Klipp fra media

Filter: August 2006 medieklipp

Liten reform for stort FN

Aftenposten | 31.08.2006
Lederkommentar: Reformfremstøt blir lett en strid mellom mottagerland og giverland, med alle de ekstra komplikasjonene som dette medfører.

Diskuterer ett FN i hvert land

Aftenposten | 31.08.2006
Diskusjonene om FNs fremtid skal resultere i konkrete endringsforslag. Modeller for sikrere finansiering og kun én FN-organisasjon i hvert land skal diskuteres i Oslo i dag.

Norsk bidrag bra, FN vil ha mer

Aftenposten | 31.08.2006
FN kommer snart tilbake for å be Norge bidra i Darfur, og forstår vårt bidrag til Libanon.

Norge presses av USA og NATO

Aftenposten | 31.08.2006
Våre nærmeste allierte er misfornøyde. De synes Norge bør bidra mer til NATO-ledede operasjoner.

Utviklingsbistand og handlingsregel

Dagsavisen | 31.08.2006
Kommentar av Ole David Koht Norbye: Visse former for bistand til verdens fattige vil ikke på noen måte bidra til økt press på den innenlandske økonomien.

Kongefjesk

Dagbladet | 31.08.2006
Kommentar av Halvor Elvik: Solheim sa at verdens beste kronprins stiller så presise spørsmål «at jeg som oftest ikke kan svare ham». Nei vel, hr. statsråd.

Historisk lov i California

Dagens Næringsliv (NTB) | 31.08.2006
Californias guvernør Arnold Schwarzenegger vil bekjempe global oppvarming.

- FN må på plass umiddelbart.

Dagbladet | 31.08.2006
- FNs sikkerhetsråd må straks fatte en resolusjon for å stanse volden i det krigsherjede Vest-Sudan, sier det amerikanske utenriksdepartementet.

Bush taler for krigen mot terror

Dagsavisen (ANB-AP) | 31.08.2006
USAs president George W. Bush møter motstand mot krigen i Irak og redsel for nye terrorangrep med å holde en rekke taler om krigen mot terror.

Når sivile blir våpen

Aftenposten | 31.08.2006
Kommentar av Kjell Dragnes: Det er en illusjon å tro at sivile spares i krig. Sivile er både våpen og skjold i "de nye krigene", som i Afghanistan og Libanon.

Annan fikk nei

Aftenposten | 31.08.2006
Annan er nå ute på en 11 dager lang rundreise i Midtøsten, trolig hans siste diplomatiske kraftinnsats før han går av som FNs generalsekretær.

EU snubler ut i verden

Dagsavisen | 31.08.2006
Kommentar av Ivar A. Iversen: Diskusjonen om EUs bidrag til FN-styrkene i Libanon viser unionens utenrikspolitiske voksesmerter.

Egeland refser Israel

Dagbladet | 31.08.2006
- Hver dag blir folk lemlestet, skadd og drept av klasebombene Israel slapp over Libanon. Dette skulle ikke skjedd.

- Vi må ikke glemme Gaza

Klassekampen | 31.08.2006
Ett år etter at Israel offisielt trakk seg ut av Gaza roper FNs matvareprogram varsko: - Matsituasjonen i Gaza er prekær, sier Kirstie Campbell i Jerusalem.

Ytringsfrihet

Klassekampen | 31.08.2006
Lederkommentar av Bjørgulv Braanen: Ingenting om Hans Rustad, Shabana Rehman og Nina Witoszek i dag, bare dette om ytringsfrihet. I opphetede offentlige debatter er det blitt vanlig å anklage sine meningsmotstandere for å true ytringsfriheten.

- Nå skal vi konkludere

Aftenposten | 30.08.2006
Arbeidet med felles, konkrete konkulsjoner om FNs fremtid har startet.

Kofi Annans svanesang

VG | 30.08.2006
Lederkommentar: I 2001 ble han enstemmig gjenvalgt, og samme år kunne han stolt motta Nobels fredspris i Oslo. Siden har mye gått den veien høna sparker.

Et globalisert forsvar

Dagbladet | 30.08.2006
Debatt av Sverre Diesen: Norges beste bidrag til fred og stabilitet i verden er ikke å «passe på» her hjemme. Ytterst alvorlige trusler mot norske verdier og interesser kan like gjerne dukke opp helt andre steder på jorden som på vår egen dørstokk.

I den syvende himmel

VG | 30.08.2006
Dette er statssekretær Espen Barth Eide - på oppdrag for den norske regjeringen. I hastigheter på opp mot 2100 km/t testet han i går personlig JAS Gripen, som KAN bli Norges nye jagerfly.

Aftenposten frifunnet i PFU

Aftenposten | 30.08.2006
A-magasinets omtale av fadderorganisasjonen Plan Norges prosjekt i Senegal er ikke brudd på god presseskikk, uttaler Pressens Faglige Utvalg.

- Visste det var kontroversielt

Aftenposten | 30.08.2006
- Vi ønsker ikke å slå oss for brystet og hovere, men vi er svært glade for at PFU fant at vi i vårt arbeid ikke har brutt god presseskikk, sier A-Magasinets redaktør, Kjersti Løken Stavrum.

Framskritt mot fred i Afrika

Dagsavisen | 30.08.2006
I går stilnet våpnene i Nord-Uganda etter 20 års krigføring. En etter en går de mest brutale konfliktene i Afrika mot slutten.

Lavmål i Sudan

Aftenposten | 30.08.2006
Lederkommentar: Den indre maktkampen i landet er i ferd med å gjøre Sudan til en "havarert stat", der ingen myndighet har kontroll over eller føler et ansvar for alle deler av landet.

Våpenhvile mellom Uganda og opprørsgerilja

Vårt Land (NTB) | 30.08.2006
Våpenhvilen som kan gjøre slutt på en av de blodigste, mest brutale og lengste krigene i Afrika, trådte i kraft tirsdag.

- Boikotten er feilslått

Aftenposten | 30.08.2006
Regjeringen tror ikke på nytten av sin sanksjonspolitikk overfor Burma. Utviklingsministeren vil heller ha dialog med generalene i Burma.

Feilkalkyler i Midtøsten

Aftenposten | 30.08.2006
Debatt av Hans Blix: I Midtøsten står mye på spill og mye synes å bli håndtert feil. Kalkulerte sjakktrekk får uventede mottrekk - og etter blodige konflikter konstateres det at alle har tapt.

Iran

Klassekampen | 30.08.2006
Lederkommentar av Bjørgulv Braanen: Irans president Mahmoud Ahmadinejad tilbød seg i går å møte USAs president George W. Bush til en tv-overført debatt om globale spørsmål. Dette er et uttrykk for Irans nye selvsikkerhet i utenrikspolitikken.

Troverdige trusler?

Dagbladet | 30.08.2006
Kommentar av Halvor Elvik: Selv i Bush-administrasjonen er terskelen høy for å bruke atomvåpen mot mål i Iran.

Annan: - Stor fare for ny konflikt

VG (NTB) | 30.08.2006
FNs generalsekretær Kofi Annan har nå studert skadene etter krigen i Libanon med egne øyne. Annan mener det er stor fare for en ny konflikt, og vil presse Israel til å oppheve blokaden av nabolandet.

Annan i ruinene

Klassekampen | 30.08.2006
FNs generalsekretær Kofi Annan kom til utbombede områder i Libanon denne uka; områder der bombene fortsatt tar liv. Over 50 personer er rammet av Israels klasebomber etter våpenhvilen.
1 - 30 av 492
1 2 3 4 5 6 .... 13 14 15 16 17

Medieklipp

Her samler vi lenker til medieklipp og -debatt om relevante saker knyttet til utviklingspolitikk og global bærekraftig utvikling, herunder tilgrensende felt knyttet til geopolitikk og utenrikspolitikk. Det lenkes til relevant stoff i sentrale riksmedia, herunder utvalgte nettaviser, samt kommentarstoff fra utvalgte regionaviser. I mange tilfeller vil full tilgang til stoffet være skjult bak ulike typer betalingsmurer. Normalt vil lenker bli oppdatert og sendt ut til abonnenter på formiddagen, men avvik vil kunne forekomme i forbindelse med helger, ferieavvikling o.a. Tjenesten er utviklet i et samarbeid mellom Global og RORG-samarbeidet.

Rorg-samarbeidet

RORG-samarbeidet er et nettverk av norske organisasjoner som driver opplysningsarbeid i Norge om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål med økonomisk støtte fra Norad. Gjennom nettstedet rorg.no har RORG-samarbeidet siden 2000 satt fokus på slike saker gjennom dybdeartikler, der synspunkter og perspektiver fra ulike aktører innenfor bl.a. sivilsamfunn, statlige myndigheter, forskning (globalt og nasjonalt), samt internasjonale og mellomstatlige organisasjoner, har blitt formidlet, mediedekning og -debatt i Norge har blitt lenket opp og oppsummert og problemstillinger knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker og debatter i Norge, spesielt i arbeidet med for en mer samstemt politikk for utvikling, har blitt fremhevet.