Klipp fra media

Filter: September 2004 medieklipp

Afrikansk soya til Norge

Nationen | 30.09.2004
Det første skipet lastet med soya produsert av lutfattige bønder i Mosambik er på vei til Felleskjøpene i Norge. Den mosambikiske landbruksministeren jubler over samarbeidet.

Oljepenger opp i røyk?

Vårt Land | 30.09.2004
To milliarder kroner av oljefondet er investert i amerikanske tobakksselskaper. Pengene kan være tapt, hvis tobakksselskapene taper gigantsøksmålet som myndighetene nå har anlagt.

Gasskraft i klimaendringens tid

Nationen | 30.09.2004
Kommentar av Kari Gåsvatn: I opptakten til en valgkamp er Kyoto-avtalen null verdt.

Det brasilianske underet

Aftenposten | 30.09.2004
Brasils økonomi vokser, inflasjonen er rekordlav, ledigheten går ned, landet betaler avdrag på utenlandsgjelden og president Lula hyldes som en verdensleder. Hva har skjedd?

Politiet sikrer IMF-møte mot terror

Dagsavisen (ANB-AP) | 30.09.2004
Politiet og Det føderale politiet (FBI) i Washington DC legger et jernlokk rundt møtene til Verdensbanken og Det internasjonale pengefondet (IMF) som starter fredag. Årsaken er terrortrusselen.

Vietnam

Klassekampen | 30.09.2004
Kommentar av Bjørgulv Braanen: Den amerikanske okkupasjonshæren er i ferd med å kjøre seg fast i Irak. Den danske Irak-kjenneren Khaled Salih sier til den danske avisa Information at situasjonen framover bare vil bli verre.

Motstanden vokser i Irak

Dagsavisen | 30.09.2004
Motstanden mot okkupasjonsstyrkene og irakere som samarbeider med denne øker over hele landet. De siste 30 dagene er det gjennomført mer enn 2.300 angrep mot sivile og militære mål i Irak, skriver The New York Times.

Svekker Kabul

Klassekampen | 30.09.2004
Afghanistans finansdepartement mister i økende grad kontrollen over landets økonomi til private konsulenter som finansieres av regjeringen Tony Blair.

Palestinere vil kjempe mot Arafat

Dagsavisen | 30.09.2004
Samtidig som Israel driver intens jakt på Hamas i Gaza, søker den militante palestinske gruppen mer makt ved å utfordre Yasser Arafat i palestinske valg.

Et spytt i havet

Dagbladet | 30.09.2004
Kommentar av Peter Normann Waage: Krigen mellom Russland og tsjetsjenere har med kortere eller lengre pauser vart i århundrer. Skal den noen gang ebbe helt ut, må blikket vendes og spillet endres. Det er hva Gorbatsjov påpeker - og sivilsamfunnets aktører forsøker.

Intellektuelle protesterer mot Putin

Dagbladet (NTB) | 30.09.2004
President Vladimir Putins Russland er i ferd med å fjerne seg fra de demokratiske grunnverdiene, skriver 115 vestlige politikere og intellektuelle i et brev til stats- og regjeringssjefene i EU og NATO.

Utviklingspolitikk på avveie?

Dagsavisen | 29.09.2004
Kommentar av Halle Jørn Hansen: Meldingen og dens politiske innhold er preget av tidens mange internasjonale ekspertkonsultasjoner om utvikling som først og fremst foregår i regi av Verdensbanken, ofte med deltakelse av IMF, Pengefondet, eller innenfor den vestlige samarbeidsinstitusjonen OECD.

Privatisering til blodpris

Klassekampen | 29.09.2004
Konsulentgigantene PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young og KPMG tjener stort når utviklingsland tvinges til privatiseringer. De fattige får regninga.

Den lange sommeren

Klassekampen | 29.09.2004
Såkalt «historisk tid» har vært en uvanlig stabil periode, klimatisk sett. Kanskje det er derfor vi nekter å tro på dramatiske forandringer?

EU vil presse Russland inn i Kyoto-avtalen

Aftenposten | 29.09.2004
Lederne for energipolitikken i EU skapte i går ny usikkerhet om unionen kan starte handelen med klimakvoter fra årsskiftet så lenge Russland ikke vil undertegne Kyoto-avtalen.

Sudan advarer mot stammekrig

Dagsavisen (ANB-AP) | 29.09.2004
Sudanske myndigheter forsvarte tirsdag det som antas å være hovedmannen bak de arabiske militsangrepene på sivilbefolkningen i Darfur.

Ny giv for fredsprosess i Sudan

Aftenposten | 29.09.2004
Partene i borgerkrigene sør og vest i Sudan var enige om at to dager i samme møterom i Holmenkollen ga ny giv til fredsprosessen.

Petersens kritikk

Aftenposten | 29.09.2004
Lederkommentar: I denne situasjonen kritiserer han norsk Irak-debatt for å være opptatt av det som skjedde for et år siden, i stedet for å se fremover. Det er en underlig kritikk.

- Utilgivelig svikt i Irak

Aftenposten | 29.09.2004
Ledende militærekspert gir Det hvite hus hovedskylden for manglende oppbygging av irakske sikkerhetsstyrker.

Blair beklaget feil om Irak

Aftenposten | 29.09.2004
Tony Blair ba om unnskyldning for å ha feilinformert britene om at Saddam Hussein hadde masseødeleggelsesvåpen, under sin tale til Labours landsmøte

Afghanske velgere trues av krigsherrer

Aftenposten (NTB - AFP) | 29.09.2004
Afghanistans krigsherrer utgjør en langt mer reell trussel mot det kommende valget i landet enn Taliban-geriljaen, skriver Human Rights Watch i en fersk rapport.

Norsk landbruk - på parti med verdens fattige?

Aftenposten | 28.09.2004
Kronikk av Aksel Nærsted: Dersom lettelser for importen av landbruksvarer blir gjort på feil måte, vil det begunstige varer fra andre rike land og fra de store eksportselskapene, på bekostning av de fattige i uland.

Hjelp til et land i nød

Aftenposten | 28.09.2004
Lederkommentar: Behovet for hjelp til de nødstedte i den sudanske provinsen Darfur, og til dem som har flyktet over grensen til Tchad, er nærmest umettelig.

Solana: Må legge press på alle parter i Sudan

Aftenposten (NTB) | 28.09.2004
Verdenssamfunnet må presse partene i Sudan til å bedre situasjonen for sivilbefolkningen i Darfur, sier EUs utenrikspolitiske koordinator Javier Solana.

Korrupsjonens veier

Dagsavisen | 28.09.2004
Korrupsjon og underslag ble funnet i 41 av Kinas 55 departementer viser en rapport som ble lagt fram av Kinas riksrevisor i forrige måned.

Valgkampen irakifiseres

Dagsavisen | 28.09.2004
Med bare fem uker igjen før presidentvalget i USA, fokuserer demokratenes utfordrer John Kerry og den republikanske forsvarer, president George W. Bush, på to vidt forskjellige land. Men begge land heter Irak.

Colin Powells pessimisme

Aftenposten | 28.09.2004
Kommentar av Per Egil Hegge: I forgårs sa han at ja, opprøret i Irak blir verre, og nei, han mente ikke det var en god idé å avvikle et valg bare i deler av Irak. Da hadde han også motsagt forsvarsminister Donald Rumsfeld.

Demokrati i Irak?

Dagsavisen | 28.09.2004
Debatt av Hans OLav Fekjær: USAs retorikk om demokrati i området kommer i et underlig lys når en ser på opinionen i Irak og det øvrige Midtøsten.

Ikke mer debatt nå

Dagbladet | 28.09.2004
Kommentar av Halvor Elvik: Jan Petersen har gitt opp å skape fred i verden. Nå vil han bare ha fred for debatten om invasjonen i Irak.

? Kan ikke vare evig

Klassekampen | 28.09.2004
Al-Aqsa-intifadaen har pågått i fire år. - Den startet av samme grunn som den fortsetter, sier Midtøsten-kommentator Ali Abunimah. - En folkegruppes totale dominans over en annen.
1 - 30 av 345
1 2 3 4 5 6 .... 8 9 10 11 12

Medieklipp

Her samler vi lenker til medieklipp og -debatt om relevante saker knyttet til utviklingspolitikk og global bærekraftig utvikling, herunder tilgrensende felt knyttet til geopolitikk og utenrikspolitikk. Det lenkes til relevant stoff i sentrale riksmedia, herunder utvalgte nettaviser, samt kommentarstoff fra utvalgte regionaviser. I mange tilfeller vil full tilgang til stoffet være skjult bak ulike typer betalingsmurer. Normalt vil lenker bli oppdatert og sendt ut til abonnenter på formiddagen, men avvik vil kunne forekomme i forbindelse med helger, ferieavvikling o.a. Tjenesten er utviklet i et samarbeid mellom Global og RORG-samarbeidet.

Rorg-samarbeidet

RORG-samarbeidet er et nettverk av norske organisasjoner som driver opplysningsarbeid i Norge om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål med økonomisk støtte fra Norad. Gjennom nettstedet rorg.no har RORG-samarbeidet siden 2000 satt fokus på slike saker gjennom dybdeartikler, der synspunkter og perspektiver fra ulike aktører innenfor bl.a. sivilsamfunn, statlige myndigheter, forskning (globalt og nasjonalt), samt internasjonale og mellomstatlige organisasjoner, har blitt formidlet, mediedekning og -debatt i Norge har blitt lenket opp og oppsummert og problemstillinger knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker og debatter i Norge, spesielt i arbeidet med for en mer samstemt politikk for utvikling, har blitt fremhevet.