Klipp fra media

Filter: September 2015 debatt

Corporate kvinnekamp

Bergens Tidende (meninger) | 30.09.2015

Lederkommentar: Telenor fortjener ros for å innføre allmenn fødselspermisjon.

Likestilling lønner seg

Dagbladet (meninger) | 30.09.2015

Lederkommentar: Telenor har besluttet å gi seks måneders betalt fødselspermisjon til alle kvinnelige ansatte verden over. I praksis er det en gledelig nyhet for kvinner i land, hvor likestilling er fraværende og muligheten til å kombinere lønnet arbeid og barn er vanskelig. Telenor går dermed i bresjen for bedre arbeidskår, som bør være en naturlig del av internasjonale selskapers samfunnsansvar i landene de opererer i. Telenor er ikke drevet av ren altruisme. Giganten gjør det fordi det lønner seg.

Libya ble en rent sinnelagsetisk operasjon, som etterlot seg kaos

Aftenposten (meninger) | 30.09.2015

Kommentar av Helge Lurås: Norges deltagelse i Libya i 2011 hadde et forløp og en kontekst. Som i andre humanitære operasjoner siden 1990-tallet spilte urealistiske forventninger en stor rolle, og mange i mediene og blant politikerne lot aktivisme slå ihjel kjølig analyse og appell til egeninteresse.

En riktig avgjørelse der og da (Libya)

VG (meninger) | 30.09.2015

Debatt av Niels August Andresen og Thor Egil Braadland: Norsk krigsdeltakelse i Libya våren 2011 var en vanskelig avgjørelse å ta. Men den var riktig da den ble tatt.

Mange politikere lider av Mongstad-angst (det grønne skiftet)

Aftenposten (meninger) | 30.09.2015

Kommentar av Marte Gerhardsen: Det finnes fine eksempler på selskaper som har gjort grønne og fremtidsrettede valg og skapt nye jobber. Men de er enkelte eksempler, de er ikke en del av et nytt, grønt industrieventyr.

Fra fossil til grønn særstilling

Dagsavisen (nye meninger) | 30.09.2015

Kronikk av Marius Holm: Grønne industriklynger, utslippsfri transport, fornybar energi og grønne byer kan sikre Norge en grønn særstilling og konkurransekraft.

Lave CO2-utslipp på norsk sokkel (energi/klima)

Dagsavisen (nye meninger) | 30.09.2015

Debatt av Hildegunn Blindheim: Vi registrerer at lederen av Framtiden i våre hender Arild Hermstad kommer med en påstand som ikke kan stå ubesvart i sitt innlegg i Dagsavisen 23.09.15.

Å drepe for Norge er også ekstremt

Dagbladet (meninger) | 30.09.2015

Debatt av Kim-Andre Sundsby: Lars Akerhaug har et godt poeng når han hevder at det farlige ved ekstremismen er villigheten til å drepe. De som er villige til å drepe for sin sine ideer bør absolutt motarbeides. Men da bør vi også vokte oss for våre egne ideer. Som det er blitt sagt; «De som kjemper mot monstre må vokte seg for ikke selv å bli monstre».

Mer forskning – bedre bistand?

Dagsavisen (Nye Meninger) | 29.09.2015

Debatt av Kjell Roland: I kronikk 22.9 argumenterer Bjørkhaug, Eidsvik, Hansen og Haaland (BEHH), alle forskere med bistand som arbeidsområde, for at mer penger til deres forskning vil bedre kvaliteten på bistanden.

Et halvhjertet nei til atomvåpen

NRK Ytring | 29.09.2015

Debatt av Richard Lennane: Norge nøler med å støtte arbeidet for et forbud mot atomvåpen. Parallellen til den hvite amerikaner som mente rettigheter for svarte kunne vente til et «mer passende tidspunkt» på 1950-tallet er påfallende.

En riktig avgjørelse der og da

VG | 29.09.2015
Debatt av Nils August Andresen og Thor Egil Braadland: Norsk krigsdeltakelse i Libya våren 2011 var en vanskelig avgjørelse å ta. Men den var riktig da den ble tatt.

Tvinges til å risikere livet

Dagbladet | 28.09.2015

Debatt av Sonja Kalsvik: Dersom en kvinne har bestemt seg, tar hun abort uansett. Utrygg abort dreper en kvinne hvert tiende minutt.

En Libya-utredning er på sin plass

Aftenposten | 28.09.2015

Debatt av Rune Ottosen og Tore Slaatta: Med få unntak ga dagspressen på lederplass støtte til bombingen og var med på å lukke debatten.

La oss bruke debatten om norsk deltaking i Libya til å endre norsk utanrikspolitisk praksis

Aftenposten | 28.09.2015

Kronikk av Bård Vegar Solhjell: Professor Terje Tvedt har reist ein viktig debatt om korleis Noreg valde å delta i det militære angrepet på Libya i 2011. Om vi politikarar visste kva vi gjorde, og om argumentasjonen vi brukte.

Om å pynte på diktaturer

NRK Ytring | 26.09.2015

Debatt av Andreas Halse: Det er viktigere å vise fram urettene til det saudiske regimet enn å skjønnmale landets internasjonale bidrag. Særlig i en tid hvor Saudi-Arabia blir premiert med lederskapet i FNs menneskerettighetsråd.

Lundestad langt unna Nobels visjon i 25 år

Stavanger Aftenblad | 25.09.2015

Debatt av Fredrik S. Heffermehl: Geir Lundestad har som direktør ved Nobelinstituttet og sekretær for Nobelkomiteen virkeliggjort sin egen visjon, ikke Alfred Nobels visjon.

Norge må strekke seg

Dagsavisen Nye Meninger | 25.09.2015

Debatt av Bernt Apeland: I dag vedtar FNs 193 medlemsstater målene for de neste 15 årene.

På høy tid å revurdere norsk politikk i Myanmar

Dagsavisen Nye Meninger | 25.09.2015

Debatt av Åse Sand: Det er bekymringsfullt at Norge har tatt en u-sving i sitt engasjement.

Ante vi hva vi gjorde da vi sendte F-16-fly til Libya i mars 2011?

Aftenposten | 25.09.2015

Kronikk av Jonas Gahr Støre: Brukte vi nok tid på diskusjon for å forstå situasjonen i landet? Hvordan kunne norske politikere engasjere landet i en militær konflikt med en slik letthet?

Utilstrekkelige klimamål

Aftenposten (meninger) | 24.09.2015

Debatt av Gunnar Kvåle og Hans Martin Seip: Uten raske og betydelige utslippskutt blir den globale oppvarmingen adskillig høyere enn to grader.

Møtet med den fryktede Meningsmotstanderstammen

Aftenposten | 24.09.2015

Debatt av Nina Hjerpset-Østlie: I et innlegg i Aftenposten påstår sosialantropolog Hogne Øian, fritt for dokumentasjon, at representanter for stiftelsen Human Rights Service «nylig hevdet at de syriske flyktningenes nød er et falsum».

Vil Norge følge opp EUs Angola-kritikk?

Dagsavisen Nye Meninger | 24.09.2015

Debatt av Aslak Orre: Angola er Norges desidert viktigste økonomiske samhandlingspartner i Afrika. Statssekretær i UD, Morten Høglund, er i landet denne uka.

Libya ble sviktet ETTER intervensjonen

VG | 24.09.2015

Debatt av Sylo Taraku: Den politiske prosessen i Norge før Libya-intervensjonen var kritikkverdig. Men det kunne gått bra i Libya hvis FN og NATO ikke overlot landet til seg selv etter Gaddafis fall.

Verden har fått en ny visjon

Dagsavisen - Nye Meninger | 23.09.2015

Debatt av Marte Lia Torskenæs: Allerede før de er vedtatt har de nye bærekraftsmålene gått inn i historien. De er overambisiøse, kontroversielle- og helt nødvendige.

Den siste olje

Dagsavisen - Nye Meninger | 23.09.2015

Debatt av Arild Hermstad: Oljeindustriens sjef Karl Eirik Schjøtt-Pedersen vil ikke ha noe snakk om den siste olje (Dagsavisen 19.9). Norge skal pumpe olje og gass i mange tiår framover.

Alle barn har samme rett til omsorg

NRK Ytring | 23.09.2015

Kronikk av Svein Grønnern: Mange av flyktningene som kommer er barn. Deres rett til omsorg blir ikke ivaretatt.

Fanatisk agitasjon

Aftenposten | 23.09.2015

Kommentar av Hogne Øian: Human Rights Service avslører manglende innsikt i de syriske flyktningenes situasjon.

Slutten på de gylne tidene

Dagsavisen - Nye Meninger | 23.09.2015

Debatt av Benedicte Bull: Hva gikk egentlig galt med Latin-Amerikas gylne tiår?

Bombing av Libya var et kollektivt selvbedrageri

Aftenposten | 23.09.2015

Kommentar av Håvard Rustad Markussen: 17. september skrev Terje Tvedt en viktig kronikk i Aftenposten. Her etterlyser han et oppgjør med krigseuforien som dominerte det norske ordskiftet i tiden rundt bombingen av det libyske regimet i 2011.

Bistand i blinde?

Dagsavisen Nye Meninger | 22.09.2015

Debatt av Arve Hansen: Kutt i bevilgningene gir mindre kunnskap om hvordan verden henger sammen.

1 - 30 av 122
1 2 3 4 5

Medieklipp

Her samler vi lenker til medieklipp og -debatt om relevante saker knyttet til utviklingspolitikk og global bærekraftig utvikling, herunder tilgrensende felt knyttet til geopolitikk og utenrikspolitikk. Det lenkes til relevant stoff i sentrale riksmedia, herunder utvalgte nettaviser, samt kommentarstoff fra utvalgte regionaviser. I mange tilfeller vil full tilgang til stoffet være skjult bak ulike typer betalingsmurer. Normalt vil lenker bli oppdatert og sendt ut til abonnenter på formiddagen, men avvik vil kunne forekomme i forbindelse med helger, ferieavvikling o.a. Tjenesten er utviklet i et samarbeid mellom Global og RORG-samarbeidet.

Rorg-samarbeidet

RORG-samarbeidet er et nettverk av norske organisasjoner som driver opplysningsarbeid i Norge om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål med økonomisk støtte fra Norad. Gjennom nettstedet rorg.no har RORG-samarbeidet siden 2000 satt fokus på slike saker gjennom dybdeartikler, der synspunkter og perspektiver fra ulike aktører innenfor bl.a. sivilsamfunn, statlige myndigheter, forskning (globalt og nasjonalt), samt internasjonale og mellomstatlige organisasjoner, har blitt formidlet, mediedekning og -debatt i Norge har blitt lenket opp og oppsummert og problemstillinger knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker og debatter i Norge, spesielt i arbeidet med for en mer samstemt politikk for utvikling, har blitt fremhevet.