Klipp fra media

Filter: Januar 2016 debatt

Følg pengene

Bergens Tidende (meninger) | 31.01.2016

Lederkommentar: Statoils aktivitet i Angola viser at det trengs bedre regler mot korrupsjon.

Hei, Krig!

Bergens Tidende (meninger) | 31.01.2016

Kronikk av Sven Skotheim: Ser at du er på vei. At du har funnet noen passende fiender, slik du alltid har vært flink til. Ikke indianere, jøder eller kommunister denne gangen, men muslimer, terrorister, Putin. Noen vi kan hate, noen å frykte, noen som ikke er som oss, som ikke er på vårt nivå.

Industrilandbruket er utdatert (mat/landbruk)

Aftenposten (meninger) | 31.01.2016

Kommentar av Regine Andersen: Det er riktig at industrilandbruket har økt produktiviteten i mange områder, men dette har hatt alvorlige kostnader. En rekke tunge internasjonale studier viser at matjorden pines ut, vannreservene blir mindre, biene forsvinner og artsmangfoldet forringes. Jorden og miljøet tåler ikke rovdriften over tid.

Det vi er enige om

Aftenposten (meninger) | 31.01.2016

Kommentar av Niels Chr. Geelmuyden: Etter syv debatter med ledelsen i Mattilsynet er det derfor en glede å fortelle at vi er skjønt enige om temmelig mye når det gjelder produksjonen av mat og drikke i vår tid.

Skattesvik

Klassekampen (kommentar) | 30.01.2016

Lederkommentar: Ethvert samfunn er avhengig av skatteinntekter for å levere infrastruktur, forsvar og velferd. Hvis stadig mer av næringsvirksomheten utføres av selskaper som ikke betaler skatt, kan hele samfunnsmodellen havne i krise.

Tåkefyrste, eller ærlig og reflektert? (Gahr Støre)

Bergens Tidende (meninger) | 30.01.2016

Kommentar av Odd E. Rambøl: Jonas Gahr Støre er utnevnt til årets tåkefyrste av spinndoktorene i Geelmuyden-Kiese. Uttalelsen som skal kvalifisere til denne tittelen, kom i forbindelse med Dalai Lamas private besøk i Norge.

Kunnskap mot krig

Dagens Næringsliv+ (meninger) | 30.01.2016

Kronikk av Kalle Moene: Konfliktene som skaper krig og flyktningstrømmer, er komplekse. Mer kunnskap må til for å finne varig fred.

Talltriksing om flyktninger og andre migranter

Stavanger Aftenblad (meninger) | 30.01.2016

Kronikk av Kirsten Øvregaard: Nesten 60 prosent av innvandrerne i Norge er fra andre europeiske land. Og det er europeere som har «oppdaget verden», drept urbefolkninger og overtatt andres land.

Norge mobiliserer for Syria

Aftenposten (meninger) | 30.01.2016

Kronikk av Erna Solberg og Børge Brende: Krigen rammer hele verden og må stanses. Norge tar initiativ til giverlandskonferanse i London 4. februar og lover et historisk høyt bidrag.

For lite og for sent (Syria)

VG (meninger) | 30.01.2016

Kommentar av Per Olav Ødegård: I vår tid er Syria alle konflikters mor. I Genève skal det forhandles om fred og i London om humanitær hjelp.

Importert voldtektsrisiko

Dagbladet (meninger) | 30.01.2016

Kommentar av Kjetil Rolness: Ikke-nordmenn er sterkt overrepresentert blant voldtektsmenn. Skal vi heller snakke om «den norske voldtektskulturen»?

Frp har det mest i kjeften

VG (meninger) | 30.01.2016

Kommentar av Hanne Skartveit: Frp bestyrer den største flyktningstrømmen til Norge noensinne. Ordbruken er tøff. Men politikken er i praksis den samme som Ap og Høyre alltid har stått sammen om.

Listhaugs største utfordring

Aftenposten (meninger) | 30.01.2016

Kommentar av Trine Eilertsen: Storskog blir snart et frossent minne. Men tallet på syrere som trenger hjelp og beskyttelse blir ikke mindre av den grunn.

Googles skatt

Dagens Næringsliv+ (meninger) | 29.01.2016

Lederkommentar: Det er grunn til å være bekymret hvis det er slik at den som er en stor nok multinasjonal gigant, kan forhandle seg frem til skatterabatt. Det vil gi en direkte konkurransevridning mellom for eksempel selskaper som Google og Facebook på den ene siden og et selskap som Schibsted på den andre. Alle kjemper om de samme annonsekronene. De må konkurrere på like vilkår.

Vi vet mye om bistand

Aftenposten (meninger) | 29.01.2016

Debatt av Eva Bratholm: Journalist Geir Salvesen synes å ha et sterkt ønske om å påvise at bistand er bortkastede penger. I Aftenposten 26. januar sauser han sammen sitater fra The Sunday Times, referanser til EU-parlamentet og norske bistandspenger til en grøt med følgende konklusjon: Ingen vet hvordan 30 norske bistandsmilliarder virker.

Leverer ikke (klima)

Dagsavisen (nye meninger) | 29.01.2016

Lederkommentar: Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) sa til Aftenposten for en stund siden at han ikke kunne love utslippsreduksjoner de neste to årene. Han følger opp løftet i en rapport Norge har sendt FN.

Mer kraft til lavutslippssamfunnet

Adresseavisa (meninger) | 29.01.2016

Kronikk av Nils Kristian Nakstad: Det er hevet over enhver tvil at vi må finne andre måter å bygge samfunnet på for de neste generasjonene.

Teknologiutvikling er viktig for klimaet

Aftenposten (meninger) | 29.01.2016

Kommentar av Jan Bråthen: Høye grønne skatter fremmer utslippskutt, men vi trenger også en massiv satsing på innovasjon for å utvikle bedre og billigere klimaløsninger.

Ja, la oss ha en ærligere oljedebatt!

Dagbladet (meninger) | 29.01.2016

Kommentar av Tina Bru: Det er ikke «desperat» å stå opp for norsk olje og gass, og heller ikke uttrykk for en «Ole Brumm-holdning».

Misvisende av HRS-Redaktøren

Morgenbladet (meninger) | 29.01.2016

Debatt av Mona Abdel-Fadil: Hjerpset-Østlie betegner det som negativt at jeg vil vite mer om hva som faktisk skjedde i Köln og Stockholm før jeg uttaler meg med sikkerhet om treffende mottiltak. Jeg har lest nok divergerende vitneutsagn og rapporter fra hendelsene til å vite at det ikke finnes ubestridelig empiri for at det kun var arabiske menn eller unge flyktninger som deltok i angrepene på kvinner.

Splittende

Klassekampen (kommentar) | 29.01.2016

Lederkommentar: Ap og Sp har gått svært langt i å komme regjeringen i møte for å skape et bredt flertall i asyl- og flyktningpolitikken. Da er det forventet at regjeringen på sin side lytter til deres synspunkter og tar med seg disse inn i det videre arbeidet. Det skjer ikke på Sylvi Listhaugs vakt.

Asylpolitikken har kvelertak på utenrikspolitikken

Bergens Tidende (meninger) | 29.01.2016

Kronikk av Arvinn E. Gadgil: Når FN sier at Norges behandling av asylsøkere over Storskog er et brudd på folkeretten, er det et varsel om tapt omdømme.

Lavmål fra Arbeiderpartiet

NRK ytring | 29.01.2016

Kronikk av Harald Tom Nesvik: Martin Kolberg går langt i å diagnostisere FrP-politikere som empatiløse rasister. Det går dårlig overens med at hans eget parti innførte strengere regler enn vi nå ser i Danmark.

Erna på villspor

Dagbladet (meninger) | 29.01.2016

Lederkommentar: Regjeringens håndtering av flyktninger som kommer til Norge, er i ferd med å vekke internasjonal oppmerksomhet. FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) mener Norge er i fare for å bryte den europeiske menneskerettskommisjonen, hvis regjeringens forslag til strengere regler for familiegjenforening vedtas.

Over grensen (flyktninger)

VG (meninger) | 29.01.2016

Kommentar av Audun Lysbakken: Debatten om Storskog handler ikke om følelser eller moral. Den handler om rettsstaten og grunnleggende prinsipper for det norske samfunnet.

Ennå ingen politisk vår i Iran

Aftenposten (meninger) | 29.01.2016

Kommentar av Per Kristian Haugen: Bare ønsketenkning? Et av de sterkeste argumentene for atomavtalen med Iran er håpet om at de reformvennlige skal vinne den interne maktkampen. Foreløpig ser det motsatte ut til å skje.

Bedre kontroll avgjørende for norsk bistand

Adresseavisa (meninger) | 28.01.2016

Lederkommentar: Hensikten med norsk bistand er å bidra til at flere fattige kan klare seg selv. Målet er å føre folk ut av fattigdom på varig basis. Det er et godt mål som det er enighet om. For å opprettholde den brede, folkelige støtten til bistandspolitikken, er det avgjørende at den effekten som kan forventes, kan dokumenteres. Derfor er det positivt at regjeringen nå vil innføre nye rutiner for evaluering av bistanden. Det er på høy tid. Problemet er ikke nytt.

NORAD sitt oljeprosjekt i Angola set det gode ryktet til norsk bistand på spel

Aftenposten (meninger) | 28.01.2016

Kommentar av Thor Olav Iversen: Den siste tida har norsk offentlegheit fått opp auga for symbiosen mellom norske næringsinteresser og eit verstingregime i Angola.

Vi trenger en tydeligere kurs

Bergens Tidende (meninger) | 28.01.2016

Kommentar av Marte Gerhardsen: Veien fremover er grønn, men regjeringen har rotet bort både kart og kompass.

Søren heller, folkens. Det handler om anstendighet

Aftenposten (meninger) | 28.01.2016

Kommentar av Ingeborg Senneset: Før flere faller for fristelsen til å innføre noe som ligner på den danske «smykkeloven» – les.

1 - 30 av 314
1 2 3 4 5 6 .... 7 8 9 10 11

Medieklipp

Her samler vi lenker til medieklipp og -debatt om relevante saker knyttet til utviklingspolitikk og global bærekraftig utvikling, herunder tilgrensende felt knyttet til geopolitikk og utenrikspolitikk. Det lenkes til relevant stoff i sentrale riksmedia, herunder utvalgte nettaviser, samt kommentarstoff fra utvalgte regionaviser. I mange tilfeller vil full tilgang til stoffet være skjult bak ulike typer betalingsmurer. Normalt vil lenker bli oppdatert og sendt ut til abonnenter på formiddagen, men avvik vil kunne forekomme i forbindelse med helger, ferieavvikling o.a. Tjenesten er utviklet i et samarbeid mellom Global og RORG-samarbeidet.

Rorg-samarbeidet

RORG-samarbeidet er et nettverk av norske organisasjoner som driver opplysningsarbeid i Norge om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål med økonomisk støtte fra Norad. Gjennom nettstedet rorg.no har RORG-samarbeidet siden 2000 satt fokus på slike saker gjennom dybdeartikler, der synspunkter og perspektiver fra ulike aktører innenfor bl.a. sivilsamfunn, statlige myndigheter, forskning (globalt og nasjonalt), samt internasjonale og mellomstatlige organisasjoner, har blitt formidlet, mediedekning og -debatt i Norge har blitt lenket opp og oppsummert og problemstillinger knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker og debatter i Norge, spesielt i arbeidet med for en mer samstemt politikk for utvikling, har blitt fremhevet.