Klipp fra media

Filter: November 2015 debatt

Mot avtale i Paris

Dagbladet (meninger) | 30.11.2015

Lederkommentar: Optimismen er større enn den var før forrige toppmøte i København i 2009, som endte i fiasko. Og vi vil med all sannsynlighet få en avtale på plass. Det skyldes imidlertid at ambisjonsnivået er redusert. Framfor å sikte mot togradersmålet, melder statene inn sine ambisjoner for å kutte klimagassutslipp.

Klimamarked

Klassekampen (kommentar) | 30.11.2015

Lederkommentar: «Det er bare markedskreftene som er i stand til å frikoble økonomisk vekst fra utslipp av klimagasser», uttalte Høyres miljøpolitiske talsperson Nikolai Astrup til Dagens Næringsliv i helga. Det er denne markedstroen som også legger premissene i Paris de neste ukene.

Forsiktig optimist (klima)

NRK ytring | 30.11.2015

Kronikk av Steffen Kallbekken: I løpet av to hektiske uker i Paris skal verdens land forsøke å enes om en ny klimaavtale. Jeg tror på et lite skritt i riktig retning, men det er ikke nok.

Dette forventer jeg av FNs klimakonferanse i Paris

Dagsavisen (nye meninger) | 30.11.2015

Kronikk av Ban Ki-Moon: Mitt budskap til verdens ledere er klart: Suksess i Paris avhenger av dere. Nå er tiden inne for sunn fornuft, kompromisser og enighet. Det er på tide å se utover nasjonale horisonter og sette felles interesser først. Verdens befolkning – og kommende generasjoner –regner med at dere har en visjon og mot nok til å gripe denne historiske muligheten.

Press på Paris

Dagsavisen (nye meninger) | 30.11.2015

Lederkommentar: I dag møtes nesten 200 land i Paris til forhandlinger om en ny og forpliktende klimaavtale. Det står om verdens og menneskehetens framtid. Intet mindre. Det er presset som nå ligger på forhandlernes skuldre.

Siste sjanse for klimaavtale i regi av FN

Adresseavisa (meninger) | 30.11.2015

Lederkommentar: Når rundt 150 statsledere og regjeringssjefer møtes i Paris i dag, er det med et bakteppe som er mer alvorlig enn de fleste av oss kan fatte.

Det er vår skyld, alt sammen

Stavanger Aftenblad (meninger) | 30.11.2015

Kommentar av Tor Gunnar Tollaksen: Mens de rike landene har økt sin velstand ved bruk av fossil energi, er det de fattige landene som rammes mest av klimaforstyrrelsene. Statoil og Norge har sin del av skylden.

Vind fra Nordsjøen kan dekke Europas energibehov

Adresseavisa (meninger) | 30.11.2015

Kronikk av Tore Marvin Undeland: Et felles elektrisitetsnett rundt Nordsjøen vil være bra for klodens klimaregnskap.

Økopoesi på toget til Paris

Aftenposten (meninger) | 30.11.2015

Kommentar av Ingunn Økland: Årets diktdebutanter skriver økolitteratur. Det må være passende lesestoff for en miljøvennlig reise til klimatoppmøtet i Paris.

Klimasmart som grønnvasking

Nationen+ (meninger) | 30.11.2015

Kommentar av Kari Gåsvatn: Alle snakker om klimasmart landbruk. Men få kan fortelle hva det betyr. Kanskje er det meningen at svaret skal være uklart. For å kunne fortsette som før og slippe å ta stilling og ta oppgjør med en modell som skader klimaet.

Kritisk valgår i Afrika

Dagsavisen (nye meninger) | 30.11.2015

Kommentar av Ingrid Finess Evensmo: Økende politisk vold og undertrykkelse preger Burundi etter årets omstridte presidentvalg. Neste år avholdes valg i en rekke av Burundis naboland. Freden og stabiliteten i regionen er truet dersom heller ikke disse gjennomføres etter planen.

Bistandsbransjen puster lettet ut, men bør den det?

Aftenposten (meninger) | 29.11.2015

Kronikk av Kristin Clemet: Etter min mening, nei. Bistandsbudsjettet vil være under press i mange land i årene som kommer.

Hva kan vi vente oss av klimamøtet i Paris?

Aftenposten (meninger) | 29.11.2015

Kronikk av Tine Sundtoft: Få eller ingen tror på en stor avtale som skal binde alle verdens land til å gjennomføre bestemte mål for nasjonale utslippskutt.

Underlige valg i diktaturer?

VG (meninger) | 29.11.2015

Kommentar av Håvard Mokleiv Nygård: Hvorfor avholder diktatorer valg som kun er spill for galleriet?

Å gi terror et ansikt

Aftenposten (meninger) | 29.11.2015

Kommentar av Karin Hindsbo: Kunsten og kulturens betydning i en konflikt som den verden står i nå må ikke undervurderes

Vesten må samarbeide med Russland om Syria

Aftenposten (meninger) | 29.11.2015

Lederkommentar: Situasjonen i Syria er prekær. Fremveksten av Den islamske staten må stanses. Nedskytingen av det russiske jagerflyet av det tyrkiske militæret ved Syrias grense, illustrerer behovet for et tettere samarbeid mellom partene.

Ikkje akkurat ein stat

Bergens Tidende (meninger) | 29.11.2015

Kommentar av Knut S. Vikør: Om IS forhandlar med Vesten, vil kalifat-tanken og rekrutteringa døy bort. Det vil dei aldri gå med på.

Hvordan bruke bistand godt?

Dagens Næringsliv+ (meninger) | 28.11.2015

Debatt av Lars A. Loe: Tyngdepunktet i forskningen er nå at bistand har bidratt til økonomisk vekst. Nøkkelen er få til selvforsterkende vekst.

Fredsnasjon og våpenlanger

Dagsavisen (nye meninger) | 28.11.2015

Kommentar av Irene Halvorsen: «Selg, selg, selg!» sa Forsvaret. Ut forsvant motortorpedobåter til Nigeria, beltevogner til Sudan og to jagerfly til en steinrik amerikaner.

Tur-retur Paris (klima)

Dagbladet (meninger) | 28.11.2015

Kommentar av Aksel Braanen Sterri: Forhandlingene er et steg i riktig retning, men klimakrisen er langt unna å finne sin løsning.

Solberg risikerer å bli «skap-araber» (klima/energi)

Vårt Land (meninger) | 28.11.2015

Kommentar av Berit Aalborg: Tidligere miljøvernminister Thorbjørn Berntsen ble omtalt som 
«skap-araber». Et velplassert sleivspart til norsk klimapolitikk.

Klimaforhandlingene: Skjebnemøte i terrorskyggen

Aftenposten (meninger) | 28.11.2015

Lederkommentar: Siden 1992 er det gjort to alvorlige forsøk på å inngå nye internasjonale klimaavtaler. Klimatoppmøtet i Paris, som begynner denne helgen, blir nummer tre i rekken. Det tredje forsøket kan bli det mest betydningsfulle.

Asylpolitikken skrus til

Dagsavisen (nye meninger) | 28.11.2015

Kommentar av Arne Strand: Sveriges asylpolitikk kollapset denne uka. Norge fulgte opp med grensekontroll.

Godhet for de få

Dagbladet (meninger) | 28.11.2015

Kommentar av Kjetil Rolness: Asylinnvandring er nødhjelp uten fornuft og rettferdighet. Det er ikke nok å stramme inn. Det bør legges helt om.

Ja, du skal tåle mye når du velger å jobbe i risikofylte områder. Men hvor skal grensen gå?

Aftenposten (meninger) | 28.11.2015

Kommentar av Astrid Sehl: Når en norsk arbeidsgiver sender sine ansatte inn i farlige situasjoner, bør de ta sitt ansvar alvorlig.

Når den norske honningkrukken går tom

Dagsavisen (nye meninger) | 28.11.2015

Kommentar av Roy Vega: Hva om forventningene brister hos titusener av nye innvandrere blant oss, i et ruglete og oppstykket Norge som kanskje ikke er i nærheten av å kunne integrere såvidt store antall?

Asle Tojes selektive historieformidling

Bergens Tidende (meninger) | 28.11.2015

Debatt av Solrun Samnøy: Det var ei underleg oppleving å lesa Asle Toje si selektive historieformidling i BT. Han meiner at nordmenn er alt for genererøse i møte med den pågåande flyktningekrisa, og prøver å forklara kva det kan skuldast. Han går nokså detaljert inn på historiefortolkinga av kolonialisering, og finn årsaka til at dumsnille haldningar har slege rot i landet vårt: Vi ber på eit kollektivt dårleg samvit for at våre forfedrar var med på å plyndra Afrika!

Nytt slag for Nepal

Dagsavisen (nye meninger) | 28.11.2015

Kommentar av Christine Baglo: Ikke før Nepal så smått har begynt å reise seg etter jordskjelvet, så blir de rammet av en lammende bensin- og gasskrise. Som på nytt har skremt turistene vekk, midt i årets viktigste sesong.

Terrorens teologi

Vårt Land (meninger) | 28.11.2015

Kommentar av Olav Egil Aune: Vi feilvurderer totalt Den islamske stat, sier italiensk terrorekspert. Men hva er det vi ikke skjønner?

Sceneskifte

Klassekampen (kommentar) | 28.11.2015

Lederkommentar: Kampen mot IS-terroristene ser ut til å endre stormaktsspillet i Europa, der Russland var skjøvet ut i kulda etter annekteringen av Krim. Tyrkias nedskyting av det russiske angrepsflyet har ført til isfront mellom Ankara og Moskva, mens Kremls forhold til vestlige stormakter er bedre enn på lenge.

1 - 30 av 333
1 2 3 4 5 6 .... 8 9 10 11 12

Medieklipp

Her samler vi lenker til medieklipp og -debatt om relevante saker knyttet til utviklingspolitikk og global bærekraftig utvikling, herunder tilgrensende felt knyttet til geopolitikk og utenrikspolitikk. Det lenkes til relevant stoff i sentrale riksmedia, herunder utvalgte nettaviser, samt kommentarstoff fra utvalgte regionaviser. I mange tilfeller vil full tilgang til stoffet være skjult bak ulike typer betalingsmurer. Normalt vil lenker bli oppdatert og sendt ut til abonnenter på formiddagen, men avvik vil kunne forekomme i forbindelse med helger, ferieavvikling o.a. Tjenesten er utviklet i et samarbeid mellom Global og RORG-samarbeidet.

Rorg-samarbeidet

RORG-samarbeidet er et nettverk av norske organisasjoner som driver opplysningsarbeid i Norge om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål med økonomisk støtte fra Norad. Gjennom nettstedet rorg.no har RORG-samarbeidet siden 2000 satt fokus på slike saker gjennom dybdeartikler, der synspunkter og perspektiver fra ulike aktører innenfor bl.a. sivilsamfunn, statlige myndigheter, forskning (globalt og nasjonalt), samt internasjonale og mellomstatlige organisasjoner, har blitt formidlet, mediedekning og -debatt i Norge har blitt lenket opp og oppsummert og problemstillinger knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker og debatter i Norge, spesielt i arbeidet med for en mer samstemt politikk for utvikling, har blitt fremhevet.