Klipp fra media

Filter: Oktober 2015 debatt

Vil endre norsk bistand over natta

Vårt Land (meninger) | 31.10.2015

Kommentar a Berit Aalborg: Regjeringen bruker flyktningkrisen til å radbrekke norsk bistandstradisjon.

Operasjon Dobbeltmoral? (OD/Amnesty)

Dagsavisen (nye meninger) | 31.10.2015

Kommentar av Torbjørn Monsen: Midlene til gårsdagens Operasjon Dagsverk går til Amnestys arbeid for reproduktive rettigheter i Latin-Amerika. Et verdig og viktig arbeid, men er det uproblematisk at Amnesty fronter denne kampen samtidig som de vil skrote sexkjøpsloven?

Kryss fingrene for en ny klimapolitikk

Aftenposten (meninger) | 31.10.2015

Lederkommentar: Det er langt fra nasjonale planer og løfter til virkelighet, særlig når mange av løftene gjelder tiltak som ligger et godt stykke inn i fremtiden - flere valgperioder frem i tid. Derfor er det usikkert om landene vil være ordholdne. I noen land, som USA, er det stor intern uenighet om klimapolitikken. Men det er vanskelig å se noe alternativ til den fremgangsmåten som nå er valgt.

En ny virkelighet

NRK ytring | 31.10.2015

Kronikk av Lars Nehru Sand: Når dimensjonene av flyktningtilstrømningen nå synker inn, endres norsk politikk alvorlig. Norske politikere må håndtere krisen i mange år fremover.

Kutt i bistand kan føre til økt migrasjon og betydelig økte kostnader

Aftenposten (meninger) | 30.10.2015

Kronikk av ledere fra 21 bistandsorganisasjoner: Målet om å gi én prosent av BNI i bistand har aldri vært ment som et tak. I en situasjon der en økende andel av bistanden går til flyktninger i Norge, må vi gå ut over denne grensen. Er det én gang vi skal gi mer enn en prosent av BNI – er det nå.

Vestens redningsmann?

Dagbladet (meninger) | 30.10.2015

Kommentar av Morten Strand: Med Putin som dirigent er plutselig alt i spill i Syria. Skal han igjen bli Vestens redningsmann?

Hvem skal gjenreise Syria?

Aftenposten (meninger) | 30.10.2015

Kommentar av Christian Tybring-Gjedde: Alle kriger har en slutt. Også krigen i Syria. Det kan ta ett, tre eller fem år, men en gang vil den være over. På det tidspunktet vil det kanskje være 2–3 millioner syriske flyktninger i Europa. De fleste unge menn i sin beste alder. Hva ville vel da være mer naturlig enn at disse unge mennene reiste tilbake for å bygge opp sitt eget land?

Utviklingsdebatten står i fare

Vårt Land (verdidebatt) | 29.10.2015

Kronikk av ledere for politiske og andre norske ungdomsorganisasjoner: I statsbudsjettet for 2016 foreslås det å kutte 50 millioner i støtte til informasjonsarbeid om viktige internasjonale spørsmål­. Det vil føre til en fattigere og mindre opplyst ­utviklingsdebatt.

Tar fra de fattige (flyktninger/utvikling/bistand)

Dagsavisen (nye meninger) | 29.10.2015

Kommentar av Irene Halvorsen: Å tappe bistandsbudsjettet for å betale for flyktninger som har klart å kare seg til Norge, er ikke bare en dårlig idé. Det er en skrekkelig dårlig idé.

Ut av gamle spor (flyktninger/asylinstituttet)

Dagbladet (meninger) | 29.10.2015

Kommentar av Aksel Braanen Sterri: De neste dagene skal Stortinget skaffe nesten 10 milliarder kroner ekstra for å håndtere flyktningsituasjonen. Det vil kreve sitt, men det vil vi greie. På lengre sikt er det imidlertid klart at situasjonen ikke kan finne sin løsning verken nasjonalt eller i Europa. Vi trenger et flyktninginstituttet tilpasset vår tid.

Ein debatt kryssar sitt spor (flyktninger)

Dagsavisen (nye meninger) | 29.10.2015

Kronikk av Bård Vegar Solhjell: Ingen må undervurdere at flyktningkrisa er ei stor utfording, og stiller oss over for viktige vegval – og viktig nytenking. Fordi det er langt fleire enn vi er vande med, og fordi det kan bli mange fleire dei neste åra. Men ikkje minst fordi det kan utfordre trekk ved samfunnsmodellen vår om vi gjer feil val.

Vi er utviklingsforskere

Dagsavisen (nye meninger) | 28.10.2015

Debatt av Hanne Haaland m.fl.: FN har nettopp vedtatt nye bærekraftsmål, og vi trenger absolutt å jobbe nært med kunnskapsmiljøer i Sør i søken etter substans i bærekraftsmålene. Dette er kunnskap som også vil være til nytte for bistandssektoren, hvor Norfund er en sentral aktør. Slik sett er vi på samme lag, Roland, om enn fra ulike ståsteder.

Marked for flyktninger

Dagbladet (meninger) | 28.10.2015

Kommentar av Aksel Braanen Sterri: Vi bør få på plass et flyktningkvotemarked, både i Europa og innad i nasjonalstatene.

Tid for å samles om avspenning (IS/midtøsten)

Aftenposten (meninger) | 28.10.2015

Kronikk av Thorbjørn Jagland: Samme hvor mye Vesten misliker Putin og Russland misliker Obama, så har vi felles interesse i å samarbeide mot terror og ekstrem nasjonalisme.

Gi meg en kvinnelig FN-sjef!

Aftenposten (meninger) | 27.10.2015

Kronikk av Helene Skjeggestad: Kandidatene er der. Kompetansen finnes. Symboleffekten vil være enorm. Den neste sjefen over alle sjefer bør være kvinne.

Det grønne skiftet går for sakte til å redde oss fra klimakatastrofe

Aftenposten (meninger) | 27.10.2015

Kommentar av Marius Holm: Men samtidig går det raskt nok til å fjerne lønnsomheten i fossil energi. Norge har derfor alt å vinne og ingenting å tape på å drive skiftet raskere fremover.

Nok snakk - på tide å handle! (det grønne skiftet)

NRK ytring | 27.10.2015

Kronikk av Stein Rømmerud, Torbjørn Johannson, Helge Aasen, Håvard Vollan og Marius Holm: Vi i næringslivet er overbeviste om at det ligger store muligheter i et grønt skifte. Vi tar grep for å senke utslippene. Nå bør politikerne gjøre det samme.

Destinasjon Latin-Amerika: migrasjonsstrømmene som snudde

Dagsavisen (internasjonalen) | 27.10.2015

Kronikk av Benedicte Bull: En ny rapport fra den Internasjonale Migrasjonsorganisasjonen viser at det siden 2010 er flere som har migrert fra Europa til Latin-Amerika enn andre veien, og at det sendes mer penger hjem fra europeiske gjestearbeidere i Latin-Amerika enn omvendt. Det er på tide å begynne å tenke på Latin-Amerika som en del av løsningen på verdens migrasjonsutfordringer, og ikke problemet.

Klimadebatten vanskeliggjør grønn overgang

Adresseavisa (meninger) | 26.10.2015

Lederkommentar: Ja, Norge er en klimaversting. Nei, Norge er ikke en klimaversting! Forvirret? Ikke så rart, siden begge deler er riktig.

En meget vellykket TV-aksjon (innsamling/regnskog)

Dagbladet (meninger) | 26.10.2015

Kommentar av Lars Løvold: Søndag 18. oktober ble det gjennomført en TV-aksjon for å bevare store rengnskogsområder. Tirsdag 20. oktober sier BI-professor Anne Welle-Strand til Dagbladet at når 20 av 100 innsamlede kroner går til å organisere TV-aksjonen «er det for mye penger».

Hva skjedde i Libya?

Dagsavisen (nye meninger) | 26.10.2015

Kommentar av Maren Sæbø: Det trengs altså ikke bare en gransking av hvordan norske politikere taklet Libya-krisen. Det trengs en kritisk gjennomgang av følgene av krigen både i Libya og i nabolandene. Her er det mye man behøver å forstå, og forhåpentligvis kan lære noe av.

En ny klimaorden

Dagbladet (meninger) | 25.10.2015

Kommentar av Tine Sundtoft: Verden har spilt et farlig spill lenge. Få har villet vise kortene sine i klimaforhandlingene. Nå har vi endret spillereglene — og får en helt ny klimaorden.

Solveig Horne opptrer mer progressivt enn Børge Brende

Dagbladet (meninger) | 25.10.2015

Kommentar av Gro Lindstad: Likestillingsmeldingen er hele regjeringens ansvar.

Enestående valg - og bare i Argentina

Dagbladet (meninger) | 25.10.2015

Kommentar av Einar Hagvaag: I samfulle 12 år har ekteparet Nestor Kirchner og Cristina Fernández styrt Argentina fra Casa Rosada i Buenos Aires. Det har gitt opphavet til den politiske retninga «kichnerismen», som er en av de tallrike fløyene innenfor «peronismen» og det peronistiske partiet. Det heter for øvrig Justisialistpariet, eller Rettferdspartiet om man vil. Men det er en politisk bevegelse som verken kan oversettes eller spres utenfor Argentina.

«A little less conversation, a little more action please» (FN)

Aftenposten (meninger) | 24.10.2015

Kommentar av Erna Solberg og Børge Brende: Det finnes ikke alternativer til FN, men også FN må tilpasses en ny tid. 70-åringen må pusses opp!

Dugnad for bærekraftsmålene

Dagbladet (meninger) | 24.10.2015

Kommentar av Olemic Thomassen: Etter at verdens nasjoner vedtok FNs nye bærekraftsmål, markerer vi i år FN-dagen med en særlig forventning. Nå må alle gode krefter mobiliseres, også Stortinget bærer et selvstendig ansvar.

Hva med de som lever på under to dollar per dag? (FNs bærekraftsmål)

Aftenposten (meninger) | 24.10.2015

Mari Emilie Høysæter (18) på Si;D: Ved kun å inkludere de som lever i ekstrem fattigdom i FNs bærekraftsmål, utelater vi mange mennesker som også lever i en umenneskelig situasjon.

Global Dignity Day er to timer i løpet av 13 år. Den skviser ikke FN-dagen!

Aftenposten (meninger) | 24.10.2015

Debatt av Thomas Horne: Å påstå at Dignity Day gjør det umulig for skolene å undervise elevene om FN, faller på sin egen urimelighet.

FN 70 år, tid for reform

Dagsavisen (nye meninger) | 23.10.2015

Kommentar av Kari Solholm: FN spiller en større rolle i det globale bildet enn den man ser ved første øyekast.

Alle muligheter for fred i Syria må prøves

Aftenposten (meninger) | 23.10.2015

Lederkommentar: Fastlåste fronter er kommet i bevegelse etter at Russland begynte å bombe opprørerne som kjemper mot Syrias president Bashar al-Assad. Det er bakgrunnen for samtalene som utenriksministrene fra USA, Russland, Saudi-Arabia og Tyrkia skal ha i Wien fredag.

1 - 30 av 134
1 2 3 4 5

Medieklipp

Her samler vi lenker til medieklipp og -debatt om relevante saker knyttet til utviklingspolitikk og global bærekraftig utvikling, herunder tilgrensende felt knyttet til geopolitikk og utenrikspolitikk. Det lenkes til relevant stoff i sentrale riksmedia, herunder utvalgte nettaviser, samt kommentarstoff fra utvalgte regionaviser. I mange tilfeller vil full tilgang til stoffet være skjult bak ulike typer betalingsmurer. Normalt vil lenker bli oppdatert og sendt ut til abonnenter på formiddagen, men avvik vil kunne forekomme i forbindelse med helger, ferieavvikling o.a. Tjenesten er utviklet i et samarbeid mellom Global og RORG-samarbeidet.

Rorg-samarbeidet

RORG-samarbeidet er et nettverk av norske organisasjoner som driver opplysningsarbeid i Norge om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål med økonomisk støtte fra Norad. Gjennom nettstedet rorg.no har RORG-samarbeidet siden 2000 satt fokus på slike saker gjennom dybdeartikler, der synspunkter og perspektiver fra ulike aktører innenfor bl.a. sivilsamfunn, statlige myndigheter, forskning (globalt og nasjonalt), samt internasjonale og mellomstatlige organisasjoner, har blitt formidlet, mediedekning og -debatt i Norge har blitt lenket opp og oppsummert og problemstillinger knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker og debatter i Norge, spesielt i arbeidet med for en mer samstemt politikk for utvikling, har blitt fremhevet.