Klipp fra media

Filter: Juni 2015 debatt

Bistand til oppnådde resultater

Dagens Næringsliv (meninger) | 30.06.2015

Kommentar av Tom Erichsen og Kjetil Røine: Det er hvordan tiltakene finansieres som avgjør hvilken effekt man får av bistanden.

Flyktningene – rasjonell politikk?

Dagens Næringsliv (meninger) | 30.06.2015

Kommentar av Erik Solheim: Å hjelpe flyktningene i nærområdene er en opplagt riktig tanke. Carl I. Hagens forslag burde omfavnes.

Boikott Israel, anerkjenn Palestina!

Stavanger Aftenblad (meninger) | 30.06.2015

Kommentar av Leif Magne Helgesen: De israelske bosettingene på Vestbredden er okkupasjon i strid med folkeretten. Israels­venners støtte til okkupasjonen er ikke med på å skape fred for Israel, men det motsatte.

Når land går konkurs (gjeld)

Dagens Næringsliv (meninger) | 29.06.2015

Kommentar av Joseph E. Stiglitz og Martin Guzman: I Argentina kjemper myndighetene mot en liten gruppe investorer, såkalte gribbefond, som motsetter seg en avtale som et overveldende flertall av landets kreditorer frivillig har gått med på. I Hellas brukes store deler av «bistandsprogrammet» til å betale eksisterende kreditorer. Samtidig påtvinges grekerne innstramningstiltak som forsterker nedgangstidene. I Ukraina er de mulige konsekvensene av statsgjeldsproblemene enorme.

Iran saboterer atomforhandlingene på målstreken

Aftenposten (meninger) | 29.06.2015

Lederkommentar: Dersom en atomavtale, basert på det solide rammeverket partene ble enige om i april, kommer i stand vil det være et historisk skritt, både for å demme opp for et atomkappløp i Midtøsten og inkludere Iran i det internasjonale samfunnet.

Skal vi nå tusenårsmålene, må vi angripe årsaker, ikke symptomer

Aftenposten (meninger) | 28.06.2015

Kommentar av Ole Petter Ottersen: Hvordan kan vi best forene krefter for å bringe verden på rett kjøl? Det er viktig at vi nå angriper de grunnleggende årsakene til ulikhetene i verden.

Vi bidrar til fremgang i Guyana (klima- og skogsatsingen)

Bergens Tidende (meninger) | 28.06.2015

Debatt av Tine Sundtoft: Guyanas folk valgte nylig en ny regjering. Den har invitert Norge til samtaler om fortsatt samarbeid. Det ser vi frem til.

Det er bare én resept som kan redde pasienten jorden

Dagbladet (meninger) | 27.06.2015

Kronikk av Per Fugelli: På den står det: En global velferdsstat.

Nobelprisvinner på vidvanke (TTIP/Stiglitz)

Dagens Næringsliv (meninger) | 27.06.2015

Kommentar av Christofer Fjellner: Det er nesten komisk når Stiglitz beste argument mot frihandelsavtalen er kritikk av tvisteløsningsmekanismen ISDS, som han mener undergraver demokratiet. Investeringsbeskyttelse med tvisteløsning er allerede en del av rundt 3000 internasjonale avtaler over hele verden. Risikoen for ekspropriasjon uten kompensasjon, diskriminering av utenlandske selskaper, korrupsjon eller at stater rett og slett ikke holder seg til avtaler, gjør behovet for velfungerende tvisteløsningsmekanismer i moderne frihandelsavtale.

Grønt signal (klima)

Vårt Land (meninger) | 27.06.2015

Kommentar av Berit Aalborg: MDGs framgang i Oslo bør sende et kraftig miljøsignal til andre partier.

Et sårbart Tunisia trenger hjelp (terror)

Aftenposten (meninger) | 27.06.2015

Kommentar av Helene Skjeggestad: Tunisia var den arabiske vårens solskinnshistorie. Nå handler det om å hindre at landet faller i terroristenes hender.

Gi Stordalen en sjanse (EAT)

Dagbladet (meninger) | 26.06.2015

Kommentar av Aksel Braanen Sterri: Å mette jordas befolkning innenfor bærekraftige rammer, er et viktigere tema enn de aller fleste andre. Dypt i stridighetene står også et helt sentralt spørsmål om moral: Hva er hvert menneske, inkludert Stordalen, forpliktet å gjøre?

En reise til helvetes plass (IS/kvinner)

Dagsavisen (nye meninger) | 26.06.2015

Kommentar av Deeyah Khan: Den islamske statens evne til å tiltrekke seg unge kvinner er enestående.

Fellesforbundet og TiSA-avtalen

Dagsavisen (nye meninger) | 25.06.2015

Debatt av Odd Tarberg: Dette (TiSA, TTIP og TPP) er kort og godt (les ille) ein historisk aggressiv liberaliseringsoffensiv, sett i scene fordi dei nasjonslause storkonserna (med USA og EU som våpendragarar) ikkje ville akseptere at ulanda omsider manna seg opp til å nekte å vere med på dette i WTO, fordi dei ser at det skader deira interesser.

Det ser ut til å lysne (klima)

Stavanger Aftenblad (meninger) | 25.06.2015

Kommentar av Fareed Zakaria: Pavens dystre klimabrev er bare enda en advarsel. Utfordringene er enorme, men nå skjer det noe.

Som du roper i skogen, får du svar (klima)

Bergens Tidende (meninger) | 25.06.2015

Kommentar av Kjersti Fløttum og Endre Tvinnereim: Det er ikke noe skarpt skille i Norge mellom de som benekter og de som støtter at klimaendringer er skapt av mennesker.

Dommedag er herved utsatt på ubestemt tid (artsmangfold)

Dagbladet (meninger) | 24.06.2015

Debatt av Glenn-Peter Sætre: For 65 millioner år siden døde 75 prosent eller mer av jordas arter plutselig ut, inkludert dinosaurene, trolig som følge av et voldsomt meteornedslag. Vi er altså milevis unna slike tilstander. Å kalle det vi er vitne til den sjette utrydningsfasen er helt ute av proporsjoner.

Matrikdom (EAT)

Klassekampen (kommentar) | 24.06.2015

Lederkommentar: Rolness har også påpekt at de menneskene som trekkes til dette initiativet, og som dermed framstår som miljøhelter, selv lever som miljøverstinger. Samtidig viskes skillet mellom kapital- og miljøinteresser ut. Politikere og matindustri grønnvaskes, uten at de trenger å forplikte seg til noe som helst. Det stilles heller ingen spørsmål ved det globale handelsregimet. For å stoppe sult og feilernæring i verden må vi starte med en analyse av de globale maktforholdene, der den skjeve fordelingen av makt og rik­­­dom er et grunnleggende problem.

Right to EAT

Dagbladet (meninger) | 24.06.2015

Kommentar av Gunhild Stordalen: Jeg har tro på å fremskynde arbeidet med systemendringer, via mer forskning og bedre politikkutforming, fremfor pekefingrer ved middagsbordet.

Strømmen av flyktninger over Middelhavet: årsaker og konsekvenser

Dagsavisen (nye meninger) | 24.06.2015

Kommentar av Morten Bøås: Transport av flyktninger både gjennom Libya og over Middelhavet har blitt en ny vekstnæring i et land uten en fungerende stat.

NATOs farlige verdikamp

Aftenposten (meninger) | 24.06.2015

Kronikk av Julie Wilhelmsen: Å fremstille konflikten mellom Russland og Vesten utelukkende som en verdikonflikt der Russland representerer verdier som er avleggs, er ikke bare unyansert, men også farlig.

Bistand aldri løsning alene

Dagens Næringsliv (meninger) | 23.06.2015

Kommentar av Wenche Fone: Bistanden kan flytte steiner, men handel, investeringer, skatt og kapitalflukt kan flytte fjell.

Norge bløffer med klimatall

VG (meninger) | 23.06.2015

Kommentar av Erik Martiniussen: Politikerne sier utslippene går ned. Men i realiteten går de opp. Forklaringen ligger i et særegent norsk klimaregnskap. Der resten av verden snakker om CO2, er norske politikere nøye med å snakke om totale klimagassutslipp.

Fullt mulig å endre morgendagens matbord

Aftenposten (meninger) | 23.06.2015

Kronikk av Johan Rockström og Gunhild A. Stordalen: Hvorfor EAT? Vi har et problem. Matproduksjon står for 30 prosent av verdens klimautslipp og er viktigste årsak til avskoging, tap av biologisk mangfold og forringelse av ferskvannsressurser. En tredjedel av alt som produseres blir kastet. Nesten 800 millioner er underernærte. 2 milliarder har mangeltilstander.

En kvinnes plass (ILO/arbeid)

Stavanger Aftenblad (meninger) | 23.06.2015

Kommentar av Kristine Storesletten Sødal: Uansett hvor man bor i verden betyr jobb mat på bordet og en grunn til å stå opp om morgenen. En jobb er trygghet, tilhørighet og følelsen av å bety noe for familien. En jobb er selve fremtidsmuligheten – både for deg selv og for landet du bor i. Fattigdomsreduksjon, økonomisk vekst og sosialt samhold kommer ikke ved lediggang.

Boikott Israel, anerkjenn Palestina

Vårt Land (verdidebatt) | 23.06.2015

Kommentar av Øyvind Sagedal: Skal samme lov gjelde for Kong Salomo som for Jørgen Hattemaker, 
må det innføres sanksjoner mot Israel slik som mot Russland.

Ut av kull – inn i ren energi

Dagens Næringsliv (meninger) | 22.06.2015

Kommentar av Kjell Roland: Kapital som trekkes ut av kull, bør reinvesteres i sol-, vind- og vannkraft i fattige land – med krav om lønnsomhet.

De er flyktninger 2.0

Bergens Tidende (meninger) | 22.06.2015

Kommentar av Are John Knudsen: I gamle dager var flyktninger alltid langt borte, i svart-hvitt. Nå følger vi flukten direkte på sosiale medier.

Tiltak mot barneekteskap

NRK ytring | 22.06.2015

Kronikk av Garca Machel og Leila Gharagozloo-Pakkala: Barnerettsforkjempere har klart å sette barns rettigheter på agendaen hos afrikanske ledere. Men barneekteskap er fortsatt svært utbredt i Afrika.

Den siste olje (Angola)

Dagsavisen (nye meninger) | 22.06.2015

Kommentar av Maren Sæbø: Men store oljeressurser er ikke bare et gode, for mange er det en forbannelse. Og knapt noe sted i verden er forbannelsen så tydelig som i Angola. Der kommer rundt 80 prosent av skatteinntektene, og 90 prosent av eksportinntektene, fra olje.

1 - 30 av 41
1 2

Medieklipp

Her samler vi lenker til medieklipp og -debatt om relevante saker knyttet til utviklingspolitikk og global bærekraftig utvikling, herunder tilgrensende felt knyttet til geopolitikk og utenrikspolitikk. Det lenkes til relevant stoff i sentrale riksmedia, herunder utvalgte nettaviser, samt kommentarstoff fra utvalgte regionaviser. I mange tilfeller vil full tilgang til stoffet være skjult bak ulike typer betalingsmurer. Normalt vil lenker bli oppdatert og sendt ut til abonnenter på formiddagen, men avvik vil kunne forekomme i forbindelse med helger, ferieavvikling o.a. Tjenesten er utviklet i et samarbeid mellom Global og RORG-samarbeidet.

Rorg-samarbeidet

RORG-samarbeidet er et nettverk av norske organisasjoner som driver opplysningsarbeid i Norge om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål med økonomisk støtte fra Norad. Gjennom nettstedet rorg.no har RORG-samarbeidet siden 2000 satt fokus på slike saker gjennom dybdeartikler, der synspunkter og perspektiver fra ulike aktører innenfor bl.a. sivilsamfunn, statlige myndigheter, forskning (globalt og nasjonalt), samt internasjonale og mellomstatlige organisasjoner, har blitt formidlet, mediedekning og -debatt i Norge har blitt lenket opp og oppsummert og problemstillinger knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker og debatter i Norge, spesielt i arbeidet med for en mer samstemt politikk for utvikling, har blitt fremhevet.