Klipp fra media

Filter: debatt

De destruktive skatteparadisene

Dagens Perspektiv+ (meninger) | 21.02.2020

Lederkommentar av Magne Lerø: Det er uakseptabelt at bistandsmidler ender på elitens konti i skatteparadiser. Hvis ikke verdenssamfunnet får tatt knekken på skatteparadisene, bør i det minste EU klare å rydde i eget reir.

Oljefondet kan få sterkere klimarolle uten å være klimapolitisk virkemiddel

DN (meninger) | 21.02.2020

Debatt av Håvard Halland (seniorøkonom i OECD Development Centre. Synspunktene her er forfatterens egne og representerer ikke nødvendigvis OECD): Statssekretær Kari Olrud Moen i Finansdepartementet har i sitt svar 12. februar på mitt innlegg 7. februar om Oljefondets klimarolle flere viktige poenger som hun og jeg er enige om, men det har også elementer som vil ha nytte av å klargjøres. For det første vil ikke medlemskap i Net-Zero Asset Owner Alliance gjøre Oljefondet til et klimapolitisk virkemiddel. Ingen av medlemsorganisasjonene i Net-Zero alliansen har en slik rolle.

Hvordan skape 20 millioner nye jobber i Afrika?

Vårt Land (verdidebatt) | 21.02.2020

Debatt av Tellef 
Thorleifsson (CEO, Norfund): «Nå må alle mann til pumpene for å skape flere jobber», skriver Ulstein i Vårt Land 15. februar Det er et godt utgangspunkt. I Stortingsmelding 24 (2016–2017) om bærekraftsmålene og norsk utviklingspolitikk la regjeringen opp til å øke satsingen på privatsektor i inneværende stortingsperiode. Vi er på god vei, men det trengs mye mer for å nå bærekraftsmål nr. 1 – å utrydde fattigdom. Norfund er klar til økt innsats!

På ferie i et slemt land

Dagsavisen (debatt) | 21.02.2020

Kommentar av Sigrid Bonde Tusvik: Kanskje jeg må droppe Hellas som reisemål, og resten av Europa, siden setningen min om myndigheter som er slemme stemmer på de fleste land? Jeg burde tatt flyskammen, flyktningskammen, ytringsfrihetsskammen og menneskerettighetsskammen og samlet familien i en rask Tesla, kjørt opp til en strømfri hytte og lært ungene å gå på ski.

H&M har krystallklare bærekraftsmål!

Klassekampen+ (meninger) | 21.02.2020

Debatt av Kristin Fjeld (bærekraftsansvarlig og kommunikasjonssjef i H&M Norge og Island): Framtiden i våre hender og Sifo sår tvil om H&Ms klimamål og beskylder oss for tåkelegging i en kronikk i Klassekampen 19. februar. Det er helt feil. Vi legger tvert imot stor vekt på å være åpne, transparente og etterprøvbare i bærekraftsarbeidet vårt. Vi har ambisiøse mål på klima, fornybar energi, sirkulær- og rettferdig produksjon. Og vi gjør det grundig, systematisk og seriøst.

Darwin awards

Klassekampen+ (meninger) | 21.02.2020

Kommentar av Maia Nordsteien Nielsen (filosofistudent og deltaker på Klassekampen-Akademiet): Vi får håpe at nyliberalistiske ideologer ikke har lyktes med å utarme den grønne venstresidas forestillingsevne ved å naturalisere markedsliberalismen. Det er ingenting naturlig i tanken om at den mest dominerende overlever: Tanken om at vi må overvinne hverandre og naturen er en suicidal feilslutning som vil ta knekken på både sivilisasjoner og naturen som omgir dem.

Mørkeblå eller grønn?

Dagsavisen (debatt) | 21.02.2020

Debatt av olje- og energiminister Tina Bru (H): «Mørkeblå» eller «grønn». To ulike fargestempler jeg får satt i panna i Dagsavisen leder 9. februar. Jeg ser med dypt alvor på klimautfordringen og jeg vil gjøre det jeg kan for at vi kutter utslippene, men ikke utviklingen. Jeg har tatt på meg oppgaven som Olje- og energiminister med ydmykhet for ansvaret det innebærer.

Norge og vertslandene er tjent med Equinors utenlandssatsing

DN (meninger) | 21.02.2020

Debatt av Torgrim Reitan (konserndirektør for Utvikling og produksjon internasjonalt i Equinor): Verdens energisystemer er i endring, og vi er bare i starten av denne globale omleggingen. Da er det en styrke at et energiselskap som Equinor har flere ben å stå på.

Ja til klimatiltak, tja til Klimakur!

Nationen (meninger) | 21.02.2020

Kronikk av Kjersti Hoff (Leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag): Klimakur 2030 er offensiv når det gjelder den store utfordringen vi står midt oppe i, nemlig klimaendringer som vi erfarer hver dag. Det er viktig for både oss sjøl og framtidige generasjoner at verden klarer å redusere klimagassutslippene og også binde mer CO2. Vi, bønder som har ansvar for matproduksjon, bruk av jorda vår, såing og høsting, har over flere år sett at de klimatiske endringene har blitt mer og mer krevende. 

Kjøt, mat og klima

Nationen (meninger) | 21.02.2020

Kommentar av Torstein Steine (Tidligere instituttleder NMBU og avlsforsker Geno): Aktuelle tiltak for å berga klimaet kan vera så mangt. Men i Norge har det i alle fall teke ei merkeleg retning med nokre av forslaga i Klimakur 2030.

Kjære dommedagsprofet

VG (meninger) | 21.02.2020

Debatt av Fredrik Korsvold (trøtt av klimahysteriet): I gårsdagens VG kom Carl Johansen fra Miljøpartiet de Grønne med et debattinnlegg angående gruppa: «Folkeopprøret mot klimahysteriet» med ingressen: «Kjære fornekter». Så flott du har fått med deg at det begynner å bli et bredt folkelig opprør mot rådyr symbolpolitikk, da er vi kommet et skritt videre. 

Bærekraft er ingen skjønnhetskonkurranse

DN (meninger) | 21.02.2020

Kommentar av Per M. Norheim-Martinsen (viserektor for forskning og utvikling, Oslomet): Bærekraftsagendaen er blitt en ny øvelse i den særnorske disiplinen «å pynte brura», hvor det kappes i å grønnvaske planer og tiltak istedenfor å bidra til faktiske endringer.

Giften som leder til terror

VG (meninger) | 21.02.2020

Kommentar av Per Olav Ødegård: Terror i Tyskland er de siste årene blitt utført av både høyreekstreme og ytterliggående islamister. De har én sak felles. De vil undergrave det liberale demokratiet.

Velgere uten valg

VG (meninger) | 21.02.2020

Lederkommentar: Iranere velger i morgen et nytt parlament. Det er lite spenning knyttet til utfallet. Det eneste usikre er hvor høy valgdeltagelsen blir.

Kjønnslemlestelse er et irrelevant argument

Vårt Land (verdidebatt) | 20.02.2020

Debatt av Mathias Onsrud (Pensjonert misjonær og lege): Dagfinn Høybråten i Kirkens Nødhjelp reagerer kraftig på ideen om å ta bistandsmidler «fra de fattigste» for å stimulere næringsutvikling. Kampen mot kjønnslemlestelse fremheves som et felt som vil lide spesielt som følge av en slik omlegging. Jeg syns dette er et dårlig argument.

Green Deal kan gi auka import av mat til EU

Nationen (meninger) | 20.02.2020

Kommentar av Hildegunn Gjengedal (Seniorrådgjevar i Noregs Bondelag): Målet er å bli klimanøytral i 2050. Planen har ein eigen seksjon for landbruk kalla Farm to fork, eller jord til bord på norsk. Denne delen skal leggast fram mot slutten av mars, men allereie no har detaljar lekka ut, som det meste gjer i Brussel. Og bøndene er uroa. Forslaga inneber mellom anna innskrenkingar i bruk av plantevernmiddel og gjødsel, meir økologisk produksjon, strengare krav til dyrevern og mindre antibiotikabruk.

Ja til mer klimahysteri!

NRK ytring | 20.02.2020

Replikk av Matilde Clemetsen (Oslo studentlag, Framtiden i våre hender): I sin kronikk spør Fremskrittspartiets Cathrine Andersen om norsk klimapolitikk er basert på fakta eller symbolpolitikk, og om politikerne har gått så langt at de ikke lenger får støtte fra befolkningen. Gode og viktige spørsmål, tenker jeg, men sitter med det totalt motsatte inntrykket av hvor klimapolitikken er i dag.

Vi må utvikle, ikke avvikle oljenæringen

Bergens Tidende (meninger) | 20.02.2020

Kommentar av Jonas Gahr Støre (leder i Ap): Innen 2050 skal Norge være klimanøytrale. Utvikling av sektoren er nøkkelen.

Ut av tåka, inn i framtiden!

Klassekampen+ (meninger) | 20.02.2020

Kommentar av Anders Ekeland (medlem av NTL, Naturvernforbundet og SV), Øyvind E. Hansen (medlem av Fagforbundet, Naturvernforbundet og Rødt) og Ingunn Grande (medlem av Samfunnsviterne, Naturvernforbundet og MDG): Den 28. februar arrangeres «Broen til framtiden» for sjette gang i Oslo. Det er en viktig møteplass for klimaaktivister, miljøbevegelsen, fagbevegelsen, forskere og ulike trossamfunn. Den tida er forbi, da det var nok å møtes og se at vi var mange, få siste nytt fra klimaforskningsfronten og høflig høre på hva Høyre, Venstre og Arbeiderpartiet hadde å komme med. Regjeringens «Klimakur 2030» er ute på høring og det haster med å få til handling framfor flere ord.

Stort klimaopprør på gang: Her er årsakene til det

Nettavisen (meninger) | 20.02.2020

Kommentar av Kjell-Magne Rystad: Regjeringen er foroverlent i klimapolitikken, men tar i liten grad folket med på råd. Politikken er hverken godt utredet eller forklart. Slikt blir det opprør av.

Kjære fornekter

VG (meninger) | 20.02.2020

Kommentar av Carl Johansen (forfatter og MDG-politiker i Møre og Romsdal): Har du tenkt gjennom hva det vil si å støtte «Folkeopprøret mot klimahysteriet» på Facebook?

Vi kommer ikke til å gi urealistiske håp, men vi skal være konstruktive

ABC nyheter (meninger) | 20.02.2020

Kommentar av Kathleen Buer (Redaksjonssjef ABC Nyheter) og David Stenerud (Nyhetssjef, ABC Nyheter): Slik dekker ABC Nyheter klima, og derfor gjør vi det.

Den nye faren fra høyre

VG (meninger) | 20.02.2020

Lederkommentar: Høyreekstremismen og den voldelige islamismen er begge eksisterende trusler mot det liberale europeiske demokrati.

Merkel trekker det korteste strået

DN+ (meninger) | 20.02.2020

Kommentar av Sofie Matlary (statsviter med migrasjonspolitikk som felt): Under flyktningkrisen i Europa, for snart fire år siden inngikk EU og Tyrkia en avtale som ville forhindre ulovlig migrasjon til europeiske land. Nye tall viser dog at kun en veldig liten del av migranter ble sendt tilbake – kun 189 irregulære migranter er blitt returnert. Samtidig sier Tyrkias president at landet ikke vil, eller kan, bosette 3,6 millioner flyktninger – så lenge de ikke kan bosettes i hans selverklærte «safe zone» i Nord-Syria. 

Israels store parti redusert til en tidel

Vårt Land+ (meninger) | 20.02.2020

Analyse av Geir Ove Fonn: Ti dager før Israels tredje valg på ett år, ligger venstresiden nærmest brakk. Arbeiderpartiet, som ledet Israel fra fødselen og de neste tre tiårene, er ikke til å kjenne igjen.

To lovforslag om hatytringar og «fake news» skapar splid i Nigeria.

Klassekampen+ (meninger) | 20.02.2020

Kommentar av Gina Lende (postdoktor i religionsvitenskap, MF Vitenskapelig Høyskole): Ved valdsutbrudd mellom ulike etnisk- religiøse grupper vert skuldige sjeldan stilt for retten. Rykte og frykt, og heilt reelle utfordringar, vidareformidlast med eit tastetrykk via Whatsapp, Twitter og Facebook. Minimal påliteleg informasjon, frå styresmakter og ofte også etablert presse som har få journalistar på bakken, gjer at folk ser til sosiale medium, private kontoar og gruppefellesskap for å få informasjon.

Ingen vilje til makt

DN+ (meninger) | 19.02.2020

Kommentar av Janne Haaland Matlary (Professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo og professor II ved Forsvarets Høgskole): Europa må skaffe seg en Kina-strategi, og en strategi generelt. Den må dreie seg om makt.

Hallo, München! Glemte dere noen?

Vårt Land (verdidebatt) | 19.02.2020

Kommentar av Birgitte Lange (Redd Barna): Mens toppledere samlet seg i München for å diskutere krig og fred, haglet bombene over barn i Idlib i Syria. Men i München ble ikke barna nevnt.

Det ansvarlige er å redusere soyaavhengigheten

Nationen (meninger) | 19.02.2020

Debatt av Anja Bakken Riise (FIVH): Det er på tide å bygge et landbruk på egne ressurser, innenfor planetens tålegrenser. Sveinung  Svebestad i Felleskjøpet Rogaland Agder  skriver  onsdag 12. februar  at  norsk soyaimport er ansvarlig. Men selv ved å kjøpe sertifisert soya bidrar  Norge  til  et  økende  press på noen av verdens mest verdifulle økosystemer og karbonlagre. Soyaimporten er  også  et  stort troverdighetsproblem  for norsk jordbruk.

Grønnvask i øst og vest (klesindustrien)

Klassekampen+ (meninger) | 19.02.2020

Kronikk av Anja Bakken Riise (leder, Framtiden i våre hender), Charlotte Ruud Granum (fagrådgiver, Framtiden i våre hender), Ingun Grimstad Klepp (seniorforsker, Forbrukerforskningsinstituttet, Oslomet) og Tone Skårdal Tobiasson (redaktør, Nice Fashion): Vi trenger tekstilbransjen med på laget for å få varige omlegginger. Det viktigste de kan gjøre er å få kvaliteten på varene de selger opp og volumene ned. Så må de selvsagt også rydde opp i kjemikaliebruk, dyrevelferd, arbeidsforhold – og mye annet. Dette gjøres best gjennom lover og regler og pålagt informasjon, slik som innholdsdeklarasjoner og virkelige miljømerker der en tredjepart står for kontrollen. 

1 - 30 av 14808
1 2 3 4 5 6 .... 490 491 492 493 494

Medieklipp

Her samler vi lenker til medieklipp og -debatt om relevante saker knyttet til utviklingspolitikk og global bærekraftig utvikling, herunder tilgrensende felt knyttet til geopolitikk og utenrikspolitikk. Det lenkes til relevant stoff i sentrale riksmedia, herunder utvalgte nettaviser, samt kommentarstoff fra utvalgte regionaviser. I mange tilfeller vil full tilgang til stoffet være skjult bak ulike typer betalingsmurer. Normalt vil lenker bli oppdatert og sendt ut til abonnenter på formiddagen, men avvik vil kunne forekomme i forbindelse med helger, ferieavvikling o.a. Tjenesten er utviklet i et samarbeid mellom Global og RORG-samarbeidet.

Rorg-samarbeidet

RORG-samarbeidet er et nettverk av norske organisasjoner som driver opplysningsarbeid i Norge om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål med økonomisk støtte fra Norad. Gjennom nettstedet rorg.no har RORG-samarbeidet siden 2000 satt fokus på slike saker gjennom dybdeartikler, der synspunkter og perspektiver fra ulike aktører innenfor bl.a. sivilsamfunn, statlige myndigheter, forskning (globalt og nasjonalt), samt internasjonale og mellomstatlige organisasjoner, har blitt formidlet, mediedekning og -debatt i Norge har blitt lenket opp og oppsummert og problemstillinger knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker og debatter i Norge, spesielt i arbeidet med for en mer samstemt politikk for utvikling, har blitt fremhevet.