Klipp fra media

Filter: Februar 2016 debatt

Det internasjonale skattesystemet trenger reform

Dagens Næringsliv+ (meninger) | 29.02.2016

Kronikk av Matt Brittin (Google): Vi er enig i at det internasjonale skattesystemet trenger reform. Vi har lenge støttet enklere, klarere regler, fordi det er viktig at man ikke bare betaler det riktige skattebeløpet, men at det også kommer tydelig frem at man har betalt det riktige beløpet. Endringer i skattesystemet er derimot ikke Googles avgjørelse. Reformer må komme fra myndigheter, ikke fra selskaper som underlagt til deres regler.

Konsekvensanalyse av TTIP?

Dagsavisen (nye meninger) | 29.02.2016

Kommentar av Thor Krefting Nissen: Hverken TISA eller TTIP tåler demokratiets lys.

Den bortglemte utfordringen (utenrikspolitiske veivalg)

Dagsavisen (nye meninger) | 29.02.2016

Kommentar av Lars Løvold (Regnskogfondet): Statsråden tegnet et dystert bilde av verdenssituasjonen, og pekte på en verdensøkonomi i ubalanse, et Europa i krise, humanitære lidelser i Syria, store folkevandringer, økende terrorfare, et uforutsigbart Russland. Det er vanskelig å være uenig i at dette er krevende utfordringer, men samtidig slående hvordan de globale miljøutfordringene synes å ha forsvunnet som utfordring.

Inn i det ukjente (bistand)

Dagsavisen (nye meninger) | 29.02.2016

Kronikk av Maren Sæbø: På den ene siden er det helt klart at det trengs økt innsats inn mot en del konfliktsoner, på den andre siden er dette noe helt annet enn å drive bistand i land som bare er fattige. Og å krige for utvikling, det synes fortsatt som en like dårlig idé nå, som det var for femten eller ti år siden.

Frps flyktninger (klimaflyktninger)

Vårt Land (verdidebatt) | 29.02.2016

Kommentar av Arild Hermstad (FIVH): Skal de stoppe fremtidige flyktningstrømmer, bør de snarest starte med sin egen politikk. Faktisk er det slik at Frps ministre er dem som sitter med nøkkelen til både å forhindre, men også takle, klimaendringene som er underveis.

Krig og borgerkrig i Europa

Vårt Land (verdidebatt) | 29.02.2016

Kommentar av Jarl Hårstad: Hvordan avskaffe demokratiet og helle mer bensin på bålet.

Strengere tiltak mot menneskesmugling

VG (meninger) | 29.02.2016

Lederkommentar: Menneskesmuglere utnytter desperate mennesker og utsetter dem for livsfare. Ni av ti flyktninger betaler menneskesmuglere på veien mot Europa.

Krisen truer EU

VG (meninger) | 29.02.2016

Lederkommentar: EU har gitt seg selv ni dager på å løse flyktningkrisen. Fristen er neppe så absolutt som den lyder, men det er ingen tvil om at regjeringssjefene mener alvor.

«Big man-syndromet»

Dagsavisen (nye meninger) | 29.02.2016

Kommentar av Camilla Houeland og Sean Jacobs: Hvorfor klamrer så mange afrikanske statsledere seg til makta?

Terroren er målet

Dagens Næringsliv+ (meninger) | 29.02.2016

Kommentar av Mah-Rukh Ali: For IS er ikke en stat eller et kalifat målet; det er terroren som er det. Derfor vil IS dukke opp nye steder hvis Syria forlates.

Hvor går Tyrkia?

Aftenposten (meninger) | 29.02.2016

Kommentar av Gunnar M. Ekeløve-Slydal (Den norske Helsingforskomité) og Njål Høstmælingen (ILPI): Uten økonomisk og moralsk støtte fra Norge og andre stater kan det tyrkiske samfunnet tape.

Boikott kan få Sør-Afrika-effekt (Israel)

Adresseavisa (meninger) | 29.02.2016

Kronikk av Peder M. Lysestøl: Økonomisk boikott er et tiltak som kan tvinge frem en ny israelsk politikk overfor palestinerne.

Kampen om makten i Kreml

Aftenposten (meninger) | 29.02.2016

Kommentar av Helene Skjeggestad: Både innenfor og utenfor de røde Kreml-murene foregår det nå en maktkamp. Vil økonomiske nedgangstider true Vladimir Putins stilling?

Er pensum i samfunnsfag relevant?

Aftenposten (meninger) | 28.02.2016

Henrik Brinch van Meenen (15) på Si;D: Hei, 10. klassing her. Jeg trives på skolen, og jeg synes ofte at skolearbeid er engasjerende. Likevel er det én ting som plager meg skikkelig: Hvorfor i alle dager er så mye av samfunnsfaget så lite i takt med verden i dag?

Hvorfor bryr vi oss ikke om hvor 26 bistandsmilliarder er blitt av?

Aftenposten (meninger) | 28.02.2016

Kommentar av Michael Tetzschner (Høyre): Mellom 2004 og 2013 delte Utenriksdepartementet ut 26 milliarder til ulike bistandsprosjekter. I en nylig rapport fra Riksrevisjonen får departementet stryk for manglende rapportering av hvordan disse pengene er blitt anvendt.

Smarttelefon med god samvittighet (etisk handel)

Vårt Land (meninger) | 28.02.2016

Kommentar av Vilde Blix Huseby: Fairphone innrømmer selv at de enda ikke har hundre prosent rettferdig produksjon. Men de tar viktige skritt. Når man kjøper en Fairphone, får man litt mindre blodsøl på hendene.

Stortinget får ikke lov til å diskutere atomvåpen

Dagbladet (meninger) | 28.02.2016

Kommentar av Frode Ersfjord (Nei til atomvåpen), Mani Hussaini (AUF) og Ingrid Aspelund (Solidaritetsungdommen): Ifølge utenriksminister Børge Brende er det grunnlovsfestet at utenrikspolitikken er regjeringens (og derav hans) kongelige prerogativ å utøve samt utvikle.

Staten, korrupsjon og politisk styring

Dagens Næringsliv+ (meninger) | 27.02.2016

Kronikk av Helge Hveem: Er statens «forventninger» om nulltoleranse for korrupsjon bare et ønske?

Fredsdrømmer i en hard virkelighet

VG (meninger) | 27.02.2016

Kommentar av Hanne Skartveit: En verden uten atomvåpen er en snill drøm. Men atomvåpen finnes - og verden er et farlig sted.

Gass eller demokrati? - Solbergs polske dilemma.

Dagsavisen (nye meninger) | 27.02.2016

Kommentar av Leiv Igor Devold: Erna Solberg tok for noen uker siden imot Polens statsminister Beata Szydlo i Norge. Solberg ville på pressekonferansen etterpå ikke gå nærmere inn på samtalene hun hadde hatt om ytringsfrihet og pressefrihet i Polen. Er det fordi det øynes muligheter for mer salg av gass til Polen?

Gass er Europas batteri

Dagens Næringsliv+ (meninger) | 27.02.2016

Kommentar av Karl Eirik Schjøtt-Pedersen: Europakommisjonen lanserte tirsdag 16. februar sin nye pakke for energisikkerhet. Klima- og energikommissær Miguel Arias Cañete omtalte gassen som den reneste av alle fossile brensler og en viktig garantist for å sikre strømproduksjonen når solen ikke skinner og vinden ikke blåser.

Det vil alltid blåse et sted i Europa (klima/energi)

Stavanger Aftenblad (meninger) | 27.02.2016

Kommentar av Nina Jensen (WWF Norge): Endelig! Norsk olje og gass er enig i at gass ikke uten videre erstatter kull – og at et klimavennlig Europa vil trenge strøm fra gasskraftverk, ikke direktefyring av gass. Da kan vi være enig i at gass vil være viktig i en tidsbegrenset periode før EU blir 100 prosent fornybart.

Europeisk solidaritet

Dagbladet (meninger) | 27.02.2016

Kommentar av Einar Hagvaag: Flyktningkrisa ser ut som eurokrisa snudd på hodet. Nå ber Tyskland om den solidariteten som Hellas ikke fikk.

Oppskrift på en katastrofe

VG (meninger) | 27.02.2016

Kommentar av Per Olav Ødegård: Det er allerede en dyp politisk krise i Europa. Det neste er en større humanitær krise enn Europa har sett maken til i generasjoner.

Sylvi på krasjkurs med sine egne verdier

VG (meninger) | 27.02.2016

Kommentar av Astrid Meland: Politikerne baler med å vedta strengere flyktningpolitikk. Men egentlig er de enige. Hadde det ikke vært for kjeften til Sylvi Listhaug.

Nøkterne nordmenn lar seg ikke rive med

Aftenposten (meninger) | 27.02.2016

Kommentar av Trine Eilertsen: Det som virkelig er oppsiktsvekkende, er at under 20 prosent mener at innvandring er direkte dårlig for Norge. Antallet som mener det har økt siden i fjor, med seks prosentpoeng, men det er fremdeles lavt, gitt debatten i har hatt i vinter.

Risikohåndtering i terrorens tid

Dagsavisen (nye meninger) | 27.02.2016

Kommentar av Jan Egeland (Flyktninghjelpen): Hjelpearbeidere utsettes for uakseptabel risiko når de hver eneste dag drar ut for å nå de aller svakeste med nødhjelp. Større ressurser må settes inn for å sikre at hjelpearbeidere fortsatt kan redde liv også når politisk, diplomatisk og militært arbeid svikter.

Våpenhvile fra i natt: Putin tar personlig ansvar

Dagbladet (meninger) | 27.02.2016

Kommentar av Morten Strand: Den russiske presidenten har personlig ringt en rekke ledere. Det gir et lite håp om at våpenhvilen i Syria skal virke.

Syrias frølager er 
avgjørende for fred

Vårt Land (verdidebatt) | 27.02.2016

Kommentar av Kari Helene Partapuoli og Elin Ranum (Utviklingsfondet): Vi er bekymret for at regjeringen overser en grunnleggende sektor for at både Syria og nærområdene skal komme seg på føttene igjen: nemlig ­landbrukssektoren.

Assad er Syrias legale leder

Dagsavisen (nye meninger) | 27.02.2016

Kommentar av Ove Bengte Berg: Antall drepte syrere og syrere på flukt skyldes utenlandske krefters innblanding i Syria, helt i strid med folkeretten. De menneskelige lidelsene og samfunnsødeleggelsene skyldes denne mangelen på respekt for Syrias sjølstendighet og forsøkene på å endre Assads lovlige regime.

1 - 30 av 267
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Medieklipp

Her samler vi lenker til medieklipp og -debatt om relevante saker knyttet til utviklingspolitikk og global bærekraftig utvikling, herunder tilgrensende felt knyttet til geopolitikk og utenrikspolitikk. Det lenkes til relevant stoff i sentrale riksmedia, herunder utvalgte nettaviser, samt kommentarstoff fra utvalgte regionaviser. I mange tilfeller vil full tilgang til stoffet være skjult bak ulike typer betalingsmurer. Normalt vil lenker bli oppdatert og sendt ut til abonnenter på formiddagen, men avvik vil kunne forekomme i forbindelse med helger, ferieavvikling o.a. Tjenesten er utviklet i et samarbeid mellom Global og RORG-samarbeidet.

Rorg-samarbeidet

RORG-samarbeidet er et nettverk av norske organisasjoner som driver opplysningsarbeid i Norge om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål med økonomisk støtte fra Norad. Gjennom nettstedet rorg.no har RORG-samarbeidet siden 2000 satt fokus på slike saker gjennom dybdeartikler, der synspunkter og perspektiver fra ulike aktører innenfor bl.a. sivilsamfunn, statlige myndigheter, forskning (globalt og nasjonalt), samt internasjonale og mellomstatlige organisasjoner, har blitt formidlet, mediedekning og -debatt i Norge har blitt lenket opp og oppsummert og problemstillinger knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker og debatter i Norge, spesielt i arbeidet med for en mer samstemt politikk for utvikling, har blitt fremhevet.