Klipp fra media

Filter: debatt

Vår risikofylte globale hverdag

DN+ (meninger) | 07.07.2020

Kronikk av Janne Haaland Matlary (Professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo og professor II ved Forsvarets Høgskole): De siste tredve årene var nettopp ikke normale; men eksepsjonelle. Det var fred, kombinert med utbredelse av demokrati og markedsøkonomi. Vi ble vant til et risikofritt liv: en sømløs verden uten grenser og farer. Så kom skiftet, fra rundt 2015: Russisk og kinesisk realpolitikk, amerikansk selvsvekkelse med et maktvakuum som Europa ikke greier å fylle. Migrasjonssjokk, brexitsjokk, øst-vest konflikt i EU – og så altså korona som galopperer gjennom verden, foreløpig ustoppelig.

Norsk natur forsvinner: Sett fyr på våre varder!

Aftenposten (meninger) | 07.07.2020

Kronikk av Gry Hammer (Forfatter) og Gert Nygårdshaug (Forfatter): Hva fører disse naturinngrepene til? Her er det nødvendig å tenke globalt og bruke sterke ord. For det vi snakker om, er en varslet katastrofe. Gro Harlem Brundtland har sagt det. Forskere sier det. I en uttalelse fra FN, WHO og WWF for få dager siden heter det: «Menneskelige ødeleggelser av naturen må ta på seg skylden for at pandemier oppstår.»

Havet som søppelplass

VG (meninger) | 07.07.2020

Kommentar av Tone Sofie Aglen: Noe av det vi skal leve av etter oljen er åpenbart å rydde opp etter oss. Havene har eksistert i millioner av år. Men på drøye seksti år har vi mennesker fylt det med så mye plast og annet søppel at forskerne er dypt bekymret. For hva gjør det med fisk, fugl, dyr og mennesker at plast er blitt en del av næringskjeden?

Den grønne veien

DN+ (meninger) | 07.07.2020

Kommentar av Kjetil Wiedswang: Ap vil ikke ha De grønne i regjering. Men følger MDG sine europeiske søstre, kan De grønne velge blått.

Forurenser må betale

Dagbladet (meninger) | 07.07.2020

Lederkommentar: Jonas Gahr Støres høyttenking avsporer klimadebatten. Siden 90-tallet har det å sette en pris på utslipp stått sentralt i norsk klimapolitikk. Nå stiller Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre spørsmål ved dette grunnprinsippet i klimapolitikken.

Det skjedde noe drastisk etter at revisor utfordret Helge Lund

DN+ (meninger) | 07.07.2020

Kommentar av Terje Erikstad: Forbruket av gass må ned med 20 til 35 prosent i løpet av ti år. Oljeprisen kan aldri nå gamle høyder. Dette er de nådeløse betingelsene som må innfris hvis verden skal nå Parisavtalens mål om å begrense oppvarmingen av kloden til ned mot 1,5 grader celsius.

Feil om vindkraft fra olje- og energiminister Tina Bru

Klassekampen+ (meninger) | 07.07.2020

Debatt av Dagfinn Svadberg Hatløy (Forbundsleder Naturviterne): Olje- og energiminister Tina Bru skriver i sitt innlegg 27. juni i Klassekampen at regjeringen foreslår en rekke innstramninger for nye vindkraftanlegg. Stortingsmeldingen om vindkraft på land med foreslåtte endringer av dagens konsesjonssystem blir av Olje- og energidepartementet (OED) omtalt som «Historisk innstramming av vindkraftpolitikken». Mye taler for at dette er mer ord enn innhold.

Klimakur 2030 og utforming av bilavgiftene

DN (meninger) | 07.07.2020

Kommentar av Geir H. M. Bjertnæs (forsker, Statistisk sentralbyrå): Elbil-beregningene er ikke forenlig med etablert kunnskap om kostnadsberegninger av klimapolitikk.

Viktig signal om beskyttelse av homofile (flyktninger)

Aftenposten (meninger) | 07.07.2020

Lederkommentar: Norge tar imot cirka 3000 kvoteflyktninger i året. Kvinner og barn er allerede prioritert. Det vil altså være relativt få LHBT-personer som i praksis vil få muligheten til beskyttelse i Norge. Likevel er dette et viktig og riktig signal fra norske myndigheter om at forfølgelse av denne gruppen blir tatt på alvor, og at seksualitet er en grunnleggende menneskerett.

Gjør seg klar til å ta Libya

Klassekampen+ (meninger) | 07.07.2020

Kommentar av Amal A. Wahab: Tyrkias siste framstøt gjør Libya til en delstat i Erdogans nye Stor-Tyrkia.

Det nye kappløpet: Kinas innmarsj i Afrika

Klassekampen+ (meninger) | 07.07.2020

Essay av Tore Linné Eriksen (historiker og professor emeritus i utviklingsstudier ved Oslomet): Mot slutten av 1800-tallet talte mange om «kappløpet om Afrika», som endte med at kontinentet blei okkupert av sultne industrimakter på jakt etter naturressurser, markeder og investeringsmuligheter. Også i dag foregår det en skjerpet kamp innafor en kriserammet global kapitalisme, men denne gang er det langt flere som stiller til start i kappløpet, deriblant Kina, India, Brasil og andre land i det globale sør. Dessuten er over 50 afrikanske stater sjølstendige, i alle fall på papiret. Det gjelder derfor å vinne herskernes gunst, med bistand, lån og korrupte kontrakter, for å sikre seg olje, gass, uran og jord til produksjon av biodrivstoff.

Dragen og musa (Kina og Norge)

Klassekampen+ (meninger) | 06.07.2020

Essay av Øystein Steiro Sr. (tidligere sikerhetspolitisk rådgiver): Verken NHO, LO eller Finansdepartementet har dermed særlig sterke insentiver til å prioritere langsiktige norske sikkerhetsinteresser, for ikke å snakke om menneskerettigheter og demokratiutvikling i Kina, fremfor inntjening, arbeidsplasser og eksportinntekter til Norge. I Stortingets korridorer snakker en tidligere sentral SV-politiker og forhenværende utviklingsminister varmt om Kina, noe som kanskje forklarer hvorfor Norge fortsatt gir verdens snart største økonomi 84,5 millioner norske kroner i utviklingshjelp?

Vindkraft bør skattlegges hardere

Bergens Tidende (meninger) | 06.07.2020

Kommentar av Einar Hope (Professor emeritus, Norges Handelshøyskole): Stortingsmeldingen om vindkraft på land, som nylig ble fremlagt av Olje- og energidepartementet, inneholder mye interessant som kan bidra til å bringe diskusjonen om landbasert vindkraft over på et mer konstruktivt spor.

Tid for cruise-kontroll (klima/covid 19)

Vårt Land (meninger) | 06.07.2020

Kommentar av Geir Ove Fonn: Koronapandemien har gitt oss en sterkere opplevelse av hvordan ting er avhengig av hverandre, i et komplisert samspill, der en liten hendelse ett sted kan skape en sommerfugleffekt som får katastrofale konsekvenser helt andre steder på kloden. Da er det oppmuntrende at nesten en av to spurte i en undersøkelse Opinion har gjort for NRK, sier at de er villige til å gjennomføre like kraftige tiltak for å håndtere klimakrisen, som de vi har hatt for å håndtere koronakrisen. Og at tre av fire opplever klimaendringene som like, eller mer alvorlig enn koronakrisen.

Globalt ser det ikke lyst ut for ytringsfriheten.

Aftenposten (meninger) | 06.07.2020

Kommentar av Siv Juvik Tveitnes (Konserndirektør for nyhetsmedier i Schibsted) og Einar Hålien (Konsernredaktør, Schibsted): Lovgiverne kan bestemme hva sosiale medier ikke skal formidle, men de kan ikke bestemme hva de skal formidle. Akkurat nå er debatten om rommet for frie ytringer mange steder på vei ned i et gjørmebad der følelser, politikk, prinsipper, lov og generelt raseri blandes sammen.

Annektering av Vestbredden vil være et historisk overgrep

Bergens Tidende (meninger) | 06.07.2020

Lederkommentar: Sanksjoner mot Israel bør være et aller siste alternativ.

Stans annekteringen av Palestina

Vårt Land (verdidebatt) | 06.07.2020

Kommentar av Dagfinn Høybråten (generalsekretær i Kirkens Nødhjelp), Jan Egeland (generalsekretær i Flyktninghjelpen), Birgitte Lange (generalsekretær i Redd Barna) og Henriette Killi Westhrin (generalsekretær i Norsk Folkehjelp): Israels regjering må gå bort fra planene om å annektere store deler av de okkuperte, palestinske områdene. Det mener de internasjonale bistandsorganisasjonene i medlemsorganisasjonen Association of International Development Agencies (AIDA). Som medlem av AIDA stiller Kirkens Nødhjelp, Flyktninghjelpen, Redd Barna og Norsk Folkehjelp seg bak dette, og understreker at planene strider mot folkeretten.

Demokratiene forvitrer

Klassekampen+ (meninger) | 06.07.2020

Kommentar av Martha Rubiano Skretteberg (Caritas): Krisen som Latin-Amerika gjennomgår i disse dager vil få alvorlige politiske, økonomiske, biologiske og sosiale ringvirkninger. Regionens myndigheter har enten ikke evne eller vilje til møte utfordringene. Skal Latin-Amerika klare å redusere skadeomfanget av koronakrisen og få til ny vekst og fremgang, må politiske ledere holdes ansvarlig og presses til endring. Det er en rolle bare et sterkt, aktivt og mangfoldig sivilsamfunn kan fylle.

Naturen slår tilbake – regnskog-raseringen øker pandemi-risikoen

Stavanger Aftenblad (meninger) | 06.07.2020

Kommentar av Arne Halvorsen (Journalist og forfatter, Rio de Janeiro, Brasil): Truer du naturen, brenner, rydder mark, flytter naturlige grenser, – ja, da slår naturen nådeløst tilbake. Virusjegere i Brasil har isolert 250 ulike virus og opprettet en egen virusbank.

Fakta vil igjen få makta (USA)

DN (meninger) | 05.07.2020

Kronikk av stortingsrepresentant Espen Barth Eide (Ap): Utenrikspolitisk så vil nok samholdet i Vesten bli kraftig styrket om en erfaren utenrikspolitiker som Biden overtar etter fire år der USAs president har hundset ledere som Merkel og Trudeau men lovprist Kim og hans like. Iran-avtalen kan komme tilbake på sporet. Men mange underliggende spørsmål, som byrdefordelingen i Nato, blir neppe borte. Det anspente forholdet til Kina vil neppe bli bedre. Det er tverrpolitisk enighet i USA om at Kina er USAs strategiske konkurrent.

Snipp, snapp, snute, så var oljeeventyret (ikke nødvendigvis) ute

Aftenposten (meninger) | 05.07.2020

Kommentar av Kjetil B. Alstadheim: Det er ingen tvil om at hvis verden skal klare klimamålene i Parisavtalen, må forbruket av kull, olje og gass i verden trappes ned så raskt som mulig. Men det betyr ikke nødvendigvis at norsk olje- og gassproduksjon bør stenges jo før, desto bedre. Også i en verden som oppfyller Parisavtalen, vil det være behov for olje og gass en god stund fremover. Det vil trengs mindre enn i dag, men noen kommer til å produsere den oljen.

Bygdas tap av natur og livskvalitet er større enn gevinsten

Nationen (meninger) | 05.07.2020

Kommentar av Sigmund Hågvar (Professor emeritus i natur- og miljøvern ved NMBU​): Biologen Dag Hessen har sagt det slik: «Livet kan aldri bli helt tomt om du har naturen». Skal vi sloss mot naturødeleggende vindindustri med opplevelser og stemninger? Ja. For de verdiene kommer innenfra. Og det som kommer innenfra har styrke og utholdenhet. Når folk på Frøya eller Haramsøya stanser maskinene, er det fordi de føler en styrke innenfra.

Barn dør i Moria mens Solberg håner folkeopprøret

Vårt Land (verdidebatt) | 05.07.2020

Kommentar av Janne Heltberg, Negar Bajoghli, Marthe Valle, Christina Grefsrud-Halvorsen, Katrin Glatz Brubakk og Liv Karin Dahlstrøm (Ressursgruppen «Evakuer barna fra Moria»): Det er både frekt og nedlatende av landets statsminister å redusere det enorme folkeengasjementet til en mediapopulist-sak.

«The Bolsonaros»

VG (meninger) | 05.07.2020

Kommentar av Roar Neverdal ( journalist, bosatt i Salvador, Brasil): Det er ikke bare de italienske anene til Brasils president Jair Bolsonaro man tenker på når han og sønnene omtales som «A famiglia Bolsonaros».

Tiden er moden for å gjennomgå norsk utviklingshjelp

Vårt Land (verdidebatt) | 04.07.2020

Kommentar av Ingjerd Schou (Medlem av Stortingets utenrikskomité for Høyre): Norges bidrag globalt er stort, men vi er fortsatt bare ett bidragsland blant mange. Dette betyr at vi i større grad må prioritere hjelp til de kjerneområdene der vi er gode: helse, utdanning, næringsutvikling og nødhjelp. Fremover er vi nødt til å ta tak i disse spørsmålene. Frem mot valget i 2021, må velgerne ha mulighet til å forholde seg til reelle alternativer på utviklingsområdet. Debatten må ikke fredes av prosentmål eller manglende ettersyn med hvilken effekt norsk innsats har i verden.

Bistandskrise på overtid

Vårt Land (verdidebatt) | 04.07.2020

Debatt av Johs Ensby: Det er befriende at Per Øyvind Bastøe, evalueringsdirektør i Norad, i sitt innlegg på Verdidebatt sier at bistanden har for mange diffuse mål og at det er for mye uklarhet i forvaltningen og gjennomføringen til å etterspore hva som egentlig oppnås.

Israelsk æ-bæ til den palestinske stat

ABC nyheter (meninger) | 04.07.2020

Kommentar av Thomas Vermes: I ly av Osloavtalen har Israel omgjort palestinske Vestbredden til et territorium som består av 169 isolerte «øyer», gjennomskåret på kryss og tvers av israelske veier og ulovlige bosettinger. Ingen palestiner aner hvor lang tid det tar å komme fra ett palestinsk område til et annet, hvor mye trakassering og ventetid de vil bli utsatt for ved israelske kontrollposter. Hvis Israel nå virkelig omgjør okkupasjon til annektering, blir det neppe sanksjoner fra norsk side. Det blir Granavolden-erklæring om økt samarbeid og samhandel med Israel.

Passiv næringspolitikk har ingen framtid

Dagbladet (meninger) | 04.07.2020

Kommentar av Sigrid Hagerup Melhuus: Konsekvensene av coronapandemien på norsk økonomi er ikke over. Det som er sikkert er at både klimakrisen og våre handelspartneres klimapolitikk vil stille stadig nye krav til norsk næringsliv i årene som kommer. Det er en tilpasning enkeltbedrifter ikke kan gjøre alene. Vi trenger staten som entreprenør og politikk som bidrar til faktisk omstilling. Endring bort fra en passiv næringspolitikk er det ansvarlige nå.

Full gass kan bli full stans – uten karbonfangst

DN (meninger) | 04.07.2020

Kommentar av Tord Lien (regiondirektør NHO Trøndelag): Sist uke kom nok en rapport som viser at å etablere en full verdikjede for fangst og lagring av CO2 (CCS) vil koste mellom 14 og 25 milliarder for investering og drift i fem år. For oss som har fulgt CCS-debatten i noen år er ikke det et sjokkerende tall. Viktigere, det bør ikke skremme noen når vi vet hva det kan bety for energinasjonen Norge. CCS handler riktignok om å redusere utslipp hjemme, men det handler like mye om å sikre og skape jobber og inntekter for Norge.

Me snakkar gjerne om naturmangfald

Bergens Tidende (meninger) | 04.07.2020

Debatt av Silje Ask Lundberg (leiar i Naturvernforbundet) og Synnøve Kvamme (fylkessekretær i Naturvernforbundet Hordaland): Trass i forsikringar om eit ektefølt engasjement for naturen, har me vanskeleg for å spora nokon annan konklusjon frå Norwea enn at storskala vindkraftutbygging er eit slags «nødvendig vonde» som må til for å redda klimaet. Er tapt natur på vegen eit offer me skal akseptera? Norwea legg passivt til grunn at me skal ha ein stor vekst i energiforbruket framover, og det er ikkje merkeleg. Vindkraftbransjen, som Norwea representerer, har store økonomiske interesser i eit slikt scenario.

1 - 30 av 16297
1 2 3 4 5 6 .... 540 541 542 543 544

Medieklipp

Her samler vi lenker til medieklipp og -debatt om relevante saker knyttet til utviklingspolitikk og global bærekraftig utvikling, herunder tilgrensende felt knyttet til geopolitikk og utenrikspolitikk. Det lenkes til relevant stoff i sentrale riksmedia, herunder utvalgte nettaviser, samt kommentarstoff fra utvalgte regionaviser. I mange tilfeller vil full tilgang til stoffet være skjult bak ulike typer betalingsmurer. Normalt vil lenker bli oppdatert og sendt ut til abonnenter på formiddagen, men avvik vil kunne forekomme i forbindelse med helger, ferieavvikling o.a. Tjenesten er utviklet i et samarbeid mellom Global og RORG-samarbeidet.

Rorg-samarbeidet

RORG-samarbeidet er et nettverk av norske organisasjoner som driver opplysningsarbeid i Norge om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål med økonomisk støtte fra Norad. Gjennom nettstedet rorg.no har RORG-samarbeidet siden 2000 satt fokus på slike saker gjennom dybdeartikler, der synspunkter og perspektiver fra ulike aktører innenfor bl.a. sivilsamfunn, statlige myndigheter, forskning (globalt og nasjonalt), samt internasjonale og mellomstatlige organisasjoner, har blitt formidlet, mediedekning og -debatt i Norge har blitt lenket opp og oppsummert og problemstillinger knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker og debatter i Norge, spesielt i arbeidet med for en mer samstemt politikk for utvikling, har blitt fremhevet.