Klipp fra media

Filter: debatt

Vi vil ha et sterkere nordisk samarbeid i et sterkere FN

Aftenposten (meninger) | 20.09.2020

Kronikk av Mette Frederiksen (DK), Sanna Marin (FIN), Erna Solberg (NO), Stefan Löfven (SVE) og Katrín Jakobsdóttir (IS): Årets generalforsamling markerer at De forente nasjoner nå feirer 75 år. Behovet for multilateralt samarbeid har aldri vært viktigere for å sikre en bærekraftig og rettferdig fremtid for alle. Økt polarisering innad i og mellom stater er både dypt bekymringsfullt og svært alvorlig. Det blir stadig tydeligere at progressive land må føre an og ta større ansvar for å beskytte det multilaterale systemet. De nordiske landene ønsker å jobbe tettere sammen innenfor FN, og vi er rede til å ta ansvar sammen med EU og andre likesinnede aktører fra hele verden.

Full fart og uten innsyn etter brexit (handel/WTO)

Nationen (meninger) | 20.09.2020

Kommentar av Camilla Hansen (Politisk rådgiver i Attac): I Norge og i Europa står føre-var-prinsippet sentralt i regulering av mat, jordbruk og miljø. Prinsippet har i flere år vært under sterkt press fra handelsavtalenes bestemmelser. Blant annet har EUs forbud mot import av storfekjøtt fra dyr behandlet med veksthormoner blitt klaget inn i WTO. Det samme har unionens midlertidige forbud mot genmodifiserte organismer. Til tross for at forbudene var basert på føre-var-prinsippet, tapte EU begge sakene. Forbudene var i strid med WTOs regler for veterinære og plantesanitære tiltak. At den norske regjeringen nå åpner for at avtalen med Storbritannia skal ha enda mer omfattende regelverk enn det eksisterende i WTO, er derfor svært urovekkende.

Bistand kan ikke være skjermet

DN (meninger) | 20.09.2020

Kommentar av 1. nestleder i Stortingets utenriks- og forsvarskomité, Michael Tetzschner (H): Uten prosentbindingen, blir risikoen mindre for å fylle på med svakere prosjekter hvis de gode prosjektene forsinkes, bare for å oppnå et tallmål innen budsjettåret. Regjeringen vil selvsagt i inneværende periode anse seg bundet av enprosentkravet. Den ligger i samarbeidsavtalen (Granavoldenplattformen). Høyres program vil imidlertid måtte synliggjøre hva partiets primærstandpunkt er. Det skylder man også velgerne. Dette programarbeidet vil foregå uten å påkalle hjelp fra utenforstående særinteresser eller deres partier.

Koronakrisa er over. Nå venter katastrofen. (klima)

Dagsavisen (debatt) | 20.09.2020

Kommentar av Lars West Johnsen: Effektene av klimaendringene er selvforsterkende. Jorda kan bli ulevelig, og veien dit enda verre. Richard Hatchett, en av verdens fremste pandemieksperter, gjestet talkshowet Skavlan midt i den verste koronapanikken. Han beroliget oss med at viruset «ikke var apokalypsen». Klimaendringene, derimot, kan være det. Vi må løfte blikket mot neste utfordring. Mot katastrofen som vil redusere koronaen til en sommersnue.

Liv og død for klimanæringene

Nationen (meninger) | 20.09.2020

Debatt av Andreas Thorsheim (Daglig leder i Otovo): Høyres Lene Westgaard-Halle skriver i Nationen (15.9) at «verdiskapningen må opp, utslippene ned». De færreste er uenige i dette. Mest mulig av den fossile energien vi bruker i dag, må erstattes av fornybare og alternative energikilder. Men det åpenbare spørsmålet Westgaard-Halle og Høyre burde adressere før valget er dette: hvor skal denne kraften komme fra?

Skammelig forfølgelse

VG (meninger) | 20.09.2020

Lederkommentar: Myndighetene i Myanmar avviser at overgrepene mot rohingyaene er en systematisk forfølgelse. De kaller anslagene mot den muslimske minoriteten «anti-terroraksjoner». To myanmarske soldater som har innfunnet seg i Haag forteller en ganske annen historie.

En folkefiende, 3. akt

Dagbladet (meninger) | 20.09.2020

Kommentar av Morten Strand: Da den hviterussiske diktatoren Aleksandr Lukasjenko denne uka møtte Vladimir Putin, ble det for alvor klart at Lukasjenko må selge sitt land bit for bit, for å redde sitt eget skinn. Men skinnet reddes bare midlertidig. Det er snart teppefall for Aleksandr Lukasjenko.

En helt grei avtale?

Klassekampen+ (meninger) | 19.09.2020

Debatt av Hege Skarrud (leder i Attac): Bjørgulv Braanen skriver på lederplass i Klassekampen 16. september at britene vil ha en handelsavtale med EU som den EU har med Canada (Ceta), fordi avtalen «ikke inneholder krav om suverenitetsavståelse eller underleggelse under EUs jurisdiksjon». Her har Braanen misforstått CETA-avtalen. Den innebærer nemlig suverenitetsavståelse. Riktignok ikke til EUs domstol, men til overnasjonale handelsdomstoler og komiteer utenfor demokratisk kontroll.

Vekst er umulig – gi oss vekst!

Dagbladet (meninger) | 19.09.2020

Kommentar av Per Espen Stoknes (førsteamanuensis BI, Senter for Bærekraft og Energi, aktuell med boka Grønn Vekst): Etter corona trenger både Norge og verdenssamfunnet mer vekst til nye arbeidsplasser, helse, velferd og løfte de mest sårbare ut av fattigdom. Samtidig viser vitenskapelige rapporter og naturen selv med all tydelighet, hvordan mange av jordas tålegrenser allerede er overskredet.

Biden varsler et nytt Amerika i en ny verden (klima)

DN+ (meninger) | 19.09.2020

Kronikk av Erik Solheim (Tidligere leder for FN Miljø - UN Environment): Joe Bidens klimapolitikk er blant hans minst omtalte planer for endring av Amerika. Men den er nesten sikkert den viktigste – både for USA og for verden. Biden har lovet å investere 20.000 milliarder norske kroner i forskning og utbygging av grønn energi. Dette er to norske oljefond. Det er tyve ganger hva president Obama investerte i grønn energi som vei ut av finanskrisen etter 2008. Kort sagt – det er stort.

Brannene sprer seg til politikken

VG (meninger) | 19.09.2020

Kommentar av Per Olav Ødegård: På denne tiden av året er det vanlig med skogbranner ved Stillehavskysten og orkaner i Mexicogulfen. Det uvanlige er omfanget og styrken i naturkatastrofene som rammer USA. Er det tilfeldig? President Donald Trump later til å mene det. Eller er klimaendringer en viktig årsak, slik presidentkandidat Joe Biden hevder. Når katastrofene dominerer nyhetsbildet blir de også et tema i presidentvalgkampen, som hittil har vært dominert av pandemi, økonomi, rasisme, lov og orden.

Klimakrav tilpasset gule vester!

Klassekampen+ (meninger) | 19.09.2020

Kommentar av Anne Nyeggen (Arbeiderpartiet), Anders Ekeland (SV), Øyvind Hansen (Rødt) og Ingunn Grande (tMDG): Endelig: Ti klimakrav fremmes til partiene av miljøbevegelsen, Bonde- og småbrukarlaget og det største fagforbundet i landet. Krav nummer én er: «Gjennomfør en grønn skatte- og avgiftsreform.» Lyder det som gammelt nytt, så er det absolutt ikke det, for en slår fast at avgiftsinntektene «skal gis tilbake til næringer og folk». Dermed har vi for første gang håp om en karbonavgift som er sosialt rettferdig.

Solbergs hydrogen-strategi kan vere byrjinga på noko bra

Bergens Tidende (meninger) | 19.09.2020

Kommentar av Hans K. Mjelva: Noreg har ikkje lenger råd til å bruke milliardar på klimatiltak som ikkje bygger framtidas arbeidsplassar.

Galgen

Klassekampen+ (meninger) | 19.09.2020

Kommentar av Arild Nøkland (medlem i Extinction Rebellion): Vi sier at røyking dreper, men ikke at olje dreper. Hvorfor er det slik? Extinction Rebellion gjennomførte i går en aksjon foran Stortinget som benyttet sterke virkemidler. Tre unge mennesker ble hentet ut fra folkemengden og plassert i en galge med en løkke rundt halsen, stående på blokker av smeltende is. Et banner formidlet budskapet for aksjonen: «Oljeindustrien dreper, vi vil leve». Det ble samtidig lest opp sitater fra personer i politikken og oljeindustrien.

Revolusjonerende demokrati

Klassekampen+ (meninger) | 19.09.2020

Kronikk av George Monbiot (forfatter og spaltist i The Guardian): Klima- og miljøaktivistene i Extinction Rebellion viser Storbritannia hvordan et ekte demokrati kan se ut.

Rettsparodi (Wikileaks/Assange)

Klassekampen (meninger) | 19.09.2020

Lederkommentar av Mari Skurdal: Beskjeden fra USA er klar: Samler du opp og deler våre hemmeligheter, kommer vi etter deg. Det er et problem at det er relativt få store mediehus som følger rettshøringen fra dag til dag. Samtidig er en skjebnens ironi at en sak som handler om nettopp pressefrihet gjennomføres med begrenset og vanskeliggjort offentlig tilgang.

Følelsesstyrt Moria-hjelp rammer flere tusen andre flyktninger i nabolandene

Nettavisen (meninger) | 19.09.2020

Kommentar av Gunnar Stavrum: Henter vi 1.500 migranter fra Moria, rammer det ti ganger flere flyktninger som har det verre.

Flyktningpolitikken handler ikke lenger om mennesker, den handler om å få lavest mulige tall

Stavanger Aftenblad (meninger) | 19.09.2020

Kommentar av Vårin Sinnes (Leder og ungdomskandidat til Stortinget for Grønn Ungdom Rogaland): Den hjerterå flyktningpolitikken til Norge er et sykdomstegn for samfunnet vårt.

Afghanistan er ikke trygt (brannen i Moria)

Dagbladet (meninger) | 19.09.2020

Kommentar av Linn Herland Landro (Styreleder i Refugees Welcome Norway): Afghanske barn og ungdom er noen av dem som lider mest og som blir minst ivaretatt. Ville det ikke vært fint dersom samtlige av våre politiske partier rettet et søkende blikk mot hva det er som egentlig gjør at så mange ungdom må rømme fra fødelandet sitt?

En karikert karikaturstrid

Klassekampen+ (meninger) | 19.09.2020

Debatt av Vebjørn Selbekk (sjefredaktør i Dagen): Årene går, men karikaturspetakkelet fra høsten og vinteren 2005–2006 engasjerer fortsatt. I Klassekampen torsdag skriver Ingrid Vik torsdag om temaet i spalten «I god tro». Hovedpoenget hennes synes å være at Jonas Gahr Støre ikke har fått nok anerkjennelse for den sikkerhetsmessige håndteringen av karikaturstriden. Faktisk har han ifølge Vik fått det stikk motsatte: «Offentligheten har aldri tilgitt daværende utenriksminister Jonas Gahr Støre for hans uttalelser om karikaturene i 2006». Og det altså til tross for at hans innsats under karikaturstriden «sørget for å dempe konflikten mellom Norge og en hel rekke land», slik hun fremstiller det.

Sudans modige snuoperasjon

Vårt Land (verdidebatt) | 19.09.2020

Kommentar av Ole Petter Erlandsen (Faglig leder i Åpne Dører Norge): Det er ikke så ofte man kan dele gode nyheter når det gjelder trosfriheten i land hvor det skjer forfølgelse av kristne . Desto hyggeligere er det når det kommer gode nyheter fra Sudan, et land som inntil nå har vært rangert som nummer sju på Åpne Dørers World Watch List. Og Sudans to millioner kristne, som har tålt mye under al-Bashirs islamiststyre, er forsiktige optimister.

Dette bør få Norge til å reagere (amazonas/handel)

Dagbladet (meninger) | 18.09.2020

Kommentar av Anna Bjørndal (utenlandssjef i Regnskogfondet): Folkelige initiativer, investorer og sivilsamfunnsorganisasjoner trenger drahjelp fra øverste nivå: Vil Norge stille tydelige krav til Brasil om hva som må til før vi kan ratifisere vår handelsavtale med Brasil og nabolandene i Mercosur, slik de brasilianske organisasjonene ber om? Vil Norge signalisere til OECD at organisasjonen ikke bør starte medlemskapsforhandlinger med Brasil nå, så lenge avskogingen fortsetter?

Equinors tvilsomme pengebruk

Stavanger Aftenblad (meninger) | 18.09.2020

Kommentar av Hilde Øvrebekk: Equinors pengebruk i Angola viser at selskapet har tatt for lett på tvilsomme kontrakter i land der korrupsjon er utbredt. Myndighetene må kreve mer åpenhet og stille krav.

Grønn systemendring og sirkulær økonomi

Ny Tid+ (meninger) | 18.09.2020

Essay av Svein Hammer (dr. polit): For å kunne ivareta vårt livsgrunnlag bør vi bevege oss bort fra et system som vedvarende krever at vi må bli mer effektive, produktive og nyttemaksimerende.

Grønne industrier har høyere toll enn de klimafiendtlige

Morgenbladet+ (meninger) | 18.09.2020

Kommentar av Andreas Moxnes (Professor i økonomi ved Universitetet i Oslo): De fleste økonomer er enige om at en global CO2-avgift ville vært den beste måten å redusere klimautslippene på. Lite tyder på at noe slikt lar seg gjennomføre i nær fremtid. Derfor trenger vi andre virkemidler som kan gi utslippsreduksjoner.

Verden er større enn EU

VG (meninger) | 18.09.2020

Debatt av Frankie Rød (21), Leder i Ungdom mot EU: EUs klimapolitikk er ikke god nok. EUs klimakutt har flatet ut etter 2013, og EU er ikke lengre i rute for å nå 2030-målet om 40 % kutt relativt til 1990. Store deler av utslippskuttene fra 1990-tallet til i dag har vært en konsekvens av avindustrialisering, redusert lønnsomhet knyttet til utvinning av kull og svak økonomisk vekst. EU hemmer også Norges klimapolitikk. Vi er tilknyttet Parisavtalen gjennom EU, og dermed kan vi fraskrive oss ansvaret for å kutte i utslipp.

Dette forandrer verden. Fort, og konkret

Dagbladet (meninger) | 18.09.2020

Lederkommentar: EU vil styrke klimamålene. Det er ingen realistisk og god alternativ vei for norsk klimapolitikk uten samhandling med EU.

1 - 30 av 16917
1 2 3 4 5 6 .... 560 561 562 563 564

Medieklipp

Her samler vi lenker til medieklipp og -debatt om relevante saker knyttet til utviklingspolitikk og global bærekraftig utvikling, herunder tilgrensende felt knyttet til geopolitikk og utenrikspolitikk. Det lenkes til relevant stoff i sentrale riksmedia, herunder utvalgte nettaviser, samt kommentarstoff fra utvalgte regionaviser. I mange tilfeller vil full tilgang til stoffet være skjult bak ulike typer betalingsmurer. Normalt vil lenker bli oppdatert og sendt ut til abonnenter på formiddagen, men avvik vil kunne forekomme i forbindelse med helger, ferieavvikling o.a. Tjenesten er utviklet i et samarbeid mellom Global og RORG-samarbeidet.

Rorg-samarbeidet

RORG-samarbeidet er et nettverk av norske organisasjoner som driver opplysningsarbeid i Norge om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål med økonomisk støtte fra Norad. Gjennom nettstedet rorg.no har RORG-samarbeidet siden 2000 satt fokus på slike saker gjennom dybdeartikler, der synspunkter og perspektiver fra ulike aktører innenfor bl.a. sivilsamfunn, statlige myndigheter, forskning (globalt og nasjonalt), samt internasjonale og mellomstatlige organisasjoner, har blitt formidlet, mediedekning og -debatt i Norge har blitt lenket opp og oppsummert og problemstillinger knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker og debatter i Norge, spesielt i arbeidet med for en mer samstemt politikk for utvikling, har blitt fremhevet.