Klipp fra media

Filter: debatt

Et diktatur speiler seg selv

Aftenposten (meninger) | 05.04.2020

Kommentar av Bernt Hagtvet (Professor i statsvitenskap, Bjørknes Høyskole, Oslo): Kina opptrer mer og mer pågående i internasjonal politikk. Overfor Taiwan, overfor Hongkong og nå overfor en svensk statsborger som ble dømt til ti års fengsel av en domstol i den kinesiske byen Ningbo. Han hadde en bokhandel med bøker regimet ikke tålte. I denne situasjonen, med økende represjon fra en verdensmakt, er det viktig å minne om den mørke historien.

Skal de store få knuse de små?

Nationen (meninger) | 05.04.2020

Kronikk av Kari Merete Andersen (Naturvernforbundet og Motvind Norge): En uhorvelig mengde vindkraftanlegg er bygd og under bygging i Norge nå, og praktisk talt alle befinner seg i «Distrikts-Norge». Over 90 konsesjoner er gitt. Ikke bare ligger de i Distrikts-Norge, de fleste tar godt for seg av fri og vill natur. Derfor er dette den største naturrasering som landet har vært utsatt for, uten like, på bare noen få år. Og dette i samme tid som FN sier at kloden står overfor to svært alvorlige kriser, klimakrisen og naturmangfoldskrisen. Vi må løse begge, og budskapet er – vi redder ikke klima ved å ødelegge den viktige naturen.

En småforkjølelse i Jesu navn

Vårt Land (verdidebatt) | 05.04.2020

Kommentar av Ole Jakob Løland (Postdoktor, Det teologiske fakultet): Mens paven ber foran en folketom Petersplass, kaller presidenten i landet med flest katolikker i verden koronaviruset for en småforkjølelse. Pinsekirkenes skepsis til vitenskap truer nå Brasils befolkning.

Coronaen forstyrrer verdensorden

VG (meninger) | 04.04.2020

Kommentar av Hanne Skartveit: USA har allerede sagt fra seg lederskapet i verden. Coronaen setter enda mer i spill. Nå må de demokratiske landene stå sammen – mot Kina.

Stopp nå

Klassekampen+ (meninger) | 04.04.2020

Kommentar av Susanne Urban (IKFF): Enhver epidemi avslører hvor uklokt det er at militarisme har fått monopol på forsvar. Det er overtydelig at samfunnssikkerhet og fred ikke kan sikres med bombefly og våpen. Det gir mer mening å investere i bærekraftig sikkerhet og fredsbygging.

Ta med alt hjem og kjør full åpenhet (skatteparadis/SPU)

DN+ | 04.04.2020

Kommentar av Terje Erikstad: De to anerkjente NHH-professorene Guttorm Schjelderup og Jarle Møen sier til DN at det er en uheldig signaleffekt at Tangen har plassert sin private formue i skatteparadiser og bruker truster for å spare skatt. Derfor er det veldig viktig at Tangen sier at trusten skal oppløses og at midlene går inn i den veldedige stiftelsen AKO Foundation. Kan Norge ha en sjef for Oljefondet som investerer i selskaper som fondet ekskluderer? Nei, det ville ikke vært bra og det vil heller ikke Tangen gjøre.

Maten vår i koronaens tid

Nationen (meninger) | 04.04.2020

Kronikk av Jan Thomas Odegard (Leder i Utviklingsfondet): Samtidig som vi verner om de mest sårbare i vårt eget samfunn, kan vi også vise solidaritet med dem som er lenger borte og vil rammes hardere. Vi kan ikke bare gå forbi. Viruset vil dessuten være en trussel for oss alle så lenge det brer om seg i verden. La oss derfor holde oss oppdatert på det som skjer der ute i verden, og minne oss selv og andre på at mennesker er mennesker uansett hvor i verden vi lever. Og vi må både forebygge og minimere følgene av en koronakrise, og hjelpe til med å gjenoppbygge fattige menneskers matsikkerhet og økonomiske trygghet når det verste er over. Denne krisen krever samhold på globalt nivå, også når vi selv har det vanskelig.

Når Norge reiser seg igjen

DN+ (meninger) | 04.04.2020

Kommentar av Jonas Gahr Støre (Arbeiderpartiets leder): Et tredje stikkord: Modernitet. Krisetid er omstillingstid. Motkonjunkturpolitikken må akselerere endringer som vi vet er bra for norsk økonomi på sikt. Det gjør at temaer som digitalisering og utvikling av ny klimateknologi, vil stå sentralt. Å satse på havvind, hydrogen og karbonfangst- og lagring er mer, ikke mindre, aktuelt fremover. Det vil synes i vår plan for økonomisk gjenreising. Og det vil stå sentralt i vårt partiprogram for perioden 2021–2025.

Dette er ikke slutten, det er begynnelsen!

Stavanger Aftenblad (meninger) | 04.04.2020

Kommentar av Fride Solbakken (Maritimt Forum, Stavangerregionen): Norge kan ta en ledende posisjon internasjonalt innenfor flytende havvind. I den krisen vi nå står i, må muligheten tas med aktive grep. Maritimt Forum mener blant annet at Norge må etablerer et rammeverk og et konsesjonssystem som bidrar til rask og effektiv utvikling av et ledende hjemmemarked for havvind.

Snart er borgfreden over (globalisme/nasjonalisme)

Klassekampen+ (meninger) | 03.04.2020

Kronikk av Øyvind Østerud (professor i statsvitenskap, Universitetet i Oslo): De tre store krisene det siste tiåret har alle pekt i retning av renasjonalisering. Globaliseringseuforien og det postnasjonale hegemoniet fra 1990-tallet er det få som husker. Senere er forsvaret for en verden med fri flyt og lave grenser blitt en presset kamp. Denne kampen står som dominerende konfliktlinje i hele den vestlige verden. Polariseringen mellom de globale og de nasjonale er blitt langt skarpere i alle land, i kjølvannet av krisene. Det er en slags borgfred i den akutte fasen av viruskrisen, i motsetning til situasjonen under finanskrisen og flyktningkrisen. Polariseringen vil slå inn igjen når den akutte fasen er over.

Mer internasjonalt samarbeid, ikke mindre

VG (meninger) | 03.04.2020

Kommentar av Fredrik Mellem (generalsekretær i Europabevegelsen): Det burde også i coronaens tid være helt åpenbart at de internasjonale institusjonene er for svake – ikke for sterke.

Propaganda

Klassekampen (meninger) | 03.04.2020

Lederkommentar av Bjørulv Braanen: Kina driver selvfølgelig propaganda, men knapt i noen større grad enn andre stormakter, som USA. Verden er nå mer enn noen gang avhengig av samarbeid mellom land uavhengig av politisk system. Her er vi på linje med Financial Times’ Martin Wolf, som skriver at hvis pandemien skal bekjempes, må ikke bare USA og Kina fungere, de må også fungere sammen.

Korona truer også demokratiet. Økonomisk press er en usikker, men mulig medisin

DN+ (meninger) | 03.04.2020

Lederkommentar: Autoritære statsledere bruker koronakrisen til å skaffe seg selv mer makt. Faren er at de holder på den også etter at epidemien har lagt seg og demokratiet undergraves.

Blir vi ukritiske til brudd på menneskerettighetene?

Dagbladet (meninger) | 03.04.2020

Kommentar av Gentian Zyberi (direktør) og Kathrine Raadim (leder for internasjonal avdeling på Norsk senter for menneskerettigheter, UiO): Når norske debattanter som Gunhild Alvik Nyborg, Mats Gilbert og Erik Solheim krever asiatiske og kinesiske tiltak er det viktig å ha klart for seg hvilke, og hvordan disse påvirker styresett, samfunn og rettigheter.

Vi kan lære av koronakrisen, men ikke av diktaturer

DN+ (meninger) | 03.04.2020

Debatt av Trine Skei Grande (leder, Venstre): Erik Solheim mener allerede å kunne si at det er de asiatiske landene som har håndtert koronakrisen best. Jeg tror han tar feil.

Verdensøkonomien vakler i viruskrisen. Men er kuren verre enn sykdommen?

Aftenposten (meninger) | 03.04.2020

Kommentar av Erling Røed Larsen (Forskningssjef i Housing Lab, Oslo Met): Noen ganger må vi handle raskt. La ikke det beste bli det godes fiende.

Jobbskaping – i by og land

Klassekampen+ (meninger) | 03.04.2020

Debatt av Lisa Sivertsen (leder for politikk og samfunn i Kirkens Nødhjelp): Vi er helt enig med Erik Berg om at det trengs økt innsats for slumbeboere, men vi må også bidra til bedre livsvilkår utenfor byene. Jobbskaping, inkludert yrkesopplæring, må satses på både i byene og på landsbygda dersom vi skal sikre en inkluderende vekst og utvikling i sårbare områder.

Vi må lære av krisen

Dagsavisen (debatt) | 03.04.2020

Kommentar av Malene Emilie Rustad (frilandsjurnalist) og Augusto Gomes (biolog): Koronapandemien har vist at verdens ledere er villige til å handle når det gjelder. Det samme så vi under finanskrisen i 2008: redningspakker holdt økonomien i gang og reddet det kapitalistiske systemet fra kollaps. Den gang, som nå sank klimautslippene under krisen. Men det varte ikke lenge.

Godt nytt for klimaet?

Klassekampen+ (meninger) | 03.04.2020

Kronikk av Frans-Jan Parmentier (forsker ved Universitetet i Oslo): I USA har EPA sluttet på dagen med å kontrollere forurensende industri. Lav oljepris og restriksjoner på grunn av viruset, legger mangt et vind- eller solenergiprosjekt på is, investeringer i kollektivtransport står i fare fordi inntektene er borte og FNs årlige klimatoppmøte er utsatt til 2021. Grimmere: konferansesenteret Ifema i Madrid, hvor samme møte fant sted i desember i fjor, brukes nå som nødsykehus. Det koronakrisa viser, er at menneskeheten er i stand til en ufattelig kollektiv innsats for å stoppe en eksistensiell trussel. Den samme innsatsen trenger vi for å bekjempe klimaproblemet.

Oljedilemma i krisetid

Dagbladet (meninger) | 03.04.2020

Lederkommentar: Denne avisa har skrevet mye om behovet for å dreie norsk økonomi vekk fra oljevirksomhet både på grunn av klimaendringer og risikoen for feilinvesteringer. Det poenget er i høyeste grad fortsatt relevant. I en ekstraordinær situasjon må vi likevel tilpasse virkemidlene for å nå det samme målet. Norge kan ikke la en så stor bransje seile sin egen sjø i løpet av denne pandemien

Flyktningkrisen i Hellas må løses gjennom europeisk samarbeid

Bergens Tidende (meninger) | 03.04.2020

Lederkommentar: Norge bør følge oppfordringen fra EU om å ta imot barn fra Moria.

Varsler om krig

Klassekampen+ (meninger) | 03.04.2020

Kommentar av Peter M. Johansen: Koronaviruset ligger som et kamuflasjenett over mediedekningen av internasjonale saker. I Irak fortsetter imidlertid konflikten mellom USA og Iran. Pentagon skal ha satt de amerikanske troppene i Irak i høyeste beredskap for å kunne gå til angrep på «iranskstøttede militsgrupper som har truet med flere angrep mot amerikanske styrker,» skrev The New York Times (NYT) forrige fredag, med kilder i forsvarsdepartementet.

Globaliseringen må overleve koronakrisen

Bergens Tidende (meninger) | 02.04.2020

Kommentar av Eirik Løkke (Rådgiver i Civita): At vi lever i en åpen verden, hvor land i stor grad er vevet sammen økonomisk, gjør at vi har de beste forutsetninger for å løse kriser som pandemier. Vi har større ressurser, bedre teknologi og mer kunnskap enn noen gang tidligere i historien. Det innebærer at vi har større muligheter til å hjelpe de som rammes – for ikke å glemme muligheten til å utvikle en vaksine. I så måte har globalisering og internasjonal handel vært en velsignelse for menneskeheten. Men vi kan ikke ta denne utviklingen for gitt.

Globaliseringens janusansikt

Nationen (meninger) | 02.04.2020

Kronikk av Svein Roald Hansen (Leder av Stortingets EFTA-parlamentariske komité og stortingsrepresentant for Ap): Internasjonal handel har bidratt til den sterke økonomiske veksten vi har hatt gjennom flere tiår. Hundrevis av millioner er bragt ut av fattigdom. Men veksten har også skapt tapere. Korona-pandemien viser globaliseringens janusansikt.

Derfor kjemper verden i blinde

DN+ (meninger) | 02.04.2020

Kommentar av Kjetil Wiedswang: Når historien om koronakrisen skal skrives, vil den handle om feilgrep fra fagfolk og enda større feilgrep fra politikere. En hovedårsak er at de har kjempet i blinde. Hærførerne i krigen mot korona har manglet den mest vesentlige kunnskapen om fiendens styrke og posisjon.

En avdanka superstjerne

Klassekampen+ (meninger) | 02.04.2020

Kronikk av Halvor Fjermeros (Kristiansand): EU som internasjonal solidaritet blekner i takt med kinesiske nødhjelpstiltak til Italia og Spania. Kinas «Marshall-hjelp» har imidlertid pågått lenge; det måtte bare et virus til for å avdekke EUs eksistensielle dilemma.

Stopp hyllinga av Kinas diktatur

Klassekampen+ (meninger) | 02.04.2020

Kommentar av Johannes Morken (redaktør i Stefanusalliansen): Vesten har heia på Kina i kampen mot korona. Vi får takka for det positive og gleda oss over at livet i ei rad kinesiske storbyar no vert lettare å leva. Men dette er ikkje tida for å gløyma at Kina er eit brutalt diktatur. Det har ikkje gått i karantene. Vi får vita det som Kina vil vi skal vita. Sensuren har ikkje teke virusferie.

Sult eller korona

Klassekampen+ (meninger) | 02.04.2020

Kommentar av Mari Eifring: I en verden i full krisemodus, har nedstengningsmodellen for å hindre koronasmitten nærmest blitt den universelle strategien selv om den åpenbart slår mye verre ut for den fattigere delen av verden. Det er en risiko for at millioner av mennesker kan dø. Om ikke av viruset, så som følger av nedstengingen. Hvis vi skal unngå det, kreves det en internasjonal dugnad av historiske dimensjoner for å hjelpe utviklingsland å finne bedre løsninger for å bekjempe viruset.

Verre enn et virus

Klassekampen+ (meninger) | 02.04.2020

Kommentar av Mons Lie og Anja Lillegraven (Norske Leger mot Atomvåpen): Vi er rammet av et virus som har lammet verdensøkonomien. Helsevesenet i de fleste land står overfor en katastrofal mangel på økonomiske ressurser. Politikere spør seg hvor man kan hente de midler som må til for at vi kan komme oss ut av denne økonomiske katastrofen. Det er grunn til å minne om prisen for Natos atomvåpen. Frankrikes årlige atomvåpenutgifter er på 57,2 milliarder norske kroner. Dette kunne betalt 100.000 sykehussenger, 10.000 respiratorer, 20.000 sykepleiere og 10.000 leger.

På vei mot katastrofe i slummen

Vårt Land (verdidebatt) | 02.04.2020

Kommentar av Gunnar Andersen (Misjonsalliansen): Koronapandemien står på dørstokken til verdens slumområder. Heltene i slummen som nå står i kampen mot viruset trenger vår støtte.

1 - 30 av 15267
1 2 3 4 5 6 .... 505 506 507 508 509

Medieklipp

Her samler vi lenker til medieklipp og -debatt om relevante saker knyttet til utviklingspolitikk og global bærekraftig utvikling, herunder tilgrensende felt knyttet til geopolitikk og utenrikspolitikk. Det lenkes til relevant stoff i sentrale riksmedia, herunder utvalgte nettaviser, samt kommentarstoff fra utvalgte regionaviser. I mange tilfeller vil full tilgang til stoffet være skjult bak ulike typer betalingsmurer. Normalt vil lenker bli oppdatert og sendt ut til abonnenter på formiddagen, men avvik vil kunne forekomme i forbindelse med helger, ferieavvikling o.a. Tjenesten er utviklet i et samarbeid mellom Global og RORG-samarbeidet.

Rorg-samarbeidet

RORG-samarbeidet er et nettverk av norske organisasjoner som driver opplysningsarbeid i Norge om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål med økonomisk støtte fra Norad. Gjennom nettstedet rorg.no har RORG-samarbeidet siden 2000 satt fokus på slike saker gjennom dybdeartikler, der synspunkter og perspektiver fra ulike aktører innenfor bl.a. sivilsamfunn, statlige myndigheter, forskning (globalt og nasjonalt), samt internasjonale og mellomstatlige organisasjoner, har blitt formidlet, mediedekning og -debatt i Norge har blitt lenket opp og oppsummert og problemstillinger knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker og debatter i Norge, spesielt i arbeidet med for en mer samstemt politikk for utvikling, har blitt fremhevet.