Klipp fra media

Filter: offmyndigheter

Hvordan skape 20 millioner nye jobber i Afrika?

Vårt Land (verdidebatt) | 21.02.2020

Debatt av Tellef 
Thorleifsson (CEO, Norfund): «Nå må alle mann til pumpene for å skape flere jobber», skriver Ulstein i Vårt Land 15. februar Det er et godt utgangspunkt. I Stortingsmelding 24 (2016–2017) om bærekraftsmålene og norsk utviklingspolitikk la regjeringen opp til å øke satsingen på privatsektor i inneværende stortingsperiode. Vi er på god vei, men det trengs mye mer for å nå bærekraftsmål nr. 1 – å utrydde fattigdom. Norfund er klar til økt innsats!

Verken villedende eller falske nyheter

Klassekampen+ (meninger) | 19.02.2020

Debatt av justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H): I 2015 kom det hele 31.000 asylsøkere til Norge. Da er det ikke rart at det både i 2016 og 2017 ble gitt over 6000 familieinnvandringstillatelser til personer med flyktningbakgrunn. Begge disse årene ble over 40 prosent av familieinnvandringstillatelsene gitt til personer med flyktningbakgrunn. Er det mange? Der vil nok Karin Andersen og jeg ha ulike svar.

Unyansert fra NHO-sjefen

Vårt Land (verdidebatt) | 18.02.2020

Debatt av Per Øyvind Bastøe (Evalueringsdirektør i Norad): En av de viktigste debattene innenfor bistand for tiden er derfor nettopp hvordan man kan øke investeringene ved at privat kapital investeres i bærekraftsmålene. Så langt er jeg enige med NHO direktøren og hans kenyanske kollega. Det virker imidlertid som om de i sin kronikk blander norsk bistand til næringsutvikling med bistand til fremme av norsk næringsliv. Norge gir ikke bistand for å subsidiere norske bedrifter (eller sivilsamfunnsorganisasjoner for den saks skyld), men for å oppnå utviklingseffekter.

Ja, e-tjenesten skal gi trusselvurderinger

DN+ (meninger) | 16.02.2020

Debatt av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H): Det kan virke som om DNs kommentator Sverre Strandhagen er overrasket over at E-tjenesten i sin årlige trusselvurdering fokuserer på hvilke trusler Norge kan bli utsatt for. I sin kommentar etter Etterretningstjenestens fremlegging av sin årlige åpne trusselvurdering skriver han at E-tjenesten tegner et fiendebilde av Kina, mens utenriksministeren er mer nyansert (DN 11. februar). Det er det gode grunner til.

Bistand til Hellas

Klassekampen+ (meninger) | 15.02.2020

Debatt av statssekretær Jens Frølich Holte (H): I sitt innlegg i Klassekampen 14. februar understreker Trude Jacobsen alvoret i den humanitære situasjonen for migranter i leirene på de greske øyene. Forholdene i Moria-leiren på den greske øya Lesvos er svært vanskelige. Derfor bidrar regjeringen både med penger og kompetanse gjennom norske og internasjonale organisasjoner.

Jobbskaping i utviklingsland er høyt prioritert (bistand)

Vårt Land (verdidebatt) | 14.02.2020

Debatt av utviklingsminister Dag Inge Ulstein (KrF): I mandagens Vårt Land etterlyser NHO-sjefen mer penger fra utviklingsbudsjettet til norsk næringsliv i Afrika. Jeg er ikke begeistret for forslaget om å ta penger fra utdanning og bekjempelse av kjønnslemlestelse, men jeg deler det sterke engasjementet for å skape flere jobber i Afrika.

Nei, vi demoniserer ikke Kina

Klassekampen+ (meninger) | 13.02.2020

Debatt av finansminister Frank Bakke-Jensen (H): E-tjenestens årlige trusselvurdering fokuserer på hvilke trusler Norge kan bli utsatt for. At de løfter frem Kina som et av områdene, betyr ikke at vi ikke kan samarbeide godt med dem på mange områder.

Oljefondet er ikke et klimapolitisk virkemiddel

DN+ (meninger) | 12.02.2020

Debatt av statssekretær i Finansdepartementet Kari Olrud Moen (H):  Håvard Halland skriver i DN 6. februar at Oljefondet kan gis en klarere klimarolle og at investeringer i infrastruktur kan gi en vesentlig klimaeffekt. Klimautfordringene må løses gjennom klimapolitiske virkemidler. Fondet er ikke et slikt virkemiddel. Det er det bred enighet om.

Internasjonalt skattesamarbeid

Klassekampen+ (meninger) | 11.02.2020

Kommentar av finansminister Jan Tore Sanner (H): Internasjonalt skattesamarbeid virker, selv om det tar tid. Norge skal fortsette å bidra på en god og konstruktiv måte slik at vi lykkes. Skulle vi komme dit at vi ikke finner en internasjonal enighet, må vi vurdere alternative nasjonale løsninger. Men la oss gjøre ting i riktig rekkefølge, og bruke kreftene på de internasjonale prosessene som nå virkelig går fremover.

Det handler om resultater, ikke prosenter

Nationen (meninger) | 10.02.2020

Debatt av utviklingsminister Dag Inge Ulstein (KrF): I sitt innlegg i Nationen 22. januar viser Aksel Nærstad til hvorfor det er viktig å satse på småskala matprodusenter. Jeg er helt enig i disse argumentene, dette er også grunnen til at vi gjennom «Mat, mennesker og miljø – regjeringens handlingsplan på bærekraftige matsystemer i norsk utenriks- og utviklingspolitikk» nettopp fremhever disse matprodusentene.

Ren energi i Honduras (Norfund/bistand)

Klassekampen+ (meninger) | 08.02.2020

Debatt av Ingrid Aarsnes (Kommunikasjonsleder) og Inger Nygaard (Kommunikasjonsansvarlig, Norfund): I Klassekampen 4. februar stiller Vilma Taubo fra Latin-Amerikagruppene kritiske spørsmål til hvorvidt det å generere «tonnevis av energi» i Honduras er til hjelp for befolkningen, når landet er sterkt rammet av klimaendringer, fattigdom og store ulikheter. Manglende tilgang til energi er ett av de største hindre for etablering av bedrifter og jobbskaping i Honduras, som i de fleste andre utviklingsland.

Viktig med restriktiv innvandrings-politikk

Dagbladet (meninger) | 05.02.2020

Kommentar av justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H): Regjeringens restriktive, rettssikre og ansvarlige innvandringspolitikk ligger fast, selv om Frp har gått ut av regjering.

Kan skatt erstatte bistand?

Dagsavisen (debatt) | 30.01.2020

Kommentar av Bård Vegar Solhjell (direktør i Norad): Store summar forsvinn ut av landet, i staden for å finansiere vekst og velferd. Korrupsjon og omfattande unntak gjer også at tilliten til skattesystemet er låg, gjerne med god grunn: Ein studie i Uganda viste at 70 av 71 offentlege tenestemenn ikkje betalte skatt, og berre 5 prosent av direktørar i leiande selskap betalte. Dette må endrast. Eit betre skattesystem er etter mi oppfatning ein heilt sentral del av løysinga for å skape utvikling og kunne finansiere tiltaka som trengst for at vi når berekraftsmåla.

Må fortsette kampen mot ISIL

Dagbladet (meninger) | 28.01.2020

Kommentar av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H): Sammen med utenriksminister Ine Eriksen Søreide redegjorde jeg for Stortinget 15. januar om den vanskelige situasjonen i Irak. Regjeringen fikk tydelig støtte fra stortingsflertallet til å videreføre Norges militære støtte til Irak i kampen mot ISIL. Slik støtte er viktig fordi det er betydelig risiko ved å bekjempe en så hensynsløs motstander som ISIL, og fordi det er politisk krevende å holde fokus på kampen mot ISIL i en så ustabil region som Midtøsten.

1,5-gradersmålet er en forsikring mot katastrofale konsekvenser

Aftenposten (meninger) | 22.01.2020

Debatt av klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V): I Aftenposten 12. januar skriver Geir H.M. Bjertnæs at det er misvisende å påstå at forskningen støtter 1,5-gradersmålet. Han viser til nobelprisvinner i økonomi i 2018, William D. Nordhaus. Ifølge Nordhaus er det optimalt å sikte mot 3,5 graders oppvarming, for da vil ikke kostnadene ved tiltaket overstige gevinsten ved å gjennomføre dem.

Feil om olje og gass

Dagbladet (meninger) | 09.01.2020

Debatt av olje- og energiminister Sylvi Listhaug (Frp): Det eneste verden vil oppnå ved at Norge stenger oljeproduksjonen er at klimagassutslippene fra verdens oljeproduksjon øker.

50 år med oljeeventyr

Aftenposten (meninger) | 23.12.2019

Kronikk av olje- og energiminister Sylvi Listhaug (Frp): Det er lett å glemme hva funnene på norsk sokkel egentlig har betydd for oss nordmenn. Men i en tid hvor noen politikere tror vi kan stenge ned norsk olje- og gassproduksjon og samtidig bevare en velferd som andre land bare kan drømme om, er det viktig å huske på historien.

Smart bruk av data mot fattigdom (bistand)

DN+ (meninger) | 20.12.2019

Kommentar av utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF): I Nepal møtte jeg småbønder som hadde tyvedoblet omsetningen etter at en liten app på smarttelefonen ga dem noe så enkelt som tilgang til værmeldingen og grønnsaksmarkedene. Det er et av flere gode eksempel på hvordan digitaliseringen kan hjelpe flere mennesker ut av fattigdom.

Mot polarisering, eller nye fellesskap?

Dagsavisen (debatt) | 19.12.2019

Kronikk av Bård Vegar Solhjell (generalsekretær i WWF, fra 1. januar 2020 leder for Norad): Er vi bekymra for eit militært angrep? Det hjelper å styrke forsvaret, sjølv om vi må ha hjelp av andre. Til og med handelen kan vi styrke gjennom avtalar med enkeltland, sjølv om det globale handelssystemet ikkje fungerer. Klimaet er derimot 100 prosent globalt. Klimapolitikk hjelper BERRE dersom mange nok land, selskap og lokalsamfunn også stiller opp.

En utenrikspolitikk for en uviss fremtid

Morgenbladet (meninger) | 13.12.2019

Debatt av utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H): Rammene for fremtidens utenrikspolitikk kjenner ingen, men jeg mener Norge er godt rustet. Vår politikk er fundert på oppdaterte analyser, og vilje og evne til omstilling. Samtidig holder vi fast ved viktige grunnlinjer i utenrikspolitikken. Ikke ut fra tradisjonalisme, men fordi de fortsatt best sikrer Norges interesser og over tid har vist at de står sin prøve i møte med svært ulike scenarioer.

Rasisme er fortsatt et problem

Aftenposten (meninger) | 11.12.2019

Kommentar av Erna Solberg (Statsminister, H), Trine Skei Grande (Kulturminister, V), Siv Jensen (Finansminister, Frp) og Kjell Ingolf Ropstad (Barne- og familieminister, KrF): Vi ser rasistiske ytringer og negative stereotypier, holdninger og fordommer og fremlegger nå en handlingsplan.

Regjeringens rett til å ytre og ta avstand

Aftenposten (meninger) | 30.11.2019

Kommentar av statssekretær i UD Jens Frølich Holte (H): Selv om en ytring er lovlig, trenger ikke norske myndigheter å stille seg bak den. Regjeringen tar avstand fra organisasjonen Stopp Islamiseringen av Norges (SIAN) handling i Kristiansand og forbeholder oss retten til å ta avstand fra andre lovlige ytringer som vi ikke er enige i.

Vi trenger ingen alternativ oljefortelling

Stavanger Aftenblad (meninger) | 28.11.2019

Debatt av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp): Så avslutningsvis til Øvrebekks påstand om gass. Gass har erstattet kull i elektrisitetsproduksjonen i blant annet USA og Storbritannia. Utslippseffekten er uomtvistelig. Samtidig vet vi at EU-landene bruker gass til mye annet enn elektrisitetsproduksjon. Dette er i bruksområder der gass er enda mer konkurransedyktig enn i el-sektoren. På lang sikt kan gass, i kombinasjon med karbonfangst og -lagring (CCS), være en nøkkel til å gjøre hydrogen til en viktig energibærer i lavutslippssamfunnet.

Norge står opp for ytringsfrihet og religionsfrihet, både hjemme og ute

VG (meninger) | 27.11.2019

Kommentar av statssekretær i Utenriksdepartementet, Jens Frølich Holte (H): Norges ambassadør til Pakistan har på vegne av norske myndigheter formidlet at for Norge er ytringsfriheten et grunnleggende prinsipp.

Globaliseringen utfordrer kristne og vestlige verdier

Vårt Land (verdidebatt) | 25.11.2019

Kommentar av Siv Jensen (Partileder i Frp og finansminister): Selv om det er mye positivt med globalisering, betyr en mer åpen verden at vi i større grad enn tidligere må stå opp og forsvare våre grunnleggende verdier som Norge har vært tuftet på gjennom flere hundre år. Jeg mener det er viktigere enn noen gang å forsvare de vestlige og kristne verdiene våre, fordi globaliseringen utfordrer disse.

Nei, jeg prøver ikke å hemmeligholde noen norsk klimaplan

Nationen (meninger) | 22.11.2019

Kommentar av klima- og miljøminister Ola Eøvestuen (V): EUs medlemsland skal levere klima- og energiplaner. Til sammen skal disse planene gi en status på hvordan EU ligger an til å nå sine felles europeiske mål for klima og energi. Avtalen mellom EU og Norge omfatter bare klimamålet, ikke EUs energimål og regelverk. Derfor skal ikke Norge levere en integrert energi- og klimaplan.

Mer energi - lavere utslipp

Nettavisen (meninger) | 16.11.2019

Kommentar av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp): Det er gitt et løfte om energi til alle. Samtidig har nesten én milliard mennesker fortsatt ikke tilgang til elektrisitet. FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og begrense klimaendringene. Felles for mange av de 17 målene er at de krever økt tilgang på energi.

Vi kan aldri ta friheten for gitt

Bergens Tidende (meninger) | 09.11.2019

Kommentar av statsminister Erna Solberg (H): En hel generasjon har vokst opp etter Berlinmurens fall for 30 år siden. En mur som i flere tiår hadde delt Europa. Det var dette Europa jeg ble født inn i.

Regnskogene er ikke «verdens lunger», de er viktigere enn som så

Stavanger Aftenblad (meninger) | 08.11.2019

Kommentar av Jon Lomøy (direktør i Norad): Skal vi løse verdens klimautfordringer, må vi bevare verdens regnskoger. «Avsløringene» av gamle bilder og slurvete begrepsbruk må ikke føre til at vi mister det viktigste budskapet av syne.

Kalde vinder og åpne dører

Morgenbladet (meninger) | 01.11.2019

Debatt av utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (Krf): Henrik Thune er mer oppdatert på hundre år gamle værmeldinger enn på KrF og Solberg-regjeringens utviklingspolitikk. All ekstrem fattigdom i verden skal utryddes innen 2030. Det er dét som er målet for vår utviklingspolitikk. Bare de mest moderne og effektive virkemidlene er gode nok hvis vi skal ha håp om å lykkes. Derfor oppdaterer vi verktøykassen fortløpende.

1 - 30 av 78
1 2 3

Medieklipp

Her samler vi lenker til medieklipp og -debatt om relevante saker knyttet til utviklingspolitikk og global bærekraftig utvikling, herunder tilgrensende felt knyttet til geopolitikk og utenrikspolitikk. Det lenkes til relevant stoff i sentrale riksmedia, herunder utvalgte nettaviser, samt kommentarstoff fra utvalgte regionaviser. I mange tilfeller vil full tilgang til stoffet være skjult bak ulike typer betalingsmurer. Normalt vil lenker bli oppdatert og sendt ut til abonnenter på formiddagen, men avvik vil kunne forekomme i forbindelse med helger, ferieavvikling o.a. Tjenesten er utviklet i et samarbeid mellom Global og RORG-samarbeidet.

Rorg-samarbeidet

RORG-samarbeidet er et nettverk av norske organisasjoner som driver opplysningsarbeid i Norge om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål med økonomisk støtte fra Norad. Gjennom nettstedet rorg.no har RORG-samarbeidet siden 2000 satt fokus på slike saker gjennom dybdeartikler, der synspunkter og perspektiver fra ulike aktører innenfor bl.a. sivilsamfunn, statlige myndigheter, forskning (globalt og nasjonalt), samt internasjonale og mellomstatlige organisasjoner, har blitt formidlet, mediedekning og -debatt i Norge har blitt lenket opp og oppsummert og problemstillinger knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker og debatter i Norge, spesielt i arbeidet med for en mer samstemt politikk for utvikling, har blitt fremhevet.