Klipp fra media

Filter: August 2015 debatt

Paven og de fattige

Dagens Næringsliv (meninger) | 31.08.2015

Kommentar av Ricardo Hausmann: Fattige land er ikke fattige på grunn av kapitalismen. Fravær av kapitalisme er problemet.

Når barna drukner i røyk

Dagsavisen (nye meninger) | 31.08.2015

Kommentar av Dan Langemyr: "The Marlboro man ” har ikke lenger samme appell i vesten.Derfor finner Tobakksgiganten Philip Morris nye markeder- og barna er ofrene for profittbegjæret.

Fra svart gull til grønn vekst (energi/klima)

Bergens Tidende (meninger) | 31.08.2015

Kommentar av Marte Gerhardsen, Leif Sande, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, Marius Holm og Daniel Willoch: I den norske klimadebatten kan det noen ganger virke som om vi har to valg: Enten stanse all olje- og gassaktivitet, eller fortsette som før.

Grenser (flyktninger)

Klassekampen (kommentar) | 31.08.2015

Lederkommentar: Det er et interessant forslag SVs Bård Vegar Solhjell omtalte i Klassekampen lørdag: At det gjøres mulig å søke asyl i europeiske land uten at en befinner seg i Europa. Det vil være et stort framskritt om man kan fastslå menneskers beskyttelsesbehov først, slik at de av dem som europeiske land faktisk vil hjelpe, får en trygg reise.

Migrasjon og moral

Dagens Næringsliv (meninger) | 31.08.2015

Kommentar av Janne Haaland Matlary: Syriske flyktninger må vi hjelpe, men afghanere bør ikke få opphold i Europa nå – de bør hjem og bygge landet sitt. Det er ikke umoralsk å begrense migrasjon.

De Grønne er enige med Siv: Jonas vingler i oljepolitikken

Dagbladet (meninger) | 30.08.2015

Kommentar av Rasmus Hansson: Jonas snakker seg varm om det grønne skiftet, samtidig som han gir full gass i oljepolitikken. Siv Jensen har rett: Arbeiderpartiet må avklare hva de egentlig mener.

Kaldt hode, varmt hjerte

VG (meninger) | 30.08.2015

Kommentar av Bård Vegar Solhjell: Vi står ansikt til ansikt med den største flyktningkrisen siden 2. verdenskrig. Dette fordrer at vi alle utfordrer oss selv og hverandre på hvordan vi i størst mulig grad kan hjelpe folk i nød. Derfor er Sylo Tarakus etterlysning av en idedugnad både viktig og riktig.

Hvordan forhindrer vi at ungdommene våre radikaliseres

Aftenposten (meninger) | 30.08.2015

Kronikk av Abid Q. Raja: Det er nå ett år siden demonstrasjonen mot ISIL og den norske ekstremorganisasjonen Profetens Ummah ble avholdt foran Stortinget. Mer enn 5000 mennesker deltok. En kraftfull markering mot ekstremisme, brutalitet og inhumanitet.

Den andre grøne revolusjonen

Nationen (landbruksbloggen) | 29.08.2015

Dag Jørund Lønning: I byrjinga av juni i år var eg i California for å delta på «Seizing an Alternative», verdskongressen for berekraftig framtid. Konferansen samla verdas leiande berekraftstenkjarar for global kunnskapsdeling om både utfordringar og løysingar.

Fornuft og følelser (flyktninger)

VG (meninger) | 29.08.2015

Kommentar av Hanne Skartveit: Den som ikke vil redde syriske flyktninger, har ikke hjerte. Den som ikke forstår at de nye folkevandringene kan skake Europa, har ikke hjerne.

Flyktningkrise

Klassekampen (kommentar) | 29.08.2015

Lederkommentar: Flyktningkatastrofen krever tiltak både på nasjonalt, internasjonalt og europeisk nivå, men det grunnleggende og avgjørende er at flyktningene får den hjelpen de trenger i kriseområdene. Vi forventer at regjeringen umiddelbart går til Stortinget for å få støtte for en betydelig ekstrabevilgning til FN og hjelpeorganisasjonene for å møte den desperate flyktningkrisa.

Knapt verdt papiret Kiir signerer på

Vårt Land (meninger) | 29.08.2015

Utenriksanalyse av Geir Ove Fonn: Det er all grunn til å utsette feiringen, selv om Sør-Sudans president omsider signerte avtalen som skal avslutte landets brutale krig.

Er målet å gjenskape Norge i andre land? (Somalia)

Aftenposten (meninger) | 29.08.2015

Kronikk av Nimmo Elmi, Elisabeth Gade og Firdawsa Ahmed: Ambassadør Victor Rønneberg kommer med en svært enkel, unyansert, nedlatende og provoserende fremstilling av dagens situasjon i Somalia og det somaliske miljøet i Norge.

Atlanterhavsslaget (handel/TTIP)

Dagens Næringsliv (meninger) | 28.08.2015

Kommentar av Kjetil Wiedswang: Striden om en ny atlantisk handels­avtale handler tilsynelatende om hemmelighold og voldgiftsnemnder, de private domstolene som kan gi private selskap rett til å saksøke stater. Men om TTIP – Trans-Atlantic Trade and Investment Partnership – blir noe av, kommer trolig til å bli avgjort av tyngre nærings­interesser.

Kva er legitim politikk? (investeringer/ISDS)

Dagens Næringsliv (meninger) | 28.08.2015

Debatt av Liv Signe Navarsete: I DN fredag 14. august viser Kjetil Wiedswang til usemja det mellom anna er mellom meg og næringsminister Monica Mæland kring synet på investerings­avtaler med sokalla investor-stat tvisteløysningsmekanisme.

Den vitenskapelige klimateteorien

Aftenposten (meninger) | 28.08.2015

Debatt av Bjørn H. Samset: «Klimateorien» er ikke at temperaturen ved overflaten skal endre seg jevnt. Den er snarere at hvis overflaten blir varmere, må energien til dette komme et steds fra.

Alle nye ideer må på bordet

VG (meninger) | 28.08.2015

Kommentar av Sylo Taraku: Å ivareta Europas humanitære forpliktelser er viktig. Samtidig må europeernes bekymringer tas på alvor. For migrasjonspresset er reelt, og det er mye som står på spill.

Folkevandring til Europa

Dagbladet (meninger) | 28.08.2015

Lederkommentar: Den folkevandringa som vi nå opplever til Europa er for stor og for menneskelig alvorlig til at hver og en kan tillate seg å tenke på sitt eget beste. Det krevet internasjonalt samarbeid og solidariske løsninger - i hele Europa. Europeerne og deres politiske ledere har nå ikke lov til å glemme tidligere folkevandringer ut av Europa, først og fremst til Amerika.

Se til Sverige

Dagsavisen (nye meninger) | 28.08.2015

Kommentar av Heidi Taksdal Skjeseth: Hadde flere europeiske land gjort som Sverige ville dagens flyktningkrise vært betydelig mindre.

Flyktningar og økonomisk krigføring (handel/TTIP/TISA)

Dagsavisen (nye meninger) | 27.08.2015

Kommentar av Odd Tarberg: Har flyktingestraumane vi no ser noko med internasjonal frihandel å gjere?

Ragnarok-scenarioet (flyktninger)

Dagens Næringsliv (meninger) | 27.08.2015

Kommentar av Kjetil Wiedswang: Hva skjer hvis flyktningbølgen mot Europa blir permanent?

Nå trenger vi en valgkamp som handler om menneskene som skylles i land på Europas strender

Dagbladet (meninger) | 27.08.2015

Kommentar av Audun Lysbakken: Det vi ikke trenger er å omtale mennesker som problemer. Som utgiftsposter i budsjetter.

Hver dag dør 16.000 barn under fem år. Vaksiner kan redde én tredjedel av disse barna.

Aftenposten (meninger) | 26.08.2015

Debatt av Lene Lothe: I en kronikk i Aftenposten 2. august i år hevder Ola Didrik Saugstad at Stoltenberg-regjeringens innsats mot barnedødelighet, spesielt gjennom vaksinasjon mot barnesykdommer, manglet evidens og ikke var effektiv. Det stemmer ikke. Beslutningen var og er godt fundert i en rekke analyser som viser at vaksinering er blant de mest kostnadseffektive helsetiltakene.

Fadderbarn 
gir nærhet

Vårt Land (meninger) | 26.08.2015

Kommentar av Helge Simonnes: Antall norske faddere er rekordhøyt og det fortsetter å stige. Dette gir grunn til glede, uten at det betyr at ordningen er uproblematisk. Fagdirektør Øyvind Eggen i Norad påpeker at det er en avstand mellom nordmenns interesse for fadderbarn og holdningen at hjelpeorganisasjoner skal ha så lave administrative kostnader som mulig. Bistandsforsker Anne Welle-Strand poengterer at vi ikke vet om fadderordningen hjelper barn ut av fattigdommen.

Stem fram det grønne skiftet!

NRK ytring | 26.08.2015

Kronikk av Solveig Aamodt: Vil du stemme miljøvennlig i valget i høst? Da må du stille disse kravene til dine lokale politikere.

Ti punkter for et europeisk svar i flyktningepolitikken

Aftenposten (meninger) | 26.08.2015

Kronikk av Tysklands utenriksminister Frank-Walter Steinmeier og nærings- og energiminister Sigmar Gabriel: Europa må føre en enhetlig europeisk asyl-, flyktninge- og migrasjonspolitikk.

Toget av flyktninger som utfordrer Schengen-avtalen

Dagbladet (meninger) | 26.08.2015

Kommentar av Morten Strand: Flommen av flyktninger kan ødelegge prinsippet om fri bevegelse av mennesker i EU. Skal vi igjen måtte passere grensekontroller i Europa?

Hjelp flyktningene i nærområdene

Aftenposten (meninger) | 26.08.2015

Debatt av Carl I. Hagen: Vi har ikke noe mandat fra det norske folk til å føre en politikk som på lang sikt vil medføre at vi etnisk norske kommer i mindretall i vårt eget land.

Bjørkums vitenskapssyn er på villspor (klima)

Aftenposten (meninger) | 25.08.2015

Debatt av Anders Solli Sal: Det er forskjell på et åpent sinn og høl i hodet. Man skal være kritisk. Men man kan også gå for langt andre veien, å ha en type tvil det virkelig ikke er belegg for. Dette er feilen Per Arne Bjørkum gjør når han kritiserer klimavitenskap for å ligne kvasivitenskap, i sin kronikk Klimateorien er meningsløs vitenskap.

Syria-flertallet undergraver en ansvarlig innvandringspolitikk

Aftenposten (meninger) | 25.08.2015

Kommentar av Per Sandberg: Fremskrittspartiet har i regjering klart å skjerme Norge fra en asyleksplosjon.

1 - 30 av 105
1 2 3 4

Medieklipp

Her samler vi lenker til medieklipp og -debatt om relevante saker knyttet til utviklingspolitikk og global bærekraftig utvikling, herunder tilgrensende felt knyttet til geopolitikk og utenrikspolitikk. Det lenkes til relevant stoff i sentrale riksmedia, herunder utvalgte nettaviser, samt kommentarstoff fra utvalgte regionaviser. I mange tilfeller vil full tilgang til stoffet være skjult bak ulike typer betalingsmurer. Normalt vil lenker bli oppdatert og sendt ut til abonnenter på formiddagen, men avvik vil kunne forekomme i forbindelse med helger, ferieavvikling o.a. Tjenesten er utviklet i et samarbeid mellom Global og RORG-samarbeidet.

Rorg-samarbeidet

RORG-samarbeidet er et nettverk av norske organisasjoner som driver opplysningsarbeid i Norge om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål med økonomisk støtte fra Norad. Gjennom nettstedet rorg.no har RORG-samarbeidet siden 2000 satt fokus på slike saker gjennom dybdeartikler, der synspunkter og perspektiver fra ulike aktører innenfor bl.a. sivilsamfunn, statlige myndigheter, forskning (globalt og nasjonalt), samt internasjonale og mellomstatlige organisasjoner, har blitt formidlet, mediedekning og -debatt i Norge har blitt lenket opp og oppsummert og problemstillinger knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker og debatter i Norge, spesielt i arbeidet med for en mer samstemt politikk for utvikling, har blitt fremhevet.