Klipp fra media

Filter: August 2007

Sma­ken av rett­fer­dig­het

Morgenbladet | 31.08.2007
Lederkommentar: Lør­dag tok Da­gens Næ­rings­liv for seg mer­ke­ord­nin­gen. Det er trist les­ning for dem som hå­per for­bru­ker­makt kan gi ver­dens fat­ti­ge bøn­der et bed­re liv. Tid­li­ge­re Fairtrade-topp Pao­la Ghillani for­tel­ler at Fairtrades kon­troll­ru­ti­ner er så dår­li­ge at in­spek­sjo­nen av går­de­ne iblant fore­går per te­le­faks.

Kli­ma­de­batt er van­ske­lig

Morgenbladet | 31.08.2007
Debatt av Nina Kris­tian­sen: Det fin­nes knapt noe an­net fag­felt der av­vi­ken­de syns­punkt blir imø­te­gått med slik styr­ke som i kli­ma­forsk­nin­gen, og krav om taus­het er ikke uvan­lig. Men så er det hel­ler ikke småt­te­ri som står på spill: Frem­ti­den vår, våre le­ve­vil­kår, liv og død.

Korea på frierferd

E24 | 31.08.2007
Den sør-koreanske fiskeriministeren innrømmer at landet er en CO2-versting. Nå er de på frierferd i Europa for å få støtte til oppryddingen.

- Myhre er en klimabølle

Aftenposten | 31.08.2007
Natur og Undom er sjokkert over at Peter N. Myhre som byråd for miljø og samferdsel nekter å komme med klimaløfter før valget.

Angola og Nor­ge

Morgenbladet | 31.08.2007
Debatt av Halle Jørn Hanssen: Ing­rid Sam­set ved CMI li­ker dår­lig (i Mor­gen­bla­det 17. au­gust) de syns­punk­ter jeg had­de om Angola og Nor­ge i en kro­nikk i Mor­gen­bla­det 10. au­gust. Det som blir bor­te i Samsets re­son­ne­ment er den po­li­tis­ke rea­li­tet som norsk næ­rings­livs­en­ga­sje­ment har skapt for Nor­ge i Angola.

Aracruz må gi land til indianere

Vårt Land | 31.08.2007
Brasils justisminister har gitt indianerne fullt medhold i den langvarige og bitre jordkonflikten med plantasjeselskapet Aracruz Celulose.

Avslører Brasils militærdiktatur

Dagsavisen | 31.08.2007
De væpnede styrker glimret med sitt fravær da president Lula onsdag la fram en hvitbok om drap og forsvinninger begått under militærdiktaturet.

Nor­ge og Bang­la­desh

Morgenbladet | 31.08.2007
Debatt av Arne Wiig: I kam­pen for godt sty­re­sett og re­du­sert kor­rup­sjon er det en fare for at det nå­væ­ren­de ikke-de­mo­kra­tis­ke re­gi­met tar util­strek­ke­lig hen­syn til al­min­ne­li­ge men­nes­ke­ret­tig­he­ter. Men å trek­ke seg ut av Bang­la­desh nå, i en si­tua­sjon med så stor po­li­tisk usik­ker­het, er ikke en vel over­veid stra­te­gi og kan føre til en yt­ter­li­ge­re de­sta­bi­li­se­ring i Bang­la­desh.

Nye muligheter etter Irak

Dagbladet | 31.08.2007
Debatt av Geir Sjøberg: Kan USAs mislykkede Irak-invasjon utnyttes til noe positivt? USAs alenegang i Irak har motvirket internasjonalt samarbeid og FN. Er det nå mulig å bruke amerikanernes problemer i Irak som en brekkstang for mer konstruktiv amerikansk deltagelse i multilateralt samarbeid?

Rapport viser at det går dårlig i Irak

VG (NTB) | 31.08.2007
Bush-administrasjonen avviser en kongressrapport som viser minimal politisk og militær framgang i Irak etter at USA satte inn 30.000 flere soldater.

- Her er de forsvunne amerikanske våpnene

Dagbladet.no | 31.08.2007
Våpen ment for de irakiske sikkerhetsstyrkene har havnet i hendene på kurdiske separatister, hevder Tyrkia.

Bush og Iran

Aftenposten | 31.08.2007
Lederkommentar: Er Iran utsett til å bli saken som skal gi George W. Bush en sjanse til å markere handlekraft og autoritet i de godt og vel 16 månedene han har igjen som president?

Israel vil bygge gjerde mot Egypt

Klassekampen | 31.08.2007
Israel vurderer å bygge et grensegjerde mot Egypt, for å hindre «terrorister, smuglere og asylsøkere» å komme inn i landet.

Risikofylt bistand

Dagbladet | 30.08.2007
Kronikk av Poul Engberg-Pedersen: I Ei tid da det ropes på synlige resultater av norsk bistand, er det modig av norske politikere å satse så store ressurser i land der sjansen for fiasko er stor. Sjansen for at innsatsen skal resultere i fungerende stater i overskuelig framtid, er mye mindre enn risikoen for å mislykkes.

Feilslått norsk bistand

Aftenposten | 30.08.2007
Kronikk av Tor A. Benjaminsen: Bondevikregjeringens støtte til bistandsstjernen Hernando de Soto var et feilgrep. Erik Solheim bør avslutte det dyre samarbeidet.

Dyrere mat rammer de fattigste

Vårt Land | 30.08.2007
Klimaendringene rammer verdens matproduksjon, og prisene på jordbruksvarer, særlig korn og melk, vil være uvanlig høye de neste ti årene. Dyrere mat går hardest utover de fattigste, også i Norge.

Åpner "CO2-fabrikk"

E24 | 30.08.2007
Elkem og Alcoa åpner i dag en ny anodefabrikk til 3 milliarder kroner. Anodene skal lage CO2 som slippes ut fra smelteverk i Norge og Island.

Bistand til Etiopia blir trolig redusert

VG (NTB) | 30.08.2007
Norge reduserer trolig bistanden til Etiopia etter at de fleste norske diplomatene i Addis Abeba blir kastet ut. Men kuttet i bistanden får neppe noen innvirkning på Etiopias beslutning.

Mugabe avviser eksil

Dagbladet (NTB) | 30.08.2007
Zimbabwes president Robert Mugabe sier han kommer til å vinne valget neste år, og at ingen kommer til å klare å tvinge ham i eksil.

Feil om Venezuelas president

Dagbladet | 30.08.2007
Debatt av Dave Watson: Hvordan skal man tolke påstanden om at grunnloven ble "egenhendig" skrevet av Chávez i 1999? Er Hagvaag kjent med at det var en folkevalgt grunnlovsforsamling som forfattet den nye grunnloven i 1999, og at den deretter ble vedtatt i en folkeavstemning?

Indisk kruttønne

Dagsavisen | 30.08.2007
Det spente forholdet mellom hinduer og muslimer tilspisset seg i går da indisk politi stengte Taj Mahal og innførte portforbud i byen Agra etter muslimske opptøyer.

Musharraf må samarbeide med politisk rival

Dagbladet (NTB) | 30.08.2007
Pakistans president Pervez Musharraf og hans tidligere rival Benazir Bhutto er ifølge tjenestemenn enige om Musharrafs fremtidige militære rolle. Dermed er partene ett skritt nærmere et politisk samarbeid.

Sjialeder i Irak ber militsen legge ned våpnene

Dagbladet.no | 30.08.2007
Endelig et lyspunkt for amerikanerne og det irakiske folk.

USA og Iran utveksler nye trusler

Dagsavisen | 30.08.2007
Spenningen mellom USA og Iran steg til nye høyder i går etter at en iransk handelsdelegasjon ble arrestert i Bagdad. Dette kommer på toppen av en ny, heftig ordkrig mellom de to landene.

Åpner for soldater til Sør-Afghanistan

Dagsavisen | 30.08.2007
Norge har avslått anmodningen om å sende styrker til Sør-Afghanistan, men SVs nestleder Bård Vegard Solhjell utelukker ikke at det kan bli aktuelt til neste år.

Klimadebatten som ble vekk

Dagsavisen | 29.08.2007
Kommentar av Arne Strand: SV-nestleder Audun Lysbakken kritiserte i Dagsavisen i går Ap-leder og statsminister Jens Stoltenberg for at han ikke har gjort klimapolitikk til et hovedtema i valgkampen. SV går glipp av sin viktigste sak.

SV lover oss bedre vær

E24 | 29.08.2007
Kommentar av Øystein Sjølie: I Oslos T-banevogner henger det plakater med bilde av Kristin Halvorsen. Teksten lyder: Lei av dårlig vær? Ta et klimavalg. Stem SV. Et løfte om bedre vær kommer til å gå over i historien som et av de mer ambisiøse valgløftene i en norsk valgkamp.

Hvitt eller rødt - eller omvendt?

Nationen | 29.08.2007
Kommentar av Kari Gåsvatn: Det er ikke lett å spise klimavennlig. Hvem av oss vet hva som gikk gjennom nebbet på kyllingen før den ble stor, kjøttfull og slakteferdig. Eller hva oksen gumlet i seg før den ble biff. Hvor mye CO2 er gått med til å produsere fôret? Hvor langt er fôret og kjøttet fraktet?

SV roser EUs nye miljøregler

Nationen | 29.08.2007
EUs nye kjemikalielovverk REACH vil styrke miljølovgivningen i Norge. Det mener statssekretær Henriette Westhrin (SV) i Miljøverndepartementet.

Vil bruke rederpengene på miljøet

Dagbladet.no | 29.08.2007
LO foreslår å opprette et eget miljøfond der rederne må betale inn deler av restskatten.
1 - 30 av 266
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Medieklipp

Her samler vi lenker til medieklipp og -debatt om relevante saker knyttet til utviklingspolitikk og global bærekraftig utvikling, herunder tilgrensende felt knyttet til geopolitikk og utenrikspolitikk. Det lenkes til relevant stoff i sentrale riksmedia, herunder utvalgte nettaviser, samt kommentarstoff fra utvalgte regionaviser. I mange tilfeller vil full tilgang til stoffet være skjult bak ulike typer betalingsmurer. Normalt vil lenker bli oppdatert og sendt ut til abonnenter på formiddagen, men avvik vil kunne forekomme i forbindelse med helger, ferieavvikling o.a. Tjenesten er utviklet i et samarbeid mellom Global og RORG-samarbeidet.

Rorg-samarbeidet

RORG-samarbeidet er et nettverk av norske organisasjoner som driver opplysningsarbeid i Norge om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål med økonomisk støtte fra Norad. Gjennom nettstedet rorg.no har RORG-samarbeidet siden 2000 satt fokus på slike saker gjennom dybdeartikler, der synspunkter og perspektiver fra ulike aktører innenfor bl.a. sivilsamfunn, statlige myndigheter, forskning (globalt og nasjonalt), samt internasjonale og mellomstatlige organisasjoner, har blitt formidlet, mediedekning og -debatt i Norge har blitt lenket opp og oppsummert og problemstillinger knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker og debatter i Norge, spesielt i arbeidet med for en mer samstemt politikk for utvikling, har blitt fremhevet.