Klipp fra media

Filter: debatt

Sp taler med to tunger (skatteparadis)

Dagsavisen (debatt) | 23.01.2021

Lederkommentar: Senterpartiet er både for og mot skatteparadis. Partiet åpner nemlig for at kommuner kan sette ned formuesskatten, slik Bø i Vesterålen har gjort. Samtidig vil partiet «styrke arbeidet mot kapitalflukt og skatteparadis».

For lettvint å si at det finnes nok metaller

DN (meninger) | 23.01.2021

Debatt av Bjørn Arild Thon (administrerende direktør RENAS): Økte klimaambisjoner øker etterspørselen etter metaller og sjeldne jordarter. OECDs prognoser viser at det globale behovet for metall vil øke fra åtte til 20 milliarder tonn innen 2060. Problemet er at EU importerer nesten alt av kritiske råvarer fra land som gir geopolitisk hodebry.

Denne gangen har Vedums kamp for dieselbilen noe for seg

Aftenposten (meninger) | 23.01.2021

Kommentar av Andreas Slettholm: Forbud mot fossilbiler i Oslo sentrum er ikke spesielt god klimapolitikk.

Håp om rettferdighet i Ukraina

VG (meninger) | 23.01.2021

Kommentar av Aage Borchgrevink (avdelingsleder i Den norske Helsingforskomité): Vil Den internasjonale straffedomstolen tiltale Vladimir Putin for forbrytelser mot menneskeheten i Ukraina?

Joe Biden er en etterlengtet brobygger (demokrati)

VG (meninger) | 22.01.2021

Kommentar av Sylo Taraku (forfatter og rådgiver i tankesmien Agenda): Klarer Biden å skape håp om en bedre fremtid for alle amerikanere, samtidig som han revitaliserer USAs posisjon i verden, så vil det forhåpentlig bli mindre etterspørsel etter en ny autoritær nasjonalistisk leder ved neste sving. Tiden for «sterke» ledere er over, nå trenger vi anstendige og samlende ledere som Biden.

Demokratiet har ikke seiret

Klassekampen+ (meninger) | 22.01.2021

Kommentar av Jette Christensen (utenriks-og forsvarskomiteen - Ap): Under Trump var utenrikspolitikk innenrikspolitikk. For Biden vil innenrikspolitikk være utenrikspolitikk. Det uttrykkes en servil enighet om at Biden må rydde hjemme før han kan snu seg mot verden. Han overtar et polarisert land der den økonomiske krisen er like stor som informasjonskrisen. Han har mye å ta tak i. Men å ikke knytte forventninger til USAs tilbakekomst på den globale arenaen er å gjøre den nye presidenten en bjørnetjeneste. Å rydde hjemme er en del av å gjenetablere USAs rolle ute.

Liberal nostalgi

Klassekampen+ (meninger) | 22.01.2021

Kommentar av Mímir Kristjánsson (gruppeleder for Rødt i Stavanger): Sentralt i denne liberale nostalgien står fortellingen om USA som den frie verdens leder, et demokratisk fyrtårn. «USA har vært forbilde for demokratiforkjempere verden over», proklamerer VGs Hanne Skartveit, uten å nevne at USA også har støttet diktaturer i alle verdenshjørner. For den nøytrale eksperten Sofie Høgestøl, som seerne sjelden får vite at har nasjonale verv i det politiske partiet Venstre, har USA vært «vår demokratiske ledestjerne» fram til Trump kom.

Afghanistan er en hard nøtt for Biden

NRK ytring | 22.01.2021

Kronikk av Kai Eide (tidligere spesialutsending fra FN i Afghanistan): Forhandlingene mellom Taliban og Kabul står i stampe, mens uttrekkingen av amerikanske styrker fortsetter. Taliban er styrket – politisk og militært. Dersom Biden viderefører Trumps uttrekking av styrkene kan landet gli inn i en ny krise. Om han derimot reverserer uttrekkingen, kan Taliban bryte forhandlingene og anklage USA for avtalebrudd.

Nå oppdages skadene etter Trumps herjinger

DN+ (meninger) | 22.01.2021

Kommentar av Sverre Strandhagen: Donald Trump etterlater en dyp skepsis mot USA i Europa. Et flertall blant europeerne vil være nøytrale i en konflikt mellom USA og Kina.

Befri verden fra atomvåpen

Vårt Land (meninger) | 22.01.2021

Appell fra religiøse ledere i Norge: Etter at 122 land i FNs Generalforsamling stemte for forbud mot atomvåpen, har 86 stater signert og 51 stater ratifisert traktaten. Undertegnede er representanter for Religioner for fred i Norge. Vi beklager dypt at Norge ikke har sluttet seg til traktaten. Et universelt forbud mot atomvåpen er nå uansett internasjonal lov og rett. Det gjelder også for Norge.

Norge må ta til fornuft og forby atomvåpen

Bergens Tidende (meninger) | 22.01.2021

Kommentar av Janet Wiberg (Leder, Besteforeldrenes klimaaksjon i Bergen og omegn): Mens FNs forbud trer i kraft, bidrar vår regjering til å skjerme atomvåpenstatene.

Frihandel, pest og kolera

Klassekampen+ (meninger) | 22.01.2021

Kronikk av Hege Skarrud (leder i Attac): Å bygge ned handelsbarrierer i form av nasjonale reguleringer og lovverk, for å sikre utenlandske bedrifters adgang til ulike nasjonale markeder, ligger nå i de fleste frihandelsavtaler. Det fører med seg dyptgående konsekvenser for offentlige tjenester. Dermed også for arbeidstakerrettigheter, miljø og demokrati. Noe vi også vil se som konsekvens av denne avtalen. Det går tydelig fram av avtalens kapitler om investeringer og handel med tjenester. For ja, avtalen inneholder tjenester.

Rød-Larsen-saken og norske laksekanapeer (utenrikspolitikk)

Klassekampen+ (meninger) | 22.01.2021

Debatt av Øystein Steiro sr. (svar til tidligere utenriksminister Knut Vollebæk): Engasjementspolitikken og privatiseringen av utenrikspolitikken utgjør et gigantisk pengesløseri, og er uegnet til å ivareta norske interesser. Den fremstår ofte som et resultat av velment inkompetanse, men preges også tidvis av mer tvilsomme motiv som i Rød Larsen-saken. Det er ikke Norge tjent med. Ingen av delene nærer verken respekt eller beundring i diplomatiske kretser. Og det er for viktig til «bare å bli oversett.» Jeg forventer svar.

Joe Biden redder ikke Norge

VG (meninger) | 22.01.2021

Kommentar av Bjørn Olav Knutsen (førsteamanuensis, Nord universitet) og Kari Tvetbråten (USA-kjenner/Romerike revisjon IKS): Stormaktsrivaliseringen mellom USA, Kina og Russland har blitt ytterligere intensivert de siste fire årene. Kinas makt øker for hvert år som går, og vi står overfor en mer multipolar verdensorden. USA vil rette mer oppmerksomhet mot Kina i årene som kommer, det er både demokrater og republikanere enige om. Samtidig ser vi at USAs politiske krise påvirker USAs evne og vilje til internasjonalt lederskap. Dette kommer blant annet til uttrykk ved at USA viser mindre vilje til lederskap i internasjonale organisasjoner som NATO. Corona-krisen forsterker dette.

I regjeringens klimaplan fremstår en annen verden som unødvendig

Morgenbladet+ (meninger) | 22.01.2021

Kommentar av Maria Berg Reinertsen: «Klimapolitikken vil aldri bli betre enn summen av frie val frå millionar av menneske», skriver regjeringen i sin ferske Klimaplan 2021–2030. Stortingsmeldingen, som ble offentliggjort 8. januar, er regjeringens strategi for hvordan Norge skal kutte klimagassutslippene med 45 prosent innen 2030. Sitatet setter fingeren på et viktig poeng: Det vanskelige er ikke å legge planer for utslippskutt og grønt skifte, men å følge dem når klimapolitikken truer arbeidsplasser, reisevaner og annet vi er knyttet til.

Senterpartiets oljesamrøre

Dagsavisen (debatt) | 22.01.2021

Kommentar av Eivind Trædal (bystyrerepresentant for Oslo MDG): Både av hensyn til det norske folkestyret og for klimaet, trenger vi et nytt stortingsflertall og et regjeringsskifte til høsten som kan sikre at verken regjering eller Stortinget danser etter pipa til mektige særinteresser. Da må linjene mellom oljebransjen og toppolitikken trekkes mye skarpere enn i dag.

Hva vil staten med «klimabedriftene» Statkraft og Equinor?

Aftenposten (meninger) | 22.01.2021

Kommentar av Jørgen M. B. Grønneberg (Strategisk rådgiver): Det bør etableres ett nytt norsk børsnotert «klimalokomotiv», bestående av Statkraft og Equinors divisjon for «Nye energiløsninger».

Aps flyktningliberale velgere

Vårt Land (meninger) | 22.01.2021

Kommentar av Berit Aalborg: Det ligger an til at Ap strammer inn sin flyktningpolitikk og samarbeider med Frp, Høyre og Sp. Men kun en fjerdedel av partiets velgere ønsker slik innstramming. Det kan bidra til velgerflukt.

Vi setter pris på muslimer som står opp for friheten

Aftenposten (meninger) | 22.01.2021

Kommentar av Hege Storhaug (Informasjonsleder, Human Rights Service): De som vil ha islam inn i våre samfunnsinstitusjoner, inn i våre offentlige gater, de skal møtes med kontant motstand.

En lysere tid

Dagbladet (meninger) | 21.01.2021

Kommentar av Guri Melby (leder i Venstre): Fire års mørketid under Donald Trump er omsider over, og alt tyder på at USA igjen vil ta rollen som den frie verdenens ledestjerne på alvor. Biden har for eksempel lovet at han allerede på sin første dag i Det hvite hus vil melde USA inn igjen i Parisavtalen. Klimaavtalen de fleste av verdens land ble enige om i 2015 er det viktigste verktøyet vi har for å sikre våre barn den samme friheten og de samme mulighetene vi som er voksne har levd med de siste tiåra.

Et forbud mot atomvåpen – hva så?

Morgenbladet+ (meninger) | 21.01.2021

Kommentar av Kjølv Egeland (Postdoktor ved Sciences Po): Motstandernes hovedargument er at USAs allierte, land uten egne atomvåpen, krever resolutt kjernefysisk beskyttelse mot både konvensjonelle og kjernefysiske trusler, og at de derfor ikke vil akseptere noen oppmykning av USAs atomdoktrine. Ironien er at Trump-administrasjonen langt på vei nektet sine allierte å mene noe annet. Kun to av USAs allierte – Thailand og Filippinene – trosset USA og signerte Forbudstraktaten. Med Trump ute, vil flere allierte trolig vurdere om igjen.

Tyrkere krever et kunstverk i Oslo fjernet. Det er til å forstå.

Aftenposten (meninger) | 21.01.2021

Kommentar av Frank Rossavik: Problemet er hverken bildet eller sitatet, men utsagnets opphavsmann: Abdullah Öcalan. Öcalan er dømt til livstid for terror i Tyrkia. Som leder av Kurdistans Arbeiderparti (PKK) var han ansvarlig for flere blodige terrorangrep. Også den tyrkiske regjeringen krever nå at Oslo kommune skal fjerne verket.

Hvorfor de færreste kommuner vil følge Bøs eksempel og kutte i formuesskatten (skattparadis)

DN+ (meninger) | 21.01.2021

Kommentar av Bård Bjerkholt: For en gangs skyld lar Senterpartiet et distriktspolitisk virkemiddel få dø i fred. I en kartlegging DN har utført av landets Høyre, Frp eller Sp-styrte kommuner, viser det seg at en håndfull av dem, inspirert av Bø-ordfører Sture Pedersen (H), er i gang med å utrede kutt i den kommunale biten av formuesskatten.

Manglene i klimameldingen er påfallende

Stavanger Aftenblad (meninger) | 21.01.2021

Debatt av Ulrikke Torgersen (1. kandidat til Stortinget for MDG Rogaland): I avisen 15. januar kommenterer miljøminister Sveinung Rotevatn min kritikk av klimaplanen og påstår at den rituell og mangler substans. Vi lever i en tid hvor verden styrer mot farlige klimaendringer. For meg handler det ikke om å slå politisk mynt, det handle om friheten og tryggheten for min generasjon. Hadde klimameldingen reelt sett vært et «historisk taktskifte», ville jeg, klimastreikende, miljøorganisasjoner jublet på klimaets vegne. Det gjør vi ikke.

Du tar feil, Rotevatn

Klassekampen+ (meninger) | 21.01.2021

Debatt av Lars Haltbrekken (miljøpolitisk talsperson i SV): I tirsdagens Klassekampen hevder klima- og miljøministeren at SV misforstår oljeskattesystemet. Det stemmer ikke. Da Norge innførte CO2-avgiften som første land i verden, tidlig på nittitallet, skjedde det etter heftige protester fra oljeselskapene og deres lobbyorganisasjon Norsk Olje og Gass. Siden har de snudd, og lovpriser CO2-avgiften. Hvorfor? De vet de kan skrive av mer på skatten enn annen industri.

Norsk næringsliv trenger økt CO2-avgift – la oss diskutere hvordan vi letter omstillingen for de sårbare

DN (meninger) | 21.01.2021

Kommentar av Marius Holm (daglig leder i Miljøstiftelsen Zero), Bjørn K. Haugland (administrerende direktør i Skift) og Jens Ulltveit-Moe (styreleder i Skift): Debatten bør ikke handle om «ja» eller «nei» til økt CO2-avgift, men om hvordan vi letter omstillingen for sårbare næringer, distrikter og familier. Næringslivet må slå ring om regjeringens forslag.

Kaski sprer usannheter om oljenæringen

DN (meninger) | 21.01.2021

Debatt av Anniken Hauglie (administrerende direktør i Norsk olje og gass): Kari Elisabeth Kaski ønsker ikke en olje- og gassnæring. Det har hun full rett til å mene, men hun sprer usannheter om vår bransje for å få gehør.

Fossilbilen må snart parkeres

Bergens Tidende (meninger) | 21.01.2021

Debatt av Josefine Gjerde (2. kandidat for MDG i Hordaland): Liv Røssland fra NAF Bergen og Omegn mener i BT 16. januar at innføringen av nullutslippssoner i Bergen er feilslått symbolpolitikk, men klimakrisen krever at vi snart lar fossilbilen stå for godt. Heller enn å tviholde på fossilbilen for å sikre fremkommelighet, må vi gi alle mulighet til å la fossilbilen stå.

Usosial bilisme

Klassekampen+ (meninger) | 21.01.2021

Kommentar av Eivind Trædal (bystyrerepresentant i Oslo, MDG): Hver gang noen ønsker å innskrenke biltrafikk i byene, kommer anklagene om at dette er «usosialt». Senterpartiet er sist ute i møte med regjeringens forslag om «fossilfrie soner» i byene. Interessant nok har Senterpartiet stemt for akkurat dette tiltaket i Oslo bystyre seinest i fjor, og den nyslåtte Sp-profilen Jan Bøhler foreslo det faktisk selv allerede i 2016. Men nå har pipa altså fått en annen lyd opp mot valgkampen.

1 - 30 av 18181
1 2 3 4 5 6 .... 603 604 605 606 607

Medieklipp

Her samler vi lenker til medieklipp og -debatt om relevante saker knyttet til utviklingspolitikk og global bærekraftig utvikling, herunder tilgrensende felt knyttet til geopolitikk og utenrikspolitikk. Det lenkes til relevant stoff i sentrale riksmedia, herunder utvalgte nettaviser, samt kommentarstoff fra utvalgte regionaviser. I mange tilfeller vil full tilgang til stoffet være skjult bak ulike typer betalingsmurer. Normalt vil lenker bli oppdatert og sendt ut til abonnenter på formiddagen, men avvik vil kunne forekomme i forbindelse med helger, ferieavvikling o.a. Tjenesten er utviklet i et samarbeid mellom Global og RORG-samarbeidet.

Rorg-samarbeidet

RORG-samarbeidet er et nettverk av norske organisasjoner som driver opplysningsarbeid i Norge om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål med økonomisk støtte fra Norad. Gjennom nettstedet rorg.no har RORG-samarbeidet siden 2000 satt fokus på slike saker gjennom dybdeartikler, der synspunkter og perspektiver fra ulike aktører innenfor bl.a. sivilsamfunn, statlige myndigheter, forskning (globalt og nasjonalt), samt internasjonale og mellomstatlige organisasjoner, har blitt formidlet, mediedekning og -debatt i Norge har blitt lenket opp og oppsummert og problemstillinger knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker og debatter i Norge, spesielt i arbeidet med for en mer samstemt politikk for utvikling, har blitt fremhevet.