt diplomati.

Velgere vender Erdogan ryggen

Minerva+ (meninger) | 25.06.2019

Kommentar av Ekrem Ari: Opposisjonens klare seier i Istanbul varsler at presidenten må slåss hardt for å beholde makten. Men det blir langt fra enkelt for Ekrem Imamoglu å styre byen uten flertall i bystyret.

Erdogans nederlag

VG (meninger) | 25.06.2019

Lederkommentar: President Recep Tayyip Erdogan har lidd et smertelig valgnederlag i Istanbul. Samtidig har velgerne fått et sterkt og samlet alternativ til regjeringspartiet AKP.

Misnøyen med Erdogan brer seg i eget parti

DN+ (meninger) | 25.06.2019

Kommentar av Sverre Strandhagen: Tapet ved valget i Istanbul svir. President Erdogans maktbase svekkes.

Kanskje ser Erdogan skriften på veggen

Aftenposten (meninger) | 25.06.2019

Kommentar av Frank Rossavik: Ordførervalget i Istanbul kan være starten på noe bedre for Tyrkia, men hvor sannsynlig er det?

Når keiseren ikke blir hørt

Dagsavisen (debatt) | 25.06.2019

Kronikk av Torbjørn Færøvik (forfatter og tidl. journalist): Mens tibetanerne og uighurene lar seg holde i sjakk, i hvert fall inntil videre, er det moderne og tett befolkede Hongkong en langt farligere heksegryte.

Krigsfrykt og handelskrig

VG (meninger) | 24.06.2019

Kommentar av Per Olav Ødegård: President Donald Trump reiser fra en nær-krigen opplevelse i Midtøsten til en virkelig handelskrig i Østen.

I tilfelle full krig

Morgenbladet+ (meninger) | 24.06.2019

Utenriksanalyse av Tove Gravdal: Hva skal Norge gjøre dersom det blir full krig mellom Iran og USA?

Næringslivet får regningen

DN+ (meninger) | 24.06.2019

Kommentar av Lars Berge Andersen (styreleder i Norsk-kinesisk handelskammer og partner i SANDS): Det vil det kunne få vidtgående konsekvenser om Norge blir tvunget til å ta parti med en av stormaktene, USA eller Kina.

1 - 30 av 12007
1 2 3 4 5 6 .... 397 398 399 400 401

Medieklipp

Her samler vi lenker til medieklipp og -debatt om relevante saker knyttet til utviklingspolitikk og global bærekraftig utvikling, herunder tilgrensende felt knyttet til geopolitikk og utenrikspolitikk. Det lenkes til relevant stoff i sentrale riksmedia, herunder utvalgte nettaviser, samt kommentarstoff fra utvalgte regionaviser. I mange tilfeller vil full tilgang til stoffet være skjult bak ulike typer betalingsmurer. Normalt vil lenker bli oppdatert og sendt ut til abonnenter på formiddagen, men avvik vil kunne forekomme i forbindelse med helger, ferieavvikling o.a. Tjenesten er utviklet i et samarbeid mellom Global og RORG-samarbeidet.

Rorg-samarbeidet

RORG-samarbeidet er et nettverk av norske organisasjoner som driver opplysningsarbeid i Norge om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål med økonomisk støtte fra Norad. Gjennom nettstedet rorg.no har RORG-samarbeidet siden 2000 satt fokus på slike saker gjennom dybdeartikler, der synspunkter og perspektiver fra ulike aktører innenfor bl.a. sivilsamfunn, statlige myndigheter, forskning (globalt og nasjonalt), samt internasjonale og mellomstatlige organisasjoner, har blitt formidlet, mediedekning og -debatt i Norge har blitt lenket opp og oppsummert og problemstillinger knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker og debatter i Norge, spesielt i arbeidet med for en mer samstemt politikk for utvikling, har blitt fremhevet.