Klipp fra media

Filter: siviltsamfunn

Full fart og uten innsyn etter brexit (handel/WTO)

Nationen (meninger) | 20.09.2020

Kommentar av Camilla Hansen (Politisk rådgiver i Attac): I Norge og i Europa står føre-var-prinsippet sentralt i regulering av mat, jordbruk og miljø. Prinsippet har i flere år vært under sterkt press fra handelsavtalenes bestemmelser. Blant annet har EUs forbud mot import av storfekjøtt fra dyr behandlet med veksthormoner blitt klaget inn i WTO. Det samme har unionens midlertidige forbud mot genmodifiserte organismer. Til tross for at forbudene var basert på føre-var-prinsippet, tapte EU begge sakene. Forbudene var i strid med WTOs regler for veterinære og plantesanitære tiltak. At den norske regjeringen nå åpner for at avtalen med Storbritannia skal ha enda mer omfattende regelverk enn det eksisterende i WTO, er derfor svært urovekkende.

En helt grei avtale?

Klassekampen+ (meninger) | 19.09.2020

Debatt av Hege Skarrud (leder i Attac): Bjørgulv Braanen skriver på lederplass i Klassekampen 16. september at britene vil ha en handelsavtale med EU som den EU har med Canada (Ceta), fordi avtalen «ikke inneholder krav om suverenitetsavståelse eller underleggelse under EUs jurisdiksjon». Her har Braanen misforstått CETA-avtalen. Den innebærer nemlig suverenitetsavståelse. Riktignok ikke til EUs domstol, men til overnasjonale handelsdomstoler og komiteer utenfor demokratisk kontroll.

Galgen

Klassekampen+ (meninger) | 19.09.2020

Kommentar av Arild Nøkland (medlem i Extinction Rebellion): Vi sier at røyking dreper, men ikke at olje dreper. Hvorfor er det slik? Extinction Rebellion gjennomførte i går en aksjon foran Stortinget som benyttet sterke virkemidler. Tre unge mennesker ble hentet ut fra folkemengden og plassert i en galge med en løkke rundt halsen, stående på blokker av smeltende is. Et banner formidlet budskapet for aksjonen: «Oljeindustrien dreper, vi vil leve». Det ble samtidig lest opp sitater fra personer i politikken og oljeindustrien.

Afghanistan er ikke trygt (brannen i Moria)

Dagbladet (meninger) | 19.09.2020

Kommentar av Linn Herland Landro (Styreleder i Refugees Welcome Norway): Afghanske barn og ungdom er noen av dem som lider mest og som blir minst ivaretatt. Ville det ikke vært fint dersom samtlige av våre politiske partier rettet et søkende blikk mot hva det er som egentlig gjør at så mange ungdom må rømme fra fødelandet sitt?

Dette bør få Norge til å reagere (amazonas/handel)

Dagbladet (meninger) | 18.09.2020

Kommentar av Anna Bjørndal (utenlandssjef i Regnskogfondet): Folkelige initiativer, investorer og sivilsamfunnsorganisasjoner trenger drahjelp fra øverste nivå: Vil Norge stille tydelige krav til Brasil om hva som må til før vi kan ratifisere vår handelsavtale med Brasil og nabolandene i Mercosur, slik de brasilianske organisasjonene ber om? Vil Norge signalisere til OECD at organisasjonen ikke bør starte medlemskapsforhandlinger med Brasil nå, så lenge avskogingen fortsetter?

Valgets kval

Dagsavisen (debatt) | 18.09.2020

Kommentar av Henriette Killi Westhrin (generalsekretær i Norsk Folkehjelp): Mange ord blir brukt til å beskrive betydningen og nødvendigheten av å stramme inn Høyres innvandringspolitikk, men det besvares best med ordene Høyre selv bruker når de lanserer nytt forslag til partiprogram: – Vi skal vinne valget i 2021! Det ønsker Høyre å oppnå gjennom en rekke tiltak. Høyre understreker Norges plikt til å hjelpe, men siden Norge er et høykostsamfunn så er det bedre at vi hjelper dem der de er.

EU fremskynder gassens død

E24 (meninger) | 16.09.2020

Kronikk av Stig Schjølset (Fagsjef i Zero): EU-kommisjonens forslag skal nå diskuteres av EU-parlamentet og EUs medlemsland. EU-parlamentet har allerede vedtatt at målet må være minst 55 prosent. Medlemslandene er mer delt, men signalene fra EU er krystallklare. Fossil energi skal fases ut, og det skal satses massivt på grønn industri, fornybar energi og hydrogen. Det vil også definere rammene for norsk energi- og klimapolitikk mot 2030.

EU og Moria

Nationen (meninger) | 13.09.2020

Kommentar av Victoria Elisabeth Andal (Sentralstyremedlem i Ungdom mot EU): Det er på tide at EU våkner opp og innser at deres flyktningpolitikk ikke fungerer. Det skal ikke være slik at barn søker varmen i brennende telt.

Er de sårbare nok nå?

Dagbladet (meninger) | 10.09.2020

Kommentar av Sissel Aarak (fung. generalsekretær SOS-Barnebyer): I ruinene av den nedbrent Moria- leiren må Norge nå jobbe for å gjenreise både livene til de vi tar imot og vårt eget humanitære kompass.

Når politikk dreper

Vårt Land (verdidebatt) | 10.09.2020

Kommentar av Katrin Glatz Brubakk (Barnepsykolog, feltarbeider og medlem i Ressursgruppen Evakuer barna fra Moria): Vi har skrevet, samlet sko, demonstrert, snakket, ropt og hvisket om at en katastrofe kommer til å skje i Moria om ikke politikken legges om. Nå bør Ropstad holde seg for god til å prøve å skinne i flammenes grusomme lys.

Hvem sitt ansvar?

Klassekampen+ (meninger) | 09.09.2020

Debatt av Anje Bakken Riise (leder i Framtiden i våre hender): Har vi som enkeltmennesker ansvar for å kutte i klimautslippene våre, eller er klimakrisen et problem som bare kan løses politisk? Problemstillingen er oppkonstruert, det er også svaret fra Aslak Sira Myhre (29. august). Han mener tilsynelatende at klimakrisen må løses gjennom å regulere alles atferd gjennom lovverket.

12.000 liv kviler over hans minne

Vårt Land+ (verdidebatt) | 09.09.2020

Kommentar av Johannes Morken (Redaktør i Stefanusalliansen): Han var tortursjef under folkemordet i Kambodsja på 1970-talet. Onsdag døydde «kamerat Duch» på eit sjukehus, ansvarleg for minst 12.000 brutale dødsfall.

Vår felles formue må forvaltes ansvarlig (Oljefondet)

E24 (meninger) | 08.09.2020

Kommentar av Kathrine Sund-Henriksen (ForUM), Anja Bakken Riise (FIVH), John Peder Egenæs (Amnesty Norge), Sigrid Klæboe Jacobsen (TJN Norge), Embla Regine Mathisen (Changemaker), Aurora Nereid (Fellesrådet for Afrika) og Bente Marie Bakke (Besteforeldrenes klimaaksjon): Vi i sivilsamfunnet anerkjenner at Oljefondets arbeid med ansvarlig forvaltning og åpenhet har utviklet seg i positiv retning de siste årene. Samtidig er det fremdeles store hull i arbeidet med etikk og ansvarlighet. De må tettes for at Oljefondet skal bli en reelt ansvarlig investor. Fondet står overfor flere tunge etiske utfordringer som krever mye av en leder. Vi skal være både vaktbikkje og konstruktiv bidragsyter. Vi gleder oss til en god blanding av tøffe konfrontasjoner og god dialog.

TV-aksjonen redder liv

Nationen (meninger) | 07.09.2020

Kommentar av Dagfinn Høybråten (generalsekretær Kirkens Nødhjelp), Yngve Kristiansen (ungerende generalsekretær Regnskogfondet), Bernt G. Apeland (generalsekretær Røde Kors), Camilla Viken (generalsekretær UNICEF Norge), Adelheid Firing Hvambsal (generalsekretær Kirkens Bymisjon) og Kaj-Martin Georgsen (generalsekretær i CARE): Vi som skriver dette, vet at TV-aksjonen redder liv. Derfor er det ekstra synd å se de negative reaksjonene knyttet til årets TV-aksjon for WWFs arbeid mot plast i havet.

Norge - en internasjonal klimahykler

E24 (meninger) | 06.09.2020

Debatt av Lea Justine Nesheim (Fagansvarlig for Natur og Ungdoms oljearbeid): Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn og Utenriksminister Ine Eriksen Søreide skriver den 4. september om Norges rolle som internasjonal klimadiplomat. De viser til at vi har troverdighet ved å være en fossilprodusent som er i gang med en storstilt grønn omstilling. Hvilken omstilling? Politikken som føres opprettholder ikke bare nåværende oljeforvaltning, men den koronasubsidierer nye, risikable eventyr i Barentshavet. Fossilindustrien er på vei inn i områder med enda mer sårbar og verdifull natur, i hardere og tøffere vær og sjø, og lenger fra land enn vi noen gang har vært.

Sats på kvinnene, Tangen (Oljefondet)

NRK ytring | 03.09.2020

Kronikk av Kaj-Martin Georgsen (Generalsekretær i Care, Norge): Nicolai Tangen bringer med seg noe nytt, og i sitt første intervju som nyutnevnt oljefondssjef fremhevet han nødvendigheten av økt likestilling i finans. Det er lovende takter, for til nå har Oljefondet dessverre ikke hatt likestilling høyt på agendaen i sin ellers gode satsing på å integrere bærekraft i investeringene.

Høringsrunder som et spill for galleriet

Stavanger Aftenblad (meninger) | 03.09.2020

Kronikk av Silje Ask Lundberg (Leder, Naturvernforbundet) og Helga Lerkelund (Fagrådgiver, Naturvernforbundet): Når ikke engang forskningen fra våre fremste miljøfaglige etater blir lyttet til, hva skal da til for at et område får være i fred for oljevirksomhet? Hva slags kunnskap er vesentlig nok for OED, foruten arbeidsplasser og skatteinntekter? Gjennom gjentatte høringsprosesser har regjeringa fått inngående og grundig kunnskap om hvilke konsekvenser norsk oljevirksomhet har for klima, miljø og våre viktige naturverdier. Likevel er det oljenæringens interesser som får forrang. Igjen og igjen og igjen.

Hydrogen kan kutte millioner av tonn CO2

E24 (meninger) | 01.09.2020

Kommentar av Liv-Elisif Kalland og Anne Marit Post-Melbye (Rådgiver hydrogen og fagansvarlig industri i Miljøstiftelsen Zero): Denne uken åpner verdens første pilot for utslippsfri stålproduksjon i Sverige. Stål- og jernproduksjon er en av de mest utslippstunge industriene globalt, og slipper bare i Sverige ut nærmere seks millioner tonn CO2 årlig. Disse utslippene kan kuttes til null ved å erstatte fossilt kull med utslippsfritt hydrogen. Det planlegges store og viktige hydrogenprosjekter også i den norske industrien, fra produksjon av stål og jern til gjødsel, og bruk i raffinerier og maritim industri. Dette er store, dyre og langsiktige klimaprosjekter og risikoen må reduseres for at investeringer skal gjøres.

Still krav til Kina!

Klassekampen+ (meninger) | 29.08.2020

Kommentar av Muetter Iliqud (kommunikasjonsansvarlig i Den norske Uighurkomiteen): Kinas utenriksminister Wang Yi hadde samtaler med statsminister Erna Solberg og utenriksminister Ine Eriksen Søreide på torsdag. Vi tviler på at uigurenes rettigheter ble prioritert over nok en frihandelsavtale.

Norge må stå ved sine internasjonale forpliktelser

Vårt Land (verdidebatt) | 28.08.2020

Kommentar av Dagfinn Høybråten (Kirkens Nødhjelp): Pandemien og håndteringen av den gjør at millioner mister livsgrunnlaget sitt, samtidig som mange fratas sine rettigheter. Behovet for humanitær hjelp øker. Pandemien stopper vaksinering av barn og holder de hjemme fra skolen. Det er enormt vanskelig for utviklingsland å finne penger kampen mot korona. Og det kommer til å bli enda vanskeligere å få i gang økonomien etter pandemien. Det er viktigere enn noen gang at Norge prioriterer internasjonal innsats mot fattigdom i statsbudsjettet. Hjelper vi ikke nå blir det vanskeligere og dyrere å hjelpe senere, og ringvirkningene blir enorme.

To CO2-fangstanlegg er dobbelt så bra som ett

VG (meninger) | 28.08.2020

Kommentar av Ole Henrik Almlid (administrerende direktør, NHO), Hans Christian Gabrielsen (leder, LO), Anniken Hauglie (administrerende direktør, Norsk olje og gass), Stien Lier Hansen (administrerende direktør, Norsk Industri), Marius Holm (daglig leder, Zero) og Frederic Hauge (daglig leder, Bellona): Skal regjeringen nå de nasjonale klimamålene, og bidra til Europas mål og den globale klimautfordringen, er tiden inne for å sette kraft bak festtalene og støtte begge fangstprosjektene Norcem og Fortum Oslo Varme.

Tydelig tale om trosfrihet i Kina

Vårt Land (verdidebatt) | 27.08.2020

Kommentar av Bjørn Engesland (generalsekretær i Helsingforskomiteen) og Ed Brown (generalsekretær i Stefanusalliansen): Det er gode grunner for utenriksminister Ine Eriksen Søreide til å snakke med sin kinesiske kollega om både koronasituasjonen, arbeidet som venter Norge i Sikkerhetsrådet og den økende spenningen mellom verdens sterkeste militære og økonomiske makter. Vi er glad for at utenriksminister Søreide også inkluderer menneskerettigheter på sakslisten. Ønsket er «å styrke forholdet til Kina», sier utenriksministeren, ifølge NTB. Men undertrykkelsen av fundamentale rettigheter i Kina er så grov at protesten ikke må underordnes jakten på en frihandelsavtale med regimet i Beijing.

Nødbluss fra Gaza

Klassekampen+ (meninger) | 26.08.2020

Kommentar av Jan P. Hammervold (Ship to Gaza Norway): Verden har snudd ryggen til Gaza og aksepterer folkerettsbruddene og den kollektive avstraffelsen. Ikke minst Norge. Regjeringen belønner overgriperen gjennom regjeringsplattformen med å: «legge til rette for styrket forsknings- og utviklingssamarbeid, handel, turisme og kulturutveksling med Israel». At Gaza ifølge FN vil være ubeboelig i løpet av 2020, affiserer tydeligvis ikke utenriksministeren.

Sultan Erdogans maktgrep råkar religionsfridomen i Tyrkia

Stavanger Aftenblad (meninger) | 24.08.2020

Kronikk av Johannes Morken (Stefanusalliansen): Tyrkias president Erdogan kastar ut utanlandske misjonærar og lèt syriske islamistar truga på livet menneske som har konvertert frå islam.

Pandemisk utdanningskrise

Morgenbladet (meninger) | 21.08.2020

Kommentar av Birgitte Lange (generalsekretær i Redd Barna): Mens klasserom over hele Norge fylles opp av elever til skolestart, står de tomme i mange utviklingsland. I kjølvannet av pandemien følger nå en ny krise som truer fremtiden til millioner av barn.

Skolestart – for hvem?

Stavanger Aftenblad (meninger) | 21.08.2020

Kommentar av Kristine Storesletten Sødal (Generalsekretær, Strømmestiftelsen): Vi ber utviklingsministeren og statsministeren om å sette utdanning på agendaen når de møter sine kolleger i partnerland, og bidra til at nasjonale utdanningsbudsjetter opprettholdes, styrkes og gis fleksibilitet gjennom krisen. Vi forventer at de tar tydelig til motmæle mot eventuelle krav om kutt i utdanningsbudsjetter eller lærerlønninger som måtte komme gjennom Det internasjonale pengefondets (IMF) og Verdensbankens krisefinansiering. Dette gjelder barn og unges framtid, og vi har ikke råd til at en hel generasjon faller utenfor.

Hva vil vi med Oljefondet?

Dagsavisen (debatt) | 20.08.2020

Kommentar av Sigrid Klæboe Jacobsen og Peter Ringstad (Tax Justice Network - Norge): Til tross for kritiske signaler fra Representantskapet har Norges Bank valgt å bruke sin formelle makt og tvinge ansettelsen gjennom. Prosessen har belyst svakheter og uklarheter i styringskjeden. Det er også stilt spørsmål ved om påtroppende leder Nicolai Tangen er riktig person til å ivareta Oljefondets embetsmannskultur og etiske profil, gitt hans organisering av sin private formue med utstrakt bruk av skatteparadiser. Denne saken handler først og fremst om hvilke verdier Norge skal stå for i verden.

Kanskje var det ikkje forgjeves

Vårt Land (verdidebatt) | 20.08.2020

Kommentar av Emil André Erstad (Kommunikasjonssjef i Den norske Helsingforskomité): Håpet om at dommens time er komen for det kviterussiske regimet er sterkare enn på lenge. Eg håpar berre så djupt og inderleg at våre kviterussiske vener får den framtida dei fortener, og at vi om nokre år kan fortelje elevar og studentar om kva suksesshistorie den kviterussiske revolusjonen i august 2020 var for noko. Forhåpentlegvis kan revolusjonen bli ei historie om at det nyttar å springe naken gjennom gatene i Minsk og vifte med eit flagg.

To mektige brødre

Klassekampen+ (meninger) | 18.08.2020

Kommentar av Aron Halfen (seniorrådgiver Caritas Norge): I et nytt politisk landskap er det fortsatt behov for forsoningsarbeid etter den langvarige borgerkrigen, og rurale områder trenger utvikling. Det er avgjørende at den fremtidige økonomiske veksten kommer alle til gode. Det er mange marginaliserte grupper som har hatt det tungt under koronarestriksjonene, og Sri Lankas økonomi ble nylig nedjustert til et lavere middels inntektsland av Verdensbanken. Det gjenstår å se hvordan dette vil slå ut for demokratiet og minoriteter på Sri Lanka.

Grunn til å feire 75 år med atomfred?

Aftenposten (meninger) | 17.08.2020

Debatt av Lars Egeland (Nei til Atomvåpen): Sollien kommenterer ikke det uetiske i at ni atomvåpenstater har holdt resten av verdens land som gisler med et masseutryddelsesvåpen. Å feire at atomvåpnene skal ha skapt fred i 75 år er omtrent som å si til en som har sittet uskyldig dømt på dødscelle i årtier: Du kan jo feire at du tross alt ikke er blitt henrettet ennå!

1 - 30 av 719
1 2 3 4 5 6 .... 20 21 22 23 24

Medieklipp

Her samler vi lenker til medieklipp og -debatt om relevante saker knyttet til utviklingspolitikk og global bærekraftig utvikling, herunder tilgrensende felt knyttet til geopolitikk og utenrikspolitikk. Det lenkes til relevant stoff i sentrale riksmedia, herunder utvalgte nettaviser, samt kommentarstoff fra utvalgte regionaviser. I mange tilfeller vil full tilgang til stoffet være skjult bak ulike typer betalingsmurer. Normalt vil lenker bli oppdatert og sendt ut til abonnenter på formiddagen, men avvik vil kunne forekomme i forbindelse med helger, ferieavvikling o.a. Tjenesten er utviklet i et samarbeid mellom Global og RORG-samarbeidet.

Rorg-samarbeidet

RORG-samarbeidet er et nettverk av norske organisasjoner som driver opplysningsarbeid i Norge om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål med økonomisk støtte fra Norad. Gjennom nettstedet rorg.no har RORG-samarbeidet siden 2000 satt fokus på slike saker gjennom dybdeartikler, der synspunkter og perspektiver fra ulike aktører innenfor bl.a. sivilsamfunn, statlige myndigheter, forskning (globalt og nasjonalt), samt internasjonale og mellomstatlige organisasjoner, har blitt formidlet, mediedekning og -debatt i Norge har blitt lenket opp og oppsummert og problemstillinger knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker og debatter i Norge, spesielt i arbeidet med for en mer samstemt politikk for utvikling, har blitt fremhevet.