Klipp fra media

Filter: siviltsamfunn

Havvind offshore et usedvanlig dårlig prosjekt

Stavanger Aftenblad (meninger) | 19.08.2019

Kommentar av Ivar Sætre, Kjell Traa og Torvald Sande (Seniortanken): Equinors Hywind Tampen som er tenkt å forsyne Gullfaks og Snorre med vindkraft, er et usedvanlig dårlig prosjekt både økonomisk og, ikke minst, miljømessig.

Ingen mennesker på flukt skal måtte drukne i Middelhavet

Aftenposten (meninger) | 19.08.2019

Kommentar av Karine Nordstrand (President, Leger Uten Grenser): Vi ber om at landet vårt bidrar til å sikre humane løsninger for migranter og flyktninger i Libya og for dem i havsnød på Middelhavet.

Høgre sin nye oljepopulisme tåkelegg

Stavanger Aftenblad (meninger) | 18.08.2019

Kommentar av Wenche Skorge (styremedlem i Naturvernforbundet og listekandidat for Stavanger Ap): Medan dei grøne partia samlar historisk høg støtte, både her heime og ute i Europa, satsar Høgre på å vinne valet med oljepopulisme. Slik sviktar dei rolla som styringsparti.

Afghanistan feirer 100 års «uavhengighet» under fortsatt okkupasjon

Aftenposten (meninger) | 18.08.2019

Kronikk av Liv Kjølseth, Terje Watterdal og Jonas E. Hollund (Afghanistankomiteen): Uavhengigheten vi nordmenn feirer 17. mai er det ikke mange afghanere som kjenner seg igjen i. Landet er fortsatt okkupert av fremmede styrker, terroriseres daglig av opprørsstyrker, krigsherrer og kriminelle nettverk og styres av en regjering preget av indre strid og korrupsjon. Man kan stille seg spørsmålet, hvor uavhengig er egentlig Afghanistan?

Ut i gatene

Klassekampen+ (meninger) | 16.08.2019

Kommentar av Susanne Urban (styremedlem IKFF-Bergen): I dag samles folk på Festplassen i Bergen for å demonstrere mot norsk krigsdeltakelse i Persiagulfen. Én ting endret seg fundamentalt siden 2003: Stadig flere skjønner at klima trumfer alt. Og da må vi også snakke om militæret. Nedrustning for klima, opprør for fred er det som gjelder nå.

Grønnvasking på kollisjonskurs med artsmangfold i skog

Aftenposten (meninger) | 15.08.2019

Debatt av Gjermund Andersen (leder i Skogutvalget og Naturvernforbundet i Oslo og Akershus) og Tina Carina Laurendz (kommunikasjonsrådgiver i Naturvernforbundet i Oslo og Akershus): Gudmund Nordtun i Glommen Skog skriver i Aftenposten 10. juli at vår kritikk «ikke er til å tro», fordi deres «vilje til å forvalte bærekraftig» fortjener bedre enn klagesang. BIOfokus sin rapport viser at skognæringens egne registreringer ikke fanger opp mer enn 14 prosent av naturverdiene uavhengige biologer finner i samme skog. Det er all grunn til kritikk.

Slik kan vi stanse ny kullkraft

Vårt Land (verdidebatt) | 14.08.2019

Kommentar av Marius Holm (leder i Zero): I Granavolden-plattformen har regjeringen heldigvis 
lovet nettopp en satsning på å stanse kullkraft – et løfte gjentatt av Høyres landsmøte, og utdypet av utviklingsministeren til Stortinget. I tillegg til videre opptrapping av tradisjonell energibistand, Norfund og den lovede nye garantiordningen for fornybar energi, mener Zero dette bør gjøres på to måter.

Fire forslag for bistanden

Klassekampen+ (meninger) | 14.08.2019

Kronikk av Benedicte Giæver (direktør i Flyktninghjelpens beredskapsstyrke, NORCAP), Dagfinn Høybråten (generalsekretær, Kirkens Nødhjelp) og Trine Kopstad Berentsen (daglig leder, Solenergiklyngen): Klimakrisen er med på å øke det humanitære behovet. Mennesker over hele verden kjenner klimaendringene på kroppen. Aller hardest går det utover de fattigste og mest sårbare av oss, som urettferdig nok også har bidratt minst til krisen. Det er mange positive globale utviklingstrender å vise til over de siste tiårene. Men klimakrisen truer med å slå beina under mange av dem.

Et Åpent Brev til Den Norske Regjeringen

Vårt Land (verdidebatt) | 14.08.2019

Signert Latin-Amerikagruppene i Oslo, Latin-Amerikagruppene i Bergen, Cubaforeningen i Norge, Samordningsgruppa for Venezuela, Círculo Bolivariano Francisco Miranda og Círculo Bolivariano Simón Bolívar: Vi oppfordrer den Norske Regjeringen på det sterkeste til å fordømme USAs unilaterale og ulovlige opptrapping av sanksjonene mot Venezuela, og de siste uttalelser fra Nasjonal sikkerhetsrådgiver John Bolton i Lima, Peru, 6. august.

Det norske samfunnet trenger nå at vi alle står opp mot hatet

VG (meninger) | 13.08.2019

Kommentar av Rune Berglund Steen (Antirasistisk senter): Alt tyder nå på at vårt fredelige, rike og stort sett trygge land i løpet av få år har fostret to høyreekstreme terrorister. At dette plasserer oss som samfunn i en svært ubehagelig situasjon, er å si det mildt. Begge gjerningsmennene har vært motivert av beslektet tankegods, og begge har tatt livet av uskyldige nordmenn, selv om den trolige terroristen fra 10. august heldigvis ble stanset før han rakk å drepe flere.

Etnisk profilering er en realitet

Nettavisen (meninger) | 12.08.2019

Kommentar av Rune Berglund Steen (leder av Antirasistisk Senter)En hendelse på Bogerud i Oslo har igjen vakt debatt om politiets tilnærming i møte med ungdom og unge menn med minoritetsbakgrunn.

I politikken er natur et unntak

Dagbladet (meninger) | 09.08.2019

Kommentar av Bård Vegar Solhjell (generalsekretær, WWF): Jord er grunnlaget for skoger, gressletter og andre naturtyper som vi mennesker er helt avhengige av. Bruk av levende jordsmonn gir oss mat, medisiner, klær, materialer, energi og mye mer. Men, vårt misbruk av jordens landarealer utgjør nå en betydelig andel av klimagassutslippene. Opptil 30 prosent av løsningen på klimakrisen ligger i vår bruk av naturen!

Klima- og naturkrisene henger sammen

ABC nyheter (meninger) | 08.08.2019

Kommentar av Aled Dilwyn Fisher (Klimarådgiver i Naturvernforbundet) og Silje Aske Lundberg (Leder for Naturvernforbundet: Dette gjelder årsakene, men også for løsningene. Vern og restaurering av skog og myr er avgjørende for å bevare naturmangfold og holde klimagassutslipp ned. I lys av FNs klimapanels nye rapport om klima og landarealer må Norges innsats for naturvern økes.

Vi må redde både naturen og klimaet

DN (meninger) | 08.08.2019

Debatt av Er store vindkraftverk i villmarken en rask og trygg vei ut av klimakrisen? Nei, vi redder ikke klimaet ved å ødelegge naturen. Det er ingen tvil om at verden står overfor en menneskeskapt klimakrise, og i en slik situasjon kan det være fristende å si ja til enhver naturødeleggende utbygging av fornybar energi. Men nedbygging av villmark er ingen god klimaløsning. Intakt natur og fungerende økosystemer er avgjørende for å løse klimakrisen og for å møte en klimausikker fremtid.

Menneskerettighetene gjelder alle, alltid

VG (meninger) | 02.08.2019

Debatt av Bjørn Engesland og Gunnar M. Ekeløve-Slydal (Den norske Helsingforskomité): Justisminister Jøran Kallmyr foretok et oppsiktsvekkende angrep på Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen i kronikk og utspill forrige uke, sammen med partikollega Sylvi Listhaug. Alvorlig ment eller valgflesk, vi må uansett reagere når slike uttalelser kommer fra en statsråd. De rokker ved grunnmuren i den norske og europeiske rettsordenen.

Forståelig frustrasjon

Klassekampen+ (meninger) | 02.08.2019

Debatt av Turid Lilleheie (styreleder i Dråpen i Havet): Fahrid Ahmad Behzad er journalist og flyktning. I Klassekampen 31. juli har han et innlegg der han blant annet etterlyser politiske løsninger for mennesker på flukt. Han bor selv i leiren Moria på Lesvos. Hver eneste dag kjenner han på kroppen hvordan det er å leve som flyktning i Europa i 2019. Livet hans er satt på vent, på ubestemt tid. Dråpen i Havet har full forståelse for hans frustrasjon og vi deler hans forventning om snarlig politisk løsning.

Oljefondet har et alkoholproblem

Dagbladet (meninger) | 26.07.2019

Kommentar av  Ida Oleanna Hagen (generalsekretær i FORUT), Jan Elverum (generalsekretær i Blå Kors Norge), Hanne Cecilie Widnes (generalsekretær i IOGT) og Kjetil Vesteraas (daglig leder Juvente): Vi ber om at Oljefondet følger KLPs eksempel og trekker sine investeringer ut av alkoholindustrien. På den måten kan Norge få en bedre og mer samstemt politikk for utvikling i tråd med FNs bærekraftsmål.

Bærekraft er mer enn relevant

Dagsavisen (debatt) | 26.07.2019

Kommentar av Anne Cathrine Uteng da silva (generalsekretær i FN-sambandet) og Arnfinn Nygaard (daglig leder i RORG-samarbeidet): Vi har følgende oppfordring til utviklingsminister Dag-Inge Ulstein: Ta deg en alvorsprat med kunnskapsminister Jan Tore Sanner! Skal dagens unge rustes for å møte de store samfunnsutfordringene som det grønne skiftet og FNs bærekraftmål innebærer, må bærekraftig utvikling inn i sentrale fag som norsk, engelsk og matematikk i norsk skole.

En autoritær spiral

Klassekampen+ (meninger) | 22.07.2019

Kronikk av Vilma Taubo (deltaker på Latin-Amerikagruppens solidaritetsbrigade 2019): Siden militærkuppet i 2009 har det gått rakt nedover med ytringsfriheten i Honduras. Norge må ta affære.

Arktiske byer er truet

DN+ (meninger) | 18.07.2019

Kommentar av Erik Berg (leder for Habitat Norge, tidligere sjef for UDs evalueringsenhet og utviklingsdiplomat): Arktis presses av økende økologiske problemer, ulikhet og brudd på menneskerettigheter.

Sikrer ikke kvalitetsutdanning

Vårt Land (verdidebatt) | 16.07.2019

Kommentar av Sunniva Folgen Høiskar (SAIH): Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein bør hindre at bistandsmidler går til å finansiere internasjonalt initiativ som ikke sikrer utdanning til de som trenger det mest.

Det må gå an å gi en verdig behandling

Dagbladet (meninger) | 12.07.2019

Kommentar av Tone Loge Tveter (frivillig Dråpen i Havet og pensjonert jurist), Line Tveter (frivillig Dråpen i Havet og jurist) og Ida Tveter (frivillig Dråpen i Havet og lege): Flyktninger lever fremdeles under elendige forhold på den greske ferieøya Lesvos.

Stopp korrupsjonen – ikke bistanden

Vårt Land (verdidebatt) | 11.07.2019

Kommentar av Kristine Sødal (Strømmestiftelsen): Nulltoleranse som prinsipp er viktig, fordi vi må gjøre vårt ­ytterste for at innsamlede og bevilgede midler når frem til de mange enkeltmenneskene som er mottakere av bistanden. Det er også i seg selv viktig for å opprettholde legitimiteten til bistandsarbeidet. Vi er samtidig svært enige med Eriksen og Bø om at det er store utfordringer med hvordan Norads praktiske håndtering av antikorrupsjonsarbeidet fungerer.

Sutring og systemer - om korrupsjonsbekjempelse (bistand)

Vårt Land (verdidebatt) | 10.07.2019

Debatt av Hans Morten Haugen (professor i internasjonal diakoni) og Stephanie Dietrich (professor i diakoni og påtroppende styreleder i Digni - organisasjon for kanalisering av norsk utviklingsmidler til sør-partnere): Peter Gottschalk ved BI utfordrer i Klassekampen 2. juli ny styreleder i Digni til å avklare om hun er enig med tidligere styreleder i Digni i synet på krav i den norske forvaltningen av utviklingsmidler. Som kollegaer ved Diakoniprogrammet ved VID vitenskapelige høgskole svarer vi sammen.

Norge må endre kurs om Venezuela!

Vårt Land (verdidebatt) | 09.07.2019

Kommentar av David Watson (LAG Bergen): Hadde «fredsnasjonen» Norge vært modig nok til å trosse USA, kunne vårt eksempel bidratt til å påvirke det internasjonale samfunnet til å gi Venezuela et etterlengtet pusterom.

Nyt sjømaten – utan skam!

Stavanger Aftenblad (meninger) | 06.07.2019

Kommentar av Bård Vegar Solhjell (WWF Verdens naturfond): No kan ein altså igjen ete scampien – om ein passar på at han er sertifisert. Det er ikkje rart om du blir forvirra. Det er difor vi har utvikla Sjømatguiden – for å gjere det enklare for deg som vil ta grønare val i ein stressa kvardag. Konseptet er enkelt: Har du mobilen med deg på butikken, kan du gå inn på Sjømatguiden og søke på det du vurderer å ete. 

Jo, Erna: flyskam er naturlig

NRK ytring | 05.07.2019

Kronikk av Maren Esmark og Silje Ask Lundbergl (Naturvernforbundet): Vi har stor forståelse for at folk føler flyskam. Fredag 28. juni fikk statsministeren rikelig med plass hos NRK for å fremme budskapet sitt om at ingen skal ha dårlig samvittighet for å fly. På Dagsrevyen ble saken presentert rett etter kveldens hovedsak, som var den drepende heten i Frankrike. Utpå kvelden publiserte NRK en nettsak der det feilaktig gis inntrykk av at Naturvernforbundet støtter statsministerens påstand. Naturvernforbundet er helt uenig med statsministeren.

Regnskogen trenger ikke fortellinger om «de ville»

Morgenbladet (meninger) | 05.07.2019

Debatt av Øyvind Eggen (Regnskogfondet): Korowai-folkets møte med storsamfunnet kan bety at de mister alt. Andreas Viestad valgte å gjøre dem til objekter i sin egen eksotiske fortelling fremfor å viderefortelle deres.

Sutring og systemer

Klassekampen+ (meninger) | 04.07.2019

Debatt av Stephanie Dietrich (professor i diakoni og påtroppende styreleder i Digni) og Hans Morten Haugen (professor i internasjonal diakoni): Vi kan bekrefte at vi er helt enige i nulltoleransekravet for korrupsjon. Samtidig er det ikke gitt at alle mistanker om korrupsjon faktisk utgjør korrupsjon, noe som fanges opp av formuleringen «uforskyldt mislighold» på Norads korrupsjonshjemmeside. Konsekvensene av «uforskyldt mislighold» blir at den økonomiske støtten opphører til saken er avklart. Opphold av støtten går først og fremst ut over de aller fattigste.

Kind of Green

Dagsavisen (debatt) | 04.07.2019

Kronikk av Bård Vegar Solhjell (WWF): Miles Davis spelte inn verdas viktigaste jazzplate på to dagar. Tek det norske næringslivet utfordringa med ein tilsvarande rask omstilling?

1 - 30 av 163
1 2 3 4 5 6

Medieklipp

Her samler vi lenker til medieklipp og -debatt om relevante saker knyttet til utviklingspolitikk og global bærekraftig utvikling, herunder tilgrensende felt knyttet til geopolitikk og utenrikspolitikk. Det lenkes til relevant stoff i sentrale riksmedia, herunder utvalgte nettaviser, samt kommentarstoff fra utvalgte regionaviser. I mange tilfeller vil full tilgang til stoffet være skjult bak ulike typer betalingsmurer. Normalt vil lenker bli oppdatert og sendt ut til abonnenter på formiddagen, men avvik vil kunne forekomme i forbindelse med helger, ferieavvikling o.a. Tjenesten er utviklet i et samarbeid mellom Global og RORG-samarbeidet.

Rorg-samarbeidet

RORG-samarbeidet er et nettverk av norske organisasjoner som driver opplysningsarbeid i Norge om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål med økonomisk støtte fra Norad. Gjennom nettstedet rorg.no har RORG-samarbeidet siden 2000 satt fokus på slike saker gjennom dybdeartikler, der synspunkter og perspektiver fra ulike aktører innenfor bl.a. sivilsamfunn, statlige myndigheter, forskning (globalt og nasjonalt), samt internasjonale og mellomstatlige organisasjoner, har blitt formidlet, mediedekning og -debatt i Norge har blitt lenket opp og oppsummert og problemstillinger knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker og debatter i Norge, spesielt i arbeidet med for en mer samstemt politikk for utvikling, har blitt fremhevet.