Klipp fra media

Filter: debatt

Ikke bare Trumps skyld at verden er mer utrygg

Adresseavisen (meninger) | 20.07.2019

Kommentar av Karin Abraham: Sju av ti nordmenn mener at USA truer verdensfreden. Det vitner om en i overkant tabloid utenriksdekning.

Kjell Magne Bondevik tar feil

Nettavisen (meninger) | 20.07.2019

Kommentar av Mina Bai (Norsk-iransk samfunnsdebattant og forfatter, med flyktningbakgrunn og utdannelse innen informatikk fra Universitetet i Oslo): En internasjonal koalisjon for å bevare tryggheten til skipsfart kan faktisk virke dempende på konflikten mellom USA og Iran. Bondevik hevder Iran kan komme til å oppfattet et slikt prosjekt som en krigshandling og at dette kan bidra til at konflikten eskaleres.

Internasjonalt skattesamarbeid er en forutsetning for å bekjempe fattigdom

Stavanger Aftenblad - UD (meninger) | 20.07.2019

Debatt av utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF): På lederplass onsdag 17. juli kalles regjeringens støtte til FNs arbeid for bedre internasjonalt skattesamarbeid og større skatteinntekter for utviklingsland naivt. Jeg er enig i at regjeringens ambisjoner er høye. Det er jeg stolt av. Det trengs nemlig enorme ressurser for å nå bærekraftsmålene. 90 prosent av disse ressursene må komme fra landene selv. For å opprettholde et minimum av grunnleggende tjenester til befolkningen, må skatteinngangen utgjøre minst 15 prosent av brutto nasjonalprodukt. 

Det haster med å gi alle barn god utdanning

Vårt Land (verdidebatt) | 20.07.2019

Debatt av Kristin Clemet (Civita): Leder i SAIH, Sunniva Folgen Høiskar, skriver at hun oppfordrer utviklingsminister Dag-Inge Ulstein til å ta «et tydelig standpunkt mot opprettelsen av IFFEd» (VL 16.07). Det er en dårlig idé.

Sosial kamp i nøysomhetens tidsalder (klima/ulikhet)

Klassekampen+ (meninger) | 20.07.2019

Kommentar av Jonas Bals (rådgiver i LO): Siden protestene i Seattle i 1999 har karbonavtrykket for den norske gjennomsnittshusholdningen økt med 25 prosent (målt fram til 2012). Klasseskillene er påtakelige: De rikeste husholdningenes klimautslipp er fem ganger høyere enn de fattigstes. Globalt sett er kontrastene enda sterkere, og minst to milliarder mennesker bør trolig forbruke mer, ikke mindre. De tjue åra som har gått siden Seattle framstår som tapte år. Men kanskje snur det nå?

Sammen i skammen

Vårt Land+ (meninger) | 20.07.2019

Kommentar av Ane Bamle Tjellaug: Vi trenger et sted der vi kan snakke åpent om klimasyndene våre: Vi trenger en skamtalegruppe.

Wigs sneversynte statsvitenskap

Klassekampen+ (meninger) | 20.07.2019

Debatt av Markus Norstrud Reitan (økonom og partner i FR Partners Ltd.): I Klassekampen mandag gir førsteamanuensis Tore Wig Vladimir Putin stryk i samfunnsvitenskap. Wig mener Putin tar feil om at liberalismen har utspilt sin rolle, fordi «all empiri tilsier det stikk motsatte». Problemet med Wigs eksamenssensur er at den er utdatert.

Demagogisk argumentasjon for kald migrasjonspolitikk

DN+ (meninger) | 20.07.2019

Debatt av Pamir Ehsas (jusstudent, grunnlegger av organisasjonen Brighter Tomorrow og er én av D2s 30 ledestjerner under 30 år): Det er ikke slik at «hele Latin-Amerika og store deler av Afrika» er like farlig som Afghanistan. Og «de rette emosjoner» avgjorde ikke Abbassi-saken, slik Janne Haaland Matlary påstår.

Hold Helgheim unna forskningen

Dagbladet (meninger) | 20.07.2019

Kommentar av Knut Jørgen Vie: I et intervju med Klassekampen retter Frp-politiker Jon Helgheim alvorlige anklager mot landets forskere, og sier blant annet at «man har forskningsmiljøer, som Fafo, som ikke alltid er ute etter å finne det fulle og det hele bildet, men vinklinger som støtter opp om en myte om at innvandring er positivt».

Koalisjon i Gulfen

VG (meninger) | 19.07.2019

Lederkommentar: USA ønsker å sette sammen en koalisjonsstyrke som skal beskytte sivile skip i farvannene ved Hormuzstredet. Som andre allierte land er Norge blitt spurt om å delta.

Ødeleggelsens fanebærere

Klassekampen+ (meninger) | 19.07.2019

Kronikk av Arne Johan Vetlesen (professor i filosofi, UiO): Det kunne vært en dårlig spøk: I klimastreikåret 2019 påstår Equinor at de er ‘morgendagens helter’.

Dropp klimaskammen, stem riktig!

Aftenposten (meninger) | 19.07.2019

Kronikk av Jørgen Randers (professor emeritus, Handelshøyskolen BI): Det eneste man behøver å gjøre som ansvarlig samfunnsborger, er å stemme på parti som forplikter seg til å avslutte all bruk av kull, olje og gass på en ordnet måte fra 2020 til 2050. Deretter kan man med god samvittighet fortsette å kjøre bil, fly, kle seg pent og spise godt – fordi disse aktivitetene ikke lenger vil lede til klimautslipp.

Før krigen bryter løs

Dagbladet (meninger) | 18.07.2019

Lederkommentar: Bondeviks advarsel er viktig. Det er tunge argumenter for at regjeringen ikke må la Trump lede Norge inn i et nytt amerikansk krigseventyr.

Arktiske byer er truet

DN+ (meninger) | 18.07.2019

Kommentar av Erik Berg (leder for Habitat Norge, tidligere sjef for UDs evalueringsenhet og utviklingsdiplomat): Arktis presses av økende økologiske problemer, ulikhet og brudd på menneskerettigheter.

Donald Trumps lillehjerne

Dagbladet (meninger) | 18.07.2019

Kommentar av Morten Strand: Mens Iran og USA snubler stadig nærmere en krig, så trekker framfor alt én mann i trådene i Washington.

Sahels sårbarhet og stormen som kommer

Dagbladet (meninger) | 18.07.2019

Kommentar av Morten Bøås og Henriette Ullavik Erstad (NUPI): Kombinasjonen av klimaendringer, eksplosiv befolkningsvekst og svakt styresett gjør at en større ʻstormʼ er i anmarsj i Sahel. Dette er dårlig nytt for en region som allerede er svært sårbar og konfliktfylt, men treffer denne ʻstormenʼ med full styrke vil heller ikke Norge og Europa unnslippe konsekvensene.

Noe er i emning – igjen. Jeg har en sterk fornemmelse at situasjonen ikke er holdbar.

Aftenposten (meninger) | 17.07.2019

Kommentar av Thorbjørn Jagland (generalsekretær i Europarådet): Den eldste institusjonen på kontinentet, Europarådet, har stått i fare for å gå med i dette destruktive dragsuget.

Vil ha plass rundt verdens viktigste bord

Stavanger Aftenblad (meninger) | 17.07.2019

Kommentar av Lars Helle: Statsminister Erna Solberg (H) og utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) står i spissen for en av de største norske lobbyaksjoner noensinne. De vil ha Norge inn i FNs sikkerhetsråd neste år.

Kina får en viktig symbolseier. For Norge kan timingen bli uheldig.

Aftenposten (meninger) | 17.07.2019

Kommentar av Øystein K. Langberg: En frihandelsavtale mellom Norge og Kina kan komme på plass allerede i år. Hvordan reagerer USA?

Velment, men naivt fra KrF

Stavanger Aftenblad (meninger) | 17.07.2019

Lederkommentar: Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF) vil gi FNs ekspertkomité for internasjonalt skattesamarbeid 35 millioner kroner. Det er naivt å tro at det vil føre til store endringer i fattige land.

Vårt sanne klimaavtrykk

Morgenbladet (meninger) | 17.07.2019

Kronikk av Øyvind Paasche (Seniorrådgiver og prosjektleder, Bjerknessenteret for klimaforskning), Are Olsen (Professor, Geofysisk institutt, UiB og Bjerknessenteret for klimaforskning) og Robbie Andrew (Seniorforsker, Cicero senter for klimaforskning): Hvis den samlede effekten av CO2-utslippene forbundet med produksjon, salg og forbruk av norsk olje og gass var eksklusivt lokalisert over norsk territorium så hadde kanskje politikerne tenkt seg om to ganger før de hadde lagt ut nye lisenser på norsk sokkel. For fotavtrykket vårt er sjokkerende stort, mye større enn det vi vanligvis tar æren for.

Bind lastene til masten

Vårt Land (verdidebatt) | 17.07.2019

Lederkommentar: I dagens avis intervjuer vi klimaprofessor Carlo Aall, som tar til orde for både positiv og negativ tvang i klimakampen. Positiv tvang kan være å flytte subsidier inn i klimavennlig matproduksjon, mens negativ tvang kan innebære at det ikke skal lønne seg økonomisk å bruke kraftfôr og kunstgjødsel.

Oslofolk vil ha tøffere klimatiltak

Dagsavisen (debatt) | 17.07.2019

Kommentar av Heidi Sørensen (direktør i Klimaetaten i Oslo kommune): Hva er viktig når Oslo tenker klima først? Og hva er viktig for at vi skal bo og ferdes i den fine byen vår på en enkel og klimavennlig måte?

De rette emosjoner

DN+ (meninger) | 17.07.2019

Kommentar av Janne Haaland Matlary (Professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo og professor II ved Forsvarets Høgskole): Norsk debatt om utenrikspolitikk preges av det amerikanerne kaller «virtue signalling»: å stå for det «riktige». Eksempler: Den avbrutte utvisningen av Abbasi-familien, hvor NRK kjørte massivt på hvor umoralsk dette var, på tross av at alle rettsinstanser hadde sagt sitt og vedtaket om utvisning var endelig. Men pytt, pytt, hva er vel norsk lov og likhet for loven satt opp mot emosjoner?

Den kalde fornuften

Dagbladet (meninger) | 17.07.2019

Kommentar av John Olav Egeland: All politikk er smekkfull av hersketeknikker. Det handler jo om å erobre eller utøve makt. En vanlig metode er å gruppere politiske motstandere og utstyre dem med negative egenskaper og motiver. Innvandringspolitikken er en typisk arena for dette. Der pisker godhjertede idealister motstanderne med en humanisme som fratar realistene menneskeverd. Realistene sier på sin side at de innvandringsliberale er grenseløst naive, følelsesdrevne og uten kunnskap om økonomi og statistikk. 

Kaldt fra Kallmyr

Vårt Land (verdidebatt) | 17.07.2019

Kommentar av Inge Eidsvåg (Tidligere rektor på Nansenskolen): Justisministerens uttalelse om flyktninger i Middelhavet, er i strid med Straffeloven.

Vidunderlige nye verden

Klassekampen+ (meninger) | 17.07.2019

Kronikk av Harald Bøckman (sinolog og forsker ved Senter for utvikling og Miljø, Universitetet i Oslo): an Myrdals forsvar av massakren på Tiananmen-plassen er som tatt rett ut av kinesisk propaganda.

Skipsfart gjør Middelhavet og Persiabukten til norsk politikk

DN+ (meninger) | 16.07.2019

Kommentar av Kjetil Wiedswang: Nordmenn er ikke lenger alltid først der fartøy kan flyte. Men skipsfarten skaper stadig politiske dilemmaer.

Sikrer ikke kvalitetsutdanning

Vårt Land (verdidebatt) | 16.07.2019

Kommentar av Sunniva Folgen Høiskar (SAIH): Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein bør hindre at bistandsmidler går til å finansiere internasjonalt initiativ som ikke sikrer utdanning til de som trenger det mest.

Fordummende fattigdomsporno

Vårt Land (verdidebatt) | 16.07.2019

Kommentar av Catharina Bu (Tankesmien Agenda): I bistandsbransjens eget fagblad Bistandsaktuelt kunne vi i helgen lese berettiget kritikk av Redd Barnas pågående kampanje. Ved bruk av en fem år gammel film av den underernærte toåringen Kayembe, forsøker organisasjonen å samle inn midler til sitt arbeid i Den demokratiske republikken Kongo. Bildene av det utmagrede barnet er vondt å se på, og vekker utvilsomt et ønske om å hjelpe. Men at Redd Barna bruker en utdatert film av et barn de ikke en gang vet hvor befinner seg akkurat nå, burde aldri sluppet igjennom deres interne rutiner. 

1 - 30 av 12244
1 2 3 4 5 6 .... 405 406 407 408 409

Medieklipp

Her samler vi lenker til medieklipp og -debatt om relevante saker knyttet til utviklingspolitikk og global bærekraftig utvikling, herunder tilgrensende felt knyttet til geopolitikk og utenrikspolitikk. Det lenkes til relevant stoff i sentrale riksmedia, herunder utvalgte nettaviser, samt kommentarstoff fra utvalgte regionaviser. I mange tilfeller vil full tilgang til stoffet være skjult bak ulike typer betalingsmurer. Normalt vil lenker bli oppdatert og sendt ut til abonnenter på formiddagen, men avvik vil kunne forekomme i forbindelse med helger, ferieavvikling o.a. Tjenesten er utviklet i et samarbeid mellom Global og RORG-samarbeidet.

Rorg-samarbeidet

RORG-samarbeidet er et nettverk av norske organisasjoner som driver opplysningsarbeid i Norge om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål med økonomisk støtte fra Norad. Gjennom nettstedet rorg.no har RORG-samarbeidet siden 2000 satt fokus på slike saker gjennom dybdeartikler, der synspunkter og perspektiver fra ulike aktører innenfor bl.a. sivilsamfunn, statlige myndigheter, forskning (globalt og nasjonalt), samt internasjonale og mellomstatlige organisasjoner, har blitt formidlet, mediedekning og -debatt i Norge har blitt lenket opp og oppsummert og problemstillinger knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker og debatter i Norge, spesielt i arbeidet med for en mer samstemt politikk for utvikling, har blitt fremhevet.