Klipp fra media

Filter: November 2005 medieklipp

Gamle WTO-beskyldninger om igjen

Nationen | 30.11.2005
Lederkommetnar: Et rettferdig internasjonalt handelssystem må gi fordeler der det trengs, til dem som trenger det.

Løs flokene

Nationen | 30.11.2005
Debatt av Ole-Jacob Christensen: Næringslivets Hovedorganisasjon presser nå regjeringen til å stå beinhardt på Norges krav til u-land når det gjelder markedsadgang for tjenester og industrivarer (herunder fisk). Dette er ingen god oppskrift på å løse flokene i WTO. Dagens floker skyldes særlig rike lands urokkelige vilje til å stå på egne krav.

Marsdals merkelige verden

Dagbladet | 30.11.2005
Debatt av Kjetil Raknes: I forrige uke sa Jonas Gahr Støre at han ville vurdere å innføre en flyskatt i Norge. Pengene skal gå til fattigdomsbekjempelse i resten av verden. Dette er muligens første skritt på veien mot en internasjonal valutaskatt, som er et av Attacs kanskje viktigste krav. Det er dette Marsdal bør bedrive tiden sin med fremfor å plage Akersgata med samfunnsanalyser så grunne at de setter hele Attac-bevegelsen i vanry.

Illsint Siv Jensen

VG | 30.11.2005
Siv Jensen kaller SVs nyvalgte nestleder Audun Lysbakken en kommunist som støtter diktatur og aksepterer grove brudd på menneskerettighetene.

Strid om abortsyn i Amnesty

Vårt Land | 30.11.2005
Er det ein menneskerett for alle verdas kvinner å bestemme over eigen kropp? Amnesty strevar med å meisle ut ein internasjonal abortpolitikk.

Blair vil ha mer atomkraft

VG Nett | 30.11.2005
Tross protester fra papirkastende Greenpeace-demonstranter, vil Tony Blair bygge flere nye atomkraftverk i Storbritannia.

Temperaturstigning - bløff eller fakta?

Nationen | 30.11.2005
Kronikk av Per Engene: Klimatologane trur at temperaturen på jorda kjem til å stige i åra framover, og dei trur at det er eit høgare CO2-innhald i lufta som er årsaka. Biokjemikarane byggjer kunnskapen sin på naturlovene og veit at klimatologane tek feil.

- Skal kjempe til krampa tar meg

Aftenposten | 30.11.2005
Miljøvernministeren garanterer at "føre var"-prinsippet skal styre oljevirksomheten i Barentshavet. - Jeg skal kjempe til krampa tar meg for det jeg tror på, sier hun.

Bongo gjenvalgt som president

Dagbladet | 30.11.2005
Faktum er at han kommer fra Gabon, ikke Kongo, der han er Afrikas lengst sittende president. Nå er han gjenvalgt til å styre det oljerike landet i vest-Afrika i nye syv år.

Spansk våpensalg skaper uro

Aftenposten | 30.11.2005
Venezuela skal kjøpe våpen og annet militært utstyr fra Spania til en verdi av 14 milliarder kroner. USA har forsøkt å stoppe handelen, og forholdet til Spania er anstrengt.

- Støtten bør gjennomgås

Klassekampen | 30.11.2005
Norge må gjennomgå støtten til demobiliseringen av paramilitære i Colombia - og eventuelt trekke den, dersom prosessen gir paramilitære straffrihet, sier SVs Bjørn Jacobsen.

Krig og energi

Klassekampen | 30.11.2005
Lederkommentar av Bjørgulv Braanen: Kampen om verdens olje- og gassressurser skjerpes. USAs invasjon av Irak er åpenbart begrunnet i landets oljeressurser, og i Barentshavet presser flere land på for å få opp tempoet i letevirksomhet og utvinning. Samtidig er det stor usikkerhet om det er nok olje- og gassressurser for å møte framtidas behov, hvis veksten fortsetter på samme måte som i dag.

CIAs fangefly over Europa

Dagsavisen | 30.11.2005
Lederkommentar: USAs transport av terrormistenkte fanger via europeiske tredjeland til påståtte fengsler i Øst-Europa, belaster på ny det transatlantiske forholdet. Europarådet krever respekt for anerkjente menneskerettigheter. EU krever full oppklaring. Det er også helt nødvendig.

USA lover oppklaring av CIA-affære

Aftenposten (NTB) | 30.11.2005
USAs utenriksminister Condoleezza Rice lover å oppklare saken rundt den amerikanske etterretningstjenesten CIAs flytrafikk i Europa.

Underlig valg

Aftenposten | 30.11.2005
Lederkommentar: Et fryktens klima, kaller Europarådet omstendighetene rundt helgens valg til ny republikkforsamling i Tsjetsjenia. Den karakteristikken sier i grunnen alt om forholdene, og om resultatet av valget som viser at president Vladimir Putins parti, Det forente Russland, har fått størst oppslutning.

Valg på en slagmark

Dagsavisen | 30.11.2005
Kommentar av Erik Sagflaat: Valget i Tsjetsjenia gikk etter oppskriften. Vladimir Putins støtteparti Det forente Russland vant en knusende seier og fikk 62 prosent av stemmene.

SV-nestleder vil fjerne børsen

VG | 29.11.2005
Jeg mener at kapitalismen som system står ansvarlig for fryktelige overgrep på menneskene i verden gjennom den ulikheten og fattigdommen den skaper, og den driver oss mot økologisk katastrofe, sier Lysbakken til VG.

- Vi bekrefter våre forpliktelser...

Nationen | 29.11.2005
Trass i at mye av presset i forhandlingene har dreid seg om ting som de rike landene er interessert i, som liberalisering av handel med tjenester i WTOs tjenesteavtale Gats, gjennomsyres teksten av godord om at det er utviklingslandenes behov som skal ivaretas i denne forhandlingsrunden, kalt Doha-utviklingsrunden i WTO.

På de fattiges vegne

Aftenposten | 29.11.2005
Kommentar av Gunnar Kagge: Både tilhengere og motstandere av friere verdenshandel hevder at de taler utviklingslandenes sak. Men ingen av dem ofrer stort for å hjelpe de fattige.

Ingen gevinst for bondeoffer

Nationen | 29.11.2005
Regjeringen risikerer å få lite og ingenting igjen for innrømmelsene den har gjort på landbruksområdet i WTO-forhandlingene, mener NHO.

Utfordringer til regjeringen

Dagsavisen | 29.11.2005
Innspill fra Aksel Nærstad: Den norske regjeringen må kreve full åpenhet i de forestående WTO-forhandlingene og nekte å godta at land settes på gangen i viktige forhandlinger.

Penger kan også lukte

Dagsavisen | 29.11.2005
Lederkommentar: Nobelstiftelsen trenger ikke å lete lenge for å finne et regelverk som kan brukes. Det holder å se til Norge og det norske oljefondet som har et godt etisk regelverk når det gjelder investeringer. Det eneste som mangler her er en regel som forbyr investeringer i tobakksindustrien.

Økt klimapress i USA

VG (NTB) | 29.11.2005
Klimakonferansen i Montreal vil i stor grad handle om å få USA med på laget. Og det er kanskje ikke så umulig som det kan se ut for, mener klimaforsker.

Kloden som drivhus

Nationen | 29.11.2005
Lederkommentar: Det som måtte oppnås i Montreal, kan gå mangedobbelt tapt ved WTO-forhandlingene.

USA avviser klimaforslag

Dagsavisen | 29.11.2005
USA avviser vertskapet Canadas invitasjon til en felles klimauttalelse. Og det før samtalene om uttalelsen er kommet i gang.

Norges utslipp må ned

Aftenposten | 29.11.2005
Påstanden om at Norge er miljøbesting er feil. EUs miljøbyrå (EEA) stempler Norge som en av Europas miljøverstinger.

Atomgigant på hugget

Aftenposten | 29.11.2005
Høye gasspriser og Kyoto-avtalen gjør atomkraften stueren, tror ledende fransk leverandør av kjernekraftteknologi.

Kamp mot «massemorder»

VG | 29.11.2005
Kommentar av Jon Magnus: En gang trodde vitenskapsmenn at afrikanere ble febersyke og døde av vond lukt som kom med Zephyr-vinden fra sumper og jungel: Vinden brakte med seg mal aria, eller «dårlig luft» på latin.

Voldtektssak dominerer Sør-Afrika

Aftenposten | 29.11.2005
Kommentar av Tove Gravdal: I juni ble Jacob Zuma sparket som Sør-Afrikas visepresident på grunn av korrupsjonsanklager. Nå granskes han for voldtekt. Zumas fall splitter det unge demokratiet.

Mugabe vant valget i Zimbabwe

Aftenposten (NTB) | 29.11.2005
Robert Mugabe vant valget til Zimbabwes overhus. Men valgdeltakelsen var bare på 10 prosent.
1 - 30 av 419
1 2 3 4 5 6 .... 10 11 12 13 14

Medieklipp

Her samler vi lenker til medieklipp og -debatt om relevante saker knyttet til utviklingspolitikk og global bærekraftig utvikling, herunder tilgrensende felt knyttet til geopolitikk og utenrikspolitikk. Det lenkes til relevant stoff i sentrale riksmedia, herunder utvalgte nettaviser, samt kommentarstoff fra utvalgte regionaviser. I mange tilfeller vil full tilgang til stoffet være skjult bak ulike typer betalingsmurer. Normalt vil lenker bli oppdatert og sendt ut til abonnenter på formiddagen, men avvik vil kunne forekomme i forbindelse med helger, ferieavvikling o.a. Tjenesten er utviklet i et samarbeid mellom Global og RORG-samarbeidet.

Rorg-samarbeidet

RORG-samarbeidet er et nettverk av norske organisasjoner som driver opplysningsarbeid i Norge om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål med økonomisk støtte fra Norad. Gjennom nettstedet rorg.no har RORG-samarbeidet siden 2000 satt fokus på slike saker gjennom dybdeartikler, der synspunkter og perspektiver fra ulike aktører innenfor bl.a. sivilsamfunn, statlige myndigheter, forskning (globalt og nasjonalt), samt internasjonale og mellomstatlige organisasjoner, har blitt formidlet, mediedekning og -debatt i Norge har blitt lenket opp og oppsummert og problemstillinger knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker og debatter i Norge, spesielt i arbeidet med for en mer samstemt politikk for utvikling, har blitt fremhevet.