Klipp fra media

Filter: Mars 2016 debatt

Republikansk seier kan gi en farligere verden

Aftenposten (meninger) | 31.03.2016

Lederkommentar: Donald Trump eller Ted Cruz blir trolig bedre som president enn som kandidat, men usikkerheten er ubehagelig.

Hvorfor fortsetter utslippene av CO2 å vokse?

Dagsavisen (nye meninger) | 31.03.2016

Kommentar av Ole Andreas Øren (Øren Analytics): I motsetning til hva de fleste tror har den samlete menneskelige aktivitet blitt stadig mer ”klimavennlig” siden 1970, sett i forhold til brutto nasjonalprodukt. Likevel har utslippene av drivhusgasser vokst eksponentielt. Årsaken er økningen i folketall og levestandard, noe det snakkes lite om og gjøres lite med.

Karadzic: Dom med bismak

Stavanger Aftenblad (meninger) | 31.03.2016

Kommentar av Sukrija Meholjic: To av tiltalepunktene dreide seg om folkemord. Han ble frikjent for det ene. Straffen var meningsløst mild – bare 40 år! Selv trodde jeg at han skulle få livstid. Hvem fortjener livstid hvis ikke han? Det er ufattelig at Haag-domstolen mener at det ikke er tilstrekkelige bevis for å dømme Karadzic for å være ansvarlig for folkemord i sju bosniske byer.

Det står om vår menneskelighet

VG (meninger) | 31.03.2016

Kronikk av Sebastian Stein og Lindis Hurum (Leger uten grenser): Vi har kalt avtalen mellom EU og Tyrkia for kortsiktig og ondskapsfull. La oss moderere: Den er kynisk, dehumaniserende og hjerterå.

Nobels Fredssenter snakker ikke sant

Vårt Land (verdidebatt) | 31.03.2016

Kommentar av Ole Jørgen Anfindsen (document.no): Tørres har altså en solid bakgrunn, både i form av studier og erfaring. Når hun uttaler seg i offentligheten burde vi kunne forvente at hun er etterrettelig. Særlig burde vi kunne forvente dette når hun uttaler seg på vegne av Nobels Fredssenter (som er «opprettet ved vedtak i Stortinget»). I dagens Aftenposten velger hun, i et tilsvar til Helge Lurås, dessverre å si ting som ikke stemmer..

Jeg skjønner ikke det strategiske i Helge Lurås' analyse

Aftenposten (meninger) | 31.03.2016

Debatt av Geir Flikke (UiO): På hvilken måte kan asylinstituttet, opprettet etter 2. verdenskrig, sies å henge sammen med moderne terrorisme?

FN: – Britiske øyer tilhører Argentina

VG (meninger) | 31.03.2016

Kommentar av Yngve Kvistad: Argentina har fått FN-medhold i kravet om en utvidelse av kontinentalgrensen til 350 nautiske mil fra landets kyststripe. Det betyr at de britiske Falklandsøyene er argentinsk territorium.

En varslet tragedie

NRK ytring | 31.03.2016

Kronikk av Atta Ansari: Det grusomme selvmordsangrepet på lekende barn og foreldre i en familiepark i Lahore var dessverre en varslet tragedie. Mange i Pakistan mener angrepet er et resultat av politikernes manglende handlekraft mot ekstremisme.

IS bærer mye av nazismens tankegods

Vårt Land (verdidebatt) | 31.03.2016

Kronikk av Bernt Hagtvet (professor ved UiO): Den totale tilintetgjøringen av fienden er menneskets verste fristelse. IS representerer i dag mye av nazismens tankegods, tilført adskillige grader råhet og sadisme.

Den muslimske verden lider mer av hendene til IS enn noen andre nasjoner eller folkegrupper

Aftenposten (meninger) | 31.03.2016

Manije B. Hashem (22) på Si;D: IS har tatt livet av langt flere muslimer, noe som faktisk er hovedårsaken bak flyktningstrømmen, og de har flekket den vakre religionen islam.

Offerhandlingen til en blodtørstig gud

Dagbladet (meninger) | 31.03.2016

Kommentar av Bernt Hagtvet (professor ved UiO): Terror og selv-offerets politiske psykologi.

Når alt vi har er kjærlighet

VG (meninger) | 31.03.2016

Kommentar av Nora Torp Bjørnstad: Jeg tror det er det jeg og du må gjøre nå: Å fortsette å tviholde på tanken om at det som vil bli terroristenes nederlag, er den umenneskeligheten de avslører ved å velge terror som sitt uttrykk. La åpenhet, inkludering og raushet være våre.

Utvis imamer!

Dagbladet (meninger) | 31.03.2016

Kommentar av Aina Stenersen (FrP): Terrorangrepene fortsetter i stor styrke. Bare i påsken har IS og Taliban tatt på seg ansvaret for terrorangrep i Brussel, Bagdad og Lahore.

Hvem er islamistene?

VG (meninger) | 31.03.2016

Kommentar av Frederik Stjernfeldt (professor i Aalborg): Debatten om islam og terror har ført til noe merkverdig. Den ekstreme høyresiden og den kulturalistiske venstresiden er trolig ok enige om en ting: Å unngå ordet «islamisme».

Hva er islamisme?

VG (meninger) | 31.03.2016

Kommentar av Bernt Havtvet, Øystein Sørensen og Nik Brandal: Hva er islamisme? Hva er forholdet mellom ideologien islamisme og religionen islam? Hvordan skal de vestlige demokratiene forholde seg til islamisme?

Det er ikke statens oppgave å finansiere ekstreme holdninger

Aftenposten (meninger) | 31.03.2016

Kommentar av Mahmoud Farahmand (LIM): Imamer som villeder. Moskeene må rydde opp – nok er nok.

De vender Vesten ryggen

Dagsavisen (nye meninger) | 31.03.2016

Kommentar av Jahn Otto Johansen: Den russiske middelklassen elsker ikke Putin, men de ser ikke noe alternativ.

Sp i handelsubalanse (WTO/TTIP/TISA)

Dagsavisen (nye meninger) | 30.03.2016

Kommentar av Håkon Haugli og Tore Frellumstad (Abelia): Internasjonal handel har gjort Norge til et av verdens rikeste land. Det er uforståelig at noen fortsatt ser internasjonale handelsavtaler som et onde.

Løftet til Afghanistan (bistand)

Dagbladet (meninger) | 30.03.2016

Lederkommentar: Når det gjelder Afghanistan kan vi ikke tillate oss å gjøre landet til en salderingspost. Norske soldater var i krig og ble drept. En slik nasjonal innsats forplikter både politisk og moralsk i lengre tid. Det erkjente Norge i 2012. Det er et løfte vi ikke kan gå i fra.

Åpenhet og oljepenger (CSR/korrupsjon)

Dagsavisen (nye meninger) | 30.03.2016

Lederkommentar: I 2011 betalte Statoil 715 millioner kroner til det angolske statlige oljeselskapet Sonangol. Pengene skulle blant annet gå til bygging av et forskningssenter. Men forskningssenteret er ikke bygget. Det er usikkert om senteret noensinne vil bli en realitet.

Atomfrykten

Dagens Næringsliv+ (meninger) | 30.03.2016

Kommentar av Sverre Strandhagen: Nå intensiveres kampen for å hindre terror med atomvåpen.

Norge arbeider aktivt mot atomvåpen

Aftenposten (meninger) | 30.03.2016

Kommentar av Erna Solberg (statsminister): Det er vårt felles ansvar å gjøre alt som står i vår makt for å hindre at disse forferdelige våpnene blir brukt. Enhver bruk av kjernevåpen eller ukontrollert spredning av kjernefysisk materiale vil ha forferdelige konsekvenser.

Flyktningkrisen: Det er ikke over

Stavanger Aftenblad (meninger) | 30.03.2016

Kommentar av Tone Therese Paulsen og Per A. Thorbjørnsen: Tross stengte grenser i Europa og EUs avtale med Tyrkia som trådte i kraft 20. mars, møter vi nyankomne flyktninger, de fleste kvinner og barn, på en havn i Hellas.

Den europeiske drømmen kan bli et mareritt

Aftenposten (meninger) | 30.03.2016

Kronikk av Mathilde Fasting (Civita): Flyktningstrømmen splitter europeerne. Noen land sier blankt nei, andre bygger gjerder, og noen har hittil tatt imot med åpne armer. Det er trolig den aller største utfordringen europeerne står overfor foreløpig i dette århundre.

Dommedagsprofeti om innvandring

Aftenposten (meninger) | 30.03.2016

Debatt av Liv Tørres (Norsk Fredssenter): «Innvandringsevangeliet går mot slutten», påstår Helge Lurås i Aftenposten 26. mars. Han leder Senter for internasjonal og strategisk analyse, men det ligger ikke særlig analyse til grunn for innlegget.

Er jeg ukristelig og usolidarisk når jeg støtter regjeringens innstrammingstiltak?

Dagbladet (meninger) | 30.03.2016

Debatt av Einar Gelius (sokneprest): Hvem er kirka - og på vegne av hvem uttaler Sturla Stålsett seg?

God integrering koster

Aftenposten (meninger) | 30.03.2016

Lederkommentar: Flyktningkrisen i Europa tvinger Norge til å prioritere hardere. Skolesektoren er et eksempel. Anslagsvis 7000 mindreårige asylsøkere vil få opphold etter asyltilstrømningen i fjor. For 2016, og årene fremover, kan tallet bli like høyt eller høyere.

Rasismen på Cuba

VG (meninger) | 30.03.2016

Kommentar av Jan Jørgen Skartveit (blogger og Cuba-kjenner): I talen Barack Obama holdt under besøket på Cuba nevnte den amerikanske presidenten at han bragte med seg og dyrket en «hvit rose». Han nevnte den hvite rosens referanse til et dikt av Cubas store dikter og nasjonalskald Josè Martì.

En skam!

Vårt Land (verdidebatt) | 30.03.2016

Kommentar av Lars Gule (HiOA): Central Jamaat Ahle Sunnat Norway er en av de største moskeene i Norge. Menigheten har røtter tilbake til 1977 og huses i en av Nordens største moskébygg sentralt på Grønland i Oslo. Dessto verre at moskeen har en imam som ikke er oppgaven voksen.

Pakistan – landet som overlever det meste

Aftenposten (meninger) | 30.03.2016

Kommentar av Per Kristian Haugen: Det er enkelt å finne argumenter for at Pakistan er en havarert stat. Men for den politiske og militære eliten er det et godt land. Så Pakistan halter alltid videre.

1 - 30 av 281
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Medieklipp

Her samler vi lenker til medieklipp og -debatt om relevante saker knyttet til utviklingspolitikk og global bærekraftig utvikling, herunder tilgrensende felt knyttet til geopolitikk og utenrikspolitikk. Det lenkes til relevant stoff i sentrale riksmedia, herunder utvalgte nettaviser, samt kommentarstoff fra utvalgte regionaviser. I mange tilfeller vil full tilgang til stoffet være skjult bak ulike typer betalingsmurer. Normalt vil lenker bli oppdatert og sendt ut til abonnenter på formiddagen, men avvik vil kunne forekomme i forbindelse med helger, ferieavvikling o.a. Tjenesten er utviklet i et samarbeid mellom Global og RORG-samarbeidet.

Rorg-samarbeidet

RORG-samarbeidet er et nettverk av norske organisasjoner som driver opplysningsarbeid i Norge om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål med økonomisk støtte fra Norad. Gjennom nettstedet rorg.no har RORG-samarbeidet siden 2000 satt fokus på slike saker gjennom dybdeartikler, der synspunkter og perspektiver fra ulike aktører innenfor bl.a. sivilsamfunn, statlige myndigheter, forskning (globalt og nasjonalt), samt internasjonale og mellomstatlige organisasjoner, har blitt formidlet, mediedekning og -debatt i Norge har blitt lenket opp og oppsummert og problemstillinger knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker og debatter i Norge, spesielt i arbeidet med for en mer samstemt politikk for utvikling, har blitt fremhevet.