Klipp fra media

Filter: Oktober 2016 debatt

Rom for ny FN-agenda

Dagens Næringsliv+ (meninger) | 31.10.2016

Kommentar av Espen Barth Eide (visegeneralsekretær i FN): FNs nye generalsekretær har rom for å sette agenda og prioritere innsats. Nøkkelen ligger i personlig autoritet og troverdighet.

Hvis domstolene ikke skal kunne håndheve grensene Grunnloven setter, hvem skal da gjøre det?

Dagbladet (meninger) | 31.10.2016

Kommentar av Det er legitimt å mene at domstolene burde være varsom med å prøve om lover strider mot Grunnloven, men det å argumentere mot domstolens adgang til å overprøve slike beslutninger er noe annet.

Klimasøksmålet: Alt er politikk

Aftenposten (meninger) | 31.10.2016

Kommentar av Morten Walløe Tvedt (FNI): Klimasøksmålet innebærer ingen revolusjon i norsk rett – domstolene gjør allerede i dag en rekke politiske vurderinger.

Norge glemmer et viktig klimabidrag: FISK

Aftenposten (meninger) | 31.10.2016

Kommentar av Erik Skontorp Hognes (SINTEF Fiskeri og havbruk): Det er på høy tid at også maten kommer på bordet i klimapolitikken. Da kan vi virkelig gjøre en forskjell.

Norge svekkes som grønn energinasjon

NRK ytring | 31.10.2016

Kronikk av Asle Strand og Audun Kolstad Wiig (KS Bedrift Energi): Norsk vannkraft er nøkkelen til energiomlegging og grønn innovasjon både i Norge og Europa. Da er det paradoksalt at den skattes i hjel.

Motkreftene håper Snowden blir glemt

Dagbladet (meninger) | 31.10.2016

Kommentar av Geir Ramnefjell: Derfor er det viktig at Edward Snowden får komme til Norge.

Dreper asylsøkere for fote i Sverige? (integrering)

Dagbladet (meninger) | 31.10.2016

Debatt av Atle Fretheim (UiO): Er nyankomne migranter ansvarlige for ca. 100 mord?

Byen som er USAs håp og mareritt

Dagbladet (meninger) | 31.10.2016

Kommentar av Jan-Erik Smilden: Den iransk-støttede folkelige mobiliseringsfronten, PMF, har innledet angrepet på byen Tal Afar vest for Mosul. Iran vil åpne en korridor gjennom Irak til Syria, og PMF vil tette igjen forsyningslinja til IS fra Raqqa i Syria til Mosul.

FNs generalforsamling har vedtatt å starte forhandlinger om å forby atomvåpen

Aftenposten (meninger) | 30.10.2016

Kronikk av Sverre Lodgaard (NUPI): Den humanitære tilnærmingen har gitt liv til nedrustningsarbeidet i en tid da dette befinner seg i motbakke. Men hvis den ikke samordner seg med andre tilnærminger og får atommaktene i tale, risikerer den å stange hodet i veggen.

Norges nei

VG (meninger) | 30.10.2016

Lederkommentar: Vi støtter fullt ut Norges nei i denne saken. Vi kan ikke ha én holdning til atomvåpen i NATO og en annen i FN.

Grønt skifte krever tydelig prioritering

Aftenposten (meninger) | 30.10.2016

Lederkommentar: Statens ansvar for det grønne skiftet vokser i omfang. Noe må vike.

Et grått statsbudsjett (klima/energi)

NRK ytring | 30.10.2016

Kronikk av Silje Ask Lundberg og Holger Schlaupitz(Naturvernforbundet): Det grønne skatteskiftet gjenspeiles ikke i regjeringens forslag til statsbudsjett.

LO og Stortinget bør si ja til konsekvensutredning i nord

Stavanger Aftenblad (meninger) | 30.10.2016

Kommentar av Per Steinar Stamnes (Industri Energi): Den politiske striden om vern av havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja hardner til. Et stort spenningsmoment er om hva LO-kongressen og landsmøtet i Arbeiderpartiet vil komme til å vedta.

Integreringen er en suksesshistorie

Bergens Tidende (meninger) | 30.10.2016

Kommentar av Helge Andre Njåstad (FrP): Vinglepartiene i norsk politikk, SV og Ap, har en lettvint holdning til hva innvandringspolitikk faktisk dreier seg om.

"Omstridt" Afrika-konferanse gjennomført

Vårt Land (verdidebatt) | 30.10.2016

Kommentar av Fred Holt: Vårt Land brakte 21. oktober 2016 nyheten om at Norges Kristne Råd (NKR) trakk seg som medarrangør av en Afrika-konferanse i Oslo. Konferansen var for omstridt, ble det sagt. Den ble likevel gjennomført.

Et grønt skifte – eller katastrofe (klima)

Vårt Land (verdidebatt) | 29.10.2016

Kronikk av Norulf Veggeland (HiL): Paris-avtalen om det globale klimaet setter grensen til 1.5 grader, før de riktig store økokatastrofene setter inn som følge av klimaendring. Emmott påviser at med den vekstraten vi har i dag vil derimot 4 grader bli den gjennomsnittlige temperaturøkningen i løpet av noen tiår.

Grønn konkurransekraft - norsk vinneroppskrift

Aftenposten (meninger) | 29.10.2016

Kronikk av statsminister Erna Solberg (H): På veien mot lavutslippssamfunnet skal vi ikke bare ta vare på klimaet. Vi skal også skape lønnsomme arbeidsplasser.

Domstolenes makt og politikernes avmakt (klima/energi)

VG (meninger) | 29.10.2016

Kommentar av Hanne Skartveit: Det er ikke Høyesterett som skal legge rammene for norsk klimapolitikk. Og det er ikke FN som skal bestemme norsk asylpolitikk. Våre folkevalgte må ta disse avgjørelsene.

Alle kan ikke hjelpes i nærområdene

VG (meninger) | 29.10.2016

Kommentar av Erik Martiniussen: Det er full strid i EU om hvordan flyktningkrisen skal håndteres. Hva gjør Norge?

Aslak Orres selvpåførte skylapper

Bergens Tidende (meninger) | 29.10.2016

Debatt av David Watson (LAG-Bergen): BT forsetter sitt korstog mot Venezuela med enda et ensidig intervju. Denne gangen med CMI-forsker Aslak Orre 20. oktober. Orre klarer dessverre bare å forske på halvparten av årsakene til problemene i det kriserammede landet. Dette er beklagelig for en som fremstiller seg som akademiker.

Skatten ut av paradis

Dagens Næringsliv+ (meninger) | 28.10.2016

Kommentar av Sigrid Klæboe Jacobsen (TJN Norge): EU lanserte 25. oktober en omlegging av skattesystemet for store multinasjonale selskaper med forslaget om Common Consolidated Corporate Tax Base – CCCTB. Det som i mange år ble ansett som nærmest en utopisk idé, har tatt sine første skritt mot iverksettelse.

Avviser ensidig nedrustning i FN

VG (meninger) | 28.10.2016

Kronikk av utenriksminister Børge Brende (H): Nedrustning og ikke-spredning er nøkkelen til å oppnå en verden fri for kjernevåpen. Men det er ikke aktuelt for Norge å støtte forslag i FN som svekker NATO som forsvarsallianse. Derfor stemte vi også nei til et forslag om forbud nå som ville være i strid med NATOs strategi.

Det vil være behov for både olje og gass i mange år framover (klima/energi)

Dagbladet (meninger) | 28.10.2016

Debatt av olje- og energiminister Tord Lien (FrP): Jeg arbeider for en mest mulig faktabasert klimadebatt. Da er det forstemmende å bli møtt med påstander som de fungerende styreleder i Besteforeldrenes klimaaksjon, Finn Bjørnar Lund, kom med i onsdagens avis under tittelen «Usant fra Tord Lien».

Forskjellsbehandling av asylsøkere

NRK ytring | 28.10.2016

Kronikk av Arnfinn Nordbø (Hero Norge): Forslaget om «matkuponger» for asylsøkere hindrer integrering og fratar dem en frihet resten av befolkningen har.

Utdrivelsen av kristne fra Midtøsten

VG (meninger) | 28.10.2016

Debatt av Atle Sommerfeldt (biskop): Lars Akerhaug gir inntrykk av at kirkens virkelighet i Midtøsten er oversett av Den norske kirke generelt og meg mer spesielt. Det er ikke tilfelle.

Kriger i krigen vil ramme Irak og Syria

Dagbladet (meninger) | 28.10.2016

Kommentar av Jan-Erik Smilden: Det avgjørende slaget om Mosul er i full gang. Men det pågår også interne stridigheter og konflikter mellom partene som skal kaste IS ut av Iraks nest største by.

Heretter blir det vanskelig å vite om det er bortkastet tid å forhandle med EU (CETA/handel)

Aftenposten (meninger) | 27.10.2016

Lederkommentar: Ingen ting kan endre på at det er avslørt at EU-Kommisjonen nå har svært dårlig kontroll på om fremforhandlede avtaler blir akseptert. Det innebærer også at skjebnen til avtalen mellom EU og USA om handel og investeringer (TTIP) er enda mer usikker enn tidligere.

Profitt og raushet - for noen (bistandsforvaltning)

Vårt Land (verdidebatt) | 27.10.2016

Kommentar av Morten Eriksen (Atlas-alliansen): Det vi ser illustrert er hva KrFs Hilde Frafjord Johnson beskriver som en bistandsforvaltning som forvitrer. Vi ser også en illustrasjon på «Matteusprinsippet»: De rike skal bli rikere, de fattige fattigere. Slik ser det i det minste ut her nedenfra hvor Atlas-alliansen sliter for å møte kravene fra UD og Norad om egenfinansiering av bistanden.

Atomvåpen kan ikke fjernes ensidig

NRK ytring | 27.10.2016

Replikk fra utenriksminister Børge Brende (H): Nedrustning og ikke-spredning er nøkkelen til en verden uten atomvåpen. En forbudsresolusjon i FN, som ikke støttes av noen av de landene som faktisk har kjernevåpen, er ikke løsningen.

Klare klimamål må til

Dagens Næringsliv+ (meninger) | 27.10.2016

Debatt av Torbjørn Lothe (NHO): Forskningsleder Taran Fæhn i SSB påpekte i DN 24. oktober at Norge mangler konkrete mål for hvor mye de innenlandske klimagassutslippene skal reduseres. Norges klimamål er formulert i runde vendinger, slik at vi skal kunne møte våre klimaforpliktelser så billig som mulig ved å gjøre klimatiltak i utlandet.

1 - 30 av 276
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Medieklipp

Her samler vi lenker til medieklipp og -debatt om relevante saker knyttet til utviklingspolitikk og global bærekraftig utvikling, herunder tilgrensende felt knyttet til geopolitikk og utenrikspolitikk. Det lenkes til relevant stoff i sentrale riksmedia, herunder utvalgte nettaviser, samt kommentarstoff fra utvalgte regionaviser. I mange tilfeller vil full tilgang til stoffet være skjult bak ulike typer betalingsmurer. Normalt vil lenker bli oppdatert og sendt ut til abonnenter på formiddagen, men avvik vil kunne forekomme i forbindelse med helger, ferieavvikling o.a. Tjenesten er utviklet i et samarbeid mellom Global og RORG-samarbeidet.

Rorg-samarbeidet

RORG-samarbeidet er et nettverk av norske organisasjoner som driver opplysningsarbeid i Norge om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål med økonomisk støtte fra Norad. Gjennom nettstedet rorg.no har RORG-samarbeidet siden 2000 satt fokus på slike saker gjennom dybdeartikler, der synspunkter og perspektiver fra ulike aktører innenfor bl.a. sivilsamfunn, statlige myndigheter, forskning (globalt og nasjonalt), samt internasjonale og mellomstatlige organisasjoner, har blitt formidlet, mediedekning og -debatt i Norge har blitt lenket opp og oppsummert og problemstillinger knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker og debatter i Norge, spesielt i arbeidet med for en mer samstemt politikk for utvikling, har blitt fremhevet.