Klipp fra media

Filter: offmyndigheter

En tydelig stemme

Klassekampen+ (meninger) | 02.07.2020

Debatt av Audun Halvorsen (statssekretær, UD): I et innlegg 30. juni går Hoda Imad fra AUF til angrep på regjeringens midtøstenpolitikk. Imads bekymring for konsekvensene av en eventuell israelsk anneksjon av deler av Vestbredden er berettiget, og deles av regjeringen. Det er samtidig misvisende å hevde at Norge ikke reagerer på brudd på folkeretten og menneskerettighetene.

Særinteresse kan du vere sjølv

NRK ytring | 30.06.2020

Replikk av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V): Ola Borten Moe tek grundig feil når han meiner at grøne satsingar er «svada», og at framtida ligg i olje og gass.

Strengere vindkraftpolitikk

Dagsavisen (debatt) | 26.06.2020

Kommentar av olje- og energiminister Tina Bru (H) og miljøminister Sveinung Rotevatn (V): Vindkraft på land har fått mye oppmerksomhet det siste året og vekker sterke følelser hos mange. Nettopp derfor er det viktig at vi har en vindkraftpolitikk som blir forstått og som gir forutsigbare rammer for de som blir berørt. På få år har mye endret seg innen vindkraft.

En strengere vindkraftpolitikk framover

Nationen (meninger) | 25.06.2020

Kommentar av klima- og miljøvernminister Sveinung Rotevatn (V) og olje- og energiminister Tina Bru (H): Vi må roe ned vindkraftdebatten – og vi må roe ned utbyggingen.

Store muligheter for hydrogen

Stavanger Aftenblad (meninger) | 18.06.2020

Kommentar av olje- og energiminister Tina Bru (H): Skal vi løse klimautfordringene må vi jobbe bredt. Hydrogen gir store muligheter for å redusere CO₂ utslipp i fremtiden.

Der nøden er størst

Dagsavisen (debatt) | 16.06.2020

Kommentar av utenriksminister Ine M. Søreide Eriksen (H): Verdens oppmerksomhet er rettet mot innsatsen for å stoppe videre spredning av covid-19. De ofte dramatiske tiltakene berører alle deler av samfunnet i alle land. Dette gjelder også for humanitære aktører. FN, Røde Kors, frivillige organisasjoner og landene selv gjør en formidabel innsats med å svare på utfordringene som følge av pandemien.

Skog- og trenæringen er en pådriver for det grønne skiftet

DN (meninger) | 13.06.2020

Debatt av landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF): I en kronikk i DN 5. juni kritiserer Bård Harstad regjeringens koronatiltak for næringslivet. Han mener det er viktig å legge til rette for grønn omstilling. En av de fem bærebjelkene i regjeringens strategi for å ta Norge ut av koronakrisen er nettopp å skape en grønn fremtid og flere grønne jobber. Da er det underlig at Harstad trekker frem skogbruket som eksempel på en næring som ikke er bærekraftig.

Når pengane ikkje kjem… (bærerkaftsmål)

Dagsavisen (debatt) | 04.06.2020

Kommentar av Bård Vegar Solhjell (direktør i Norad): Nokre land har laga digitale plattformar for å hjelpe migrantar finne den beste og billigaste måten å overføre til sitt land. Å få redusert gebyra for migrantar sine pengetransaksjonar er ein del av berekraftsmåla. Under målet om å bidra til mindre ulikskap er det ei forplikting om at landa innan 2030 skal få gebyra ned til tre prosent. Dette er eitt av dei mest konkrete berekraftsmåla; 10c, faktisk.

Norge har nettopp åpnet en ny næring. Anslått verdi: 1000 milliarder. (havbunnsmineralser)

Adresseavisen (meninger) | 04.06.2020

Kommentar av olje- og energiminister Tina Bru (H): Hvorfor er denne typen metaller viktig? Fordi det er viktig for det grønne skiftet, og fordi det er viktig å finne nye forekomster av disse ressursene – spesielt sjeldne jordarter. Det vil være en mulig viktig strategisk ressurs for Norge i fremtiden. De brukes i de tingene du har i hverdagen – mobiltelefon, elbiler, batterier. Vår elektrifiserte hverdag er avhengig av at vi har tilgang til flere slike ressurser.

Proteksjonismens pris

Sarpsborg Arbeiderblad (meninger) | 02.06.2020

Kommentar av næringsminister Iselin Nybø (V) og utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H): Koronakrisen har gitt verdenshandelen en solid knekk. Dette er ikke tidspunktet for å undergrave tilliten til det det internasjonale handelssystemet. Når alle tenker på sitt, blir alle tapere. Dette er tidspunktet for å stå sammen. La oss ikke forspille den sjansen.

Historisk har idealismen gått hånd i hånd med egeninteressen

Morgenbladet+ (meninger) | 29.05.2020

Debatt av arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H): Når Norge deltar i FN, forhandler fred eller påtar oss internasjonale forpliktelser, er det ikke bare for å frelse verden eller gjøre den litt bedre. Det er fordi det gir oss som et lite land en plass ved bordet, ikke minst er det viktig i forhold til vår allierte USA. Det var Bjørnstjerne Bjørnson som i Andersen fra Toten ga opphav til uttrykket «Skit i verden, leve Toten» (egentlig var det skit i Norge). Men Toten med sin internasjonale, eksportrettede industri, går det dårlig med dersom vi skiter i verden. Skal Toten leve, må vi faktisk ut i verden.

Menn må snakke mer om mensen

Bergens Tidende (meninger) | 28.05.2020

Kommentar av utviklingsminister Dag Inge Ulstein (KrF): I en lang periode gikk verden i riktig retning. Vi løftet flere ut av fattigdom. Flere fikk tilgang til utdanning og til viktige helsetjenester. Men som utviklingsminister har jeg også hatt menneskemøter som jeg vil bære med meg gjennom resten av livet. Som da jenten fra Malawi stirret på den norske delegasjonen og fortalte om da hun hadde fått mensen for første gang.

Norske prioriteringer for medlemskap i FNs sikkerhetsråd

Aftenposten (meninger) | 24.05.2020

Kronikk av utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H): Det er under en måned igjen til valget til FNs sikkerhetsråd. Behovet for internasjonalt samarbeid er bare blitt tydeligere under koronakrisen. Norge søker plass i Sikkerhetsrådet for å bidra til felles løsninger på felles problemer og for å bidra til internasjonal fred og sikkerhet. Per Krohgs ikoniske maleri av fuglen Føniks som stiger opp av asken etter andre verdenskrig, pryder salen til FNs sikkerhetsråd. Vi har nylig markert at det er 75 år siden slutten på andre verdenskrig.

Greenpeace gjer det beste til det gode sin fiende

DN (meninger) | 22.05.2020

Debatt av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V): Regjeringa har foreslått å flytte grensa for iskantsona lengre sør, og at den skal vere ei fast og føreseieleg grense for petroleumsverksemd. Det er bra for miljøet, det skaper klårleik og føreseielegheit for oljenæringa, og det er ei løysing det er politisk realistisk å få til.

Regjeringa bryr seg om miljøet

Dagbladet (meninger) | 20.05.2020

Kommentar av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V): Forslaget frå regjeringa om ei ny, tydeleg og fast grense for kor langt nord ved iskanten det skal setjast i gang petroleumsverksemd, er ei klar betring for miljøet. Det vil òg rydde av vegen usemja om kva grense som gjeld i dag. Den nye grensa er betre for miljøet, uansett kva tidlegare grense ein samanliknar med.

Tal som tel (bistand)

Aftenposten (meninger) | 19.05.2020

Kronikk av Bård Vegar Solhjell (Direktør, Norad): Samla norsk bistand var i 2019 på 37,8 milliardar kroner. Sjølv om vi akkurat no lever i ei tid kor milliardane fer kring oss, er nesten 38 milliardar eit stort tal. I motsetning til kva mange trur, går lite, om lag tre prosent, til myndigheitene i utviklingsland. Over halvparten av bistandsmidlane går gjennom globale kanalar som Verdsbanken, FN, store internasjonale organisasjonar og globale fond. Mykje er øyremerka til bestemte føremål som helse og utdanning. Store aktørar kan ofte få til meir enn mange små.

Det norske flagget symboliserer globalisme

VG (meninger) | 12.05.2020

Kommentar av statsekretær i UD, Jens Frølich Holte (H): Å bruke det norske flagget som en protest mot «globalisme» er historieløst.

Farlige feilslutninger om frihandel og beredskap

DN (meninger) | 07.05.2020

Kommentar av næringsminister Iselin Nybø (H): Det er en farlig feilslutning å tro at Norges beredskapsbehov løses gjennom høye tollmurer og stengte grenser, som enkelte har tatt til orde for. Det gjør oss bare fattigere og mer utsatt.

Pandemien forsinker også arbeidet med kvoteflyktninger

Dagsavisen (debatt) | 07.05.2020

Debatt av statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet Hilde Barstad (H): I Dagsavisen 4. mai hevder Arbeiderpartiets Masud Gharahkhani og Jonas Gahr Støre at regjeringen somler med å ta imot kvoteflyktninger. Regjeringen gjør alt den kan for at arbeidet med kvoteflyktninger skal gå så raskt som mulig under korona-pandemien.

Vi jobber sammen for å friskmelde verden

Aftenposten (meninger) | 04.05.2020

Kommentar av Giuseppe Conte (Italias statsminister), Emmanuel Macron (Frankrikes president), Angela Merkel (Tysklands forbundskansler), Charles Michel (Det europeiske råds president), Erna Solberg (Norges statsminister) og Ursula von der Leyen (Europakommisjonens president): I vår sammenkoblede verden er det globale helsesystemet like sterkt som det svakeste ledd. Vi må beskytte hverandre for å kunne beskytte oss selv. Dermed står vi overfor en global utfordring, og vi må gi oss selv den beste sjansen til å beseire den. Det betyr å samle verdens beste, og mest forberedte, hjerner for å finne vaksinene og behandlingene vi trenger for å friskmelde verden. Samtidig må vi styrke helsesystemene som skal tilgjengeliggjøre disse for alle, med særlig vekt på Afrika.

Flere jobber er jobb nummer én

Aftenposten (meninger) | 01.05.2020

Kommentar av Linda Hofstad Helleland (Leder, Høyres programkomité): Jeg skjønner at det går sport i å tolke politiske motstandere i verste mening, og at noen unyanserte spissformuleringer kan gjøre den jobben enklere. For å presisere: Det er ingen motsetning mellom en god klimapolitikk og å skape arbeidsplasser. Situasjonen landet nå befinner seg i, setter en del debatter i et nytt lys.

Havvindelige visjoner!

Stavanger Aftenblad (meninger) | 01.05.2020

Kommentar av olje- og energiminister Tina Bru (H): Det var en god uke før påske. Selv med et korona-nedstengt land kunne jeg på vegne av regjeringen presentere Norges grønneste påskeegg! Vi godkjente nemlig Hywind Tampen – verdens største anlegg for flytende havvind.

Kor går iskanten - og kor gjekk den?

Dagbladet (meninger) | 29.04.2020

Debatt av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V): Regjeringa si avgjersle om å flytte grensa for iskantsona lenger sør skjermar ikkje berre 56 539 nye kvadrakilometer sårbar natur i Barentshavet. Den gjer samstundes slutt på ei årelang forvirring om kor grensa eigentlig går. Ei forvirring som diverre òg pregar korleis enkelte har motteke meldinga.

Difor flyttar vi grensa for iskantsona sørover

VG (meninger) | 25.04.2020

Kommentar av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V): No tek regjeringa større omsyn til natur og dyreliv, og vi trekk grensa for iskantsona lengre sør. Slik set vi grensa for kvar det kan setjast i gang petroleumsverksemd. Der Golfstraumen møter isen og det kalde vatnet frå Polhavet er det spesielle forhold som gjer særskilt gode forhold for liv på, i og under isen. Den norske delen av Barentshavet er truleg det høgarktiske havområdet som har det rikaste dyrelivet og det største biologiske mangfaldet.

Ein ny eksplosjon av fattige?

Dagsavisen (debatt) | 23.04.2020

Kommentar av Bård Vegar Solhjell (direktør i Norad): Midt i klimaproblem, demokratiske tilbakeslag, krigar og stendig fattigdom har verda gjort store sosiale og økonomiske framsteg. Desto meir deprimerande at Covid19-viruset risikerer å snu fleire av desse trendane, assistert av det IMF (det internasjonale pengefondet) kallar Afrikas største økonomiske fall på 50 år. For no er det alvor. Økonomien vil krympe, der dei treng vekst så sårt. Verdsøkonomien vil etter alt å døme krympe i 2020. IMF og Verdsbanken reknar i sine mest optimistiske anslag med eit fall på 5 prosent i BNP pr. innbyggar i Afrika sør for Sahara.

Trenger tiltak for å berge arbeidsplasser i utviklingsland (bistand)

DN (meninger) | 16.04.2020

Kommentar av Tellef Thorleifsson (administrerende direktør i Norfund): Stortinget bevilget nylig 100 milliarder kroner for at norsk finansnæring skal styrke utlånsaktiviteten. I utviklingsland er slik nødhjelp enda viktigere. Derfor er det riktig, som Roland skriver, å sette opp kredittlinjer til banker som kan låne til driftskapital i næringslivet.

Arbeid til alle

Stavanger Aftenblad (meninger) | 11.04.2020

Kommentar av Bård Vegar Solhjell (direktør i Norad): FNs utviklingsprogram, UNDP, rapporterte rett før påske at eit omfattande koronautbrot i Afrika ville koste over 220 milliardar dollar – og at det kan utradere halvparten av arbeidsplassane på kontinentet. Halvparten. Og Afrika har ikkje nok arbeidsplassar i utgangspunktet. Redusert barnedødelegheit og betre helse har ført til auka levealder og stor vekst i folketalet. Og mangel på arbeidsplassar. Det blokkerer for økonomisk utvikling, og fratar folk moglegheiter.

Vi trenger globalt samhold mot viruset

Dagbladet (meninger) | 26.03.2020

Kommentar av utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF): Coronaviruset, klimatrusselen og konflikter grunnet fattigdom, bryr seg ikke om stengte grenser, og gjør bistand enda viktigere. Jo mer vi gjør for utvikling andre steder, desto bedre vil det være for verdens samlede evne til å møte trusler som ingen kan stenge grensene for.

Kva har ein ulovleg dyremarknad i ein ukjend kinesisk storby med oss å gjere? Alt.

Aftenposten (meninger) | 26.03.2020

Kronikk av Bård Vegar Solhjell (Direktør, Norad): Verda er full av konfliktar, men det vi har til felles, er langt sterkare. Klimaendringar, ulikskap og pandemiar er globale trugslar vi har felles interesse av å kjempe imot. Å unngå dei er fellesgode. Kampen mot dei er nedfelt i ein internasjonal plan fram mot 2030 kalla berekraftsmåla. Pengane vi brukar på det, er investeringar. «Det heiter ikkje eg, no lenger, heretter heiter det vi», siterer vi i desse dugnadstider. Vi-et og dugnaden må strekke seg lenger.

En annerledes nødhjelpsoperasjon (Norfund/bistand)

Aftenposten (meninger) | 25.03.2020

Kommentar av (Tellef Thorleifsson, CEO Norfund): Bedriftene i Norfunds portefølje står for over 300.000 direkte arbeidsplasser i Afrika, Mellom-Amerika og Sørøst-Asia. Som en ansvarlig eier vil vi gjøre vårt for at bedriftene og de ansatte kan komme gjennom krisen. Verden er i en unntakstilstand. Nå må vi handle klokt for å opprettholde næringsliv og arbeidsplasser, både i Afrika og i Norge.

1 - 30 av 118
1 2 3 4

Medieklipp

Her samler vi lenker til medieklipp og -debatt om relevante saker knyttet til utviklingspolitikk og global bærekraftig utvikling, herunder tilgrensende felt knyttet til geopolitikk og utenrikspolitikk. Det lenkes til relevant stoff i sentrale riksmedia, herunder utvalgte nettaviser, samt kommentarstoff fra utvalgte regionaviser. I mange tilfeller vil full tilgang til stoffet være skjult bak ulike typer betalingsmurer. Normalt vil lenker bli oppdatert og sendt ut til abonnenter på formiddagen, men avvik vil kunne forekomme i forbindelse med helger, ferieavvikling o.a. Tjenesten er utviklet i et samarbeid mellom Global og RORG-samarbeidet.

Rorg-samarbeidet

RORG-samarbeidet er et nettverk av norske organisasjoner som driver opplysningsarbeid i Norge om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål med økonomisk støtte fra Norad. Gjennom nettstedet rorg.no har RORG-samarbeidet siden 2000 satt fokus på slike saker gjennom dybdeartikler, der synspunkter og perspektiver fra ulike aktører innenfor bl.a. sivilsamfunn, statlige myndigheter, forskning (globalt og nasjonalt), samt internasjonale og mellomstatlige organisasjoner, har blitt formidlet, mediedekning og -debatt i Norge har blitt lenket opp og oppsummert og problemstillinger knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker og debatter i Norge, spesielt i arbeidet med for en mer samstemt politikk for utvikling, har blitt fremhevet.