Klipp fra media

Filter: debatt

Folkeretten i Persiabukta

Klassekampen+ (meninger) | 20.08.2019

Kronikk av Geir Ulfstein (jusprofessor, UiO): Vi venter på om det blir noen alliert aksjon for å beskytte skipsfarten i Persiabukta, og om den blir USA-ledet eller europeisk. Storbritannias nye regjering vil støtte en amerikansk aksjon, mens de øvrige europeiske statene nødig vil bli sett som støttespillere for USAs aggressive politikk overfor Iran. Men ved siden av slike politiske argumenter, er det også viktige folkerettslige betenkeligheter med norsk deltakelse i en slik aksjon, enten den er amerikansk eller europeisk ledet.

Lov, orden og rasjonalitet er folkets vilje i Hongkong

Aftenposten (meninger) | 20.08.2019

Kommentar av Yi Xianliang (Kinas ambassadær i Norge): Enkelte utenlandske krefter, til og med diplomatiske aktører, har spilt en skammelig rolle i å eskalere situasjonen.

La havet være i fred

Dagbladet (meninger) | 20.08.2019

Kommentar av Ola Magnussen Rydje: Klimakrisen er et dødelig fenomen for havet, men det er også både plast og den massive utbyggingen av kystområder. Begge deler er dypt problematisk og må tas på største alvor.

FN slår matalarm – sjømat kan være løsningen

Adresseavisen (meninger) | 20.08.2019

Kronikk av Øyvind Fylling-Jensen (Adm. dir. i NOFIMA) og Vegar Johansen (Adm. dir. i Sintef Ocean): Tidlig i august slo FNs klimapanel IPCC alarm og pekte på hvordan landbruket påvirker og rammes av klimaendringene. Sentrale tilrådninger i rapporten er å redusere matsvinn og å skifte til et mer plantebasert kosthold. Dessverre får mulighetene fra marint oppdrett og akvakultur ikke det fokus det burde.

Varmerekorder i en istid

Dagsavisen (debatt) | 20.08.2019

Kommentar av Trond Hofvind (tidl. lærer og ungdomsklubbarbeider): – Å unngå globalt klimakaos vil kreve en endring av samfunnet og verdensøkonomien i en skala aldri tidligere sett, het det i rapporten fra FNs klimapanels oktober 2018. Det har allerede gått ett år.

I bomkrisens kjerne ligger et nullvekstmål

DN+ (meninger) | 20.08.2019

Kommentar av Kjetil B. Alstadheim: Ja eller nei til flere biler inn i byene? Det er smertepunktet.

USAs mørke historie

Dagsavisen (debatt) | 20.08.2019

Kronikk av Bjørn Hansen: Nøyaktig 400 år siden slaveriet ble innført står kampen om borgerrettigheter over deler av USA.

FNs flyktningorganisasjon spådde et hav av blod. Det motsatte skjedde.

DN+ (meninger) | 20.08.2019

Kommentar av Kjetil Wiedswang: Ifølge en undersøkelse fra Afrobarometer tidligere i år, har flere enn hver tredje innbygger i Afrika vurdert å emigrere, av dem 27 prosent til Europa. Det vil si at rundt 100 millioner afrikanere kan tenke seg å ta turen nordover. Europeiske velgere vil hindre at dette skjer. Å redde liv til havs er både en humanitær og juridisk plikt. Å foreta seg noe som øker muligheten for at flere – og potensielt svært mange flere – legger ut på den farlige reisen over havet, med tilsvarende økning i antall døde, kan umulig være god humanitær politikk.

Muslimfiendtlighet og en gryende tverrpolitisk enighet

Aftenposten (meninger) | 20.08.2019

Kronikk av Cora Alexa Døving (Forsker I, HL-senteret) og Claudia Lenz (Forsker, HL-senteret og professor, MF): Ekstremisme og terrorisme er viktige referanser. Men det kan også gjøre oss blinde for andre former for fiendtlighet.

Vi trenger en handlingsplan mot muslimhat

Dagbladet (meninger) | 20.08.2019

Kommentar av stortingsrepresentant Mudassar Kapur (H): All form for rasisme, etnisk og religiøs diskriminering er rett og slett helt uakseptabel. Vi har alle et ansvar for å beskytte hverandre, ikke minst alle våre minoriteter. Regjeringen har allerede jobbet en stund for å få til en ny nasjonal handlingsplan mot rasisme og etnisk og religiøs diskriminering der alle tiltakene ses i sammenheng. 

Er jeg muslimhater, mon tro?

Klassekampen+ (meninger) | 20.08.2019

Kommentar av Jan Evensmo (Oslo): Begrepet ‘muslimhat’ er daglig i avisoverskriftene, som om det faktisk eksisterer. Men jeg tror ikke mennesker i dette landet går rundt og hater. De ser og hører og undres og trekker konklusjoner og blir kanskje bekymret og utilpass, hver på sitt personlige grunnlag. Men de hater ingen. Selv er jeg oppgitt over at religionenes makt synes å være økende, i en tid der rasjonell tenkning burde stått solid. 

Håpet svinner

Dagsavisen (debatt) | 20.08.2019

Lederkommentar: Om fredsprosessen skal lykkes, må den også forankres på afghansk nivå, mellom aktører i Afghanistan. Angrep som det i helgen gjør det enda vanskeligere å ha tro på bedring for Afghanistan, og faren er at afghanerne selv, som brudgommen, mister troen. Likevel er det kun videre dialog som kan gi kime til håp.

Brasil svikter Amazonas

Bergens Tidende (meninger) | 19.08.2019

Lederkommentar: Avskogingen øker, og regjeringen gjør rett i å holde tilbake midler til Amazonasfondet.

Riktig av Norge å stoppe regnskogpenger

Aftenposten (meninger) | 19.08.2019

Lederkommentar: Hele konflikten viser hvor viktig modig politisk lederskap er for å få gjennomført nødvendige og krevende klimatiltak. Det har ikke Brasil i dag. Når landet ikke lenger holder sin del av avtalen, er det riktig av den norske regjeringen å stoppe utbetalingen av penger. Noe annet ville sendt et dårlig signal.

Norsk industri + grønt skifte = sant

Klassekampen+ (meninger) | 19.08.2019

Kommentar av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H): Det har falt Ap tungt for brystet at jeg poengterer at det er en borgerlig regjering som leverte den første industrimeldingen på 30 år, og at norsk industri nå er full av optimisme. Samtidig underspiller Ap de store endringene som allerede er i gang i norsk industri for å lede an i det grønne skiftet og få ned klimautslippene – tiltak som regjeringens politikk støtter opp under. Det passer ikke med det dystre bildet Aps Terje Aasland tegner opp.

Havvind offshore et usedvanlig dårlig prosjekt

Stavanger Aftenblad (meninger) | 19.08.2019

Kommentar av Ivar Sætre, Kjell Traa og Torvald Sande (Seniortanken): Equinors Hywind Tampen som er tenkt å forsyne Gullfaks og Snorre med vindkraft, er et usedvanlig dårlig prosjekt både økonomisk og, ikke minst, miljømessig.

Glem «skam» – ta ansvar

Stavanger Aftenblad (meninger) | 19.08.2019

Kommentar av Daria Maria Johnsen (ordførerkandidat, Stavanger MDG): Lei av å høre om flyskam, kjøttskam og cruiseskam? Fortvil ikke, løsningen er nemlig forholdsvis enkel. Nøkkelord er bevisstgjøring, ansvar og grønn politikk.

Klimafarer rammer alltid lokalt

Bergens Tidende (meninger) | 19.08.2019

Kommentar av Øyvind Paasche og Erik W. Kolstad: Derfor må kommunene involveres aktivt i klimaforskningen.

Kommunene bør berømmes for klimavedtak

Nationen (meninger) | 19.08.2019

Lederkommentar: Klimaendringene er over oss for fullt. Det blir flere flommer, flere ras, mer regnvær, mer tørke. Flere steder enn før er utsatt for flom og ras, og rasene kan komme på steder man før ikke visste at var rasutsatte. Den tragiske utgangen på rasene i Jølster er en trist påminning om at liv kan gå tapt. Det gjør at kommunene i større grad enn før, må tenke klima og miljø inn i lokalpolitikken.

Populisme undergraver kvalitet

DN+ (meninger) | 19.08.2019

Kommentar av Ulf Sverdrup (Direktør ved Norsk utenrikspolitisk institutt): Populismen er på mange måter anti-institusjonell i sin natur. Lojalitet skal dyrkes, mens prinsipper, regler eller kunnskap ­– det være seg i forvaltning, i domstoler, i sentralbanker, i mediene eller fra «eksperter» – settes til side. Populismen er derfor i sin natur også autoritær.

Ingen mennesker på flukt skal måtte drukne i Middelhavet

Aftenposten (meninger) | 19.08.2019

Kommentar av Karine Nordstrand (President, Leger Uten Grenser): Vi ber om at landet vårt bidrar til å sikre humane løsninger for migranter og flyktninger i Libya og for dem i havsnød på Middelhavet.

Et bitte lite håp

Dagsavisen (debatt) | 19.08.2019

Kronikk av Maren Sæbø: Norge henter 3000 overføringsflyktninger i år. Nesten hver tredje skal hentes ut av en av Ugandas eldste flyktningleirer på grensa til Kongo.

Islamofobi - et misvisende begrep

Nettavisen (meninger) | 19.08.2019

Kommentar av Fred Heggen (overlege i psykiatri): For det første blir det galt å benytte fobi - et uttrykk fra psykiatrien som altså brukes til å karakterisere konkrete fryktreaksjoner, og som knyttes opp mot anerkjente, psykiatriske diagnoser - til å karakterisere meninger, holdninger eller oppfattelser som man selv er sterkt uenig i, eller som man blir krenket av.

Tiden er inne for å fjerne § 185

VG (meninger) | 19.08.2019

Debatt av Carl Müller Frøland (Idéhistoriker og forfatter og én av to initiativtagere bak oppropet "Fjern 'Rasismeparagrafen'!"): På kommentarplass i VG 10. august presenterer Hanne Skartveit flere fornuftige synspunkter på ytringsfrihet. Hun avviser det uakseptable Ap-forslaget om å gi politiet mulighet til å gi såkalt forenklet forelegg for ”netthets” – et forslag som uttrykker manglende innsikt i den juridiske kompleksiteten forbundet med straffeloven § 185 (”rasismeparagrafen”). Spesielt gledelig er det at Skartveit skriver at hun er prinsipiell motstander av denne paragrafen. Likevel er det grunn til å kommentere enkelt av hennes påstander. 

Passiv Elvestuen om framtidig matproduksjon (klima/soya)

Nationen (meninger) | 18.08.2019

Kommentar av Anders Felde (Leiar i Sogn og Fjordane Bondelag): FN kom med ein klimarapport om matproduksjonen i verda førre veke. Den slår blant anna fast at landbruk, skogbruk og anna arealbruk står for 23 prosent dei globale klimautsleppa, og dette er særleg knytt til avskoging av regnskog som blir endra til beite og soyaplantasjar.

Heldigvis har de unge høyere ambisjoner enn min generasjon (miljø/klima)

Dagbladet (meninger) | 18.08.2019

Kommentar av Marie Simonsen: At de unge er mer engasjert i klimaspørsmål og miljøvern enn de eldre, er velkjent og merkbart. Men den ferske klimaundersøkelsen fra forskningssentret Cicero, avdekker et overraskende stort gap i holdninger som kan utløse en hard generasjonskamp. Den har vi sett konturene av i flere år, ikke minst når det gjelder oljeutvinning og samferdselspolitikk, men skolestreik for klima og opprør mot bompenger er trolig bare begynnelsen på en strid som også handler om rettferdighet og fordeling på kort sikt.

Høgre sin nye oljepopulisme tåkelegg

Stavanger Aftenblad (meninger) | 18.08.2019

Kommentar av Wenche Skorge (styremedlem i Naturvernforbundet og listekandidat for Stavanger Ap): Medan dei grøne partia samlar historisk høg støtte, både her heime og ute i Europa, satsar Høgre på å vinne valet med oljepopulisme. Slik sviktar dei rolla som styringsparti.

De grønnkledde

NRK ytring | 18.08.2019

Kronikk av Martin Malkenes (bystyrerepresentant i Flora for MDG): Vindindustrien driver beinhard business og gjemmer seg bak klimasaken.

Segregering er normen, ikke unntaket

Dagbladet (meninger) | 18.08.2019

Kommentar av stortiingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde (Frp): I enkelte bydeler i Oslo er segregering normen, ikke unntaket. Fellesskapene og lojaliteten skapes innad i innvandrermiljøene og den norske samfunnsmodellen basert på tillit utfordres.

Religion må kritiseres

VG (meninger) | 18.08.2019

Kommentar av Hanne Skartveit: Vi trenger en handlingsplan mot muslimhat. Vi trenger ikke en handlingsplan mot islamofobi. Mennesker trenger vern. Religion og ideologi trenger det ikke.

1 - 30 av 12504
1 2 3 4 5 6 .... 413 414 415 416 417

Medieklipp

Her samler vi lenker til medieklipp og -debatt om relevante saker knyttet til utviklingspolitikk og global bærekraftig utvikling, herunder tilgrensende felt knyttet til geopolitikk og utenrikspolitikk. Det lenkes til relevant stoff i sentrale riksmedia, herunder utvalgte nettaviser, samt kommentarstoff fra utvalgte regionaviser. I mange tilfeller vil full tilgang til stoffet være skjult bak ulike typer betalingsmurer. Normalt vil lenker bli oppdatert og sendt ut til abonnenter på formiddagen, men avvik vil kunne forekomme i forbindelse med helger, ferieavvikling o.a. Tjenesten er utviklet i et samarbeid mellom Global og RORG-samarbeidet.

Rorg-samarbeidet

RORG-samarbeidet er et nettverk av norske organisasjoner som driver opplysningsarbeid i Norge om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål med økonomisk støtte fra Norad. Gjennom nettstedet rorg.no har RORG-samarbeidet siden 2000 satt fokus på slike saker gjennom dybdeartikler, der synspunkter og perspektiver fra ulike aktører innenfor bl.a. sivilsamfunn, statlige myndigheter, forskning (globalt og nasjonalt), samt internasjonale og mellomstatlige organisasjoner, har blitt formidlet, mediedekning og -debatt i Norge har blitt lenket opp og oppsummert og problemstillinger knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker og debatter i Norge, spesielt i arbeidet med for en mer samstemt politikk for utvikling, har blitt fremhevet.